Nobel na służbie

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Współczesna lewicowość ma pewną cechę wspólną z wirusem grypy – nadzwyczajną zdolność do tworzenia licznych mutacji. U progu XX wieku świat znał tylko socjaldemokratów, socjalistów (bezprzymiotnikowych) oraz komunistów. Dziś obok Nowej Lewicy występuje lewica laicka, liberalna, antyfaszyści i globaliści, ekolodzy i klimatolodzy, weganie i frutarianie, aborcjoniści, genderyści i wiele innych, a wspólną cechą wszystkich tych mutacji jest niechęć do zachodniej cywilizacji i chrześcijaństwa.
Jest to obecnie główny wyróżnik lewicowości.
Obserwujemy wielką ekspansję lewicy - kultura, szkolnictwo i media zostały już niemal doszczętnie skolonizowane.
W jaki sposób możliwy był tak ogromny sukces?
Otóż tylko lewica wykształciła mechanizmy samopowielania się i replikacji swoich „funków”. Wykorzystywano w tym celu znakomite osobistości i autorytety mniej lub więcej moralne (a czasem zgoła niemoralne).
Już w latach 50 – tych Stalin woził po Europie tzw. „Cyrk Stalina”, w którym rozmaite Aragony, Picassa, Sartry, czy Iwaszkiewicze wykonywały swoje numery kierując poglądy widzów w słuszną stronę. Ale dopiero czasy nam bliższe ujawniły tak ogromne zapotrzebowanie na celebrytów, że zaistniała konieczność ich produkcji. Stąd wielka ilość rozmaitych konkursów, festiwali, czy rozmaitych paszportów Polityki. Ale największe znaczenie ma nagroda Nobla, gdyż jeden dobrze rozstawiony noblista dysponuje siłą rażenia większą, niż tysiące zwykłych żołnierzy lewicy.

Zakłada się, że po raz pierwszy sowieckim służbom udało się skutecznie wpłynąć na werdykt noblowski w 1954 roku, gdy nagrodę otrzymał uzdolniony literacko agent KGB Ernest Hemingway (ps. „Argo”). Wkrótce jego książki w milionach egzemplarzy zaczęły rozchodzić się po całym świecie rozsiewając miłe sowietom treści. Choć wiadomość o agenturalności pisarza jest znana od kilku lat, Amerykanie są bardzo dumni ze swojego „amerykańskiego Nobla”, o czym świadczą liczne wycieczki zwiedzające jego dom - muzeum na Key West.
Mimo, iż zarówno nominacje jak i wybór laureatów są długie i rygorystyczne, rosyjscy fachowcy potrafią znaleźć „dojścia”do recenzentów, jurorów i członków Akademii - świadczy o tym wyraźny ślad „ruskiej onucy” u niektórych laureatów. W zasadzie Rosjan interesują tylko nagrody pokojowe i literackie, ale w apogeum zimnej wojny przyznano laur pewnemu fizykowi za opis „atomowej zimy” będącej konsekwencją wymiany ciosów atomowych. Straszenie zachodnich społeczeństw nuklearną zagładą wpisywało się w sowiecką strategię - organizowano wówczas masowe „ruchy pokojowe” pod hasłem „lepiej być czerwonym niż martwym”.
„Kolejna reaganowska złośliwość, tym razem firmowana z Oslo - niewielki epizod w antypolskiej i antykomunistycznej krucjacie” – tak informację o Noblu dla Wałęsy (1983) skomentował rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban. Jednak ta prestiżowa nagroda miała wymiar globalny, co przyznał sam laureat mówiąc, że bez jego Nobla komunizm by nie upadł, a on nie byłby w stanie wprowadzić demokracji.

Jerzy Targalski uważa, że przygotowania do „pierestrojki” zaczęły się wraz z objęciem przez Jurija Andropowa funkcji szefa KGB (1967), a ich pierwszym symptomem były wielkie ruchy kadrowe w sowieckich służbach. Zmieniono wówczas priorytety – ze szpiclowania ,czyli zbierania informacji, na „zarządzanie postrzeganiem” (wpływanie na świadomość) niezbędne w „demokracji”, którą zamierzano zainstalować.
Dlatego wierzę słowom pani Kiszczakowej gdy mówi, że demokrację w Polsce wprowadził jej mąż, bo to on animował te wszystkie pacynki, które są uważane za „ojców polskiej demokracji”. Wierzę także jej twierdzeniom, że nagrodę Nobla Wałęsa zawdzięcza jej mężowi...
Choć sam noblista został zdemaskowany i skompromitowany (nie udało się zatuszować jego agenturalności), ale w dalszym ciągu pozostaje zwornikiem wszystkich beneficjentów transformacji ustrojowej.
Skutecznie zatuszowano natomiast skandal wokół laureata Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1986 - Elie Wiesela.
Noblista – profesor amerykańskich uniwersytetów, humanista, myśliciel - jest twórcą pojęcia Holokaustu i autorem książki „Noc” opisującej koszmar obozu koncentracyjnego. Tymczasem książka okazała się plagiatem książki innego Wiesela, o imieniu Lazar, wydanej w małym nakładzie po wojnie, w hermetycznym języku jidysz, której autor rzeczywiście był więźniem Auschwitz. Elie Wiesel został zdemaskowany przez Żydów - więźniów obozu, którzy poprosili go o pokazanie ramienia z numerem obozowym. Profesor odmówił tłumacząc, że przekonania religijne nie pozwalają mu na obnażanie własnego ciała...

W myśl regulaminu, Pokojową Nagrodę Nobla oferuje się osobom, które wykonują „najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych”. Tym założeniom w pełni odpowiada laureat z roku 2002 – amerykański prezydent Jimmy Carter – z zawodu hodowca orzeszków ziemnych, człowiek gołębiego serca, szlachetny, wrażliwy, szczery. Stale podkreślał rolę moralności w polityce. Brzydził się wszelkim kłamstwem, matactwem, knowaniem. Te cechy sprawiały, że był wysoko cenionym... przez sowietów.

Ambicją Cartera było pozyskanie zaufania "skrajnie nieufnego" ministra spraw zagranicznych ZSRR Gromyki (zwanego "mister niet"), aby przekonać go, że Ameryka naprawdę nie ma złych intencji i nie zamierza szkodzić "obozowi socjalistycznemu".

Dlatego Carter dokonał kilku jednostronnych, bezinteresownych ustępstw wobec ZSRR. Jednym z większych jego „dokonań” było wydarzenie z listopada 1973 r znane jako „Haloween Massacre”. Zwolniono wówczas wielką ilość oficerów CIA paraliżując na długie lata działalność tej instytucji. Wcześniej KGB przy pomocy zaprzyjaźnionej wielkonakładowej prasy amerykańskiej przygotowało klimat medialny – ukazała się seria artykułów o nieprawidłowościach w CIA (ponoć łamano tam prawa człowieka).
Pisarz Khaled Hosseini stwierdził, że J. Carter zrobił więcej dla komunizmu, niż Breżniew i chyba miał rację.

W przeciwieństwie do Cartera, prezydent Obama dostał Nobla niejako z góry, w ciemno. Ostateczny termin zgłaszania nominacji do nagrody upływa 31 stycznia, bo uroczystość wręczenia nagród odbywa się zawsze 10 grudnia. Barak Obama rozpoczął urzędowanie 20 stycznia 2009 roku, a więc 10 dni „pracy na rzecz braterstwa między narodami” wystarczyło aby zasłużyć na prestiżowy laur.

Życiorys Baraka Obamy podlegał retuszom - dość szybko odstąpiono od narracji o „ubogim, czarnoskórym chłopcu z przedmieścia” (tacy nie studiują na Harvardzie). Wiadomo, że babka Baraka była prezesem banku na Hawajach, a matka - hippiska o przekonaniach lewicowych, jako etnograf przejawiała wielkie zainteresowanie (zawodowe?) muzułmańskimi mężczyznami różnych ras i narodów (ojciec Baraka - Kenijczyk, ojczym – Indonezyjczyk). Faktem jest, że prezydent wyrastał w atmosferze będącej dziwną mieszanką islamizmu, judaizmu i lewicowości. Muzułmanizm porzucił przyjmując chrzest, ale z lewicowości nie wyrósł – świadczy o tym imię jego córki (powszechną praktyką sympatyków ZSRR było nadawanie rosyjskich imion dzieciom). Prezydent Obama spełnił pokładane w nim nadzieje - podejmując działania zmierzające do ograniczenia obecności USA w Europie, ośmielił Rosjan do inwazji na Ukrainę.

Literatura piękna, bo postępowa
Dla „sił postępu” równie istotni jak laureaci, są jurorzy i recenzenci kwalifikujący nominatów, bo dzięki nim możliwy był ten wielki przechył w stronę lewicowości literackiej nagrody Nobla ostatnich dziesięcioleci.
Jednym z najbardziej wpływowych krytyków literackich globu był przez niemal 50 lat Marcel Reich – Ranicki. Warto przyjrzeć się bliżej tej postaci o fascynującym, i równocześnie dość typowym dla ludzi lewicy, życiorysie.

Reich-Ranicki zwany „papieżem niemieckiej literatury” mówił o sobie, że jest „pół - Niemcem, pół – Polakiem, ale całym Żydem”, ale jego „Ojczyzną jest literatura”. Był kimś więcej niż tylko krytykiem literackim - mówiono o nim, że jest „lustrem niemieckiej winy”, a jego autobiografia „Moje życie”, stała się lekturą szkolną.
Ranicki wykładał literaturę na amerykańskich uniwersytetach, posiadał profesurę w Sztokholmie i Uppsali (przypadek profesora bez studiów nie był tylko udziałem Bartoszewskiego), posiadał liczne doktoraty honoris causa.
W 1994 r. „wybucha bomba” – opublikowano książkę Gerharda Gnauka „Reich-Ranicki - polskie lata”, w której „papież” został zdekonspirowany jako agent komunistyczny.
Wydawało się, że jego oszałamiająca kariera wisi na włosku. Jednak murem stanęła za nim rzesza literatów, których uprzednio wylansował. Reich tłumaczył, że do pracy w UB zmusiło go życie aby obronić się przed słynnym polskim antysemityzmem. Niemcy to „kupili” (nie lubią grzebania w życiorysach) i krytyk utrzymał swą pozycję.
Pracując w Judenracie warszawskiego getta, Reich „ukrył” kasę Judenratu („by nie dostała się w ręce Niemców”) i ta kasa pomogła mu w ucieczce i przetrwaniu po stronie „aryjskiej”. Po wkroczeniu sowietów natychmiast oferował im swoje usługi, gdyż – podobnie jak tysiące jego pobratymców - bezbłędnie wyczuwał wiatr historii i energicznie angażował się po stronie „słusznej sprawy”, czyli po stronie silniejszego.

”Po wojnie Reich-Ranicki służył w polskim wojsku; wstąpił też do PPR. Pracował w MSZ i w wydawnictwach literackich. Krytycy zarzucali mu współpracę z komunistycznymi służbami.
We wrześniu 1946 porucznik Reich został odznaczony przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej „za wybitne zasługi, wykazane męstwo w walce z bandami dywersyjnymi oraz wzorową służbę”.
(Wirtualna Polska)
W jakim to wojsku służył Reich - precyzuje Gazeta Wyborcza:
„ Wówczas wiąże się z Urzędem Bezpieczeństwa. Dla UB pracuje najpierw w Katowicach, potem w Londynie, gdzie pod przykrywką konsula jest rezydentem polskiego wywiadu. Przyjmuje wówczas nazwisko Ranicki,
To, co robił, owiane jest tajemnicą. Pojawiały się głosy, że zwabiał w pułapkę polskich emigrantów, którzy po powrocie do Polski lądowali w komunistycznych więzieniach”.

W Londynie Ranicki (ps. „Albin”) miał do pomocy młodego Czesława Kiszczaka, którego zatrudniono w ambasadzie PRL na stanowisku... pomocnika dozorcy (?).
Po ukończeniu misji Reich - już Ranicki zostaje odwołany do Warszawy i rozpoczyna pracę w wydawnictwach literackich, ale wkrótce ucieka do NRF. Czy w 1958 roku było by to możliwe bez wspomagania służb?
Agenci nigdy nie jechali „w ciemno”- zawsze mieli teren przygotowany, więc szybko pomocy udzielili mu dwaj znani pisarze, a Reich, używający już dwuczłonowego nazwiska, zaczął pisać w najbardziej prestiżowych gazetach.
W Polsce dziwiono się, dlaczego człowiek o takiej pozycji, deklarujący „polskie korzenie”, niezbyt wiele zrobił dla popularyzowania polskich autorów (choć przyczynił się do nagród Nobla dla Miłosza i Szymborskiej będąc jedynym ekspertem zdolnym czytać ich wiersze w oryginale).
„Reich – Ranicki przyczynił się do rozpropagowania w Niemczech m.in. książki Andrzeja Szczypiorskiego „Piękna pani Seidenmann”. Książka stała się w Niemczech bestsellerem. Powieść ta wzbudziła w Polsce kontrowersje, ponieważ przełamywała utarty schemat oprawcy i ofiary, przedstawiając postać przyzwoitego niemieckiego żołnierza, chciwego Polaka ograbiającego prześladowanych Żydów i zdradzającego nawet własnych rodaków.”
"Piętnował w swoich wypowiedziach i publikacjach wady Polaków, krytykował też działalność Kościoła katolickiego. Opowiadał się za pojednaniem i zbliżeniem polsko-żydowskim, stał na czele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej"
„Szczypiorski został pozyskany na tajnego współpracownika w latach pięćdziesiątych. Przyjął kryptonim „Mirek”. Niemal cała jego bliższa i dalsza rodzina miała od dawna silne związki z UB. W latach sześćdziesiątych Szczypiorski był aktywnym publicystą głoszącym ideały PZPR. Dopiero w latach 70-tych zaczął odgrywać rolę jednego ze sztandarowych opozycjonistów, a w latach 1989-1991 pełnił urząd senatora z ramienia UD”
(Wikipedia)
Szczypiorski prawdopodobnie był przygotowywany do nagrody Nobla - świadczy o tym ogromna ilość tłumaczeń i nagród „wstępnych”, ale przedwczesna śmierć autora uchroniła nas przed kolejnym „polskim Noblem”.
Warto wiedzieć, że pisarz w 1981 roku był internowany w luksusowym ośrodku wypoczynkowym w Jaworzu – miejscu, w którym uwiarygodniano całą ekipę przeznaczoną do objęcia władzy po "upadku komuny". W oddalonym o 5 km hotelu dla kadry wojskowej w Głębokiem był jeszcze jeden ośrodek internowania. Przetrzymywano tam inną ekipę - najwyższych funkcjonariuszy partyjnych PRL z E.Gierkiem na czele - którą właśnie odwołano.
Ciekawostką może być informacja, że pani Gierkowa przylatując z Warszawy helikopterem w odwiedziny, „podwoziła” przy okazji panią Szczypiorską - żonę „opozycjonisty”...
O kooperacji krytyka Ranickiego z pisarzem Szczypiorskim tak pisze W. Łysiak:
” Słynny pisarz, głosiciel prawd moralnych, wielki nauczyciel narodu stał się niezwykle cenionym publicystą, autorytetem moralnym i intelektualnym w Polsce lat 90. Dlaczego akurat Niemcy byli tak zainteresowani wszystkim, co Szczypiorski pisze i gada?
Dlatego, że o ile „Salonowi” michnikowskiemu nie udało się wypromować Szczypiorskiego na całym świecie jako geniusza współczesnej literatury (przeszkodziła temu rażąco licha jakość tej pisaniny), o tyle w Austrii i w Niemczech się udało. Kogo spośród cudzoziemskich autorów tłumaczyło się, wydawało i reklamowało w Austrii i w Niemczech - decydował przez kilkadziesiąt lat tamtejszy legendarny M. Reich-Ranicki. Świat XX wieku nie znał drugiego tytana, który jednoosobowo – decydowałby o karierach literackich w całym obszarze jednego spośród czterech głównych języków globu. U schyłku XX stulecia wyszło na jaw, że od 1945 roku ten polsko-niemiecki Żyd był oficerem bezpieki komunistycznej (najpierw NKWD, później UB, wreszcie Stasi). To on wprowadził kolegę, TW „Mirka”, na niemieckojęzyczne salony literackie, to on wmówił Niemcom i Austriakom, że Szczypiorski jest wirtuozem współczesnej literatury, i to on uczynił tam pewną kiepską literacko książkę Szczypiorskiego arcydziełem prozatorskim XX wieku”.

Mrówcza praca Reicha Ranickiego nad społeczeństwem niemieckim przyniosła widoczne owoce w postaci ekspansji lewicowości („od ostatnich wyborów polityczne preferencje Niemców przesunęły się o 7 pkt. procentowych w lewo”), ale my powinniśmy wystawić Ranickiemu mały pomniczek za wychowanie 90 mln Niemców na zniewieściałych pacyfistów.

Nagroda Nobla, ani żadna inna, nie była potrzebna Jerzemu Kosińskiemu, który jako „dziecko Holokaustu” i emigrant z komunistycznego kraju, opublikował w 1965 roku „Malowanego Ptaka” - pierwszą antypolską książkę po II Wojnie Światowej.
Książka opisuje dramatyczne dzieje 6 – letniego żydowskiego chłopca tułającego się po wsiach wśród wrogiej i prymitywnej ludności. Tylko pojawiający się Niemcy mają ludzkie cechy. Dziecko doświadcza przemocy i jest świadkiem przerażających scen (wydłubywanie oczu łyżeczką, sodomia dziewczyny z kozłem itp.) Kosiński niedwuznacznie sugerował, że ta epatująca sadyzmem i pornografią książka ma elementy autobiograficzne.
Okazało się, że właśnie takiej literatury potrzebuje Ameryka.
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel uznał, że dzieło jest wybitne i ta rekomendacja uruchomiła oszałamiającą karierę Kosińskiego. Z dnia na dzień stał się celebrytą i ulubieńcem amerykańskich salonów, wykładał na uniwersytetach, przyjaźnił się z politykami i został prezesem amerykańskiego PEN Clubu. Założył coś w rodzaju przedsiębiorstwa literackiego, w którym zatrudnieni przez niego „ghost writerzy” pisali mu książki, które tłumaczone na 20 języków rozchodziły się w milionach egzemplarzy na cały świat. W końcu okazało się, że jego życiorys nie ma nic wspólnego z tym opisanym w książce, powieści są plagiatami (m. in. z Dołęgi – Mostowicza), „Malowanego ptaka” ktoś mu napisał (Kosiński wtedy słabo znał angielski), a piszący „murzyni” się zbuntowali i zażądali podwyżek. Jego upadek był równie spektakularny jak kariera – jako kłamcę i plagiatora usunięto go z PEN Clubu, a Kosiński popełnił samobójstwo.
Pomimo że jest to postać doszczętnie skompromitowana, teatry w Poznaniu i Warszawie wystawiają „Malowanego Ptaka”, a film oparty o tę kłamliwą historię właśnie kandyduje do Oskara. Było by wielkim zaskoczeniem, gdyby nie wygrał.
 

W przeciwieństwie do Kosińskiego, inni pisarze potrzebują jednak wieloletniego promowania, żeby zaistnieć. Dawno skończyły się czasy, gdy pisarz napisał genialne dzieło i dostawał Nobla. Dziś na sukces pracuje cały kolektyw, niczym w rajdach formuły 1. Pisarz musi otrzymać szereg nagród „pomniejszych” (zaczynając od michnikowej Nike), uzyskać życzliwość recenzentów, odbyć spotkania zagraniczne (najlepiej w Teatrze Odeon w Paryżu w towarzystwie pani Very Michalski-Hoffmann, dyrektorki wydawnictwa Noir sur Blanc) i musi mieć tłumaczenia na języki „cywilizowane”.
Dzięki temu, że uczynny Instytut Książki przetłumaczył dzieła Olgi Tokarczuk na 25 języków (w ramach promocji kultury polskiej), dziennik „Le Parisien” mógł poinformować, że "powieści Tokarczuk zostały przetłumaczone na 25 języków" i napisać:
"Olga Tokarczuk to pisarka, która nie waha się angażować w życie społeczne i wypowiadać publicznie sądów nie zawsze popularnych. Zabierała głos w sprawie uchodźców i praw mniejszości".
Wszystkie doniesienia medialne wspominają też jej zaangażowanie w ekologię i krytycyzm wobec rządu polskiego. Poglądy noblistki są jednak pospolite i przewidywalne – mieszczą się w „pakiecie podstawowym” zestawu, w jaki wyposażeni są wszyscy czytelnicy Gazety Wyborczej (choć potrafiła też zaskoczyć mówiąc o niewolnikach i polskich koloniach).
Czy na werdykt noblowski wpływają względy artystyczne, czy ideologiczno – polityczne, zwłaszcza teraz, gdy wprowadzono parytety płci i terytorialne?
Wielu ludzi, podobnie jak red. Żakowski, wiązało nadzieję z wpływem nagrody na werdykt wyborczy Polaków. Czy jurorzy też mieli taką nadzieję typując Tokarczuk do nagrody na rok 2018 - przed „maratonem” wyborczym w Polsce?
Choć wokół literackiego Nobla afery i przecieki zdarzały się od lat (np. przy nagrodzie Szymborskiej), jednak co musiało się zdarzyć ostatnio w Akademii, że aż trzeba było usunąć siedmioro spośród 18 dożywotnio wybranych członków, aby móc wydać komunikat, że w dostojnej instytucji „nie ma już przestępców”?

Czy wyniki wyborów w Polsce byłyby inne, gdyby skandal korupcyjno – obyczajowy nie zmusił Akademii do odroczenia werdyktu o rok?

Szkoda, że najlepsi literaci nie zawsze mają empatię wobec ludzi, wśród których przyszło im żyć.
Czesław Miłosz uważający się za "Bałta" (a nie Polaka) był uwięziony w języku polskim, jako medium swojej literackiej ekspresji. Olga Tokarczuk będąc pisarką polską, czuje się przede wszystkim Europejką i Dolnoślązaczką (?). Gretkowska musi pisać dla ludzi o ciasnych, słowiańskich czaszkach, Nurowskiej przyszło żyć w kraju, którego nienawidzi. Nasuwa się pytanie – czy najbardziej utalentowani są ludzie, którzy nie do końca utożsamiają się z Polakami?
Czy może istniejące mechanizmy promocyjne ułatwiają karierę właśnie takim ludziom?
Mecenas może ułatwić karierę, ale ma swoje oczekiwania od pisarza – usługodawcy.

Zagraniczni literaci są w bardziej komfortowej sytuacji - nikt nie oczekuję, żeby Orpan Pamuk rozprawiał się z tureckimi mitami narodowymi, czy Khaled Hosseini piętnował afgańskie wady narodowe, a polski pisarz musi.
Zły los zmusił światłych polskich pisarzy do życia wśród krnąbrnych i prymitywnych ludzi, którzy wyznają najgorszą z możliwych religię, zjadają zwierzęta, biją żony, palą w kopciuchach węglem i wybrali sobie populistyczny, łamiący konstytucję rząd.
Nie jest łatwo być polskim pisarzem.

  

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (14 głosów)

Komentarze

Bardzo dziekuje za szczegolowe informacje o polskich i zagranicznych noblistach. Osobiscie bardzo lubie Ernesta Hemingway i zaskoczyla mnie wiadomosc, ze byl agentem KGB - czyli po roku 1954, juz u kresu jego zycia (1961). Dziwne, ze nie pozyskano go w czasie wojny w domowej w Hiszpanii, bo chyba tylko tam wychwalal czerwonych. Wczesniej i pozniej raczej byl neutralny. Mial swietne pioro. Nagroda Nobla juz dawno zeszla na psy. Wiekszosc laureatow, a czy ostanio nie wszyscy? - to obrzydliwe kreatury. Dla mnie, Panskie opracowanie, to jest kopalnia glebokiej wiedzy na ten temat. 

Pozdrawiam.

Vote up!
3
Vote down!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1615661

na zasadzie "ideowej" (szlachetni ludzie upatrywali w ustroju sowieckim sprawiedliwości społecznej). W Hiszpanii już był wykorzystywany - korespondenci wojenni byli ulubioną przez sowietów funkcją wykorzystywaną do szpiegowania (dostęp do obu stron konfliktu). Hemingway chyba później zrozumiał istotę komunizmu i jego zaangażowanie uległo ograniczeniu, Nie ma jednak możliwości, żeby się "wypisać" ze współpracy. Być może z tego wynikały jego depresje i próby samobójcze zakończone w końcu skutecznie.

Vote up!
6
Vote down!
0

Leopold

#1615663

z wielką uwagą tekst, który jest świadectwem pańskiej, szerokiej wiedzy, zarówno w tej jak i w wielu innych dziedzinach. Mniemam, iż w obecnym stanie, sam twórca tej nagrody, Nobel, miał by wątpliwości co do zasadności jej przyznania niektórym szczęśliwcom. 

W tekście poruszana jest tylko dziedzina literatury. A jak się ma do rzeczywistości nauka ścisła, np. matematyka czy fizyka. Literatura może być trochę sprawą gustu, natomiast z osiągnięciami "twardej" nauki już gust ma niewielkie znaczenie. Jakie kryteria obowiązują w tej materii.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1615830

z pewnością nie są wykorzystywane ideologicznie i nagroda spełnia swoje funkcje tak, jak było w zamyśle fundatora. Również pojawiają się kontrowersje, czy nawet wpadki, ale nie da się ich porównać z "pokojową", a zwłaszcza z literacką.

Vote up!
4
Vote down!
0

Leopold

#1615856

Świetny tekst (można dodać: jak zwykle), ale konieczna poprawka. Halloween Massacre miała miejsce w 1977 roku, a nie w 1973. Autorem czystki w CIA był Stansfield Turner, nominowany przez Cartera na początku prezydentury. Szkody powstałe wówczas w CIA próbował naprawiać W. J. Casey już za Regana, ale udało mu się to tylko częściowo..

Vote up!
4
Vote down!
0

Traczew

#1615858

Świetny tekst (można dodać: jak zwykle), ale konieczna poprawka. Halloween Massacre miała miejsce w 1977 roku, a nie w 1973. Autorem czystki w CIA był Stansfield Turner, nominowany przez Cartera na początku prezydentury. Szkody powstałe wówczas w CIA próbował naprawiać W. J. Casey już za Regana, ale udało mu się to tylko częściowo..

Vote up!
1
Vote down!
0

Traczew

#1615859

" Nominat Cartera dyrektor CIA Stansfield Turner osiągnął w niecały rok to, czego nie udało się osiągnąć Kremlowi podczas 30 lat Zimnej Wojny" - tak podsumował wydarzenie R. Clarke (doradca d/s bezpieczeństwa 3 prezydentów USA).

Vote up!
3
Vote down!
0

Leopold

#1615863