LGBT+. Co to za płcie?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Idee

Cały czas mówimy o LGBT+, ale co tak naprawdę pod nim się kryje oraz co oznacza ten "+". Ano tylko to, że oprócz lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów (transseksualistów) (LGBT) mamy jeszcze inne płcie do wyboru i do koloru. Jeden z internetowych autorów już w roku 2016 wyliczył ich aż 56. Oto jak ich charakteryzuje (chodzi tu o inny podział niż płci: męska i żeńska) oraz sarkastycznie wzywa do respektowania roszczeniowych wymagań wszystkich tych płci. Osobiście sądzę, że lista tych płci nie jest zamknięta i będą powstawać coraz to nowe.

 

Autor wskazuje też, że w Polsce jak i na świecie działają setki organizacji genderowskich, biorących grube dotacje ze środków publicznych, ale ówcześnie tym leniuchom nie chciało się opisać i scharakteryzować wszystkich rodzajów płci. Muszę też dodać, że te organizacje czerpią też środki od takich ludzi jak G. Soros i jego fundacje oraz stowarzyszenia. Bez tych pieniędzy niemożliwym byłoby organizowanie już sławetnych ostatnio tzw. "marszów równości", nie byłoby żadnych gadżetów czy ubiorów w stylu skórzanych kamizelek albo stringów. A jeszcze środki kosmetyczne, żarcie, nagłośnienie... to wszystko przecież kosztuje.

 

Moim zdaniem należałoby jak to zrobił V. Orban wyrzucić z Polski wszystkie te sorosowe organizacje, ale przedtem przeprowadzić w nich kontrole NIK. Wymaga to oczywiście zmian ustawowych, ale przecież można to zrobić oraz wykorzystywać już istniejące prawo o czym już pisałem w tekstach o LGBT+.

 

Wspomniany autor postanowił więc te płcie wyodrębnić posiłkując się Facebookiem, który podążając za „ewolucją gatunku” uraczył wtedy nas wszystkich 56 rodzajami płci, które mogliśmy sobie wybrać z rozwijanej listy. Na początku, przy wyborze płci – ówcześnie na Facebooku do wyboru było: „male”, „female” i „custom”. Dopiero jednak po wybraniu „custom” – były do wyboru kolejne 54 płci, co autor uznał za dyskryminację, bo powinny być dostępne od razu, przy pierwszym wyborze. Dawniej - wspomina autor - w czasach jaskiniowo-średniowiecznych, płeć człowieka stwierdzano zaraz po porodzie, wnioskując ją z czynników fizycznych, gdzie posiadanie "siusiaka" świadczyło o chłopcu, a brak posiadania w/w organu – o dziewczynce.

 

Odnosząc się do dzisiejszych genderowych czasów i marksistowskiej rewolucji kulturowej i w czasach społeczeństwa otwartego jest niestety już inaczej – płeć człowieka jest sprawą dynamiczną, uwarunkowaną subiektywnym uczuciem samego zainteresowanego w aktualnym czasie (w dowolnym odstępie czasu płeć można zmienić wielokrotnie, np. rano ktoś jest kobietą, w południe MTF, po południu Cis, wieczorem Transmasculine, a nocą Intersex, co zresztą podpada pod osobną płeć – Gender Fluid).

 

Dla mnie osobiście szokiem była decyzja jakiejś tam matki, która na życzenie 5 letniego dziecka zaczęła go inaczej traktować niż wynikałoby to z jego fizycznej płci. Dochodzimy powoli do absurdu. A ten absurd sprowadza się w konsekwencji do akceptacji wszystkich zboczeń: od pedofilii, poprzez zoofilię aż do nekrofilii, od małżeństw homoseksualnych do adopcji dzieci przez te małżeństwa, od aborcji do eutanazji na życzenie. Co jeszcze oni wymyślą? Nie można człowieka uważać za przedmiot a podmiot istnienia.

 

Autor tekstu pokusił się jednak opisu tych podstawowych płci w chorej logice genderystów i ruchów LGBT+. Oto one:

 

Agender – „płeć bezpłciowa”, która nie uznaje się za żadną z pozostałych 55 płci (jak się zaraz okaże – wiele innych „płci” to dublowanie agender z powodów mi nieznanych)

Androgyne – „płeć dwupłciowa” – połączenie cech kobiety i mężczyzny

Androgynous – to samo, co androgyne – nie wiem, dlaczego jest to rozbite na dwie osobne płcie, taka sytuacja wystąpi jeszcze wielokrotnie poniżej (zwłaszcza wśród płci „cis” i „trans”)

Bigender – „płeć dwupłciowa”, ale od „androgyne” różni się prawdopodobnie tym, że może to być mix dowolnych dwóch spośród 56 płci, a nie tylko kobiety i mężczyzny

Cis – płeć, która jest taka sama, jak w chwili narodzin. Czyli każdy, kto jest tak zacofany, że nigdy w życiu nie zmienił płci – może nazwać się jako „cis„

Cisgender – to samo co cis (jeżeli ktoś zna różnicę – niech opisze w komentarzu)

Cis Female – kobieta, która urodziła się kobietą i nadal uważa, że nią jest

Cis Male – mężczyzna, który urodził się mężczyzną i nadal uważa, że nim jest

Cis Man – chyba to samo, co cis male

Cis Woman – chyba to samo, co cis female

Cisgender Female – chyba to samo, co cis female i cis woman

Cisgender Male – chyba to samo, co cis male i cis man

Cisgender Man – chyba to samo, co cis male, cis man i cisgender male

Cisgender Woman – chyba to samo, co cis female, cis woman i cisgender female

Female to Male – mężczyzna, który wcześniej był kobietą, ale dzięki różnym zabiegom (hormonalnym, chirurgicznym i innym) stał się mężczyzną

FTM – chyba to samo, co female to male

Gender Fluid – płeć „płynna”, czyli zmieniająca się często w niedługich okresach czasowych

Gender Nonconforming – to prawdopodobnie to samo, co gender fluid, ale z mniejszym poczuciem satysfakcji z „transferu” w nową płeć

Gender Questioning – jest to synonim płci „queer”, czyli tego „Q” w skrócie LGBTQ. Chodzi o osoby, które jeszcze nie wiedzą, jakiej są płci – ciągle są na etapie poszukiwań i odkrywania siebie. Prawdopodobnie jest to płeć „średniookresowa”, bo szybkie odkrycie i zmiany płci podpadałyby już pod gender fluid, a z drugiej strony – zbyt długie namyślanie się byłoby klasycznym agender

Gender Variant – chyba to samo, co gender nonconforming

Genderqueer – chyba to samo, co gender questioning, choć prawdę mówiąc – queer pasuje chyba pod każdą możliwą płeć

Intersex – chyba to samo, co androgyne i bigender

Male to Female – kobieta, która wcześniej była mężczyzną, ale dzięki różnym zabiegom (hormonalnym, chirurgicznym i innym) stała się kobietą (np. przemiana Krzyśka Bęgowskiego w Annę Grodzką)

MTF – (nie mylić z WTF) chyba to samo, co male to female

Neither – ani jedna, ani druga, ani żadna inna płeć, czyli chyba to samo co agender, ewentualnie gender questioning i queer

Neutrois – płeć neutralna, czyli chyba to samo co agender

Non-binary – chyba to samo, co genderqueer

Other – płeć inna, żadna z wymienionych (brzmi jak żart – większość „płci” się powtarza, więc co innego tu jeszcze można wymyślić?)

Pangender – płeć, która składa się z wszystkich możliwych płci (z każdej po trochę)

Trans – płeć-mieszanka damskiej i męskiej, w zależności od określonej sytuacji. Przedstawiciel płci trans np. w pracy jest mężczyzną, a wieczorem przebiera się za kobietę. Trans od androgyne i bigender różni prawdopodobnie to, że trans jest albo jednym albo drugim, ale nie dwoma na raz. Porównałbym to też do gender fluid, przy czym „płynność” jest regularna, uwarunkowana stałymi, przewidywalnymi bodźcami.

Trans* – gwiazdka po słowie „trans”, tak jak gwiazdka w informatyce oznacza, że po tej gwiazdce może wystąpić dowolna treść. Nie rozumiem tylko tego, że skoro jest Trans* (z gwiazdką) – dlaczego później jest ponad 20 kolejnych „transów”, skoro ta gwiazdka je znakomicie zastępuje?

Trans Female –

Trans* Female

Trans Male

Trans* Male

Trans Man

Trans* Man

Trans Person

Trans* Person

Trans Woman

Trans* Woman

Transfeminine

Transgender

Transgender Female

Transgender Male

Transgender Man

Transgender Person

Transgender Woman

Transmasculine

Transsexual

Transsexual Female

Transsexual Male

Transsexual Man

Transsexual Person

Transsexual Woman

Two-Spirit

 

Autor tekstu w związku z tymi płciami począł się więc domagać od rządu od rządu spełnienia trzech poniższych warunków, które zacytuję dosłownie:

 

"1. Postuluję o całkowite zakazanie używania faszystowskiego zwrotu: „panie i panowie” (ladies and gentlemen) oraz obligatoryjne zastąpienie go wyliczanką wszystkich 56 rodzajów płci, tak jak zrobił to niemiecki poseł Steffen Königer na poniższym filmiku. W celach kontrolnych domagam się utworzenia Urzędu Monitorowania Interpłciowych Zwrotów Grzecznościowych (UMIZG), który byłby organizacją pozarządową (finansowaną ze środków publicznych kwotą 2.5 miliarda złotych rocznie), sprawdzającą, czy ktoś nie używa średniowiecznego zwrotu „panie i panowie”. UMIZG powinien mieć kompetencje nakładania mandatów karnych oraz pozaprokuratowego wysyłania sprawców do więzień. W zarządzie UMIZGu powinni zasiadać niezależni eksperci, w osobach Dariusza Paczkowskiego, Olgi Tokarczuk, Zbigniewa Hołdysa, Jasia Kapeli, Róży Marii Barbary Gräfin von Thun und Hohenstein oraz feministki z różowym serduszkiem na głowie.

https://youtu.be/H3pntGBylho

2. Świat i gatunek ludzki ewoluuje, a nie nadąża za nim polskojęzyczne słowotwórstwo i encyklopedie. Należy to koniecznie zmienić! Niniejszy tekst jest pierwszym w Polsce, gdzie opisana została każda z płci. Dlaczego nikt wcześniej tego nie zrobił? Postuluję niniejszym o utworzenie Krajowej Uzupełniarki Katalogowania i Słowotwórstwa (KUKiS), czyli organizacji pozarządowej (finansowanej ze środków publicznych kwotą 2 miliardów złotych rocznie), która na bieżąco, na swojej stronie internetowej będzie dodawała kolejne, nowe płcie, wraz z definicją. Dożywotnim prezesem KUKiS powinien zostać Sławomir Sierakowski, a kanclerzami Rafał Gaweł, Adrian Zandberg, Sylwia Chutnik i Anna Dryjańska.

 

3. Sprawa toalet – każda płeć powinna mieć własną, gdyż obecnie są tylko 2 rodzaje (męska i damska). Postuluję o wyposażenie wszystkich miejsc publicznych (restauracje, knajpy, szkoły, uczelnie, baseny, szalety, urzędy, centra handlowe itd.) o pełną paletę ubikacyjną, z przynajmniej jednym, osobnym lokalem dla każdej z 56 płci. Obecny system to jawna dyskryminacja i zmuszanie osób 54 płci do korzystania z toalety, przeznaczonej dla płci całkowicie obcej. Organem kontroli jakości powinna zostać specjalnie utworzona organizacja pozarządowa: Fundacja Inwentarzy Ubikacyjno-Toaletowych (FIUT), zajmująca się testowaniem ergonomii sedesów i przyznawaniem licencji na legalność ubikacji. FIUT (finansowana ze środków publicznych) powinna zatrudniać 60 osób, czyli 56 testerów (każdy innej płci) oraz 4-osobowy zarząd ekspertów w osobach Rafalali, Anny Grodzkiej, Zofii Komorowskiej i Róży Rzeplińskiej. Z obowiązku prowadzenia 56 rodzajów toalet (z powodów antyfaszystowskich) powinny zostać zwolnione lokale Krytyki Politycznej, budki z kebabem własności osób pigmentalnie uposażonych oraz vege-foodtrucki.

 

W razie odmowy spełnienia powyższych postulatów – zorganizujemy protest z Agnieszką Holland, Ryszardem Petru, Mateuszem Kijowskim, Ryszardem Kaliszem, Janem Hartmanem, Misiem Kamińskim, Krystyną Jandą, Kingą Dunin, Katarzyną Kolendą-Zaleską, Dorotą Warakomską i człowiekiem-helikopterem z KOD. Żarty się skończyły, chapeau bas, no pasaran!

 

Wolność!!! Równość!!! 56 płci!!!"

 

Tekst na podstawie: RacimiR, 7.12.2016: https://monitorpostepu.pl/spis-i-charakterystyka-wszystkich-56-plci/

 

Naprawdę dochodzimy powoli już do wariactwa i absurdu, Gdyby to słyszeli i widzieli nasi przodkowie to wszystkich tych zboczeńców by leczono lub wygoniono gdzieś na Syberię lub inne odludne miejsce. To wszystko jest chore i to mocno chore. Każdą przecież chorobę można dziś leczyć. Dziś jest dużo nowych medykamentów. Może w końcu ktoś wymyśli jakiś lek na gender i zboczenia LGBT+? Życzyłbym tego sobie i oby to nastąpiło jak najszybciej, bo nie może być tak, że 2% dewiantów terroryzuje 98% pozostałego i normalnego społeczeństwa.

 

Pomijam tutaj kwestie ideologiczne, bo wedle mnie ten światowy atak zarazy LGBT+ jest polityczny i nastawiony na rozbicie społeczeństw, tradycyjnej rodziny, tradycyjnych wartości, które onegdaj stały się motorem rozwoju nie tylko Europy.

 

W naszej kulturze nawet heteroseksualna większość unika obnoszenia się z tą seksualnością publicznie, a co robią ci dewianci? Po co im to? Mają swoje miejsca, domy czy mieszkania i niech tam spełniają swoje fantazje seksualne i wydaje mi się, że nawet większość tych chorych ludzi też nie obnosi się ze swoją seksualnością publicznie i drażnią ich te wszystkie "marsze równości".

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".W przypadku zaś, gdy cytuję innych należy się też powołać na te źródła informacji.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

gratuluję świetnego tekstu który czytałem z wielkim zainteresowaniem. Dobrze byłoby udostępniać materiały źródłowe czy linki bo biedni idioci którzy czytają "Gazetę Wyborczą" i na tej podstawie zarzucają "pisowcom" nietolerancję i faszyzm (którego jak płci też pewnie jest wiele odmian) takich rzeczy po prostu nie wiedzą. A szkoda, może powinni. Ja też bym poczytał. Mówiąc całkiem poważnie, nie ma tu uwzględnionych inklinacji takich jak pedofilia czy zoofilia. Oczywiście zwłaszcza to pierwsze powinno być traktowane jak jedno z najcięższych możliwych przewinień, niemniej chyba jeszcze około lat 70-tych opinie na ten temat były "zróżnicowane". O zwierzęta jestem spokojniejszy, są towarzystwa ochrony tychże, a poza tym można ustalić że w porządku, jeśli zwierzę dostarczy zgodę na praktyki seksualne na piśmie. No i oczywiście zróżnicować, czy z kozą czy z kozłem.
Ponadto, w zestawieniu nie zauważyłem wyszczególnionej skłonności ku samemu (czy samej) sobie. Mówiąc językiem cytowanego obficie, nieznanego autora opisanych wynalazków, to bardzo faszystowskie. Ponadto, choć działacze w dalszym ciągu mieliby podstawowy problem z namnażaniem, zwiększyliby poważnie szansę uzyskania większości w społeczeństwach. A to umożliwiłoby tworzenie prawa na zasadach większościowych (jakoś mi przez palce na klawiaturze nie chce przejść słowo "demokratycznych".
Pozdrawiam i dziękuję.
Honic

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1599095

Dziękuję za dobre słowo. Zawsze to miłe. A co do rodzajów zboczeń to oczywiście jest ich więcej. Ja skupiłem się na tych wynikających z ruchu LGBT+. Ale jest i narcyzm, pedofilia, zoofilia, nekrofilia i wiele innych już wcześniej uznanych, ale zawsze były one traktowane jak choroba lub przekroczenie prawa. Szczerze powiedziawszy to ja nie mogę patrzeć na te "marsze równości". Ci ludzi są opętani jakimś nienaturalnym ekshibicjonizmem, który też przecież jest karalny. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599151

byłem kiedyś świadkiem rozmowy kilku małolatów na temat imprezy w której uczestniczyli; chodziło o jakąś manifę dotyczącą LGBTitd. To była dla nich śmieszna i fajna impreza. Nie identyfikowali się z pedałami, po prostu poszli tam na zasadzie "żeby było fajnie i śmiesznie". Ponieważ moje instynkty mówią mi że gdybym był homoseksualistą, byłaby to sfera mojej intymności nie eksponowana publicznie (no, chyba żebym był ekshibicjonistą), wnoszę całkiem rewolucyjną (:-)))) tezę, że tak naprawdę marsze równości i takie tam ekscesy są organizowane i wspierane przez naprawdę wąskie grono działaczy - ideologów. Choć, oczywiście "Heute nicht viel, und morgen schon milionen". Więc lepiej niszczyć hydrę w zarodku.

Honic

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1599184

 ...niestety zdarza się, że matka natura z różnych nieznanych nam powodów potrafi sobie zakpić z płciowości człowieka. Tak jak rodzą się dzieci niepełnosprawne fizycznie z dysfunkcją rąk, nóg, tułowia czy głowy tak również przychodzą na ten świat dzieci fizycznie dwupłciowe z obydwoma narządami lub mieszane (figura i góra kobiety a dół mężczyzny) ale moim zdaniem są to przypadki które należy leczyć a nie ubierać w pozory normalności i eksponować.

 Do tego psychika człowieka też jest elementem jego istnienia i podlega podobnym uzależnieniom rozwojowym jak cały organizm i dlatego tak ważne jest wychowanie seksualne dzieci stosownie do ich wieku i zgodnie z obyczajami kulturowymi środowiska w którym żyją. Ideologia LGBT czyni takie samo spustoszenie w umysłach oraz osobowości dzieci i młodzieży jak dopalacze, narkotyki i alkohol, tyle tylko, że ich skutki są wieloletnie i pozornie niewidoczne.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1599147

"Ideologia LGBT czyni takie samo spustoszenie w umysłach oraz osobowości dzieci i młodzieży jak dopalacze, narkotyki i alkohol, tyle tylko, że ich skutki są wieloletnie i pozornie niewidoczne".

A teraz wyobraź sobie psychikę ludzi wychowywanych przez homosiów czy lesby albo wśród innych zboczeń. Tragedia do końca życia. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599152

(ja tak twierdzę) zachowań seksualnych w tym homoseksualizmu można się nauczyć, jeśli się jest dzieckiem. Stąd różne inicjatywy deprawatorów dotyczące małoletnich. W ten sposób chcą sobie zapewnić kadry na przyszłe pokolenia. A podstawowym prawem dziecka powinna być możliwość wychowania się w normalnej rodzinie. Co wybierze gdy dorośnie, jego sprawa. Ale przedtem - nie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1599190

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

To błędy człowieka, który sobie kpi z natury. Potem są widoczne efekty dysfunkcji. Natura się nie myli.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1599188

Kościół w odwrocie.

Kościół w odwrocie. Obecnie wyraża i wspiera ... uczucia, wrażliwość, emocje ... troszczy się o nie urażanie zboczeńców na dyskomfort psychiczny. Skoro tak to my powiedzmy: skoro tak to zero tacy. Dezerterom się nie płaci.

Zero tacy dla ojców Dominikanów skoro przewielebny ojciec Paweł Gużyński publicznie nawołuje do nękania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zero tacy dla ojców Dominikanów skoro są bliżsi popełniającym grzech wołającym o pomstę do nieba niż wierni obrońcom Pana Boga i Panny Maryi Niepokalanej Dziewicy! Nie jako walka z Kościołem tylko jako impuls do opamiętania obecnych pasterzy KK jak PE biskup Polak, którzy nie mają śmiałości stanąć w obecnie nie tylko katolików, ale samego Pana Boga i Matki Boże. Kompletny upadek. "Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji" - to oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec sobotnich wydarzeń w Białymstoku po Marszu Równości. Od przemocy odcina się też metropolita białostocki.

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski ukazał się komunikat, w którym cytowany jest rzecznik ks. Paweł Rytel-Andrianik: „Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku. Każda forma agresji jest wbrew nauce Jezusa Chrystusa. Szacunek należy się każdemu człowiekowi bez względu na jego poglądy”.

Duchowny podkreślił, że "każda forma agresji jest wbrew nauce Jezusa Chrystusa", a osoby LGBT są "braćmi i siostrami" katolików. - Chrystus oddał za nich swoje życie i ich chce doprowadzić ich do zbawienia - dodał.

Przypomnę tym wszystkim najmądrzejszym z PiS, PO, PSL i „Wiosny” zboczeńca Biedronia, tym wszystkim którym nie schodzi z języków propagowanie grzechu sodomskiego w TV, prasie, i innych mediach, że w obowiązującym dokumencie:

***********************************

Katechizm Katolicki Św. Piusa X autorstwa kard. Gasparriego, Rozdział XI, "O grzechach uczynkowych czyli osobistych" napisano:

573. Ile jest grzechów przeciwko bliźniemu wołających o pomstę do nieba?

Cztery są grzechy przeciwko bliźniemu, wołające o pomstę do nieba, a mianowicie:

a. rozmyślne zabójstwo;

b. grzech sodomski;

c. uciemiężenie ubogich oraz wdów i sierot;

d. zabieranie lub zatrzymywanie umówionej zapłaty sługom i robotnikom.

 

574. Dlaczego mówi się, że te grzechy wołają o pomstę do nieba?

Dlatego się mówi, że te grzechy wołają o pomstę do nieba, ponieważ przed innymi grzechami mają w sobie nadzwyczajną i jawną niegodziwość i ściągają gniew i zemstę Bożą na tych, którzy je popełniają.

koniec cyt.

***********************************

 

GRZECH SODOMSKI jest grzechem wołającym o pomstę do nieba!

Jest drugi z najgorszych grzechów po rozmyślnym zabójstwie!

Pamiętajmy o tym!

 

***********************************

Wielki Katechizm religii katolickiej z 1894 r. druk. Krakow 1910 podaje wszystkim nam ochrzczonym dokładnie to samo (co do joty) co Katechizm kard. Gasparriego:

 

Wielki Katechizm religii katolickiej, Cześć V. O sprawiedliwości chrześcijańskiej i o czterech rzeczach ostatecznych. ROZDZIAŁ T. O sprawiedliwości chrześcijańskiej.

 

790. Dlaczego niektóre grzechy nazywają się grzechami wołającymi o pomstę do nieba?

Niektóre grzechy nazywają się grzechami, wołającymi o pomstę do nieba, bo o każdym z nich powiada wyraźnie pismo święte, że woła do nieba o pomstę, czyli sprawiedliwość boską w szczególniejszy sposób wzywa do wymierzenia kary.

 

791. Ile jest grzechów, wołających o pomstę do nieba?

Cztery są grzechy, wołające o pomstę do nieba, a są nimi:

1. rozmyślne zabójstwo;

2. grzech sodomski;

3. uciemiężenie ubogich, oraz wdów i sierót;

4. zabieranie lub zatrzymywanie umówionej zapłaty stogom i robotnikom.

 

D) O dziewięciu grzechach cudzych.

792. Które grzechy nazywają się grzechami cudzymi?

Te grzechy nazywają się grzechami cudzymi, które wprawdzie inni popełniają, lecz w których ma się grzeszny udział.

 

793. Ile jest grzechów cudzych?

Dziewięć jest grzechów cudzych, a popełnia je, kto:

1. do grzechu radzi;

2. rozkazuje grzeszyć;

3. zezwala na grzech drugich;

4. innych do grzechu pobudza;

5. grzech drugich pochwala;

6. na grzech drugiego milczy;

7. grzechu nie karze;

8. do grzechu drugiemu dopomaga;

9. grzechu innych broni.

***********************************

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego opracowanym po Soborze Powszechnym Watykańskim II zatwierdzonym w dniu 11 października 1992 r. przez Jana Paweła II zostało wszystko zaciemnione i rozmyte. Z „grzechu sodomskiego” zrobiono podstępnie „grzech Sodomitów! Z dużej litery a więc tylko mieszkańców Sodomy. Biedronia już to nie dotyczy! Coś niebywałego!:

 

***********************************

Katechizmie Kościoła Katolickiego, Artykuł ósmy, Grzech, V. Rozprzestrzenianie się grzechu

1867 Tradycja katechetyczna przypomina również, że istnieją "grzechy, które wołają o

pomstę do nieba". Wołają więc do nieba: krew Abla101, grzech Sodomitów102,

narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie103, skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty104,

niesprawiedliwość względem najemnika105.

***********************************

 

Proszę zwrócić uwagę, że te pyszne tłumoki z PiS, PO, PSL i „Wiosny” zboczeńca Biedronia dokładnie się wpisują w propagowanie grzechu sodomskiego w TV, prasie, i innych mediach tym, że popełniają grzechy cudze z nim powiązane. (Nie będzie tłumaczenia na Sądzie Bożym, oj nie będzie!)

 

Bić i słuchać czy żyje jak mawiał moja Babcia szlachcianka. W ramach samoobrony zalecałbym wzorem naszych żołnierzy z NSZ – po 20 kijów na gołą dupę – jako środek wychowawcy krótkoterminowy. Piszę od lat, że najlepsze lekarstwo na wszelkie śmiecie i to bez skutków ubocznych to wg rozdzielnika NSZ – dostać 20 kijów na gołą d…. Tak dla napomnienia. Po tygodniu ewentualna poprawka. I tak aż do skutku. Aż zmądrzeje. Chrystus kiedyś osobiście wybatożył przekupniów w świątyni jerozolimskiej.

LGBT to wirus aplikowany światu przez żydów (wszyscy co propagują tę dewiację w Polsce to są żydzi! zastanawiające?). Nie ma żadnego LGBT - to zwyczajne grzeszne zboczenie które winno być surowo karane jak się afiszuje przed dziećmi (i dorosłymi też) oraz obnosi w świetle dziennym.

 

P.S. Stanisław Michalkiewicz powiedział: „Najzabawniejsze jest, że Episkopat zachęca cywilnych katolików, żeby angażowali się w politykę i życie społeczne. Ale kiedy się angażują w sposób, który nie pasuje żydowskiej gazecie dla Polaków i podnosi ona klangor, Episkopat zaraz podkula pod siebie ogon i przypomina o Chrystusie, co to kazał „nadstawiać drugi policzek” i tak dalej. Najwyraźniej zapomina, że polityka to nie jest schlebianie wszystkiemu; że to jest walka, w której wybiera się jeden kierunek, a pozostałe zwalcza. W tej sytuacji jest oczywiste, że katolicy, zwłaszcza ci, którzy próbują się w politykę angażować, nie mogą oczekiwać na wsparcie ze strony Episkopatu, który najwyraźniej nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że kiedy na pierwszej linii konfrontacji zabraknie tych, których dzisiaj wymownymi ustami przewielebnego księdza Pawła Rytela-Adrianika tak sztorcuje, to z agresywnymi sodomitami będzie musiał się konfrontować sam. Ciekawe, co im wtedy nadstawi.”

Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

panMarek

#1599167

Bardzo dziękuję za ten komentarz. Naprawdę jest bardzo celny a dziś nasz KK naprawdę jest w odwrocie, ale nie jest tylko wina hierarchów Kościoła, ale wynika to też z tego, iż sam papież Franciszek jest zlewaciały i propaguje tylko miłosierdzie i ekumenizm, co jest błędem karygodnym, bo nie można się poddawać grzechom a już sodomii tym bardziej. Arcybiskup M. Jędraszewski wreszcie przerwał milczenie i był to głos, na który czekałem. Tylko szkoda, że jest nieoficjalny a nie firmowany przez Episkopat. Mam nadzieję, że arcybiskup otworzy w końcu serca i więcej księży będzie jawnie potępialo ruchy LGBT+. 

Pozdrawiam serdecznie 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599173

Pod żadnym pozorem nie należy dać się wciągnąć w używanie i akceptowanie tego potworka LGBTWCAIDSHIVNSDAP. Należy za każdym razem przypominać, że istnieją jedynie dwie płci, a wszystko inne to zaburzenia. Ani kroku w tył.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1599169

Zgadzam się z Tobą całkowicie i pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599174

Oczywiście popieram tezę, ale pamiętam Twoje dawniejsze wpisy. Nie zawsze mam pewność jak widzieć otaczającą mnie rzeczywistość.  Tak czy inaczej, pozdrawiam szczerze.

Honic

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1599185