Założenia do projektu Ustawy o wynagrodzeniu emerytalnym

Obrazek użytkownika civilebellum
Idee

I. Obowiązująca Konstytucja niewystarczająco powiązała los jednostki (obywateli) z losem Narodu. Powoduje to wzrost postaw egoistycznych, niezrozumienie dokonywanych – bądź niedokonywanych – wysiłków państwa, nieposzanowanie dobra wspólnego, nierówny start w dorosłe życie młodego pokolenia etc. etc. Aby dokonać w tym względzie istotnego przełomu mentalnego, a także wyrównać życiowe niesprawiedliwości wynikające z takiego losu jednostki, który jest tylko częściowo związany z jej własnymi dyspozycjami i staraniami – ustanawia się niniejsze zasady emerytalne.

II. Ustanawia się trójstopniowe wynagrodzenie emerytalne: - emeryturę socjalną - emeryturę pracowniczą („składkową”) - emeryturę specjalną (przejściową).

III. Wysokość emerytury oblicza się po każdym kolejnym roku kalendarzowym, jako promil od Produktu Krajowego Brutto. Ustala się – na dzień wejścia Ustawy w życie – wartość promila emerytalnego odpowiadającą kwocie jednego tysiąca PLN dla najniższego stopnia emerytalnego, tj. dla emerytury socjalnej.

IV. Emeryturę socjalną otrzymuje każdy obywatel RP po ukończeniu 65. lat życia.

V. Emeryturę „składkową” (zamiast emerytury socjalnej) otrzymuje każdy obywatel, który do 65. roku swojego życia zgromadził na własnym koncie emerytalnym kwotę odpowiadającą x-miesiącom życia po 65. roku życia, gdzie „x” równa się wartości średniej długości życia podanej przez GUS w roku poprzedzającym ukończenia 65. roku życia oraz odpowiadającą zsumowanej dla wartości „x” - zgromadzonej na indywidualnym koncie emerytalnym - kwocie umożliwiającej wypłatę miesięczną o wartości zawartej między 1000 a 5000 PLN (wg wartości promila obliczonego na dzień wejścia w życie Ustawy). Po osiągnięciu – na indywidualnym koncie emerytalnym – puli przewyższającej efekt finansowy miesięcznej wypłaty emerytalnej w wysokości 5000 PLN – gromadzenia składek emerytalnych zaprzestaje się.

VI. Emerytura specjalna jest emeryturą tymczasową i dotyczy emerytur, przekraczających obecnie maksymalna wysokość emerytury „składkowej”. Dotychczasową kwotę wypłat emerytalnych przewyższająca 5000 PLN/m-c obniża się – od momentu wejścia ustawy w życie – cokwartalnie, skokowo, w zaokrągleniu do 500 PLN, aż do osiągnięcia ustawowej maksymalnej wysokości emerytury pracowniczej.

VII. Ustawa znosi zasadę „praw nabytych” w zakresie, który reguluje.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)