Rząd wyleczy służbę zdrowia z wolontariuszy

Obrazek użytkownika kataryna

<p>Wczoraj rząd opublikował propozycję zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie wzbudzi pewnie większych emocji, a powinna, bo to w niej - być może przez nieuwagę - ukrywa się prawdziwa rewolucja w systemie opieki zdrowotnej. W obowiązującej ustawie jest zapis dotyczący wolontariatu (czyli nieodpłatnej pracy) i dzisiaj brzmi on tak:</p>
<p> Art. 42. 1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:(...) 4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.</p>
<p>Dzięki temu zapisowi w szpitalach nieodpłatnie pracują tysiące ludzi dobrej woli, począwszy od rozbawiającego chore dzieci Dr Clowna, spełniających dziecięce marzenia wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie, amazonki pomagające kobietom po mastektomii radzić sobie z życiem bez piersi - długo by wymieniać. Każdy kto miał nieszczęście znaleźć się w polskim szpitalu wie, jak bardzo wiele pacjenci zawdzięczają wolontariuszom. Nie wspominam tu nawet o całym ruchu hospicyjnym, który bez wolontariuszy by po prostu nie istniał.</p>
<p>Opublikowany wczoraj projekt nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "porządkuje" sytuację i po prostu usuwa wolontariat z "podmiotów leczniczych".</p>
<p> 13) w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4.</p>
<p>Rząd proponuje więc, aby z wolontariuszy nie mogły już korzystać "podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej", a to oznacza, że hospicjum (czy jakakolwiek inna organizacja pozarządowa lub publiczna placówka medyczna) nie będzie mogło korzystać z nieodpłatnej pracy lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów czy innych wolontariuszy zatrudnionych bezpośrednio w związku z działalnością leczniczą. Nie jest to bynajmniej niedopatrzenie, bo ten zakaz został bardzo obszernie uargumentowany w uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji. Chodzi mianowicie o...konkurencyjność.</p>
<p> Zmiany w pozostałych przepisach, dotyczyć będą (...) rozszerzenia na podmioty prowadzące działalność leczniczą systemowego zakazu korzystania z wolontariuszy w ramach działalności leczniczej , stanowiącej w obecnym stanie prawnym regulowaną działalność gospodarczą, a więc de facto kwalifikowaną formę działalności gospodarczej. (...) Zmiana art. 1 pkt 13 jest konsekwencją wejścia w życie ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która zmieniła status  prowadzonej działalności leczniczej, tzn. działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 16 ustawy ww. działalność jest obecnie działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), a więc działalnością gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Wolontariatem, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są jedynie świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zmienianej ustawy, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy w zakresie ich działalności statutowej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, jeśli działalność polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest w świetle przepisów o działalności leczniczej kwalifikowaną działalnością gospodarczą, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy przy prowadzeniu tej działalności jest sprzeczne z zasadami konkurencji oraz narusza spójność systemową regulacji dotyczącej wolontariatu (...) Regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, zlikwiduje bowiem nieuzasadnione przywileje związane z możliwością korzystania z nieodpłatnych świadczeń wolontariuszy przez niektórych przedsiębiorców.  </p>
<p>Tak oto, drogi czytelniku, cichcem milczkiem, w ustawie, na którą niewielu zwróci uwagę, w niewinnym zapisie brzmiącym "w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4" rząd wprowadza prawdziwą rewolucję w służbie zdrowia, przeganiając z niej "naruszających konkurencyjność" wolontariuszy. </p>
<p>Obecna ustawa</p>
<p>Projekt nowelizacji</p>

Brak głosów

Komentarze

Można przynajmniej raz powiedzieć, że "rzund" działa konsekwentnie.
Bo przecież w ramach reformowania służby zdrowia w lipcu placówki takie jak hospicja stracą możliwość finansowania z odpisu 1% podatku...
Znikną fundacje, wszystko ma być komercyjne.

To po prostu systematyczne dławienie inicjatyw obywatelskich, niszczenie podmiotowości społeczeństwa i przestawianie sposobu myślenia z BYĆ na MIEĆ.
Oni tylko w to wierzą.
Przy okzazji jest to tworzenie dobrych ścieżek dla ludzi z kasą...i oczywiście obcego kapitału.
"Rząd się wyżywi"...a reszta niech zdycha pod płotem...po co im hospicja!

Pozdrawiam i dyszką nagradzam
Pasiu

Vote up!
0
Vote down!
0

Pasiu

#249258

Zerknęłam pod link wskazany przez Katarynę i znalazłam w ramach konsultacji projektu, taki oto kwiatek 

Katarzyna Sadło:Punkt:

"13) w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4."

proponuję usunąć uzasadnienie, że zakaz korzystania z wolontariuszy przy działalności leczniczej podniesie konkurencyjność, jest nieprzekonujący, a taki zapis będzie miał dramatyczne konsekwencje dla wielu organizacji opierających swoje działania w zakresie służby zdrowia na wolontariacie (np. hospicja).

czyli ormo czuwa...

 

 

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Vote up!
0
Vote down!
0

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

#249299

Aby POzbyć się naocznych świadków POwywlekania z POszpitali worów "odpadów" = leków reFundowanych -> komuś CUDownie brakujących i drożejących...

sprawy dla CBŚ,CBA,ABW,NIK...

Pozdrawiam
J.K.

Vote up!
0
Vote down!
0
#249312