"- Jaki znak Twój? - Orzeł Biały!"

Obrazek użytkownika Lotna
Kraj

Jak mówi Grzegorz Braun, Polska ma stać się niemiecko-rosyjskim kondominium pod protektoratem żydomasonerii. Poczynania w tym kierunku są zaawansowane.

Powołana została prywatna fundacja pod nazwą „Marka dla Polski”, która będzie się zajmować logo polskiego kondominium i jego promowaniem, a konkretnie, według ich własnych słów:

Czym zajmować się będzie Fundacja „Marka dla Polski”?

 

Fundacja zamierza zajmować się działalnością popularyzatorska i edukacyjną w zakresie promocji marki Polska.

 

Celami Fundacji będą :

1. propagowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Polski;

2. skupianie wokół idei fundacji podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, organizacji publicznych;

3. wsparcie polskich przedsiębiorców w działaniach wizerunkowych w Polsce i za granicą;

4. działalność na rzecz pozytywnego kształtowania wizerunku Polski w kraju i za granicą;

5. wzbudzanie zaufania do Polski jako partnera gospodarczego;

6. kreowanie pozytywnych postaw dotyczących Polski – w tym polskiej gospodarki i kultury

www.logodlapolski.pl/faq

 

Wielu z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nasz kraj jest śmiertelnie zagrożony. W tej chwili jednak, zagrożenie to jawi się w całej swojej podstępnej podłości i bezczelności.

 

Polska, z mozołem odbudowywana po II wojnie światowej, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza została jawnie i oficjalnie ograbiona, zgodnie z na tę okoliczność dostosowanym „prawem”, pod pozorem przywrócenia kapitalizmu i wolnego rynku.

Polska w PRL-u Bis  została okradziona z zakładów przemysłowych wykupionych za grosze, zakładów, które straszą dziś swoim zniszczeniem, albo prosperują w rękach obcych, u których Polacy pracują za marne wynagrodzenie.

Rodzinne gospodarstwa rolne, ostoja polskiego rolnictwa, zostały doprowadzone do bankructwa. Polska ziemia jest wykupowana przez obcych, często za grosze, często nielegalnie, bez reakcji polskiego rządu i bez protestu opozycji.

Polscy przedsiębiorcy, klasa średnia,  bankrutują pod brzemieniem podatków i opłat sprawiających, że nie stać ich na zatrudnianie pracowników i na rozwój,  podczas gdy obce koncerny są z podatków zwolnione, płacąc zatudnionym u nich, nieubezpieczonym Polakom  niewolnicze stawki.

Miliony Polaków opuściło Polskę w poszukiwaniu nie dobrobytu, ale możliwości przetrwania w obliczu bezrobocia.

 

Dzieci i wnuki morderców polskich elit pretendują do ich miana i rządzą Polską od czasów II wojny światowej. Jesteśmy świadkami politycznego teatru groteski z rządem wiernym żydomasońskiej ideologii i pseudo-opozycją podtrzymującą istniejący system i iluzję demokracji.

Polska, zwabiona obietnicą wolności i dobrobytu została wepchnięta do socjalistycznego obozu europejskiego, którego samozwańczy przywódcy Polskę okradają, a Polakom  narzucają totalitaryzm. „Polska” polityka zagraniczna jest prowadzona z wielką szkodą dla Polski i polskiego Narodu przez naszych najzatwardzialszych wrogów.

 

Polskie szkolnictwo po każdej „reformie” zbliżało się do poziomu oferowanego w państwowych szkołach na Zachodzie, których absolwenci nie umieją poprawnie pisać i nie mają podstawowych wiadomości o świecie, a są indoktrynowani „oświeceniowymi” komunistycznymi ideologiami, obcymi polskiej kulturze i tradycji.

Historia Polski i Polaków, jak również historia Polaków- Słowian została sfałszowana; proceder, który odbywa się na naszych oczach, do dnia dzisiejszego. Media polskojęzyczne skupione w obcych rękach rozpowszechniają historyczne kłamstwa.

Polacy nie mają praw we własnym kraju i nie mają niezawisłych sądów, które by tych praw broniły. Mnożą się za to służby i straże, na każdym kroku nadzorujące Polaków jak niebezpiecznych przestępców. Dzieci są odbierane rodzicom, wiara przodków wyśmiewana i opluwana, bohaterstwo naszych przodków wyszydzane, a nasz patriotyzm określany mianem faszyzmu. Język polski jest zaśmiecany makaronizmami i wulgaryzmami do takiego stopnia, że staje się niezrozumiały dla rodowitych Polaków.

 

Obcy mają w Polsce większe prawa niż Polacy: reaktywowane są loże masońskie, gminy żydowskie, budowane meczety i kościoły innych wyznań. Polska ziemia i polskie majątki są im rozdawane za bezcen. Obchodzone są żydowskie święta religijne, podczas gdy wiara katolicka jest traktowana jak zabobon. 

Polska na wszystkich frontach została zaatakowana przez obcych, wysługujących się „Polakami”, którzy Polakami nie są, takich jak na filmikach poniżej, agitujących za logo polskiego kondominium. Zostaliśmy okradzeni z ziemi, z własności wspólnej i prywatnej, z historii, wolności, samostanowienia i samowystarczalności.

 

Teraz sięgnęli po naszą Biało-Czerwoną i po Białego Orła, po polską Flagę i po poskie Godło, za które cierpieli, walczyli i umierali nasi przodkowie. Polska ma przestać być Polską, a ma stać się regionem utożsamianym z produkcją uprawianą przez zamieszkujące tam osoby prowadzące przedsiębiorstwa, oraz przez masę pracowniczą ich tanich wyrobników.

 

Każdy kraj, każde państwo jest utożsamiane z jego flagą, rzadziej z godłem. Brakuje mi słów na wyrażenie oburzenia z powodu bezczelności, podłości, perfidii, zła i głupoty ludzi, którzy chcą polską Flagę i polskie Godło wyrzucić ze świadomości międzynarodowej, którzy spiskują, aby naszą ukochaną Biało-Czerwoną i naszego dumnego, pięknego i nieposkromionego Białego Orła wyrzucić ze świadomości Polaków. Ludzi, którzy na dodatek mają czelność zachwalać swoją krecią robotę jako projekt korzystny dla Polski!

 

Polacy - Polska, wyhodowała na swom łonie obrzydliwego jadowitego węża, który teraz podnosi swój obmierzły łeb, aby skonsumować żywiciela. Nie dajmy się oszukać!

 

Nasza Flaga i nasze Godło są własnością każdej Polki i każdego Polaka, są częścią każdego z nas, jak wstążki DNA łączące nas ze wszystkimi Polakami rozrzuconymi po całym świecie, ze wszystkimi Polakami żyjącymi w dobie obecnej i ze wszystkimi, którzy kiedykolwiek istnieli i kochali Polskę, którzy dla Niej żyli, dla Niej pracowali, uprawiali Jej ziemie i którzy za Jej wolność umierali. To właśnie polski Orzeł Biały i polskie biało-czerwone barwy reprezentują Polskę na świecie. Nie żadne kretyńskie logo, czy marka, wymyślone przez naszych wrogów!

 

Protestuję przeciwko próbom utożsamiania Polski z jakimkolwiek logo czy marką zamiast Biało-Czerwonej polskiej Flagi i polskiego Godła!

 

Tym razem nie dajmy się okraść! Nie dajmy Ich sobie odebrać! Bo następny pójdzie pod topór nasz język, nasza piękna i prastara polska mowa, a wtedy już nawet ani Mazurka Dąbrowskiego, ani „Boże, coś Polskę” nie będzie komu zaśpiewać!

 

Poniżej jest część kopii strony promującej logo polskiego kondominium, które na arenie międzynarodowej ma zastąpić polską Flagę i polskie Godło. Są tam też rzekomi Polacy – przedsiębiorcy agitujący na temat polskiego logo. Warto zobaczyć, kim są ci „Polacy” i jakie to „polskie” zakłady i instytucje agitują za likwidacją Polski, kim są ci wszyscy fundatorzy, mecenasi, opiekunowie i partnerzy z tak wielką troską pochylający się nad dobrem ich polskiegio kondominium.

 

Podobno "Polska jest gotowa na logo".

A Ty, Polaku? Czy jesteś gotowy na zamieszkiwanie regionu polskiego kondominium pod znakiem sprężyny?

POLSKA. SPRING INTO NEW.

WYBIERZ

LOGO

DLA POLSKI

Liczba głosów 00057578

Zagłosuj na jedną z trzech propozycji.

Wariant z największą liczbą głosów będzie miał szansę zostać logo naszego kraju 

DLACZEGO SPRĘŻYNA?

Symbolika sprężyny w pełni wyraża charakter i energię Polaków. Nasze niepokorne, ale jednocześnie konstruktywne podejście do świata. Im bardziej, jako naród, byliśmy ograniczani, tym większą energię, i twórcze napięcie generowaliśmy. Odradzaliśmy się silniejsi i jeszcze dynamiczniej działaliśmy. Okres 25 lat wolności udowodnił, że uwolniona energia pobudza nas do konstruktywnego i innowacyjnego działania. Polacy zawsze próbowali osiągać to, co wydawałoby się niemożliwe, nie akceptując zastanego status quo. Polska zasila, nową energią, świeżymi pomysłami, przeżyciami i zaangażowaniem.

Creative Tension – idea, z której zrodziło się logo dla Polski

Przeszło 10 lat temu Wally Olins, jeden z najwybitniejszych światowych specjalistów w zakresie opracowywania marek państw i miast, zbudował koncepcję idei Marki Polski, wyrażaną określeniem Creative Tension. Prezentuje ona „Twórczą przekorę / Twórcze napięcie” Polaków zdolnych do kreatywnych zrywów, wytrwałej pracy i wielkich osiągnięć. Założenie to stanowiło punkt wyjścia do opracowania kompleksowej strategii komunikacji marki Polska, a także linii graficznej logotypu dla Polski.

Twórca Logo

Twórcą logo Polski jest Wally Olins – światowej sławy brytyjski specjalista od brandingu, właściciel agencji reklamowej Saffron Brand Consultants i autor wielu książek, m.in. „O marce”, „Podręcznik brandingu”. Doradzał światowym organizacjom i krajom w zakresie ich tożsamości, komunikacji i budowania marki. Zajmował się m.in. promocją Hiszpanii, Portugalii, Nowego Jorku i Londynu. Wykładał gościnnie w Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim, Lancaster University i Copenhagen Business School. Zmarł w wieku 83 lat, 14 kwietnia 2014r. Przygotowany projekt logotypu Polski, był ostatnim dziełem Olinsa.

Historyczna szansa

Już od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były pierwsze próby opracowania oficjalnego logotypu naszego kraju. Od tamtego czasu wszystkie rządy zgadzały się z taką potrzebą, jednak nigdy w pełni nie została ona zrealizowana i nadal pozostajemy jednym z nielicznych państw na mapie Europy bez swojego logo.25 października 2013 roku Rada Promocji Polski działająca pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych, zatwierdziła dokument „Zasady promocji marki POLSKA”, w którym precyzyjnie określone zostały pożądane kierunki działań mających na celu budowanie pozytywnego i spójnego wizerunku naszego kraju w szerokim kontekście: gospodarczym, turystycznym czy też kulturalnym. Następnie podczas posiedzenia 5-go czerwca 2014 r. , Członkowie Rady Promocji Polski przyjęli zaproponowaną linię znaku do dalszych prac, mających na celu uspójnienie komunikacji marki Polska za granicą poprzez wypracowanie wspólnego logotypu Marki Parasolowej. Ostateczny wybór pozostawiono nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu mamy okazję zdecydować jak będzie mógł wyglądać logotyp naszego kraju.

FAQ

Dlaczego w 2014 roku zdecydowano się na opracowanie Logo dla Polski?Kto był inicjatorem pomysłu Logo Polski i jaki jest cel wprowadzenia jednego logo?Kto może korzystać z wybranego logotypu?Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań znajduja się na www.logodlapolski.pl/faq


IDEA

 


Ambasadorzy Kampanii


O GŁOSOWANIU

Zapraszamy wszystkich Polaków, mieszkających w kraju a także za granicą, do wzięcia udziału w wyborach Logo dla Polski! Sami zadecydujmy, która sprężyna najbardziej do nas pasuje i oddaje nasz narodowy charakter!Wybory rozpoczynają się o godzinie 11:00 14 października i potrwają do 28 października do godziny 24:00. Wyniki zostaną ogłoszone 3.11.2014 r., tak aby wszystkie głosy przesłane pocztą mogły by być wzięte pod uwagę.

Cel wyborów

Polacy nigdy nie akceptowali zastanej i narzuconej im rzeczywistości. Dlatego w zgodzie z naszymi narodowymi cechami (twórczym napięciem), pierwszy raz w historii, to społeczeństwo wybierze oficjalny logotyp dla kraju, który po przekazaniu Skarbowi Państwa będzie miał szansę stać się znakiem oficjalnym. Chcemy by obywatele dostrzegli w sobie te cechy, które stanowią o naszej wyjątkowości i zapewniają Polsce stabilny stały rozwój. Uwierzmy w swoje możliwości!

Chcemy, aby Polacy zaczęli identyfikować się z tym znakiem i z ideą w nim zawartą. Powodzenie Polski w przyszłości jest w dużej mierze uwarunkowane rozwojem gospodarczym. Rozwój ten zakłada realizację wyznaczonych celów politycznych i biznesowych, zarówno wśród instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstw jak i samych obywateli. Może się on stać jeszcze bardziej dynamiczny dzięki posiadaniu przez Polskę silnej marki zbudowanej w oparciu o jednolitą identyfikację wizualną.Potrzebny nam jest silny, integrujący działania promocyjne znak (który nie zastąpi GODŁA czy FLAGI będących oficjalnymi symbolami naszego państwa). Stanowić będzie wizytówkę polskich produktów, usług i naszej zdolności do zmian, kreatywnych poszukiwań i innowacyjnych rozwiązań. Posiadanie silnej, definiującej Polskę marki - to mocny fundament na drodze budowania nowoczesnego i silnego wizerunku Polski i Polaków w XXI wieku.

Regulamin


Dlaczego jednolita identyfikacja wizualna jest ważna dla promowania Polski zagranicą?

„Widzimy dużą potrzebę wzmocnienia wizerunku Polski i polskich przedsiębiorstw zagranicą. Opracowanie jednego znaku zwiększy dynamikę rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz siłę eksportowanych marek. Już od połowy lat dziewięćdziesiątych próbowano opracować i wdrożyć oficjalne logo Polski, jednak nigdy nie udało się dokończyć tego procesu. Teraz mamy realną szansa na stworzenie jednolitej identyfikacji dla naszego kraju”.Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

 


ORGANIZATORZY

 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową. Jednym z głównych zadań SKM SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SKM SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych.Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy w komunikacji marketingowej konkursów i związanych z nimi konferencji oraz gal: Effie Awards, Innovation Award i Konkurs Twórców Reklamy KTR.

 

Konfederacja Lewiatan to najbardziej wpływowa organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Skupia w związkach branżowych i regionalnych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie 750 tys. osób. Jako jedyna polska organizacja ma swoje biuro w Brukseli. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz BUSINESSEUROPE – największej organizacji biznesu w Europie.

 

Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku i jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, łączy ponad 150 organizacji biznesowych. Wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie, jak również na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce działającą od 1989 roku i reprezentującą 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.

Fundacja "Marka dla Polski"

Fundacja „Marka dla Polski”, powołana zostanie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą i Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja „Marka dla Polski”, będąca obecnie w trakcie rejestracji, po otrzymaniu od SKM SAR prawa do znaku przekaże je następnie na rzecz Skarbu Państwa. Fundacja zamierza zajmować się działalnością popularyzatorska i edukacyjną w zakresie promocji marki Polska.Najważniejszym celem i intencją Fundacji „Marka dla Polski”, jest działanie w kierunku powszechnego używania jednolitego Logotypu w komunikacji Polski i polskich produktów za granicą. Przyjęcie spójnej polityki i strategii marketingowej w wymiarze globalnym, co wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki i zapewni jej należyty, pozytywny wizerunek.


Fundatorzy

Powiernicy znaku

 

Od 95 lat marka PKO Banku Polskiego pozostaje dla Polaków symbolem wiarygodności, siły, stabilności i bezpieczeństwa. Bank ceniony jest za nowoczesność oferty oraz odwagę inicjowania ambitnych przedsięwzięć zmieniających sektor finansowy, które wpływają na całą krajową gospodarkę. PKO Bank Polski to lider polskiego sektora bankowego i jedna z największych instytucji finansowych w regionie. Jego siła oparta jest na trzech filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. W ostatnich latach w Grupie PKO Banku Polskiego dokonała się jakościowa zmiana w zakresie atrakcyjności i konkurencyjności oferty oraz doskonalenia obsługi w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów. Była ona wsparta projektem kompleksowej rewitalizacji marki Banku i nową komunikacją marketingową.

 

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 58 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponuje siecią ponad 13,5 tysiąca punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Jest firmą odpowiedzialną społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów. Dzięki Totalizatorowi Sportowemu rzesze Polaków mogły i nadal mogą cieszyć się z wygranych, setki, jeśli nie tysiące, mogły zrealizować nawet najśmielsze marzenia, a miliony korzystały z obiektów sportowych, które powstały dzięki funduszom przekazywanym przez spółkę.

Mecenasi znaku

 

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 40 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia ok. 1600 osób. Od ponad 10 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczając na ten cel ponad 200 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

 

Grupa Dentsu Aegis Network jest pierwszą prawdziwie globalną siecią komunikacji marketingowej odpowiadającą swoją ofertą na potrzeby ery cyfrowej. W jej skład wchodzi sześć globalnych marek: Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum oraz Dentsu, a także działające na wielu rynkach rozwijające się marki: Amplifi, Amnet Data2Decisions, Mcgarrybowen, Mitchell Communications Group, psLive i 360i. Dentsu Aegis Network dąży do tego, aby być siecią wybieraną na całym świecie przez klientów poszukujących najwyższej klasy ekspertyzy, wiedzy i największych możliwości w zakresie usług związanych z marką, mediami i komunikacją cyfrową. Dentsu Aegis Network z siedzibą w Londynie działa w 110 krajach na całym świecie zatrudniając ponad 22 000 specjalistów.

Opiekunowie znaku

 
Przyjaciele znaku

 
Zostań fundatorem

Inicjatywa Logo dla Polski ma charakter otwarty. Do projektu cały czas dołączają nowe przedsiębiorstwa, które chcą stać się częścią tego historycznego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy FUNDATORÓW znaku wystarczy, że skontaktujesz się z Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, gdzie otrzymasz więcej informacji na temat tej inicjatywy.


Partnerzy i patroni

HONOROWY PATRONAT MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przy wsparciu sekretarzy, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego służby zagranicznej. Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć”

 

Partnerzy strategiczni

 

"Gazeta Wyborcza" to największy i najczęściej cytowany polski dziennik. Rówieśnik polskiej demokracji, istnieje od 1989 r. Punkt odniesienia dla polityków, społeczeństwa obywatelskiego i rynku medialnego. Ceniony za aktualne newsy, ale też za inspiracje, zaangażowane dyskusje i etyczne dziennikarstwo. Uważany za najbardziej demokratyczne i proeuropejskie medium w Polsce. Ma też zaciętych wrogów.

 

TVN S.A. jest wiodącym nadawcą telewizyjnym w Polsce. W ofercie TVN znajduje się jedenaście kanałów telewizyjnych: TVN, TVN 7, TTV, TVN24, TVN Meteo, TVN Style, TVN Turbo, iTVN, TVN24 Biznes i Świat, Telezakupy Mango i NTL Radomsko. TVN posiada również bogatą ofertę produktów online, w tym m.in. Player.pl oraz Veedo.pl. Do TVN należy też agencja Agencja TVN oraz TVN Media – największe biuro sprzedaży reklam w Polsce.


 

Radio ZET to ogólnopolska stacja radiowa należąca do Grupy Eurozet. Została założona przez Andrzeja Woyciechowskiego w 1990 roku jako pierwsza rozgłośnia komercyjna w Warszawie. Codziennie dostarcza milionom słuchaczy rzetelnych informacji, starannie dobraną muzykę (format AC) oraz rozrywkę na wysokim poziomie. Swój program adresuje do dorosłych Polaków w wieku 28-49 lat. Od początku istnienia stacja stawia na profesjonalizm i osobowości. Dziś na antenie można usłyszeć m.in. Monikę Olejnik, Marzenę Chełminiak, Marka Starybrata, Rafała Bryndala, Agnieszkę Kołodziejską, czy Beatę Pawlikowską. Od 2005 roku z inicjatywy rozgłośni wręczana jest Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za najlepszy materiał dziennikarski łamiący stereotypy, wykraczający poza schematy i zaglądający za kulisy otaczającej nas rzeczywistości.

 

Grupa Wirtualna Polska – partner pierwszego wyboru Polaków, dostarczający angażujące informacje, rozrywkę, usługi i inspirujący w codziennych decyzjach. Niekwestionowany lider kategorii mobile oraz poczta e-mail. Skuteczny reklamodawca. W portfolio Grupy WP znajduje się kilkadziesiąt silnych marek i serwisów internetowych, portale WP i o2, telewizja WP.TV, SportoweFakty.pl, BizTok.pl, Kafeteria.pl.

Partnerzy wspierający


 
Partnerzy komunikacyjni


 

Copyrights © 2014 Polska. Spring into new.

http://logodlapolski.pl/

http://static.logodlapolski.pl/media/files/LOGO_DLA_POLSKI_NA_LP.pdf

zdjęcie:

http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_mIJNJ7ENZPicrK1eiXtyFfbbYL3fOb9I,w400.jpg

http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_HNdVPXnk8pnNv465dy1umdP7wWa65uel,w400.jpg

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:11)

Komentarze

Trzeba podejmować działania dla przywrócenia godności naszemu odwiecznemu godłu i "logo dla Polski" - orłu białemu na czerwonym tle. Trzba się zerwać, bo to nasza bierność w dziedzinie polityki, dziedzinie odpowiedzialności za dobro wspólne Narodu w tym największe z tych dóbr - Państwo, pozwala by do władzy dochodzili nasi wrogowie, a nas zniewalali i jeszcze upokarzali "logo" - które ma nas kojarzyć ze świńskim pchalusem.

miarka

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1
#1446055

... zamieszczonej powyżej liście "ukrytych sprężyn" korupcji politykierów, liście zdrady, okupacji  i kolaboracji z okupantami Polski robi Bank Polski PKO? 

Czyżby już był zdominowany przez wrogą nam agenturę? Co na to służby specjalne?

miarka

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1
#1446062

Dziękuję za poparcie. O ile dobrze pamiętam, Bank Polski PKO jest polski tylko w ok. 50 %, ale głowy nie dam. Nazwa została, tak jak z Wedlem.

To logo doprawdy nie wiadomo do czego porównać, to bezczelna kpina z Polaków. Kanada ma też takie logo, ale jest tam klonowy liść, z którym Kanadyjczycy kojarzą Kanadę, a poza tym Kanada i tak jest kondominium, na dodatek z pożal się Boże krótką i wcale nie chwalebną historią.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Lotna

 

#1446101

http://remekdabrowski.pl/

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

M-)

#1446064

Przeleciałam różne fora i się okazuje, że gdyby "tfurcy" nie wyjaśnili, że ten zyzgak to sprężyna, to nikt za cholerę by się nie pokapował, że to jest sprężyna.

"Potrzebny nam jest silny, integrujący działania promocyjne znak"

 

Jeżeli Polacy nie potrafią z tych kreskówek odczytać, że chodzi o Polskę i o sprężynę to co dopiero cudzoziemcy?

 

Użycie dwóch kolorów - białego i czerwonego to zbyt mało by to coś odczytywać "Polska", kojarzyć "Polska". Te same kolory mają barwy narodowe kilku innych państw więc niech sobie Lewiatan Bochniarz i cała reszta tę "sprężynę" w dupę wsadzi żebyśmy my im nie wsadzili by się przyznali ile kasy za ten prymityw mieli zgarnąć albo już zgarnęli.

 

To jest zbyt ważna sprawa by tak niepoważnie postępować w kwestii znaczenia i ciężaru wizerunku  Polski w przyszłości dlatego  głosowanie powinno odbyć się na zasadzie referendum.  Była kasa by zapłacić milion zł za 5 kresek, musi być kasa na organizację normalnego głosowania. To co serwują animatorzy tej grandy to jest właściwie stawianie  Polaków pod ścianą  bo  czy zagłosują czy nie zagłosują to któryś z trzech wariantów zostanie przyjęty i wdrożony. Nie widziałam nigdzie warunków legitymności wyboru. Jesteśmy robieni w bambus i głosowanie to pic na wodę i tak naprawdę to od tych naszych głosów nic nie zależy bo wszystko jest z góry przyklepane przez "górę".

 

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1446084

"To jest zbyt ważna sprawa by tak niepoważnie postępować w kwestii znaczenia i ciężaru wizerunku  Polski w przyszłości "

 

Zgadzam się w 100%, a właśnie chcą nam ten wizerunek zmienić nie do poznania.
Jeśli GW i Tv są "strategicznymi partnerami", to znaczy, że socjotechnika będzie uprawiana do nudności, tak długo, aż ludzie się przyzwyczają. Potem faktycznie zaczną się z tym znakiem utożsamiać, a potem zapomną o barwach narodowych.

A przecież o to chodzi w unii jewropejskiej - i nie tylko, aby nie było państw i narodów, a tylko regionalna ludność pracująca dla korporacji.

A żeby z wszystkich możliwych znaków wybrać tak durny - jak bardzo trzeba nienawidzieć tożsamości narodowej Polaków.  Polska im ością w gardle stoi.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Lotna

 

#1446102

Tak się wkurzyłam czytając stronę, którą zapodałaś, że wysmażyłam notkę:

 

http://niepoprawni.pl/blog/1830/zygzak-nowa-religia-genderu

 

14 października pokazali te bohomazy i się drą - Polaku, głosuj. Głosowanie trwa od 14.10. Na jakiej podstawie? Tak się nie robi ! Tak robi tylko banda, która już ma w szwajcarskim banku tłuste konto pełne brudnych pieniędzy i tylko potrzebuje jednego podpisu żeby zrobiły się czyste. Tym "podpisem" jest właśnie to głosowanie, które ukartowali pod stołem w jakimś gabinecie i potrzebują frajerów do legalizacji. Popatrz, tej fundacji jeszcze formalnie nie ma, jest w trakcie rejestracji, ale głosowanie  już ogłosiła. Ta sprawa śmierdzi z daleka.

 

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1446112

...przez "naszą" górę, bo ten "pozwijany" symbol wskazuje wyraźnie nie tylko na obcą, ale na wyraźnie wrogą "sprężynę" sprawczą.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1446115

Na taką?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Lotna

 

#1446122

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 
Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1446135

... ale to chyba dopiero początek poszukiwań tych, co się im Polacy kojarzą ze sprężyną, a ich kolonizatorzy z zygzakiem.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1446140

Najpierw PZPN wyrzuciła Godło ale opór kibiców Orzełka uratował.

Teraz Lasy Państwowe próbują zabrać Orła z munduru leśnika 

 Najważniejsze zmiany: 

 

• godło tylko na guzikach munduru wyjściowego

• kapelusz zamiast maciejówki

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Jesteś Polakiem? Zastrzeliłbym się, gdyby w moich żyłach płynęła inna krew. W. Łysiak

#1446105

Mam nadzieję, że te zmany nie przejdą. Siłą chcą wycisnąć z nas polskość.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Lotna

 

#1446109

Regulamin mówi, że ma być wybierane do 28 października, ale GW już reklamuje nowe logo.

Jest tam też ankieta "Czy podoba ci się nowe logo?"

Jak to wielkodusznie z ich strony, że raczyli się Polaków zapytać, nieprawdaż? Biorąc pod uwagę, kto czytuje GW, można się spodziewać pozytywnych odpowiedzi. Jak na razie Tak 46%, Nie 48%.

http://wyborcza.pl/1,75248,16089548,Jest_nowe_logo_Polski__Jak_reklamujemy_sie_za_granica_.html

 

Następna ankieta: 65% głosów: żaden z przedstawionych projektów nie powinien być logo Polski.

http://www.tvp.info/17242030/nowe-logo-polski-to-sprezyna-zaglosuj-na-najlepszy-projekt

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Lotna

 

#1446107

... "Następna ankieta: 65% głosów: żaden z przedstawionych projektów nie powinien być logo Polski".

Nie wierzę, żeby świadomy Polak dał się tak upodlić, żeby zagłosować na tą ohydę.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1446117

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

mż dz t by pzbyć sę nszg rł błg żby nd rpą królwł tylk czrny,nmck rzł.Mż pdbn  jk królw jst tylk jdn..;-(

Verita

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4
#1446179