Nazwijmy ich po imieniu

Obrazek użytkownika Lotna
Kraj

Czemu się wstydzić? Jeśli ktoś pcha się na stołki, to powinien zdjąć kamuflarz. 

 

Lista osób o zmienionych nazwiskach

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:

1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

 

1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
3. Stanisław Arski - Apfelbaum
4. Stefan Arski - Artur Salman
5. Bronisław Baczko - Gideon
6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
8. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
9. Bolesław Bierut - Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
11. Michał Boni - Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
14. Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman
15. Stefan Bratkowski - Blumstejn
16. Stanisław Brodzki - Bronstejn
17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
20. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilińska - Halpern
22. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier - Kolski
26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman
27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dłuski - Adolf Langer
30. Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
31. Ludwik Dorn - Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler - Efroim Trusker
35. Pawel Finder - Pinkus
36. Aleksander Ford - Liwczyc
37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
39. Bronisław Geremek - Berele Lewartow
40. Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
44. Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger
45. Halina Górska - Rasa Kugelschwanz
46. Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Haka Grundbaum
48. Ryszard Marek Wroński - Goldberger
49. Wiktor Grosz - Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall - Miron Hurman
53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
56. Józef Hubner - Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
58. Henryk Jabłoński - Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
62. Piotr Jasienica - Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun - Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
66. Kalina Jędrusik - Makusfeld
67. Roman Juryś - Chaim Szacht
68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
69. Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski - Weisleder
73. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
74. Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
80. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
81. Helena Kozłowska - Bela Frisch
82. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
83. Hanna Krall - Haka Rejchgold
84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf
88. Kunicki - Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
91. Jacek Kuroń - Icek Kordblum
92. Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwaśniewska -Konty - Kohn
94. Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
96. Olga Lipińska - Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz - Rasa Lankamer
98. Jan Lityński - Jakub Leman
99. Lubiejski - Zygielman
100. Łozowski - Salomon Abramowicz
101. Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
102. Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
104. Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
107. Jacek Merkel - Samuel Nelken
108. Adam Michnik - Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski - Robert Berman
112. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski - Fischer
114. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
115. Stanisław Nadzin - Gutman
116. Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
118. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
119. Róża Ochabowa - Grunbaum
120. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
122. Jan Olszewski - Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska - Rachela Busch
126. Jan Parys - Haim Pufahl
127. Aleksander Paszyński - Finkelstein
128. Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
129. Lesław Podkański - Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
134. Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
135. Jan Reguła - Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
138. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
139. Jan Rulewski - Fikelman
140. Rutkowski - Botwin
141. Hanka Sawicka - Szapiro
142. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
144. Janusz Sityński - Jakub Leman
145. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski - Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
148. Władysław Sławny - Rosenberg
149. Antoni Słonimski - Stomma
150. Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska - Salome Stein
152. Marian Starownik - Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
154. Stanisław Stomma - Szaja Sommer
155. Michał Strąk - Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
158. Hanna Suchocka - Haka Silberstein
159. Bolesław Sulik - Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
161. Irena Szewińska (sportowiec) - I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
163. Roman Szydłowski - Szancer
164. Wiesława Szymborska - Rottermund
165. Paweł Śpiewak - Stinger
166. Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
168. Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) - Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban - Josek Urbach
171. Mieczysław Wachowski - Jakub Windman
172. Henryk Walczak - Zukerman
173. Lech Wałęsa - Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
175. Adam Ważyk (poeta) - Wagman
176. Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
181. Ludmiła Wujec - Okrent
182. Jan Wyka - Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski - Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

Wojskowi

187. gen. Edward Braniewski - Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki - Holzer
189. gen. Marian Graniewski - Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski - Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski - Wasser
196. gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski - Tennenbaum
199. gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach
201. gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
203. płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ
204. płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"
206. płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
208. płk Mieczysław Kowalski - Kohn
209. płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
210. płk Rosiński - Rosenberg, DOW
211. płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
212. płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP
213. płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
214. płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku
215. płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.
216. płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. płk Żarski - Silberstein, prac. WAP
218. ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
219. ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
220. ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG
221. ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
224. mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce"
225. mjr Henryk Umiński - Keff
226. Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
229. Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski - Zygielman, II Zarząd
231. Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
232. Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd
235. Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
236. Henryk Trojan - Adler, II Zarząd
237. Henryk Walczak - Zukerman
238. Zagórski - Winter, II Zarząd
239. Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

240. gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski - Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar - Mykoła Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sądowy
244. gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Różański - Rosenzweig
246. płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. płk Julia Brystiger - Prajs
249. płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX
250. płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, doradca MSW
251. płk Orłowski - Kugelschwanz
252. płk Marian Reniak - Marian Strużyński
253. płk Józef Różański - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.
255. płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP
256. płk Józef Światło - Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. ppłk Helena Wolińska-Brus - Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP

UWAGA: Lista ma charakter informacyjny. Nie powinna być podstawą do wysuwania jakichkolwiek oskarżeń pod adresem wymienionych osób. Niektóre z nazwisk uzupełniono o odnośniki charakteryzujące daną osobę.

 

Człowieka poznaje się - tak jak drzewo - po owocach jakie rodzi.
Przedruk ze strony
]]>www.polonica.net]]> 

 

Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce

1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego

2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.

3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów

4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.

5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarność"

6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.

7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał

8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności

9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności

10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów

11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności

12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności

13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów

14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN

15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury

16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury

17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum

18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu

19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów

20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta

21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA

22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności

23. Aleksander GAWRONIK aferzysta

24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.

25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego

26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej

27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski

28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy

29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum

30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli

31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych

32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski

33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej

34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich

35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności

36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności

37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.

38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa

39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych

40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD

41. Barbara LABUDA Unia Wolności

42. Jan LITYNSKI Unia Wolności

43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow

44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.

45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR

46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich

47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u

48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR

49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności

50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ

51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów

52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy

53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów

54. Tomasz NALECZ Unia Pracy

55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego

56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka

57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego

58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu

59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności

60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności

61. Daniel PASSENT publicysta

62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa

63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności

64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.

65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL

66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP

67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności

68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi

69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie

70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu

71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u

72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.

73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych

74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP

75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu

76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności

77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW

78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich

89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego

80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności

81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich

82. Anna SZULC Prezenterka TVP

83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ

84. Jacek TAYLOR Unia Wolności

85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce

86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego

87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras.

rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE

88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna

89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia "ZET"

90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ

91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności

92. Henryk WUJEC Unia Wolności

93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia "ZET"

94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,

agentura zydowsko - niem.

95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP

96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.

97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Listę sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.

Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów. Faktem jest jednak że rozdajemy izraelskim Żydom obywatelstwa jak ulotki. Aby ocenić skalę zjawiska, przyjrzyjmy się liczbom. Jak poinformowało w styczniu 2014 r. nasze MSZ, w kolejnych latach wydaliśmy w Tel Awiwie następującą liczbę paszportów:

2002 – 448, 2003 – 144, 2004 – 428, 2005 – 476, 2006 – 714, 2007 – 829, 2008 – 835, 2009 – 2 397, 2010 – 2 508, 2011 – 1 822, 2012 – 2 045, 2013 – 2 727.

W latach 2004–2013 nasz konsul nie odrzucił ani jednego wniosku o wydanie paszportu obywatelowi polskiemu z Izraela.

Od 1 maja 2004 do końca stycznia 2014 r. wydaliśmy Żydom 12 670 polskich paszportów.

 

Polska jest dziwacznym krajem, po mimo tzw. "braku Żydów":

  • Drukuje się w niej gazety (przede wszystkim Wyborczą) w języku jidysz, subwencjonowane przez polskich podatników i przeznaczone dla nieistniejącego podobno odbiorcy.
  • Powstają przedszkola i szkoły żydowskie, do których nie mogą chodzić żadne dzieci, no bo niby skąd je wziąć skoro Żydów u nas brak.
  • Istnieją specjalne żydowskie telefony zaufania, pod które nikt nie dzwoni.
  • Odtwarza się żydowskie dzielnice miast, włącznie ze sklepikami, kawiarniami i restauracjami.
  • Organizuje się konferencje, sympozja i zjazdy poświęcone tematyce żydowskiej, w których nikt nie bierze udziału z wyżej wymienionych powodów.
  • Publikuje się liczne książki na tematy żydowskie.
  • Urządza się muzea poświęcone historii Żydów.
  • Żydzi zajmują najwyższe stanowiska państwowe, ale nie jest w dobrym tonie mówienie o tym na głos.
  • Żydzi odzyskują swoje (i niekoniecznie swoje) mienie.
  • Jedni Żydzi przepraszają innych Żydów w imieniu Polaków za błędy i wypaczenia komunizmu, którego zrealizować się Żydom niestety nie udało.

To wszystko razem świadczy o olbrzymim antysemityzmie w kraju, w którym przecież podobno brak jest Żydów.

 

 

 

 

Po takich deklaracjach i faktach dobrze wiedzieć kto kim jest i na kogo uważać!!

źródło: ]]>http://brukowiec.neon24.pl/post/123396,nazwijmy-ich-po-imieniu]]>

 

 

 

 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (18 głosów)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika miarka nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ta lista jest bezużyteczna, bo Żyd jako taki, to dobry człowiek. 

Żebyśmy mieli z tego jakieś przestrogi, to musiałaby zawierać więcej informacji, zwłaszcza co złego zrolili, czy w jakich to antypolskich organizacjach, czy spiskach, formach przestępczości zorganizowanej, lożach, albo konkretnych przedsięwzięciach uczestniczyli, czy należą do faszystowskich w swej naturze korporacji prywatnych, albo czy się im wysługują, czy wyznają niebezpieczne ideologie, zwłaszcza korporacjonizm, syjonizm, globalizm, genderyzm, satanizm, czy lewactwo...

Nadto, czy nazwiska zmienili, bo już się czują prawdziwymi Polakami, czy przeciwnie - spod zasłony zdrajcy zamierzają knuć antypolsko.

Co do np. Balcerowicza to dobrze wiemy, że pracuje dla korporacjonizmu, ale czyż to wystarczy, by kogoś uczulić i przestrzec?

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
6
Vote down!
-8
#1484057

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1484073

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;Jżl przyjżysz sę tj lśc prównsz z nzwskm rządzących w nszym nszczęślwym krj n przstrzn sttnch 70 lt, jżl dśwdczysz bdy, nszczęść,ktstrf fr ,kór t rządy  zgtwły Plsc....t dlbóg, n wm jk mżn wysnć wnsk , ż żyd t dbry człwk&qt;

Zwż, ż p nwytłszcznj strn tg zdn msz zł, zś p wytłszcznj człwk.

Kdy ptrzysz d strny zł, wchdzsz w ndmcjnlzm, wyłączsz ldzk czc, węc n wdzsz człwk, l wyłączs rzm, w wc mżlwść rcjnlnych dzłń. 

Kdy zś ptrzysz d strny wytłszcznj, jstś zdln człwk kchć, nnwdzć zł, zchwjąc przy tym trzźwść - wlczyć z bstą n przstjąc być człwkm, n przstjąc myślć życ, ldzkch wrtścch, chćby ldzkj gdnśc, żby sę n znżyć d pzm tj bst. 

Bczmy, byśmy sę n zmnl w prst przcwństw nszych wrgów.(Ncls Gmz dvl)

<:p>

T tyl d strny prgmtycznj

Zś flzfczn, t trzb wdzć, ż nwt tn dsądzny d czc wry Żyd rdz sę mr njprw człwkm, późnj Żydm. Mżn g trktwć jk wybrng przz Bg jk njpdljszg z ldz, który jk sę d Ng nwróc, t jż sę wszyscy nwrócą, l trzb zwżyć, ż Bóg jst dbry, młść dbrych ldz jst zwsz k dbr. Czyż t n znczy, ż Bóg kch Żyd jk dbrg człwk?

skr Bóg w nm dbrg człwk wdz, t tk jst prwd d tg trzb nm zczynć nsz myśln Żydch.

Pzdrwm

mrk

 

Vote up!
2
Vote down!
-8
#1484088

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1484106

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Swją dpwdzą zmknęłś m fnkcję &qt;dytj&qt;, węc njprw krkt. Zdn:

&qt;Zś flzfczn, t trzb wdzć, ż nwt tn dsądzny d czc wry Żyd rdz sę mr njprw człwkm, późnj Żydm&qt;

pwnn zstąpć

&qt;Zś flzfczn, t trzb wdzć, ż nwt tn dsądzny d czc wry Żyd rdz sę  njprw człwkm, późnj Żydm ( mr njprw Żydm, późnj człwkm). 

Pszsz: &qt;Wydj m sę ,ż przdwczśn cnsz  ..żyd jst dbry&qt;. 

t jst Twój błąd, b t n jst mj cn. Zwróć wgę, ż w mm pdjśc prgmtycznym, jk flzfcznym n dknję cny człwk. Ntmst zdcydwn cnm zł.

&qt; ż jdn cywlzcj są brdz skłnn d zł...t jż pzstn tjmncą zł&qt;.

w gól t skąd pmysł, ż nn cywlzcj są brdzj skłnn d zł? J wcl n twrdzę, ż cywlzcj żydwsk wychwj ldz mnj skłnnych d zł, n n rzwżm, kg mżn zlczyć d tj cywlzcj.

Byc dbrym człwkm jst w gól pndcywlzcyjn, n mówąc pndrlgjnśc. T są tylk nrzędz w drdz d życ p Bżm, d dnjdywn drg k Bg.

Pmętjmy, ż brm d nb jst wąsk, krytr brdz srw, np. sm Jn Chccl m być tylk njmnjszym z tych, c sę tm znjdą. 

Pzdrwm

mrk

 

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1484109

???

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1484110

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Myśl, myśl, myśln m przyszłść.

Pzdrwm

mrk

Vote up!
1
Vote down!
-8
#1484112

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika tadman został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

T bym z pnm dcntm plmzwł. Wl tych nzwsk fktyczn nczg n wyjśn są n nmn mn z różnych prf. Skpłbym sę n kljnych szfch wcszfch MSZ, którzy d 1989 rk dyrygwl nszą pltyką zgrnczną. Jśl zdrzył sę, ż tn lb ów mnstr n był Żydm, t mł tk, jk Gmłk dpwdną żnę. Dzwć sę ptm, ż nsz pzycj w śwc wygląd tk n nczj. N śldzłm jk był z mnstrm fnnsów, przsm NBP, t tż byłby ckw. N sądzę, ż szfw byl wybrn krjwym słm, czym mż zśwdczyć znny nm dbrz css Blcrwcz.

Vote up!
2
Vote down!
-9
#1484120

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Włśn t m chdz. Jk jż m być lst, t nch będz z knkrtnym psm. Nktór nzwsk t pwnny jż dtyczyć dzc, czy dlszych pwązń rdznnych, czy &qt;rsrtwych&qt;.

Pzdrwm

mrk

Vote up!
1
Vote down!
-7
#1484129

Witam

U kogoś kto pisze miesiąc na NP, taki wpis wziąłbym za skutek braku wiedzy.

Ale jeśli jest się tutaj od blisko 3 lat, to już kłamstwo z premedytacją.

Dlaczego?

Bo kłamstwo opakowane nawet najgrubiej, nadal jest kłamstwem.

Umieszczenie na tej liście Pana Antoniego Macierewicza i

Rodziny Kaczyńskich, jest nie tylko kłamstwem ale i prowokacją.

Nie możesz o tym nie wiedzieć, bo temat był wielokrotnie poruszany na NP.

Przeproś więc pomówionych a paszkwil odpublikuj.

PS

-24 masz z mojej puli.

Vote up!
9
Vote down!
-3

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#1484064

że nie ma Polaków tylko sami Żydzi, po obu stronach? Obok powszechnie znanych faktów jest tu wiele informacji niewiarygodnych, co deprecjonuje całość. Szkoda.

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1484065

... ale bez przesady! Publikując tę listę, którą bardzo dobrze znam - zabrakło Ci bardziej rzetelnego udokumentowania, czerpiąc wiadomości u wiarygodnych źródeł. Owszem, są na tej liście kanalie, o których pisałem bardzo negatywnie w swoim cyklu zatytułowanym: "Od Mazowieckiego do Tuska". Ale są i takie, które znalazły się celowo na tej liście, by je zdyskredytować w oczach Polaków. Dlaczego? Ano dlatego, gdyż zbyt bardzo "nadepnęły na odciski" komuchom z wywiadu wojskowego, - a późniejszym WSI-okom.

Do tych deprecjonowanych osób należy między innymi Pan Antoni Macierewicz - nota bene mój kolega. Jemu to 7 maja 2013 (za czasów "starych" Niepoprawnych") poświęciłem dość obszerny 11 odcinek cyklu "Od Mazowieckiego do Tuska" (tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/z-cyklu-od-mazowieckiego-do-tuska-11-antoni-macierewicz), gdzie w pierwszym rozdziale napisałem o pochodzeniu Pana Antoniego. Proponuję Ci Lotna przeczytać również komentarze pod tym artykułem. One potwierdzają to, co napisałem. Mało tego: - znajdziesz tam komentarz Twojego ulubieńca "Tańczącego z Widłami", który jako antysemita wyraził się o A. Macierewiczu w samych superlatywach.

A jeśli Ci zabraknie czasu na dość długie czytanie, to zawsze możesz włączyć You Tube i odsłuchać ten artykuł nagrany w studio Niepoprawnego Radia.PL, który podaję Ci "na tacy" tutaj:

 

 

 

Życzę Ci miłej lektury lub odsłuchania tego materiału,

 

Vote up!
10
Vote down!
-1

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1484069

A gdzie moje nazwisko ??

gdzie moje rodowe nazwisko

, cholera ,co za nieprofesjonalnośc, nawet umrzyki maja wpływ na rzeczywistość , dziwaczny ten Maxx 7777 rano jeszcze za polaka uchodził a teraz stoi pod ścianą i płacze

 

Vote up!
8
Vote down!
0
#1484071

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika wilk na kacapy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

kacapskich bagnetow trzyma za grdlo od44roku Polakow.
Po owocach ich poznacie - i to powinno byc kryterium oceny.
Nigdy nie slyszalem zeby Macierewicz powiedzial ze nie jest Zydem o sobie.
Mowil ze przypisywanego mu zydowskiego nazwiska nigdy nie uzywal.
Zreszta to nie ma znaczenia bo jak do tej pory to Antos ma wiecej plusow jak minusow,oby tak dalej.
Najgorsze ze se dobiera kaprawych kolegow.
Dajmy mu samemu sie obronic.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=z3JuLJVURcA

Vote up!
2
Vote down!
-4
#1484133