GRA OPERACYJNA

Obrazek użytkownika fotoamator
Kraj

Dalekosiężny plan poddania Polski wpływom Kremla powoli się urzeczywistnia. Przełomowa jest data 10 kwietnia 2010 roku, od której rozpoczynają się intensywne działania służb rosyjskich i polskich polityków, będących na usługach tych służb. Wraz z eliminacją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dowódców sił zbrojnych RP i wielu innych kluczowych dla państwa polskiego postaci, pojawia się „zielone światło” dla rozpoczęcia realizacji planów całkowitego podporządkowania Polski wpływom rosyjskim, z jednoczesnym osłabieniem militarnym naszego państwa, a także eliminacją przeciwników politycznych.

Ta ostatnia kwestia dopiero się rozwija, lecz już wkrótce „miękkie” metody dyskredytacji medialnej zostaną zastąpione „twardym” prawem, pozwalającym na delegalizację partii prawicowych, w tym głównie PiS.

Charakterystyczne „objawy” takich działań widoczne są już od pewnego czasu, jednak dopiero teraz partia rządząca przystępuje do formalizacji zamierzeń i planów, które powstały w zaciszu kremlowskich gabinetów. Dyktat Moskwy, początkowo mało widoczny, staje się coraz bardziej oczywisty.

Wniosek z tego jest taki, że „pozycje” zostały już zajęte i nie trzeba ukrywać swoich intencji..

Jest rok 1992. Bronisław Komorowski i Maciej Rayzacher wpłacają 240 tys. marek do tzw. Banku Janusza Palucha, skazanego 17 lat później (!) na 3 lata więzienia i 5 tys zł grzywny za wyłudzenie 9 milionów marek niemieckich od 823 osób, które wpłaciły swoje pieniądze twórcy największej piramidy finansowej w Polsce.

Pochodzenie kwoty 240 tys marek wpłaconych przez Komorowskiego i Rajzachera nie jest znane, choć na owe czasy była to kwota olbrzymia. Jak wynika z raportu, z weryfikacji WSI, służby od pewnego czasu brały „pod lupę” polityków, słusznie rozumując, że ich rozpracowanie pozwoli na skuteczną  „kontrolę” w przyszłości.

Jednak w tym przypadku okazja do późniejszej „kontroli” działań polityka nadarzyła się sama, choć nie jest wykluczone, że prawdopodobnie dzięki odpowiedniej grze operacyjnej Bronisław Komorowski został wciągnięty w pułapkę służb.

„(…) Płk Janusz Paluch działał wśród oficerów, a jego pośrednikiem w przyjmowaniu lokat był m.in. ppłk Janusz Rudziński118. Po bankructwie Palucha (wiosną 1992 r.) ws. „TOMASZEWSKI”, Bronisław Komorowski i Maciej Rayzacher chcieli odzyskać zainwestowane pieniądze przy pomocy wynajętych firm detektywistycznych, które wkrótce wycofały się z umowy, obawiając się powiązań politycznych Palucha. Komorowskiemu sugerowano, że pieniądze może odzyskać kontrwywiad WSI, który pomógł innym oszukanym w ten sposób wysokim oficerom.(…)”

źródło : Raport z weryfikacji WSI str.77

Zgodnie z zasadą, że kto raz nawiąże współpracę, ten już nigdy nie będzie mógł jej zerwać, co stanowi istotę działania sowieckiego wywiadu, o której wykładowcy w szkole GRU instruują swoich podopiecznych (jak wiadomo z raportu z weryfikacji WSI, oficerowie tej służby przechodzili takie szkolenia placówkach GRU i KGB) pomoc w rozwiązaniu „problemu finansowego” Bronisława Komorowskiego mogła być i zapewne była znakomitą okazją do „uzależnienia” jego dalszej działalności politycznej od wpływów rosyjskich.

Pośrednikiem w „prowadzeniu” nowego współpracownika stali się zaś towarzysze z zaprzyjaźnionych służb WSI, dzięki którym „współpracownik” był winien służbom „dozgonną” wdzięczność. Od tej pory drogi Bronisława Komorowskiego z WSI zbiegły się, co jest wyraźnie widoczne nie tylko w raporcie z weryfikacji WSI, ale przede wszystkim w dalszej ścieżce politycznej ministra ON, marszałka sejmu i późniejszego kandydata na prezydenta RP

Zapewne znacznym ułatwieniem „werbunku” były cechy charakterologiczne „kandydata”. Mało znaczący działacz opozycji, uchodzący za inteligenta, jednak z wyraźnymi cechami „przeciętności intelektualnej” i zwyczajnego „prostactwa” (co potwierdzają choćby zachowania i wypowiedzi Bronisława Komorowskiego już jako prezydenta RP) był bardzo dobrym kandydatem do „obróbki” przez służby.

Dlaczego jednak WSI prowadziło tę grę, skutkująca przejęciem władzy przez ludzi obozu politycznego powiązanego z WSI na czele z marionetkowymi postaciami premiera Tuska i prezydenta , Komorowskiego?

Dlaczego to właśnie PO przejęło schedę polityczną po PRL i stało się głównym elementem gry politycznej, zmierzającej do ponownego podporządkowania Polski wpływom rosyjskim ?

Odpowiedź może kryć się w dwóch elementach. Jednym z nich było powołanie rządu Jana Olszewskiego, który mógł realnie zagrozić „układowi” post PRL – owskiemu, przypieczętowanemu przy Okrągłym Stole. Realna groźba powrotu podobnej sytuacji w przyszłości nadal przecież istniała. Układ nie mógł się też opierać na zdyskredytowanych aparatczykach nowej lewicy. Służby zapewnie przewidziały spadek poparcia społecznego dla frakcji lewicowych opartych na działaczach SLD. Postanowiły więc w jakiś sposób wypełnić tę próżnię.

W ten sposób doprowadzono do powstania pseudo-prawicowej partii o nazwie Platforma Obywatelska, w której czołowi działacze musieli być w jakiś sposób „związani” z WSI. A najlepszym sposobem „przywiązania” są pieniądze z bliżej nieokreślonych źródeł, lub wspólnota interesów, niekoniecznie legalnych.

W tym jednak przypadku to służby, będąc w cieniu polityki mają największy na nią wpływ. Ułatwia im to wiedza o politykach, zgromadzona dzięki pracy operacyjnej jeszcze przed 1989 rokiem, oraz późniejsze działania, zmierzające do powstania nieformalnych układów biznesowych, dzięki którym politykami łatwiej jest sterować.

A że taka jest rzeczywistość świadczyć może o tym choćby obecność „doradcza” przedstawicieli WSI w organach państwa, oraz sektorach istotnych z punktu widzenia obronności państwa polskiego.

Wróćmy jednak do rzeczywistości po 10 kwietnia 2010 roku. W wielu tekstach, publikowanych głównie w mediach niezależnych pojawiało się pytanie : jaki interes mogłaby mieć Rosja w eliminacji polskiego prezydenta i dowództwa wojsk RP, oraz innych osobistości ze świata polityki i nie tylko polityki. Cele ogólne są oczywiste i nie trzeba długo się zastanawiać, by stwierdzić, że chodzi o podporządkowanie i wasalizację naszego państwa wobec naszego wschodniego sąsiada.

Jednak jest również droga do osiągnięcia takich celów i w tej kwestii dopiero zaczynają być widoczne skutki rządów PO i prezydentury człowieka, który kilkanaście lat temu został rozpracowany operacyjnie przez ludzi z WSI. Cele te zostały wyartykułowane m.in. w Ekspertyzie pt. „ Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski” opracowanej przez Prof. dr hab. Ryszard Ziębę i Dr hab. Justynę Zając na zamówienie BBN w październiku 2010 roku.

Co ciekawe, jednym ze źródeł informacji naukowych na których opiera się to „opracowanie” jest Roman Kuźniar – obecny doradca Bronisława Komorowskiego a także Stanisław Koziej szef BBN. Wygląda więc na to, że BBN ma znaczący wpływ na treść ekspertyzy, którą sama „zleciła” do opracowania.

Jakie są niektóre z „rekomendacji” ekspertów, którzy przygotowali dokument na podstawie takich „źródeł” ? Oto ich treść :

Rekomendacja 1 Należałoby jednak zastanowić się nad zmianą w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (w porównaniu do dokumentu Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015) kolejności aspektów bezpieczeństwa, tzn. najpierw wyeksponować osiągnięcia Polski w zapewnianiu bezpieczeństwa zewnętrznego (członkostwo w NATO i UE, ONZ, OBWE, strukturach współpracy subregionalnej; brak sporów terytorialnych z sąsiadami i prawno-międzynarodowe uregulowanie z nimi stosunków; stabilne środowisko sąsiedzkie Polski) oraz konieczność działań Polski na rzecz utrzymania tego stanu oraz jego doskonalenia, [SRK, s. 62–63], a następnie przedstawić wyzwania związane z umacnianiem bezpieczeństwa, zwłaszcza skoncentrowanie się na aspektach wewnętrznych [SRK, s. 59-62; 64-65], które w najbliższych latach będą najpoważniejszymi wyzwaniami dla polityki bezpieczeństwa RP.

Co może oznaczać „skoncentrowanie się na aspektach wewnętrznych” ?

Bardzo wiele. Począwszy od ochrony p.pożarowej a skończywszy na eliminacji przeciwników politycznych, którzy zgodnie z rekomendacją nr 2 „podejmują działania na rzecz ponownego konfliktowania z Rosją” bezczelnie „sugerując odpowiedzialność tego państwa za katastrofę” (!)

Rekomendacja 2

Aby przezwyciężyć nieufność, która utrudnia percepcję Rosji przez polskich polityków i media należałoby podjąć zorientowaną na przyszłość politykę normalizacji stosunków wzajemnych i pojednania polsko-rosyjskiego. Warunki ku temu powstały już jesienią 2009 r., po udziale premiera FR Władymira Putina w obchodach 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, a zostały wzmocnione zbliżeniem polsko-rosyjskim po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Jednak czołowa partia opozycyjna w Polsce – Prawo i Sprawiedliwość podjęła kilka miesięcy później działania na rzecz ponownego konfliktowania z Rosją, sugerując odpowiedzialność tego państwa za katastrofę. W tej sytuacji rząd Polski powinien szybko podjąć działania na rzecz ratowania szansy jaka szybko może zniknąć.

W jaki sposób mogą wyglądać takie działania?

Obraz jaki się wyłania jest już bardzo wyraźny. Odcięcie niezależnych mediów od platformy cyfrowej (TV Trwam), nowelizacja ustawy o zgromadzeniach, próby „grzebania” w aktach prawnych dotyczących przekazu internetowego, a także , o czym pisze Aleksander Ścios w swoim najnowszym tekście pt . „Człowiek o militarnym sercu”, eliminacja ze sceny politycznej partii opozycyjnych takich jak PiS. Do przeczytania całości tego testu zachęcam

http://bezdekretu.blogspot.com/2012/07/czowiek-o-militarnym-sercu.html

Nie będę cytował pozostałych „rekomendacji” tego fundamentalnego dla obozu władzy dokumentu, bowiem każdy może go przeczytać i ocenić sam na stronie :

http://www.spbn.gov.pl/portal/sbn/619/3231/quotBudowa_zintegrowanego_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_Polskiquot__eksperty.html

Ponadto tekst Aleksandra Ściosa wyczerpuje w pewien sposób ten konkretny temat, a że zawarte w nim tezy są zbieżne z moimi, przeto nie będę dalej tego wątku rozwijał.

Jest jednak jeszcze jedna rzecz która należałoby podkreślić, jako wybitny przykład zbieżności wniosków polskich ekspertów z interesami Kremla. Jest to sprawa przynależności do NATO krajów, które za prezydentury Lecha Kaczyńskiego ubiegały się o wstąpienie w poczet członków Sojuszu, z silnym wsparciem Polski w tym względzie.

Mowa tu oczywiście o Ukrainie i Gruzji.

Jak „rekomendują” to „eksperci” ? :

Rekomendacja Redefinicji wymaga dotychczasowa teza polityki polskiej, mocno opowiadająca się za dalszym rozszerzaniem NATO. Zgodnie z komunikatem przyjętym na szczycie Sojuszu w Bukareszcie w kwietniu 2008 r. (pod naciskiem USA i Polski), w przyszłości do NATO powinny być przyjęte Ukraina i Gruzja. W czerwcu br. przywódcy Ukrainy jasno oświadczyli, że rezygnują ze starań o przystąpienie do Sojuszu. Niestabilność wewnętrzna w Gruzji i konfliktowe stosunki tego państwa z Rosją raczej eliminują go z grupy kandydatów do NATO. Oznacza to, że rewizji wymaga stanowisko Polski w sprawie wschodniego rozszerzenia, tym bardziej, że w raporcie Grupy Mędrców znalazła się teza, że rozwijanie partnerstwa z Rosją jest gwarancją bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim. Pozostaje więc ewentualny południowo-wschodni kierunek rozszerzania NATO, o kolejne państwa postjugosłowiańskie.

Jak widać z powyższej rekomendacji sprawę Ukrainy załatwiono dzięki umiejętnej polityce obsadzania stanowisk państwowych pro- kremlowskimi politykami, którzy „sami” nie chcą przystąpienia do NATO. Saakaszwili natomiast chce przystąpienia do NATO, ale tym razem zadbano o to by nikt go nie mógł wspierać w tych dążeniach.

Przypomnę, że kluczową rolę w działaniach zmierzających do przyłączenia Gruzji w struktury NATO-wskie odegrał personalnie prezydent Lech Kaczyński.

Dokument' w którym zawarte są powyższe „rekomendacje” eksperckie równie dobrze mógłby być przetłumaczony na język rosyjski i z niewielkimi zmianami w nazewnictwie doskonale odzwierciedlałby potrzeby Kremla, jako ekspertyza zlecona przez Putina.

Ostatnim elementem tej „układanki” jest wzmożona aktywność polityków rosyjskich, którzy coraz częściej odwiedzają nasz kraj i „doradzają” w sprawach, o których politycy żadnego państwa nie mieliby prawa nawet wspomnieć. Jeśli dodać do tego wybitną bezczelność polityków PO w mediach i zupełną bezkarność, pomimo ewidentnego łamania prawa oznacza to dla Polski jedno. Ciężkie czasy dopiero nadchodzą…

Pozostaje jeszcze kwestia słabnącej obronności naszego kraju. Ale to już będzie temat na inny tekst.

Brak głosów

Komentarze

Skąd nękany przez UB opozycjonista z wilczym biletem, wielodzietną rodziną, który pracował tylko rok w zawodzie wyuczonym, miał taką kwotę?
Czy aby to nie jedne służby wepchnęły go w ramiona drugich.

I po jaką cholerę, skoro z pozłacanego jaja wykluła się pierdoła sadząca co krok bronki?

Czy zamiarem służb było posadzenie na tronie pacynki z ich palcem w tyłku?

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
spodziewaj się wszystkiego.

#272947

O ile o powiązaniach Komorowskiego z WSI i jego zalezności od kontrwywiadu, w związku z wpłaceniem pieniędzy na "piramidę", jakiś czas temu już się wspominało, o tyle sprawa tej nowej ekspertyzy, była chyba kompletnie nieznana.
Naprawdę wieje grozą.
Ekspert Zięba jest nie tylko współautorem ekspertyzy, ale też członkiem Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego powołanej przez Komorowskiego. Podobnie jak pani Zając.

Ta ostatnia to najwyraźniej w ogóle bardzo utalentowana kobieta (a jak na swój młody wiek, to wręcz genialna).

Wykształcenie:
M.A. w zakresie „Masters in Euro–Mediterranean Partnership Studies”, Uniwersytet w Katanii (Włochy), grudzień 2000 r.
Magister w zakresie stosunków międzynarodowych, ISM WDiNP UW, maj 2001 r.; (dyplom z wyróżnieniem)
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, WDiNP UW, czerwiec 2004 r. (obrona z wyróżnieniem)
Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, WDiNP UW, październik 2010 r.

Stypendia zagraniczne:
Stypendium badawcze, Indiana University, Bloomington, kwiecień 2012 r.
Izraelsko-palestyński program nt. Political Science and Middle East Studies, Galillee College, Izrael, lipiec-sierpień 2007 r.
6th International Summer School on European Foreign and Security Policy, Berlin, lipiec 2002 r.
Human Rights Course, Wenecja, grudzień 2000 r.;
wykłady nt. Poland’s foreign policy after the Cold War (program Erasmus), Universita degli Studi di Firenze (2012), Universidad de Barcelona (2008), Uniwersytet w Stambule (2006)
stypendium semestralne programu Sokrates-Erasmus, Liège (Belgia) 2000/2001.

Stypendia naukowe, nagrody, granty:
Stypendium Tygodnika Polityka – „Zostańcie z Nami”, 2005 r.
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2005 i 2006
Stypendia naukowe i habilitacyjne Rektora UW (2005, 2006, 2009/2010)
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę habilitacyjną pt. „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu” (2011)
Nagroda im. Remigiusza Bierzanka za najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych (2000)
Grant Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy nt. Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich - kierownik projektu (2012/2013)

Pełnione funkcje (międzynarodowe i polskie):
Ekspert w zakresie EMP/UfM w Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed.) w Barcelonie (od 2009 r.);
Członek Steering Committee of the Standing Group on International Relations w European Consortium for Political Research (dwie kadencje 2004-2010)
Członek Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, powołanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w grudniu 2010 r.
Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011/2012) i członek tej Rady ( 2010/2011)
Sekretarz Kapituły nagrody im. Prof. Józefa Kukułki za najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, (od 2010 r.)

Vote up!
0
Vote down!
0
#272957

To ważny tekst! Oczywiście 10.

Vote up!
0
Vote down!
0
#272959

- skąd u niego ta prorosyjskość, zastanawiałem się. Jakby ktoś miał wątpliwości, co do określenia pro - niech sprawdzi na oficjalnej stronie Prezydenta, czy nie dał Rosjanom 20 odznaczeń (krzyże zasługi) za "akcję smoleńską" przebywając w Moskwie na dzień zwycięstwa - maj 2010.

Pozdrawiam PS

Vote up!
0
Vote down!
0
#273073

Przepraszam Cię za przekręcenie nicka.
Musiałam widocznie przycisnąć dwa klawisze jednocześnie (literki r oraz t są obok siebie).

Vote up!
0
Vote down!
0
#272961

Dzięki za ten życiorys. Rzeczywiście wybitna postać naukowa. Że tez większość studentów nie ma szans "zapracować" na taki dorobek i wyjechać do tylu krajów. Niektórzy jednak mają niezwykły talent i wiedzę...

serdecznie pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Zapraszam do odwiedzania autorskiego bloga http://wojnaznarodem.blogspot.com/

#272968

Jeśli pozwolisz, będę rozsyłać (swoim zwyczajem) gdzie się da, a tak konkretnie, do niedobitków będących "za" obecnymi pachołkami wśród dalekich znajomych.
Ja się tam nie poddaję. Pukam do każdej głowy pochylonej nad grillem.

Vote up!
0
Vote down!
0
#272991

Oczywiście, ze pozwolę i będzie mi bardzo miło, że czemuś służy ten tekst.

serdecznie pozdrawiam :)

Vote up!
0
Vote down!
0

Zapraszam do odwiedzania autorskiego bloga http://wojnaznarodem.blogspot.com/

#273014