"Bez mądrej edukacji będziemy skazani na rozpad naszej wspólnoty"

Obrazek użytkownika portal.arcana
Kraj

Prognoza profesora Andrzeja Nowaka nie wprawia w optymistyczny nastrój, ale nasz wywiad z redaktorem naczelnym Dwumiesięcznika ARCANA nie zawiera tylko opisu rzeczywistości, lecz także pewne propozycje i recepty. Bo nie tylko degradacja historii dotknęła polską edukację, lecz deprecjonowanie nauki w ogóle. Mamy znać jak najmniej faktów. "Głupim narodem się łatwiej rządzi"? - tak, ale problem jest nieco bardziej skomplikowany...

Lektura w sam raz przed końcem roku szkolnego i tuż przed EURO 2012.

Portal ARCANA: W kwietniu 2012 roku rozmawiał pan profesor w pałacu prezydenckim ze zwolennikami i twórcami nowej podstawy programowej. Jaki był sens ten rozmowy? Prezydent Komorowski powiedział później: „czujemy wszyscy, że chcemy w imię tego wspólnego kodu historycznego jakąś część wiedzy uczynić w sposób szczególny tym, co nas łączy”. Władza nasza często zdobywa się na szumne frazy, za którymi potem nie idzie żadne realne działanie. Czy to był to taki teatrzyk na użytek propagandy?

Prof. Andrzej Nowak: Oczywiście nie wiem, jakie były intencje towarzyszące tej inicjatywie pana prezydenta, ale nie wydaje mi się sensowne ocenianie w punkcie wyjścia tych intencji jako złych i odrzucanie samej inicjatywy. Już w tym stwierdzeniu, które pan przytoczył, zawarta jest wcale niebłaha, wręcz najważniejsza myśl, która towarzyszyła protestom przeciwko nowej reformie. Chodzi o stałe odtwarzanie wspólnoty Polaków. Wspólnoty, która się dzieli, spiera, ale – mimo to – przez odwołanie do wspólnych punktów naszej historii, o których powinny wiedzieć następne pokolenia, może prowadzić ten spór nadal.

ciąg dalszy:

http://www.portal.arcana.pl/Bez-madrej-edukacji-bedziemy-skazani-na-rozpad-naszej-wspolnoty-od-kryzysu-edukacji-do-kryzysu-cywilizacji-rozmowa-z-profesorem-andrzejem-nowakiem-czesc-i,2881.html

Ocena wpisu: 
Brak głosów