Powstaje Akademia Dobra Wspólnego im. Stefana Buszczyńskiego

Obrazek użytkownika portal.arcana
Artykuł

Na prośbę jednego z Czytelników informujemy o powstaniu Akademii Dobra Wspólnego im. Stefana Buszczyńskiego poprzez zamieszczenie relacji Pana Jana Szczepankiewicza, jednego z inicjatorów utworzenia Akademii:

Powstaje Akademia Dobra Wspólnego im. Stefana Buszczyńskiego

Z inicjatywy Krajowego Forum Przedsiębiorczości oraz Instytutu Królowej Jadwigi powołano do życia obywatelską, otwartą i niezależną Akademię Dobra Wspólnego im. Stefana Buszczyńskiego.
Inauguracja jej działalności odbyła się dnia 22 stycznia 2011r. w Auli Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie.

W związku z przypadającą w tym dniu 148 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego na krakowskim Cmentarzu Rakowickim o godz. 11.00 nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych.
Znicze zapalono także w kwaterze Polonia, gdzie wśród towarzyszy broni spoczywa Patron Akademii Dobra Wspólnego - wybitny działacz niepodległościowy okresu zaborów, naukowiec, pisarz i wizjoner - Stefan Buszczyński. Przypomniano przyczyny zrywu, odczytano historyczny tekst Manifestu Powstańczego z 1863 roku, modlono się za dusze walczących w obronie Wiary i Wolności Polaków.

Wydarzeniom patronowały medialnie:
TVP Kraków, Radio Kraków, TRK Źródło i Gazeta Polska.

Idee, cele, sposoby działania oraz pierwsze planowane realizacje nowej Akademii przedstawili kolejno prezesi organizacji inicjujących jej powstanie – Irena Kopf (IKJ), Jan Szczepankiewicz (KFP) i Marek Kramarski (KFP).

Jan Szczepankiewicz przybliżając uczestnikom inauguracji postać Patrona Akademii Stefana Buszczyńskiego powiedział, że podejmując prowadzone we współczesnej formule rozmaite działania edukacyjne, propagatorskie oraz integracyjne Akademia będzie m.in. zmierzała do przywrócenia ciągłości myśli politycznej, społecznej i gospodarczej naturalnie ukształtowanych elit narodowych Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej.

Bynajmniej nie chodzi w tym przypadku o lansowany dziś „nowoczesny patriotyzm”, lecz o działania w imię tej samej, znanej wszystkim pokoleniom Polaków miłości Ojczyzny z właściwym jej etosem pracy, służby i poświęcenia.
Byśmy mogli się dobrze rozumieć mimo różnicy wieku, wykształcenia, czy rozmaitych poglądów musimy wypracować odpowiadający naszym czasom język, a w przypadku podejmowania aktywności publicznej sprawnie wykorzystywać stosowną wiedzę oraz nowe środki działania.

Osoby niezwykle zasłużone, a podobnie jak Stefan Buszczyński staraniem zdeklarowanych wrogów polskości zapomniane, zaś w przypadku współczesnych nam niedocenione - będą mogły liczyć odpowiednio na wdzięczną pamięć oraz bieżącą pomoc, promocję i uznanie.

Ktoś musi podjąć zorganizowaną próbę przywrócenia szacunku dla prawdy, przyzwoitości, roztropności i rzeczywistej pracy dla kraju.
Temu właśnie celowi będzie służyć przyznawana raz w roku przez Akademię Dobra Wspólnego honorowa Nagroda im. Stefana Buszczyńskiego.

Zasadą współpracy w ramach Akademii będzie równy status wszystkich współpracujących pomiotów oraz dążenie do jednomyślności przy założeniu, że ponad wszelkim podziałem i preferencją najważniejszym Dobrem Wspólnym jest dla Polaków ich narodowe państwo.

W Auli Instytutu Duchowości wykłady inauguracyjne wygłosili kolejno
prof. dr hab. Andrzej Czachor - „Neomarksizm, jako propozycja samobójstwa dla cywilizacji – jak „to” odrzucić?”,
dr hab. Andrzej Waśko - „Rząd dusz” - kultura, a władza w III RP”, oraz
dr Mirosław Boruta - „Wolni wśród wolnych, równi wśród równych – wyzwania i zadania”.

Niezwykle świeże i pełne oryginalnych przemyśleń prezentacje spotkały się z wielkim uznaniem uczestników inauguracji. Treść poszczególnych wystąpień będzie udostępniona w pełnej wersji w stosownych mediach.
Po zakończeniu wykładów miała miejsce długa i ożywiona dyskusja, tak więc spotkanie inauguracyjne przeciągnęło się o prawie dwie godziny.

Akademia Dobra Wspólnego planuje w najbliższym czasie kolejne spotkania, internetowo zaliczane szkolenia, otwarte debaty, samochodowe rajdy pamięci narodowej, stworzenie wspólnego kalendarza obchodów rocznic patriotycznych oraz międzyśrodowiskową współpracę w kwestiach dotyczących poprawy kondycji polskiej rodziny, szkolnictwa i mediów.

Osoby chcące nawiązać współpracę w ramach Akademii Dobra Wspólnego
im. Stefana Buszczyńskiego proszone są o kontakt telefoniczny.
Tel/fax 12 267 46 06
Numery tel. kom. Jan Szczepankiewicz 507 777 969,
Marek Kramarski 502 675 997,
Irena Kopf 507 805 486

Ocena polecanki: 
Brak głosów