Obalamy reżim chamów i złodziei

Obrazek użytkownika Nathanel
Blog

Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi i obdarzył nienaruszalnymi prawami. Wśród tych praw znajdują się: życie, wolność i swoboda zabiegania o szczęście. Dla zapewnienia tych praw wyłaniane są rządy, ale ich władza wywodzi się ze zgody rządzonych...  Ja nie nawołuję tu do rewolucji czy obalania ustroju siłą. Odwołuję się jedynie do historii. Teraz będzie kilka cytatów i ciekaw jestem kto zanim dojdziemy do końca artykułu zgadnie o kim jest mowa? Prawdę mówiąc nie są to czystej wody cytaty gdyż zmodyfikowałem je do warunków współczesności i dlatego nie mogę umieszczać ich w cudzysłowie. 

Roztropność podpowiada, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych ponadto doświadczenie  wykazuje, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia,  zamiast poprawiać swoje codzienne życie do którego są  przyzwyczajeni.

Czy obecny marazm Polaków nie ma swego podłoża w tym właśnie stwierdzeniu?

Kiedyjednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rząduoraz stworzenie nowego, dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.

Wiem że wszyscy to wiedzą, ale nikt nawet palcem nie kiwnie aby tak zrobić. Przyglądamy się jak jednego dyktatora despotę usiłuje zastąpić inny.

Historia obecnych rządów to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, z których wszystkie  miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii. Odmówiono zgody na prawa  istotne i konieczne dla dobra publicznego. Zabroniono uchwalać prawa wymagające niezwłocznego stosowania, a nabierają one obowiązującej mocy dopiero wtedy, gdy uzyskają zgodę uzurpatora.

Sam niegodziwie zaniedbuje wydawania zarządzeń służących wielkim skupiskom  ludzi.  Wymuszono, by ludzie zrezygnowali ze swego prawa przedstawicielstwa w ciele ustawodawczym, prawa dla nich nieoszacowanego, groźnego tylko dla tyranów. Deleguje do ciał ustawodawczych swoich wybranych przez siebie popleczników a decyzje i tak nie zapadają tam gdzie oni obradują.

Uzależnił naszych sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i jej wypłatę; utworzył całą masę nowych urzędówi nasłał tutaj szarańczę nowychurzędników, aby nękali obywateli i trwonili zasoby państwa;

Obawiam się że do tego można dodać jeszcze sporo, ale tego jest aż nadto.

Połączywszy się z innymi stara się podporządkować nas obcemu sądownictwu, którego nie uznaje nasza konstytucjai które nie zostało zatwierdzone przez nasze prawo. Wyraził swą zgodę na bezprawne ustawy o operacjach jednostek zbrojnych obcych wojsk w naszym kraju;

Osłaniania przestępców przy pomocy śmiechu wartych procesówod jakiejkolwiek kary za nadużycia  a nawet morderstwa, jakich dopuścili się na mieszkańcach kraju. Osądza nas za rzekome przestępstwa obrazy. Narzuca na nas podatki bez naszej zgody, odbiera wypracowane przywileje;

Odebrał nam nasze swobody, znosi najbardziej cenne dla nas prawa i zmienia w sposób zasadniczy formy naszych rządów tak że obce sądy posiadają prawo wydawania ustaw które obowiązują  nas  niemal we wszelkich wypadkach.

Zawsze gdy w trakcie naszego uciemiężenia składaliśmy w jak najpokorniejszy sposób prośby o naprawianie krzywd naszych, jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Zawsze byli  głusi na głos sprawiedliwości.

Mamy pełne prawo być wolnym i niepodległym państwemwolnym od zbędnych zobowiązań.  Wszelkie powiązania polityczne między nami a niby państwem z siedzibą w Brukseli, powinny być całkowicie zniesione, jako że wolne i niepodległe kraje mają  pełne prawo  czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne.

Nihil novi sub sole.

Jest to kompilacja zapisów zawartych w  Deklaracji Niepodległości złożonej  4 lipca 1776 roku, przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Całość dokumentu w wersji oryginalnej jest tu: k_sidorczuk.republika.pl/deklar.htm

Czy trzeba wyważać otwarte drzwi. Mamy praktycznie gotowy tekst pod którym potrzeba tylko podpisów. Ciekaw jestem kto z obecnych elit politycznych odważyłby się bez zgody partyjnego naczelnego kacyka, złożyć swój podpis pod takim dokumentem?

              

            

Czy to nie jest zastanawiające że dziś po 338 latach w innym zakątku globu widzimy identyczną sytuację świadczącą o tym że niewiele się na świecie zmieniło na lepsze? Ale skoro choroba jest  taka sama czy nie warto zastosować tej samej kuracji?

 " jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy,"

Przynajmniej wiemy że wówczas osiągnięto zupełnie przyzwoite efekty. Nie sadzeę aby było zbyt wielu malkontentów, gdyby Polska stosując amerykańska kurację osiągnęła taki standard życia, stała się taką potęgą jak USA.

Może jednak warto spróbować?

PS. Broń Boże nie zachęcam do naśladowania Ameryki  A.D. 2014

  Na zdjęciu Dzwon Zygmunt. Bije on w najważniejszych dla Polski momentach. Może nadeszła pora aby pociągnąć za sznury tego dzwonu

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:7)