Uczczono Pamięć Powstańców Śląskich w Świętochłowicach - Lipinach

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Środowiska patriotyczne uczciły dziś w Lipinach - jednej z dzielnic Świętochłowic, pamięć Powstańców Śląskich i Żołnierzy Wyklętych. Po odprawieniu w Ich intencji uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Augustyna przez ks Bogdana Wieczorka i płomiennym kazaniu mieszkańcy dzielnicy, organizacje społeczne w asyście oddziałów OSW Strzelec i klasy mundurowej ZSO nr 2 w Świętochłowicach przeszły na cmentarz gdzie na mogiłach Powstańców Śląskich oraz harcerek złożono kwiaty, zapalono znicze.

Warto przypomnieć, że koalicjant rządzącej Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Śląskim - Ruch Autonomii Śląska głosi że powstania śląskie były wojną domową na terenie Prus, a powstańcy śląscy nie wiedzieli do końca o co walczą. Ta, jak wiele innych egzotycznych tez, jest głoszona z dużym naciskiem od czasu kiedy lider RAŚ został odpowiedzialny za kulturę w Województwie Śląskim.

Na tydzień przed Świętem Niepodległości takie inicjatywy jak opisana na wstępie są cenne i przywracają właściwą kolejność rzeczy. Nawiązując do kazania ks Bogdana Wieczorka można jedynie podkreślić że zamiast czczenia obcego kulturowo i cywilizacyjnie helowin w przeddzień Wszystkich Świętych warto by zabrać uczniów na cmentarze: uporządkować mogiły żołnierzy, powstańców, harcerzy i strzelców którzy walczyli o Niepodległą Rzeczpospolitą - i zamiast głupawej zabawy - nauczyć się kilku pożytecznych informacji o swojej Ojczyźnie.

I niech słowa śląskiego poety - Juliusza Ligonia - wygłoszone na cmentarzu w Świętochłowicach - Lipinach będą mottem do działania na terenie całej Polski:

Kaszubi, Staroprusacy
Mazury i Warszawiacy,
Wielkopoloanie, Ślązacy
Wszyscy jesteśmy Polacy.
I dalej pod Karpatami,
Lecz jednym duchem tchną z nami;
Na Warmii i Królewiacy
Wszyscyśmy jedno rodacy.
Więc kochajmy się wzajemnie,
Bo tak Bogu jest przyjemnie.
Niech miłość z nami wciąż żyje,
Jedno serce w nas bije.

Maciej Odorkiewicz
http://wpolityce.pl/artykuly/39908-uczczono-pamiec-powstancow-slaskich-w-swietochlowicach-lipinach

Ocena wpisu: 
Brak głosów