Grażyński

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Wojewoda śląski Michał Grażyński 3 września1939r., mianował Kazimierza Kierzkowskiego swoim pełnomocnikiem. Został on w ten sposób upoważniony „urzędowym pismem” do wydawania rozkazów funkcjonariuszom państwowym, „którzy znaleźli się na tyłach niemieckiego frontu oraz do zwracania się, w imieniu władz państwowych, do społeczeństwa o pomoc i współdziałanie”.
Grażyński pełnił już wtedy funkcję...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Dowódca Grupy Operacyjnej „Śląsk” gen. Jan Jagmin – Sadowski dostał meldunek od gen. Bernarda Monda z informacją, że jego 6 dywizja walcząca pod Pszczyną nie wzmocni oddziałów walczących pod Mikołowem. Niestety gen. Mond nie wziął pod uwagę tego, że dywizja choć rozbita mogła nie tylko kontynuować walkę ale też uderzyć ponownie. Nie tylko inaczej potoczyłyby się losy bitwy na linii Wyry – Gostyń...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

W 1933r. rozpoczęto na Górnym Śląsku budowę umocnień. Projekty pierwszych schronów zostały zatwierdzone przez Szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Linia umocnień ciągnęła się ok. 60 km, od Przeczyc do Wyr. W sumie było to 180 budowli - schrony bojowe, ciężkie schrony bojowe, tradytory artyleryjskie do prowadzenia ognia bocznego, fortyfikacje polowe, schrony polowe, schrony pozorno–bojowe i...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Michał Grażyński, wojewoda śląski od 1926 r., działał metodą faktów dokonanych - niekiedy wręcz na granicy prawa. Popierali go Powstańcy Śląscy i jedynie oni mogli liczyć stale na jego wsparcie i pobłażliwość. Opozycja skupiona wokół Wojciecha Korfantego zarzucała Grażyńskiemu zaangażowanie w rozgrywki polityczne. Grażyński nie ścigał weteranów powstań, których oskarżanie o terroryzm w ataku...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Piłsudski i Grażyński byli na czarnej liście w PRL - to zrozumiałe. Kreml nie mógł darować Marszałkowi Polski klęski, uniemożliwiającej podbój całej Europy. Sanacja więc była przez cały okres PRL opluwana. Michała Grażyńskiego - wojewodę śląskiego od 1926r., nienawidzą RAŚ-owcy za to, że podjął nierówną walkę z niemczyzną. Polacy stanowili większość w małych osadach i wśród robotników. W...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Dla Śląska najważniejsze było to, że przemysł polski potrafił nie tylko powetować sobie straty spowodowane przez wojnę celną z Niemcami ale się też świetnie rozwinąć. Rynek niemiecki wcześniej pochłaniał 60-79 % eksportu węgla. Po wojnie celnej nie wywożono go do Niemiec a jego eksport wzrósł o 50%. Sprzedawano go krajom bałtyckim i skandynawskim. Produkty hutnicze eksportowano aż do 38 krajów....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

„Mocą ustawy Sejmu Ustawodawczego Rzpltej z dnia 15 lipca 1920 województwo śląskie otrzymało wyjątkowo szeroki samorząd, czyli autonomię.
Zewnętrznym wyrazem tej autonomii jest Sejm Śląski i Rada Wojewódzka. Sejm Śląski jest ciałem ustawodawczem, Śląska Rada Wojewódzka natomiast jest organem wykonawczym.
Pierwszy Sejm Śląski wybrany został dn. 24 września 1922 w składzie 48 posłów, wybranych w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Wdarcie się wojsk „Oberlandu” na tereny zajmowane przez powstańców w miejscu, które obsadzane było przez oddział szturmowy marynarzy kpt. Oszka, spowodowało duże straty. Oszek na polecenie Korfantego opuścił posterunek na froncie i pojechał aresztować cały sztab GO „Wschód”. Działo się to dokładnie wtedy, kiedy Niemcy szli do ataku, a Francuzi po raz pierwszy zachowali się wrogo w stosunku do...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

Korfanty wciąż mówił o zawieszeniu broni, ale powstańcy musieli się cały czas bronić. Lokalne niemieckie ataki na pozycje powstańcze świadczyły o tym, że nie mają zamiaru utrzymać zawieszenia broni. W dniu, w którym Korfanty odwołał naczelnego wodza powstania hr. Mielżyńskiego, 31 maja 1921r. Niemcy przypuścili kolejny atak na Kalinów i Suchą. Na szczęście ich sukcesy były chwilowe. 2 czerwca...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Związek Harcerstwa Polskiego, zdominowany przez zwolenników obozu narodowego, po zamachu majowym znalazł się w opozycji do rządu. Po kilku latach walki, w lutym 1931 roku Przewodniczącym ZHP został wybrany wojewoda śląski, senator RP, uczestnik powstań śląskich – Michał Grażyński 

Jedną z najważniejszych zmian przeprowadzonych przez Grażyńskiego było umasowienie organizacji. Obóz piłsudczykowski...
0
Brak głosów