Skoro Mojżesz wyprosił zwycięstwo nad Amelikitami,to my naszą pracą, uporem i modlitwą musimy być górą nad nieprawością III RP!

Obrazek użytkownika antysalon
Blog

Potrzebny nam wielki upór, mozół i determinacja, aby odmienić losy naszego kraju.
To nasz zamierzony celu, bez względu na to jak hałaśliwie nas się zamyka w rzekomo 1/3 mniejszości.
I musimy go, ten cel osiągnąć, bez względu na siłę naszego obecnego buńczucznego, antyPOlskiego salonowca.
Bez uderzania w klerykalne tony, również dotyczy to naszej modlitwy!
Naszym wielkim sojusznikiem jest więc także wiara; modlitwa przepełniona nadzieją i ufnością, że poradzimy sobie.
To jeden z naszych sposobów na odsunięcie tych nikczemników od władzy nad naszym krajem.
Także rozwinięty, wzbogacony kontakt z Bogiem, dający remedium na zniechęcenie!
Musimy być jak ta wdowa z dzisiejszej ewangelii!
Nie ustawać, tak długo i odważnie "się naprzykrzać", aby ci co rządzą III RP jak ten sędzia cyt. "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi...." nie tylko nabrał do nas respektu, lecz także został pozbawiony swej władzy!

XXIX Niedziela Zwykła

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia:
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza..
Wj 17,8-13

Psalm responsoryjny
Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Refren
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Refren
Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy. Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.
Refren
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.
Refren
Ps 121 (120),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
2 Tm 3,14-4,2

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Hbr 4,12

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.
Łk 18,1-8

pzdr
p.s.
Trochę mnie poniosło we wstępie, ale tak to widzi rolnik prosty.
Pogoda znów fantastyczna; słoneczko, bezchmurne lazurowe niebo i ta gra ciepłych, złocisto-rdzawo-czerwonawo-brązowawo-zielonych barw skąpanych w słońcu.
Jezu!
Jakże piękna jest ta nasza złota polska jesień!

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Piękno i wielkość Słowa w połączeniu z urokiem natury podnosi na duchu i mobilizuje do pracy nad sobą.Dodam,że przez to możemy zmieniać innych.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Dorcia

#105248