Dlaczego Wisława Szymborska jest przeciwnikiem lustracji.

Obrazek użytkownika Tomasz Węgielnik
Kraj

Wisława Szymborska wielokrotnie wypowiadała się przeciwko procesowi lustracji,również lirycznie. Wraz z symbolami obiektywizmu i profesjonalizmu dziennikarskiego, redaktorami Żakowskim i Mazowieckim dezawuowała moralnie „skarlałych lustratorów”. W odróżnieniu jednak od wymienionych panów którzy robili to bezinteresownie, pani Szymborska mogła mieć znaczący motyw do krytykowania lustracji. Mianowicie, pierwszy mąż pani Szymborskiej Adam Włodek regularnie donosił UB na swojego kolegę literata Macieja Słomczyńskiego, kogenilanego tłumacza „Ulissesa” Joyca. Wszystko wskazuje na to iż seria donosów Włodka przyczyniła się do złamania Słomczyńskiego i ostatecznie podjęcia przez niego współpracy z U.B. Może więc pani Szymborskiej chodziło o to aby bronić pamięć swojego męża. Zresztą były to podłe lata, w czasie popieranego publicznie przez Szymborską procesu księży w Krakowie pisała „Partia. Należąc do niej, z nią działać, z nią marzyć, z nią w planach nieulękłych, z nią w trosce bezsennej".

Brak głosów