"Eliminacja TV „Trwam” pozbawia oparcia duchowego tysiące Polek i Polaków" - list otwarty STdRp do J.Dworaka

Obrazek użytkownika Ursa Minor
Idee

Warszawa, dn. 25.01.2012r.
Do Pana
Jana Dworaka
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW DLA RZECZYPOSPOLITEJ
Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej oświadcza, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odmawiająca Fundacji Lux Veritatis koncesji na platformie cyfrowej stanowi akt dyskryminacji elektronicznych mediów katolickich. Argument braku wiarygodności finansowej ze względu na czerpanie przez Fundację znacznej części środków z darowizn jest tu czystym pretekstem.
Eliminacja telewizji „Trwam” pozbawia oparcia duchowego tysiące Polek i Polaków, których nie interesuje „nowoczesna” religijność typu „Religia TV”, czyli religia według TVN. Odcina też ich od wiarygodnego źródła informacji (wystarczy porównać relacje z 11 listopada ubiegłego roku TV „Trwam” i stacji telewizyjnych głównego nurtu). Odmawiając koncesji tej stacji, Krajowa Rada rozdaje je hojnie nadawcom nie oferującym widzom nic poza błahą, bezduszną rozrywką.
Stowarzyszenie przypomina, że Radio Maryja i Telewizja TRWAM samym swoim istnieniem rozsadza ład medialny zaprojektowany jeszcze w roku 1989, w ramach którego środowiska katolickie miały stanowić jedynie odbiorców mediów programowanych i administrowanych przez środowiska o odmiennej orientacji światopoglądowej. Z tego powodu i Radio Maryja i telewizja TRWAM są od lat obiektem negatywnej, a nawet - nienawistnej kampanii prowadzonej przez wrogie lub niechętne chrześcijaństwu środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Wpisując się w ten nurt, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję sprzeczną z wynikającą z art. 213 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej misją strzeżenia wolności słowa, prawa do informacji oraz chronienia interesu publicznego – a nie interesów partykularnych, czy partyjnych.
W tej sytuacji Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uchylenie decyzji odnośnie koncesji dla telewizji TRWAM i ponowne rozpatrzenie tej sprawy zgodnie z zasadami wynikającymi ze wspomnianej normy konstytucyjnej i z kryterium zapotrzebowania społecznego.

Zarząd Stowarzyszenia
Twórców dla Rzeczypospolitej

Ocena wpisu: 
Brak głosów