Z cyklu: „Od Mazowieckiego do Tuska” (12) – Andrzej Olechowski

Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

„Tam ojczyzna moja, gdzie są pieniądze” – oto motto Andrzeja Olechowskiego, który w rządzie Jana Olszewskiego był ministrem finansów.

Postać nie tuzinkowa, twardo trzymająca się „na pęcinach”, dzięki super szerokiemu gronu popleczników prezentujących tak samo jak Olechowski – sprzedajny charakter.

Andrzej Olechowski – ps. „Agent”

  Urodził się 9 września 1947 w Krakowie. Tytuł magistra ekonomii uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie – wylęgarni czerwonych kadr. W latach swej młodości udzielał się – jak byśmy dzisiaj powiedzieli – w show biznesie. Był bowiem kierownikiem artystycznym zespołu Trzy Korony Krzysztofa Klenczona, prezenterem muzycznym programu III Polskiego Radia, także dziennikarzem radiowym.

Olechowski do roku 1989

  W roku 1972 Andrzej Olechowski podjął współpracę z wywiadem PRL. Dokumenty w IPN-ie wskazują na datę rejestracji 4 listopada 1972. Został agentem o kryptonimie „Must”. Wywiad załatwił mu w 1973 roku pracę w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – UNCTAD w Genewie, gdzie był zatrudniony do 1978 roku. W tym czasie jego oficer prowadzący – Gromosław Czempiński o kryptonimie „Aca” został etatowym sekretarzem ambasady PRL w Szwajcarii. Olechowski był kontaktem Operacyjnym V Wydziału I Departamentu, który zajmował się obszarem RFN. W czasie spełniania swoich agenturalnych zadań został „wypożyczony” II Departamentowi, czyli kontrwywiadowi. Po powrocie do Polski podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Koniunktur i Cen, a po uzyskaniu stopnia doktora w roku 1979 został kierownikiem Zakładu Analiz i Prognoz, gdzie zapisał się do „Solidarności”. W roku 1982 roku Olechowski ponownie wyjechał pracować do UNCTAD.

  Dotychczasowi jego chlebodawcy bez trudu zauważyli, że Olechowski jest gotów za pieniądze zrobić wszystko, więc zaczęli „rychtować” go na przyszłego „rozkładacza” polskiej gospodarki i finansów w drodze do Unii Germańsko-Europejskiej. Proszę zauważyć, że już w połowie lat 80-tych wrogie Polsce ośrodki podejmowały stosowne, wymierne działania w przygotowywaniu kadr do obezwładniania polskiej gospodarki, podczas gdy szary obywatel w Polsce ledwie „strząsnął kurz” pozostały po stanie wojennym!

  W latach 1985-87 szkoląc się w Banku Światowym w Waszyngtonie, nadal prowadził działalność agenturalną. Współpraca Olechowskiego z Czempińskim trwała również po roku 1989, a więc za czasów III RP, kiedy to Polska rzekomo stała się wolnym i suwerennym krajem. Po powrocie do Polski w roku 1987 był „ekspertem” od wszystkiego, co pachniało pieniądzem. A gdzie najbardziej pachną pieniądze? Oczywiście, że w banku. Został zatem doradcą prezesa NBP, następnie w 1988 dyrektorem Biura ds. Współpracy z Bankiem Światowym.
 

Działalność Olechowskiego po roku 1989

  Praca Olechowskiego na rzecz Narodowego Banku Polskiego nie była jego debiutem we współpracy z tą jakże ważną instytucją. Za rządów T. Mazowieckiego był wiceprezesem NBP. Wsławił się wtedy głośną w kręgach ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski selekcją ofert na kompleksową obsługę teleinformatyczną polskiego systemu bankowego. Wybrał niemiecką firmę Elektronic Data System (EDS) z miejscowości Russelhein.

  Jak to? Nasz system bankowy penetrowany przez niemiecką firmę? A tak to! Był to przebrzydły sabotaż gospodarczo-finansowo-strategiczny! EDS otrzymała bowiem kompletną bazę danych, łącznie z zastrzeżonymi numerami klientów! Także (o zgrozo!) kompletne bilingi rozmów wybranych abonentów. Baza obejmowała abonentów Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej Centertel, w której wówczas 51 % udziałów miał Skarb Państwa. Ponadto pracownicy EDS przez jakiś czas mieli swobodny i nieograniczony dostęp do bazy danych. Co z niej wyciągnęli? – sam Pan Bóg tylko wie. Klientami Centertel-u byli wyżsi rangą funkcjonariusze UOP, MON, MSW, policji, pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, NIK, a także parlamentarzyści. Czymże nazwać takie postępowanie? Ja nazwałem sabotażem i agenturalnym działaniem na rzecz niemieckiego wywiadu. Umowę co prawda odrzucono, ale dopiero po interwencji NBP i Amerykańsko-Polskiego Funduszu Oszczędności. „Musztarda po obiedzie” – niestety. Wypadałoby w tym miejscu zapytać o konsekwencje, jakie poniósł agent Olechowski. Ale nie zapytam, gdyż wiem, że nie było takiej siły, ani woli politycznej do postawienia Olechowskiego przed sądem. Bo niby kto miałby to uczynić? Przecież… ręka rękę myje. W 1989 brał udział w obradach "Okrągłego Stołu" po stronie rządowej w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej.

  W latach 1989–1991 pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1991-92 – był sekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Następnie, jak wielu innych PRL-owskich agentów, mogliśmy go znaleźć w otoczeniu prezydenta Lecha Wałęsy. To dzięki jego rekomendacji, Olechowski został 28 lutego 1992 roku ministrem finansów, przy braku zaufania premiera Jana Olszewskiego, mimo tego, iż miał vacat po odwołaniu 8 lutego 1992 roku ministra finansów Karola Lutkowskiego. Olechowski nie piastował tego urzędu długo, gdyż 7 maja 1992 złożył dymisję, która została przyjęta przez Sejm 5 czerwca 1992, tuż przed udzieleniem całemu gabinetowi wotum nieufności. Gdy rząd J. Olszewskiego został obalony, Olechowski zostaje doradcą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Warszawie, a także pełni funkcję doradcy ds. ekonomicznych prezydenta L. Wałęsy. W 1993 stanął na czele tworzonego z inicjatywy prezydenta Wałęsy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR) i został kandydatem tego ugrupowania na premiera. Nie wystartował jednak w wyborach parlamentarnych w 1993, po których BBWR znalazł się w opozycji do koalicji SLD-PSL.

  W latach 1993-95 był ministrem spraw zagranicznych w II rządzie premiera Waldemara Pawlaka dzięki przepisom Małej Konstytucji z roku 1992, która gwarantowała prezydentowi wpływ na obsadę tzw. resortów prezydenckich, – w tym MSZ. Stał się posłusznym „ambasadorem” polskich i światowych środowisk żydowskich. Uparcie dążył do wepchnięcia Polski w struktury UE. Olechowski miał ścisłe powiązania z nieformalnymi agendami Rządu Światowego. Był dość aktywnym członkiem tzw. Klubu Rzymskiego. Pracował także w Banku Światowym i w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W roku 1994, pełniąc funkcję szefa polskiego MSZ-u, uczestniczył w Helsinkach w tajnych obradach masońskiego Klubu Bilderberg. Grupa Bilderberg albo Klub Bilderberg – to nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych ludzi ze świata polityki, biznesu i przemysłu. Spotkania grupy odbywają się raz do roku. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Dezyderaty i uchwały tam podejmowane mają na celu podporządkowanie rządów państw jednemu nieformalnemu rządowi światowemu pod egidą masonerii. I tu ciekawostka: w obradach tej nieformalnej międzynarodówki uczestniczył także… Vincent Jacek Rostowski.

  W tym kręgu najbardziej ceniony był Olechowski, jednak od kilku lat do Bilderbergu już go nie zapraszają, ale za to odnotowano tam obecność Aleksandra Pierwszego Kłamliwego vel Stoltzmana, Hanny Suchockiej vel Hajki Silberstein, prezesa Banku Handlowego Sławomira Sikory i szefa Polskiej Grupy Farmaceutycznej Jacka Szwajcowskiego. Wszystkich bez wątpienia rekomendował Olechowski, bo są to jego dobrzy znajomi. Ale były minister od lat zasiada również w Trilaterale, gdzie towarzyszyły mu takie osoby, jak Marek Belka, Jerzy Koźmiński – były ambasador w USA, Jerzy Baczyński – redaktor naczelny “Polityki”, Wanda Rapaczyńska – była szefowa spółki Agora, Zbigniew Wróbel – były prezes Orlenu, wspomniany Sławomir Sikora, a także… dominikanin o. Maciej Zięba i Janusz Palikot. Zaiste, jest to super doborowe towarzystwo!

  27 października 1994 złożył dymisję z funkcji ministra, co było efektem ujawnienia przez ministra sprawiedliwości Włodzimierza Cimoszewicza w ramach prowadzonej przez niego akcji „czyste ręce” listy urzędników państwowych zasiadających w radach nadzorczych spółek. Olechowski bowiem pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Handlowego. Rezygnacja nie została przyjęta, ponowił ją 13 stycznia 1995, jednak funkcję pełnił do końca urzędowania rządu Waldemara Pawlaka, tj. do początku marca 1995.
 

Olechowski i jego partia kanapowa "Ruch Stu"

  W tym samym czasie zerwał z BBWR i w kwietniu 1995 razem z Czesławem Bieleckim utworzył ugrupowanie polityczne o nazwie „Ruch Stu”. Został przewodniczącym rady politycznej tego ugrupowania, ale ze wszystkich funkcji w tej partii zrezygnował w 1997 w związku z akcesem Ruchu Stu do AWS i brakiem współpracy ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym.

  Ktoś zapyta: A po co Olechowskiemu mała, niewiele znacząca liczebnie partyjka? Odpowiadam: już niespełna rok później, tworzyła się Akcja Wyborcza Solidarność, w której szeregi wstąpiły mniejsze partie, tworząc w ten sposób blok opozycyjny w stosunku do SLD i PSL. Wówczas Ruch Stu zgłosiwszy swój akces wstąpienia do AWS-u ulokował „swoich rozbijaczy” wewnątrz AWS-u. Dzięki takiemu posunięciu, Olechowski miał duże możliwości „namieszania” i kontynuowania realizacji planów nakreślonych przez ośrodki paramasońskie i nie tylko. Dzielnie wspierali go żydokomuniści z Unii Wolności. Nawet po ujawnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej agenturalnej działalności Olechowskiego, uznając go za agenta obcego wywiadu i działającego na szkodę Polski, w jego obronie postawił się prezydent A. Kwaśniewski, który stwierdził, że jemu to nie przeszkadza. Nawet korzystał z usług Olechowskiego jako doradcy! To z Ruchu Stu wywodzą się późniejsi politycy PO – Aleksander Grad czy Paweł Graś. W kampanii przed wyborami parlamentarnymi w tymże roku Olechowski poparł Unię Wolności.
 

Działalność Andrzeja Olechowskiego w międzynarodowych organizacjach

  Dwa lata później, 30 maja 1996 roku Olechowski jest ponownie zauważony w kontaktach z Klubem Bilderberg, tym razem w Kanadzie w miejscowości King City k/Toronto. Tajność obrad nie przeszkodziła w pikiecie przeciwników, protestujących przeciwko tajnym strukturom masońskim, dającym sobie wyłączne prawo do decydowania o losach setek milionów ludzi bez ich wiedzy, do rządzenia światem.

  Olechowski rządny władzy i pieniędzy posuwa się do następnego kroku, by być bliżej w sferach rządzących światem. Tak pięknie pachnie mu władza i pieniądze, że w roku 1996 współtworzy tzw. Radę Polityki Zagranicznej, opartą na wzorcu, jakim był brytyjski Instytut ds. Międzynarodowych (Royal Institute for International Affairs), powstały w 1919 roku, a wzorowany na amerykańskiej Radzie Polityki Zagranicznej, założonej przez żydomasona Davida Rockefellera, nota bene finansującego rewolucję bolszewicką w Rosji. Prawda, że Olechowski oparł się na niedoścignionych wzorach? W skład tej rady weszli: Andrzej Ananicz, Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, Zbigniew Bujak, August Chełkowski, Wiesław Chrzanowski, Kazimierz Dziewanowski, Bronisław Geremek, Przemysław Grudziński, Aleksander Hall, Krzysztof Kozłowski, Jerzy Makarczyk, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Mielczanowski, Piotr Nowina-Konopka, Janusz Onyszkiewicz, Michał Redlicki, Janusz Reiter, Krzysztof Skubiszewski (pełniący funkcję przewodniczącego), Hanna Suchocka i Andrzej Ziółkowski.

  Olechowski uprawiając na szeroką skalę propagandę prounijną nawet posuwa się do gróźb, innym razem przekonuje – jeśli się nie poddamy dyktatowi UE, to: „Taki świat skazuje nas na przegrane wojny, krew, nędzę.(...) Jeśli my się tam nie znajdziemy, to nie będziemy mieć pewności, że uczyniliśmy wszystko, by w Europie nie było już nigdy więcej wojen”. Chciałoby się rzec: nie wywołujcie wojen, to ich nie będzie!

  Rada Polityki Zagranicznej nie jest jedyną organizacją paramasońską, w której się udziela A. Olechowski. Przynależy także do paramasońskiego Klubu Rotary. I kogóż tam nie ma! „Stara gwardia” w osobach: Bielecki, Bratkowski, Niemczycki, Hall, Braun, Zasada, profesorowie Langier, Kretschmer, Kwiatkowski, Jesiorowski, Melanowicz, Religa. Jakby tego było mało, Olechowski jest jednym z trzech, który w Warszawie w 1995 roku podpisuje porozumienie z ramienia następnej fundacji o nazwie Forum Środkowo-Europejskie. Porozumienie dotyczyło rozpoczęcia na szeroką skalę agitacji na rzecz wstąpienia Polski do UE. Pozostali dwaj, którzy podpisali to porozumienie, to Bronisław Geremek i Dariusz Rosati. Pozarządowa organizacja Forum powstała w oparciu o ustalenia Klubu Europejskiego w Bruggi (Belgia) z udziałem B. Geremka, Raymonda Barre’a i Helmuta Schmidta. Chyba zaskoczę Czytelników, gdy napiszę, iż w tym „szczycie” brał także udział Aleksander Kwaśniewski – Europejczyk „pełną gębą”!

  W propagandowym marszu na oślep do Unii, mogliśmy także zobaczyć Olechowskiego w międzynarodowej komisji roboczej do spraw polskich, pod patronatem Ośrodka Studiów Strategicznych, któremu przewodniczył Zbigniew Brzeziński – stuprocentowy mason. W komisji zasiadło 64. komisarzy z sześciu krajów. Polskę reprezentowali: A. Olechowski, B. Geremek, J. Lewandowski, J. Onyszkiewicz, M. Borowski, G. Kołodko, B. Liberadzki.

  Kontakty Olechowskiego ze światową masonerią odbiły się negatywnie na interesach Polski w świecie. Nadzwyczajna komisja sejmowa zweryfikowała dotychczasową działalność szefa MSZ i jemu podległej kadry. Wynik nie mógł być zaskakujący dla tych, którzy sprzyjali polityce euroentuzjastów. Natomiast eurosceptykom włosy zjeżyły się na głowie. Jeden z członków komisji tak zrekapitulował te swoiste „państwo w państwie” w kontekście placówek dyplomatycznych RP: „Obce obywatelstwo, kontakty z obcymi służbami specjalnymi, pogarda dla obywatela polskiego, zakaz mówienia po polsku na terenie ambasad i konsulatów, wszak nadal będących polskimi urzędami, pogarda dla historii Polski, oderwanie i izolacja ośrodków polonijnych od problemów Polski...”.

  Kiedy podkomisja sejmowa wzięła pod lustracyjną lupę MSZ, oburzony Olechowski porównał tę lustrację z czystkami z roku 1968. Ówczesny minister sprawiedliwości Wł. Cimoszewicz po tej lustracji „dokopał” Olechowskiemu, ujawniając w sejmie listę urzędników państwowych, naruszających prawo przez zasiadanie w radach programowych spółek prawa handlowego i pobieranie z tego tytułu znacznych apanaży. Na tej liście był także Olechowski, który przewodniczył radom nadzorczym w dwóch bankach: - Handlu i Turystyki. Wówczas Olechowski demonstracyjnie z wielkim szumem medialnym podał się do dymisji. Rezygnacja z szefowania MSZ-em nie była podyktowana zajmowaniem miejsc w radach nadzorczych banków. Prawdziwym powodem było „zaiskrzenie” z ówczesnym premierem Pawlakiem w kwestii blokowania przez MSZ handlu z Rosją.

  Trzeba także wspomnieć, że Olechowski miał również swój epizod w administracji samorządowej, bowiem od 1994 do 1998 był przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Wilanów. Ten „polityk do wynajęcia” – jak sam siebie nazywa, wykazywał niezwykłą wprost aktywność w różnych okresach III RP, tylko po to, by po zainicjowaniu i rozwinięciu w pewnym zakresie sprawy, usunąć się w cień.

  W życiorysie Andrzeja Olechowskiego nie bez znaczenia jest również i to, że jest aktywistą Fundacji Batorego – krypto-żydowskiej organizacji założonej przez George’a Sorosa – hochsztaplera światowego formatu. Nadrzędnym celem tej fundacji jest zamienianie polskiego systemu edukacji w zbiorowego apologeta wolnego rynku, „bezgranicznego umysłowego otwarcia na Zachód” – czyli na Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unię Europejską. Fundacja udziela stypendiów setkom naukowców, profesorom wyższych uczelni, szkół, a także ludziom z ośrodków kulturalnych i redakcji pism, gloryfikujących UE. Olechowski, odgrywający czołową rolę w fundacji, otoczył się takimi ludźmi „szkodnikami Polski” jak: J.K. Bielecki, B. Geremek, H. Suchocka, A. Smolar, L. Kołakowski, B. Lindberg, M. Król, A. Radziwiłł, B. Borusewicz. Prawda, że „sami swoi”?

  Osoby zweryfikowane pozytywnie do wsparcia przez Fundację Batorego wysyłani są do Oxfordu, gdzie „ładują akumulatory” przez kwartał w zakresie nauk społecznych, zaś arkana destrukcji w zakresie filozofii politycznej poznają na uniwersytecie York. Szerokim frontem atakują szkoły średnie, poprzez realizowanie takich programów, jak „Przedsiębiorczość”, „Młodzi przedsiębiorcy”. Celem tych szkoleń jest przygotowanie młodego pokolenia Polaków do gospodarki rynkowej, czyli do roli taniej siły roboczej w zachodnich firmach na terytorium Polski oraz jak pełnić rolę „użytecznego durnia” dla zachodnich cwaniaków – przejmujących polską bankowość, finanse, przemysł, ziemię i nieruchomości.
 

Lata 2000–2009 w aspekcie aktywności Andrzeja Olechowskiego

  W roku 2000 powrócił do działalności politycznej. Jako kandydat niezależny wystartował w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze zajął drugie miejsce z poparciem 17,3% wyborców. Przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim, który już w pierwszej turze uzyskał reelekcję.

  Po wyborach pojawiły się propozycje stworzenia wokół jego osoby nowego centroprawicowego ugrupowania liberalnego z udziałem między innymi Unii Wolności. Wiosną roku 2001, a więc na pół roku przed wyborami do parlamentu, Olechowski wraz ze swoją „starą gwardią” zawiązują partię o nazwie Platforma Obywatelska. Ale decydentem dla tego przedsięwzięcia są służby specjalne, w szeregach których nadal bardzo dużo mają do powiedzenia byli sługusy Moskwy z Gromosławem Czempińskim na czele, usilnie szukający „nowego pana”, któremu mogliby służyć. Mam tu na myśli zachodnie i wschodnie ośrodki decyzyjne. Spadające w sondażach notowania Unii Wolności spowodowały, że „stara gwardia” nagle znajduje się w PO. Olbrzymie kwoty pieniędzy przeznaczone na kampanię wyborczą, a wyasygnowane z zachodnich ośrodków masonerii, przyniosły efekt w postaci 12,31 % poparcia elektoratu. Przedstawiciele PO zasiedli w ławach sejmowych. I o to w końcu chodziło masonerii. Natomiast Olechowski znowu zajął się... kasą, wszak on kocha pieniądze, więc pełni funkcję ministra finansów. Świetnie porozumiewa się z prezesem NBP L. Balcerowiczem w rozkładaniu na czynniki pierwsze polskich finansów, bankowości i tego wszystkiego, co jeszcze pozostało z polskiego majątku w polskich rękach. A zostało już niedużo!!!

  27 października 2002 z ramienia PO Olechowski wziął udział w wyborach na stanowisko prezydenta Warszawy. Uzyskał 13,47% głosów, został wyprzedzony przez Lecha Kaczyńskiego (PiS) i Marka Balickiego (SLD-UP) i nie wszedł do drugiej tury wyborów. W 2004 został przewodniczącym rady programowej PO, później krytykował postawę Jana Rokity w sprawie obrony traktatu nicejskiego i jego sławne hasło: „Nicea, albo śmierć”. Co najmniej intrygujące wydają się być słowa Olechowskiego, które wypowiedział przed wyborami do parlamentu w 2011 roku, cyt.: „PO działa na szkodę Polski i dlatego należy głosować na Platformę! Zaniedbania widać na każdym kroku, ale i tak dziękuję Bogu, że rządzi PO, a nie PiS. (…) Powrót PiS do władzy byłby katastrofą”. Katastrofą??? – Tak, ale z całą pewnością nie dla Polski i Polaków, a dla platformersów rozgrabiających Rzeczpospolitą.
 

Działalność Olechowskiego od roku 2009

  2 lipca 2009 Olechowski ogłosił decyzję o wystąpieniu z Platformy Obywatelskiej. Osiem dni później został przewodniczącym rady programowej Stronnictwa Demokratycznego, nie przystępując jednak formalnie do tej partii. 21 grudnia 2009 zadeklarował zamiar startu w wyborach prezydenckich w 2010 jako kandydat niezależny. 10 maja 2010 został zarejestrowany jako kandydat przez PKW. W pierwszej turze uzyskał 1,44% poparcia, zajmując 6. miejsce spośród 10 kandydatów. Przed drugą turą głosowania oficjalnie poparł kandydaturę Bronisława Komorowskiego, mimo iż powiedział, cyt.: „Kandydat Platformy Obywatelskiej nie ma kwalifikacji, żeby objąć urząd prezydenta państwa. Są rzeczy, których nie mogę powiedzieć, bo cały czas obowiązuje mnie tajemnica państwowa. Ale my wiemy niestety o nim rzeczy różne”. My??? – To znaczy kto? Agentura?


Satyr

______________________________
Artykuł napisany w oparciu o:
1) Bogatko J. http://niepoprawni.pl/blog/2386/agent-must“-dziekuje-bogu-ze-rzadzi-po ;
2) Cenckiewicz S., Czempiński – życie nieznanego tenora, rp.pl, 16.07.2009;
3) Cenckiewicz S., Koniec czwartego tenora?, „Uważam Rze” 43/2011;
4) Czempiński G.: Dałem początek PO, http://www.rp.pl/artykul/330728.html ;
5) Edukacyjna lustracja kandydatów, gazeta.pl, 31.05.2010;
6) Kowalkowski J., Europejskie Eldorado, wyd. II, Toruń 2009;
7) Membership, trilateral.org.
8) Myśl Polska, 26.01.1997;
9) Pająk H. Piąty rozbiór Polski 1990-2000, wyd. Retro, Lublin 1998;
10) Paszkiewicz K., Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000;
11) Serwis „Ludzie Wprost”;
12) Siergiejczyk P. http://www.bibula.com/?p=57741 ;
13) Ścios A. http://www.cogito.salon24.pl/111496,ojcowska-kombinacja ;
14) Ścios A. http://www.bibula.com/?p=65496 ;
15) Wprost, 08.01.1995.

strong‐

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

po twarzy widać, że nie tylko pieniądze mu pachną, ale i koniaczek

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#359141

... kasę robią inni: Kulczyki, Solorze, Waltery, Urbany, Palikoty, Stoltzmany, itp. gnidy "pseudo-biznesmeny"
 Olechowski im nigdy nie dorówna, nawet Kwaśniewskiemu w piciu.

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359145

Ta czynność wymaga talentu, odwagi, wyobrażni, energii, polotu, brawury...
Agenci, których wymieniasz nie "robią kasy", oni się sprzedają, a to inna kategoria.

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#359148

dziwne są życiorysy POlityków "polskich", urodził się i od razu ukończył wydział taki czy inny jakies uczelni -jeszcze będąc w pieluchach z tetry. A tak może coś więcej mogliby "oni" napisać o swoich ludziach. Nieco napąknącć o dziadkach , ojcach, czy kuzynostwie. Ale tu nie bo gdzie i kto szukałby kuzynów czy dziadówi ojców w stepach Khazyrii. To jest mało prawdopodobne wręcz zakazane, bo jak goj może znać historię taka czy inna dotyczącą gudłaja, akta osobowe i inne dokumenty dotyczące wybrańców nie mogą byc do wglądu dla Polaków bo jeszcze by cos znalezli szkodliwego.

Vote up!
0
Vote down!
0
#359156

... literatura milczy. Na stronach internetowych też nie można znaleźć coś z okresu jego dzieciństwa, wczesnej młodości i rodziców. Szukam nadal. Jak znajdę, to uzupełnię artykuł.

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359157

Podsumowujac krotko.
Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein - wróg Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, wieloletni członek PZPR, pracownik wywiadu "gospodarczego" PRL, komunista, libertyn, globalista; członek zarządu tajnej żydomasońskiej organizacji globalistycznej "Komisja Trójstronna" oraz członek i wieloletni uczestnik tajnej żydomasońskiej organizacji globalistycznej "Grupa Bilderberg"; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego.Zdrajca.
To wystarcza na wybor sciana czy drzewo.

Vote up!
0
Vote down!
0
#359174

... jest tak wymowna w treści, że Szanowni Czytelnicy nie mają już najmniejszych złudzeń, kto zacz ten Olechowski. A lemingi (jeśli to przeczytają)... powinni się zastanowić, czy człowiek pokroju Olechowskiego zasługuje na jakiekolwiek stanowisko w aparacie władzy czy w kierownictwie (radach nadzorczych) nawet najmniejszych przedsiębiorstw. 

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359182

gudłaj. Do Bilderbergu nie trafiają płotki!. Tam są tuzy pokroju Buschów, pani Clinton, Soros czy Rothschild. Sama żydowska elita z NWO....

Vote up!
1
Vote down!
0
#359171

 za zdjęcie bana. Artykuł bardzo dobry, pamiętam te czasy już wtedy wydawało się ze Polacy do reszty zgłupieli od propagandy zydo- masońskiej. To wtedy łzepropaganda o przeciwnikach wstąpienia do UE pisała "oszołomy", "ciemnogród", "faszyści", "antysemici" itd. itp. Hasła "jak nie Unia to Białoruś", "Niemcy to najlepszy adwokat Polski" były codziennie Polakom wtłaczane, przy okazji mamiąc manną z nieba. Ówczesne PC również w tej politgramocie brało udział. Pamiętam jak J.K. przed referendum w spocie TV odkrył, ze głosowanie za akcesją do UE to patriotyczny obowiązek, a dzisiejszy prezydent podczas sabatu w Gnieźnie (2003) publicznie stwierdził, ze w Polsce jest juz tak źle, iz nie pozostaje nic innego jak wstąpic do UE. Co poniektórzy mówili ze wiedzą gdzie są konfitury- oczywiście wiedzieli skąd biorą jurgielt. I dzisiaj ćwiczą to samo. Najwyzszy czas zejść z obłoków i twardo stąpac po ziemi.

Vote up!
1
Vote down!
0
#359173

Napisałeś, cyt.: "Ówczesne PC również w tej politgramocie brało udział. Pamiętam jak J.K. przed referendum w spocie TV odkrył, ze głosowanie za akcesją do UE to patriotyczny obowiązek (...)".
Dlaczego nie przytoczyłeś dalszych słów J. Kaczyńskiego??? Mówił on wyraźnie, iż integracja z UE powinna przebiegać w oparciu o dobrze wynegocjowane warunki dla Polski, z zachowaniem suwerenności i tożsamości narodowej.

Popełniiłeś dokładnie ten sam błąd (a może manipulację?), jakiego dopuściła się Hanna Suchocka, kiedy to jako ambasador RP w Watykanie wciskała ludziom kit, że Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo popiera wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej.

Satyr

P.S.
Ponieważ po raz kolejny "nie odrobiłeś lekcji" - masz teraz zadanie: znaleźć pełną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w przedmiotowej sprawie i zapoznać z nią Czytelników na Niepoprawnych. Czas, start! 
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359196

Olechowski demonstracyjnie obnosi się ze swoim katolicyzmem.
Widziałem jak w dzień Św. Kazimierza zeszłego roku w parafii Św. Kazimierza w Kościelisku brał komunię. Uzyskał wówczas odpust zupełny, co bardzo mu się przyda (z uwagi na liczne grzechy). Sąsiedzi - górale widzą, że on, choć komunista, to swój chłop. Także ksiądz musi być zadowolony z takiego parafianina. Olechowski jest posiadaczem dużej willi w stylu góralskim, pięknie położonej, z widokiem na Tatry, ale równocześnie dyskretnie ukrytej pod lasem.

Vote up!
1
Vote down!
0

Leopold

#359192

Nie przypuszczam, aby Olechowski dogłębnie skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania. To, co czyni na oczach lokalnej społeczności jest tylko zabiegiem piarowskim, mającym na celu uwiarygodnienie się w oczach niedoinformowanego ludu.
Komoruski też przystępuje do Komunii św., ale to na jego polecenie zlikwidowano krzyż sprzed Pałacu Namiestnikowskiego i za jego przyzwoleniem lżono i poniżano modlących się pod tym krzyżem ludzi po zamachu smoleńskim.
Nie wolno nam wierzyć w to, że ci ludzie(?) się nawrócili!!!
Kiedyś przed laty eurodeputowany Bogdan Pęk powiedział, cyt.: „Ludzie, którym raz złamano kręgosłup, mają złamany do końca życia. Drzemie w nich syndrom niesuwerennego państwa, co osłabia wolę twardego negocjowania”.

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359195

niestety zaraz potem smentni panowie zabrali mu aparat.
Zyd Rokita tez sie modlil, ale ten to djabel tak ze mozna mu wybaczyc takie djabelskie sztuczki Pan Bog na nich sie pozna.

Vote up!
0
Vote down!
0
#359305

prof Rycho:

Pięknie Panie Satyr!
Dodam fakt -wcześniejszego opuszczenia rządu Olszewskiego, jakby wiedział, jakie będą nastepne rozdania "gabinetu cieni"...
Nadto trzeba wiedzieć.że stanowił element ciągłego wpływu na deprecjację majątku narodowego i był filarem grupy osób -agentury i żydostwa, ktore wpływało i faktycznie decydowało o Polsce, swoistego "gabinetu cieni". To jedna z najczarniejszych postaci destrukcji interesów Rzeczypospolitej. Pieniądze jak dla wszystkich agentów, tak i u niego stały sie wyznacznikiem wszelakich postaw, a tak szkodzących Polsce! Wszystko to wiemy i zauważamy, pierwszoliniowe postacie do wywiadów dla TVN. Dlatego warto pisać i przypominać!!!Pozdr

Vote up!
1
Vote down!
0

prof Rycho

#359198

że był jeszcze inny gość który wyszedł obronną ręką z zamachu na rząd Olszewskiego: Radosław Sikorski. Dla niego rok 1992 był obfity w wydarzenia: z ogólnodostępnych informacji wynika że w tym roku pełnił jeszcze funkcję doradcy magnata prasowego Ruperta Murdocha i reprezentował interesy należącej do niego News Corporation w Polsce, zdążył być wiceministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego i załapał się na sprawę z WSI kryptonim "Szpak". Nie piszę że był inwigilowany, bo to raczej wyglądało dla mnie (łącznie z hucznym "ujawnieniem teczki") raczej tylko na tworzenie legendy działacza prawicowego nękanego przez "służby".
Według mnie zresztą Sikorski jest postacią bardzo "ciekawą" a w jego życiorysie jest sporo niedomówień, przemilczeń i niekonsekwencji. Z różnych dostępnych internetowych źródeł wynika, że po wygraniu olimpiady szkolnej z języka angielskiego wyjechał do Wielkiej Brytanii w czasie wakacji 1981, z rodzicami. Rodzice wrócili, on nie. Kilka miesięcy później wprowadzono stan wojenny, poprosił o azyl i dostał. Taka była jego działalność opozycyjno-konspiracyjna. Problem w tym, że mając na niego oko, komunistyczne służby mogły rekonstruować kontakty jakie posiadał w kraju.

Vote up!
1
Vote down!
0
#359346

... potraktowania w moim cyklu. Napiszę o nim wówczas, kiedy wezmę się za rząd Tuskoliniego. Jest to o tyle zagadkowa postać, że w dostępnych materiałach opisujących jego biografię - jest wiele luk. Trafiłem na jedną pozycję w bibliotece waszyngtońskiej, w której jest parę stron na jego temat. Wykorzystam ten materiał źródłowy później.

Pozdrawiam  
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#359354

gość z drogi

świetny materiał ...tak niestety tworzyły się mity olechowskoPOdobnych...a przecież,to nie wyjątek,to tylko fragment  tej pajęczej sieci....pozdrowienia z historyczną dziesiątką :)

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#361132

... tym bardziej robi sie ciekawie. Pozostało mi jeszcze napisać who is who o takich "znakomitościach", jak: W. Pawlak, H. Suchocka, J. Oleksy, W. Cimoszewicz, L. Miller, K. Marcinkiewicz, J. Kaczyński, D. Tusk i "ichniejszych" rządowych co bardziej "upierdliwych" dla Narodu użytecznych idiotach.
Jestem przekonany, że kiedy "dojadę" w cyklu do premiera J. Kaczyńskiego, rozpęta się na moim blogu "burza", którą wywoła kilku blogerów i komentatorów, którym jakoś "nie po drodze" z tym premierem. Dlatego też artykuł o nim zredaguję inaczej niż poprzednie. Mniej biografii, a więcej faktów z jego premierowskiej działalności.   

Oj, - jest o czym i o kim pisać, choć klawiatura się buntuje, bo chciałby napisać wreszcie coś pozytywnego i wesołego, ku pokrzepieniu serc. No cóż, muszę być konsekwentny, a więc muszę doprowadzić ten cykl do końca. 

Pozdrawiam ciepło,
                                
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#361147

gość z drogi

wielu z nas zna fakty i ludzi,o których piszesz,ale młode pokolenie juz nie....

Gdy" Olechowski był Prezenterem nr 1 " ja to pamiętam...ale co ma wiedzieć ,czy pamietać 

młody urodzony pod koniec lat dziewięćdziesiątych ?nic ....

dlatego moim skromnym zdaniem takie eseje maja wielką wartość,Młodych uświadamiają,Starszym przypominają,gdyby zapomnieli...

tematu więc Ci nie braknie,a ze wywoła dyskusję ...no cóż jesli dyskutujemy na argumenty a nie na tzw lanie wody,to wszystko w porzrądku....

Jest jeszcze inna warstwa ludzi wartych przybliżenia młodemu społeczeństwu,społeczeństwu,któremu mieszadło próbuje zamącić w umysłach... ghrupa ludzi bardzo wpływowych,ale cichych i nie pchających się na stanowiska czołowe...i ci są najniebezpieczniejsi,

to "dobrze wykształceni",wysyłani na zagraniczne stypendia do USA i Kanady,gdy my patrioci-idioci,walczyliśmy o nowy kształt Polski...gdy braliśmy sprawy w swoje ręce ,budując zniszczoną tzw  średnią klasę...niezalezną,samofinansującą się i budującą Polskę od podstaw, dlaczego wciąż przegrywamy...?z nimi...?

bo krokodyle przyczajone czekają na owoc naszej pracy...a kim są krokodyle...my wiemy...ale młodzi już nie....

więc powodzenia w pracy od podstaw,czyli w uświadamianiu ,kto jest kim i ostrzeganiu...przed krokodylami,które w zaciszach gabinetów i w oparach drogich cygar i jasia wędrowniczka.....snują pajęcze sieci ...nadal......

To oni tworzyli Narodowe Fundusze Inwestycyjne,OFFE i itd....

WSI sPOkojna

WSI wesoła...ciągle czuwa...:)

serdeczności Niedzielne od wiernej czytelniczki :)))

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#361177

Nic dodać nic ująć. Ogrom pracy, świetna robota.
Jedyna refleksja jak mi przychodzi do głowy, to w jakim kraju przyszło żyć Polakom. Czytając Twoje opracowania ciągle powtarza się przy opisywanych osobach wątek masonerii, działanie na niekorzyść Polski.
Agenturalność to już chleb powszedni, uciekanie do innych, polskich już nazwisk.
To wszystko smutne, może przyprawić o uczucie beznadziei, apatię.

Ale czytam, archiwizuję, korzystam przy każdej okazji w rozmowach z Twojej pracy.

Pozdrawiam
Polak2013

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

Vote up!
1
Vote down!
0

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#361197

... w dyskusjach, w których podstawą są argumenty, to czerp garściami to, o czym piszę. A piszę w sposób udokumentowany, z dobrym podparciem faktograficznym, kórego nie sposób podważyć. 

Serdecznie pozdrawiam,
                                         
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
1
Vote down!
0
#361203

gość z drogi

Drogi Polaku :)

nie o pesymizm TU idzie ,lecz o prawdę...a prawda jaka jest ,sami widzimy...wiem ,że doskonale to rozumiesz,ale odrzuć nutkę pesymizmu...pisze Ci to stary solidarnościowiec z dawnych lat....my zawsze mieliśmy pod górke,tak za czasów Bieruta,gdy Tatkę zwolniono z pracy za odmówienie wstąpienia do partii i uzasadnienie,ze brat Kapłana w partii być nie może...jak i za póżniejszych ,gdy wstęp na studia był podpierany punktami za pochodzenie z WSI :)a paszporty i stanowiska były tylko dla czerwonych...i z PZPR

i co i daliśmy radę,

pracowaliśmy bez nadziei i ambicji,by się wybić...by wyjechać za żelazną  kurtynę,czy  by zdobyć zakazane dla nas rzeczy z Pewexu,za obcą walutę...

teraz też jesteśmy w marszu do następnego przystanku zwanego wolnością...

nauczeni,ze wolność nie zdobywa się na zawsze,lecz na co dzień...bo po drodze zawsze znajdą się kłody typu Gruba Krecha,czy towarzysz jenerał Jaruzelski ze świtą...

czerwona pajęczyna od lat oplata Nasz Kraj,a nam nie pozostaje nic innego jak ją rozrywać...bo taki juz jest LOS Kraju 

położonego miedzy dwoma "somsiadami"rozdartego wszelkimi RAZWIEDKAMI i Razwiedzykami,czy Matrioszkami...taki to juz nasz Polski LOS...

a MY ?

My wciąż do przodu z Bożym błogosławieństwem,z prawdą na ustach i pieśnią -modlitwą jak kiedyś...

Ojczyznę Wolną racz nam zwrócić Panie...wolną ,od wpływów somsiadów i ich "milczących psów:"

serdecznie pozdrawiam Autora i Ciebie :) i do przodu...z Wiarą Nadzieją i Miłoscią :)

 

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#361316