Gry ministerialne. #3rp - vs Rzplita Polska

Obrazek użytkownika wilre
Idee

1.  13 X 1935 - 15 V 1936W wyniku przeprowadzonych 8 września 1935 roku wyborów utworzono Sejm IV kadencji.
Rząd  złożony   z   11 MINISTERSTW

Prezes Rady Ministrów  Marian Zyndram-Kościałkowski

Wicepremier      Eugeniusz Kwiatkowski

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Raczkiewicz

Minister spraw zagranicznych     Józef Beck

Minister spraw wojskowych       Tadeusz Kasprzycki

Minister sprawiedliwości              Czesław Michałowski

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Konstanty Chyliński (kierownik, od 5 XII 1935) Wojciech  Świętosławski

Minister skarbu Eugeniusz  Kwiatkowski

Minister przemysłu i handlu        Roman Górecki

Minister rolnictwa i reform rolnych          Juliusz Poniatowski

Minister komunikacji      Juliusz Ulrych

Minister poczt i telegrafów          Emil Kaliński

Minister pracy i opieki społecznej             Władysław Jaszczołt

 

Budżet państwa w II RP – na co wydawały pieniądze ówczesne władze

 

plan sieci autostrad w Polsce z 1939 roku. Projekt budowy zakładał stworzenie 4695 kilometrów takich dróg
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Styczeń 2018,  skład rządu - 18 MINISTERSTW

Ministerstwo Finansów - Teresa Czerwińska

Ministerstwo P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i   i Technologii - Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Jerzy Kwieciński

Ministerstwo Infrastruktury - Andrzej Adamczyk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachim Brudziński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Jacek Czaputowicz

Ministerstwo Środowiska - Henryk Kowalczyk

Ministerstwo Zdrowia - Łukasz Szumowski

Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Gliński

Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Anna Zalewska

Ministerstwo Energii - Krzysztof Tchórzewski

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Witold Bańka

Ministerstwo Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro


Deficyt budżetu wyniósł 25,4 mld zł w 2017 r. wg wstępnych danych_____________________________________________________________________________________

  net   

 

Opublikowano: 1 grudnia 2018, 11:59 ; Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2018, 15:43
__________________________________________________________________________________

UWAGA -

PEŁNA wersja tekstu +  grafiki   -  pod adresem:    https://www.salon24.pl/u/nawlasneoczy/915385,gry-ministerialne

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.2 (głosów:4)