"Wszyscy ludzie Bronisława K." - Aleksander Ścios

Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

Ważne informacje!

Aleksander Ścios, bloger legenda, opublikował poniższy tekst na Salonie 24. Do dnia dzisiejszego każdy tekst autora lądował na Stronie Głównej "Niezależnego forum publicystów". Po lekturze zrozumiecie dlaczego tym razem stało się inaczej... Dodatkowy komentarz jest zbędny.

 

Płk. Aleksander Lichocki ostatni szef Zarządu I Szefostwa WSW, absolwent moskiewskich kursów GRU. Po zlikwidowaniu WSW, za zgodą Bronisława Komorowskiego przeniesiony do rezerwy kadrowej nowo powstałych Wojskowych Służb Informacyjnych. W 1991 r. w randze pułkownika i już na etacie generalskim odszedł z wojska. Powodem było rozpoczęcie prac tzw. komisji Okrzesika - sejmowej podkomisji ds. zbadania działalności byłej WSW, której raport wykazał nieprawidłowości i przestępstwa, mające miejsce w WSW. W latach 80. zajmował się prześladowaniem opozycji niepodległościowej i Kościoła. Na początku lat 90. brał udział w inwigilacji prawicy. Przyjaciel Edwarda Mazura, oskarżonego o zlecenie zabójstwa gen. Marka Papały.

Wieloletni znajomy Bronisława Komorowskiego. Do 2005 r. Lichocki pracował w Agencji Mienia Wojskowego.

Gdy w roku 2004 syn Komorowskiego został potrącony przez samochód jednego z najbogatszych Polaków, jadący w obstawie dwóch lancii BOR z pokazu Ferrari w hotelu Victoria, o fakcie tym poinformował dziennikarza Superexpresu Leszka Misiaka właśnie Aleksander Lichocki, przedstawiając się jako rzecznik i znajomy marszałka. Syn Komorowskiego został wówczas ciężko ranny. Według Lichockiego śledztwo tuszowano, a nagranie z monitoringu skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, gdzie doszło do wypadku urywa się tuż przed zdarzeniem. Sprawa nigdy nie znalazła finału w sądzie. Pułkownik Aleksander Lichocki, przedstawiający się jako lobbysta, był człowiekiem znanym w sejmie III i IV kadencji.

Oskarżony w związku z  aferą marszałkową.

 

Płk Lucjan Jaworski – były szef Zarządu WSW WOPK awansowany przez Komorowskiego w roku 1991 na stanowisko szefa Kontrwywiadu Wojskowego. W latach 80. płk. Jaworski, odznaczał się szczególną gorliwością w zwalczaniu opozycji, niszczył prasę podziemną, rozpracowując m.in. „Wiadomości”, ”Głos Wolny”, ˝Tygodnik Wojenny˝, „Nową” czy „Robotnika”. Ścigał współpracujących z opozycją filmowców, rozpracowywał Ryszarda Bugaja, tropił „obce pochodzenie” członków opozycji, zakładał podsłuchy, werbował agenturę. To na skutek jego działań w więzieniu znalazła się min. Hanna Rozwadowska, kierująca logistyką „Wiadomości”. Po nominacji na szefa KW, Jaworski w latach 1991-93 prowadził działania operacyjne, skierowane przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej oraz przeciwko rządowi Jana Olszewskiego. Nadzorował również SOR „Szpak” – dotyczącą rozpracowania Radosława Sikorskiego.

 

Płk Leszek Tobiasz przyjęty przez wiceministra ON Komorowskiego do kontrwywiadu WSI . Przyjaciel płk Lucjana Jaworskiego. W latach 80. zajmował się prześladowaniem opozycji niepodległościowej, po roku 1990 penetrowaniem środowiska dziennikarskiego i Kościóła. Z teczki Nadzoru Szczególnego Kryptonim "Anioł", dotyczącej przygotowania i pozyskania materiałów mających na celu skompromitowanie abp. Juliusza Paetza wynika, że oficerem odpowiedzialnym za tę robotę był Leszek Tobiasz. Teczkę założono 28 lutego 2002 roku. Nielegalną działalnością Tobiasza zajmowała się Komisja Weryfikacyjna WSI, badał ją też Wojciech Sumliński. Główny bohater afery marszałkowej.

 

Gen. Józef Buczyński – jeden z najbliższych współpracowników Komorowskiego, mianowany szefem kadr MON. Przez wiele lat gen.Buczyński był attache wojskowym przy Ambasadzie RP w Chinach, a następnie Komendantem Akademii Obrony Narodowej. O Buczyńskim pisano w roku 2001, że dzięki protekcji Komorowskiego nabył 140-metrowe mieszkanie przy ulicy Nowolipki w Warszawie należące do wojska, płacąc jedynie 5 proc jego wartości (rynkowa wartość wynosiła ok. 210 000 dolarów). Jak wynika z zeznań Komorowskiego, złożonych przed prokuratorem w dniu 24 lipca 2008 roku, to gen. Buczyński wprowadził do niego płk Lichockiego, po ustaleniu, co ma być tematem rozmowy z Komorowskim. Według niektórych mediów gen. Józef Buczyński, działając w imieniu Bronisława Komorowskiego spotykał się z byłymi oficerami WSI sprawie uzyskania wglądu do aneksu.

 

Gen. Adam Tylus – były wiceszef Inspektoratu Techniki Sił Zbrojnych, doradca w gabinecie politycznym ministra MON Komorowskiego. Na początku lat 90. Departament Wychowania MON, podległy wiceministrowi Komorowskiemu wynajął część budynku przy Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie na salon sprzedaży mercedesów Sobiesławowi Zasadzie. Po tym fakcie , MON zakupiło mercedesy do armii. Transakcję dotyczącą dostaw mercedesów nadzorował w MON gen. Adam Tylus. Po otrzymaniu szlifów generalskich Tylus odszedł z wojska i został dyrektorem biura obsługi zamówień publicznych i specjalnych w firmie Sobiesław Zasada Centrum S.A.. Firma ta która współpracowała z Fundacją Pro Civili. W dokumentach informacyjnych Fundacji „Pro Civili” z 1998 roku, podpisanych przez Krzysztofa Werelicha wymienia się wśród dostawców różnych towarów firmy Sobiesław Zasada Centrum SA., Volvo Poland i Pati Soft sp. z o.o., a wśród „odbiorców strategicznych” Ministerstwo Obrony Narodowej.  Następnie Tylus został zastępcą prezesa firmy Ster-Projekt i Ster-Projekt Technologie C4I, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem systemów dowodzenia i kierowania, przeznaczonych dla wojska. Jednocześnie był stałym doradcą sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której przewodniczył Bronisław Komorowski. Jak informowała prasa „zdaniem Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego komisji, regulamin Sejmu nie zabrania być doradcą osobie, która zasiada w zarządzie firmy, oferującej wojsku sprzęt i usługi.”

 

Gen. Bogusław Smólski – radca w gabinecie ministra ON Komorowskiego. W latach 90. Smólski został zdymisjonowany z MON, z powodu raportu NIK, w którym negatywnie oceniono rolę generała  w czasach gdy był dyrektorem departamentu rozwoju i wdrożeń MON. Zarzuty dotyczyły realizacji programu HUZAR i zakupu rakiety NDT. Wkrótce potem minister ON Onyszkiewicz awansował go na stanowisko radcy ministra. Od 2003 r. do 2007 r Smólski był rektorem WAT. Sporządzony w 2007 roku Raport NIK – „Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mienia uczelni oraz struktury zatrudnienia w latach 2005 – 2007” wymienia generała jako osobę odpowiedzialną za liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni. M.in. „NIK negatywnie oceniła gospodarowanie przez WAT gruntami, niezwiązanymi z przedmiotem jej działalności statutowej. Zwłoka w uregulowaniu zasad użytkowania tego obszaru gruntu o łącznej powierzchni 10,54 ha (ogródki działkowe, grunty pod garaże), stanowi realne zagrożenie utraty przez Uczelnię majątku o wartości blisko 58 mln zł”. W lutym 2007 r. Smólski pełnomocnikiem ministra ON ds. reformy szkolnictwa wojskowego. Od lipca 2007 r. gen. Smólski jest dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Krzysztof Bucholski -  były wiceprezes Agencji Mienia Wojskowego, aresztowany w lutym 2007 roku pod zarzutem korupcji. W sprawie zatrzymano 17 osób: urzędników AMW, w tym Bucholskiego, oraz przedsiębiorców. Wszyscy otrzymali zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Bucholski ponadto o jej kierowanie.

Bucholski przez wiele lat był członkiem PO, a wcześniej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Współpracował blisko z Bronisławem Komorowskim. Nie tylko politycznie. Komorowski jest prezesem Ligi Rzecznej i Morskiej. Bucholski był też członkiem Ligi. W roku 2001 Bucholski był szefem kampanii parlamentarnej Komorowskiego. Karierę młodego działacza przerwała sprawa sprzedaży gruntów Wojskowego Instytutu Medycznego. O aferze, związanej z wyprowadzeniem przez byłych ministrów MON Onyszkiewicza i Komorowskiego, atrakcyjnego gruntu z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, do firmy Lilianny Wejchert (byłej żony współwłaściciela ITI) obszernie informowała prasa. W 2007 roku „Gazeta Polska” pisała: „w wyprowadzeniu gruntu do Euro-Medicalu brał udział jego[Komorowskiego] zaufany człowiek, wieloletni pracownik Agencji Mienia Wojskowego Krzysztof B. – szef kampanii Komorowskiego do parlamentu w 2001. Według dokumentów, do których dotarła „GP”, B. przejmował w imieniu AMW działkę przy ul. Szaserów w Warszawie od Stołecznego Zarządu Infrastruktury MON. Kilkanaście dni temu B. został aresztowany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego pod zarzutem korupcji oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucanych czynów miał się dopuścić właśnie podczas pracy w Agencji Mienia Wojskowego, gdzie pełnił funkcję szefa oddziału warszawskiego AMW, a potem wiceprezesa agencji.”

 

Płk Henryk Demiańczuk – były logistyk w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej. W 2002 r., po 26 latach służby, Demiańczuk odszedł z wojska oskarżony przez prokuraturę wojskową o korupcję, jaka miała miejsce w jednostce wojskowej na Bemowie. Z poręczenia posła Komorowskiego został dyrektorem terenowego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. W lutym 2008 roku „Rzeczpospolita” informowała, iż dotarła do pisma, jakie w styczniu 2007 roku ówczesny szef Kancelarii Prezydenta Aleksander Szczygło wysłał do Radosława Sikorskiego, szefa MON. Powodem korespondencji był anonim sugerujący przestępczą działalność płk. Henryka D., szefa warszawskiego oddziału AMW, który kilka tygodni później stał się jednym z podejrzanych. W piśmie pojawia się też informacja, że Henryk D. znalazł pracę – „z poręczenia pana posła Komorowskiego z PO, pan Bucholski też z PO”. Sikorski nie zdążył odpisać, bo kilka dni później jego miejsce zajął Szczygło, a dwa tygodnie później Bucholski został aresztowany.

 

Major Jerzy Smoliński – do 2001 r. major Smoliński pełnił obowiązki rzecznika prasowego komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, skąd został powołany na zastępcę dyrektora Biura Prasy i Informacji MON i stał się rzecznikiem ówczesnego ministra Komorowskiego. Po odejściu Komorowskiego z MON, Smoliński pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds programowych ośrodka TVP 3 w Poznaniu, by tuż po wygranych przez PO wyborach 2007 roku powrócić na stanowisko rzecznika prasowego marszałka Komorowskiego.

Major Smoliński udziela się też społecznie i działa np. w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód, jako przedstawiciel Klubu Absolwentów Uczelni Zagranicznych.To stowarzyszenie, w którego władzach zasiada m.in. Longin Pastusiak, służy : „Budowaniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków, przyjaźni i współpracy między społeczeństwami polski i państwami za wschodnią granicą.” i zajmuje się takimi inicjatywami jak organizowaniem spotkań z „ konsulem Handlowym Ambasady Socjalistycznej Republiki Wietnamu – Nguyen Van Thiem oraz Prezesem firmy ASG-P - dr Hoang Manh Hue.”lub organizowaniem seminarium „Nowe możliwości białorusko-polskiej współpracy gospodarczej” .

Smoliński dał się ostatnio poznać, gdy wspólnie z Waldemarem Strzałkowskim składał wieniec na grobie Anny Walentynowicz, w imieniu Komorowskiego.  Jak informował portalpomorza.pl „Panowie musieli uważać, aby nie stracić równowagi i nie wpaść. Jeden z nich był wyraźnie "zmęczony". Natychmiast zameldowali komórką marszałkowi, że zadanie wykonane i wieniec jest na miejscu. Jeden z nich mówił bełkotliwym głosem i cuchnęło od niego alkoholem”.

 

Płk. Zdzisław Kurzyński - były pracownik Departamentu Stosunków Społecznych MON – współpracownik sejmowy marszałka Komorowskiego.

 

Gen. Paweł Nowak – W roku 2001, po zdymisjonowaniu Romualda Szeremietiewa, posadę stracił płk Janusz Zwoliński, dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON, któremu bezpośrednio podlegała kontrola nad przetargami. Zastąpił go protegowany Komorowskiego, wówczas płk Paweł Nowak. Choć wcześniej Komorowski nie chciał wyrazić zgody na podjęcie procedury przetargowej, zrobił to natychmiast po odwołaniu Szeremietiewa. Przetarg na KTO był kontynuowany. W październiku 2001 roku ministrem obrony w rządzie SLD został Jerzy Szmajdziński. Mimo zmiany rządu i szefa MON, na stanowiskach pozostali ludzie Komorowskiego, związani z przetargiem. To płk. Paweł Nowak dokonał wyboru i zakupu transportera kołowego Patria i rakiety przeciwpancernej.

Decydujący wpływ na wybór Patrii miała Komisja Przetargowa MON, powołana jeszcze w sierpniu 2001 r. decyzją min. Komorowskiego. Przewodniczącym komisji był płk Paweł Nowak, zastępcą gen. Krzysztof Karboński. Obserwatorami - Bronisław Komorowski i Zbigniew Zaborowski z sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Już jako generał Nowak został szefem departamentu zamówień MON. W 2004 r. oskarżono Nowaka (już po jego odejściu z departamentu) i jego podwładnych o spowodowanie niemal 10 mln zł szkody, w związku z tzw. „aferą bakszyszową”. Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich podsądnych, nie dopatrując się w ich działaniach przestępstwa. W roku 2007 Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający Nowaka z zarzutów w sprawie nieprawidłowości przy realizacji umowy na pociski przeciwpancerne dla polskiej armii. Gen. Nowak ma też zarzuty w śledztwie w sprawie nieprawidłowości przy zakupie kołowego transportera opancerzonego. Wojskowa prokuratura zarzuciła mu niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień, za co grozi do 10 lat więzienia.

 

 

 TEKST    KTÓREGO    BOI     SIĘ     ADMINISTRACJA    S24

http://cogito.salon24.pl/175471,wszyscy-ludzie-bronislawa-k

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Nie tylko ważne, ale wprost porażające informacje!
Pzdr
krzysztofjaw

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#57010

Pan Bronisław Komorowski to człowiek peerelowskiego wywiadu wojskowego, jego przeszłość w podziemiu solidarnościowym jest bardzo wątpliwa, być może wtedy poznał się z tymi wojskowymi patriotami ze służb wywiadu ludowego wojska polskiego (wtedy chyba ta służba, jeśli pamięć mnie nie myli podlegała MSW), a jego pochodzenie szlacheckie nie istnieje. Na spotkaniach rodziny Komorowskich nikt z uczestników tego spotkania nie chciał sobie z Bronkiem Komorowskim robić zdjęć wiedząc o tym, że jego "rodowe" nazwisko nabył w podejrzanych okolicznościach, które całkowicie eliminują go jako polskiego i litewskiego szlachcica. Zauważyłem teraz taką manią wśród ludzi bogatych "nowobogackich", którzy dorobili się na przemianach ustrojowych w Polsce po 89 roku, że mają straszliwą chęć posiadania szlacheckiego pochodzenia. Takich podejrzanych szlachciców można spotkać na wielu portalach, nawet tych nazwanych przez nich samych elitarnymi, można zobaczyć tam jak niektórzy (są oczywiście wśród nich wyjątki) z tej wątpliwej elity poprzyczepiali sobie "swoje" herby rodowe w postaci avatarów, jako oznaka ich szlachectwa. Im nie przeszkadza to, że ich dziadkowie i ojcowie jeszcze kilkadziesiąt lat temu mordowali polskich szlachciców, polską inteligencję i duchowieństwo, a honor, ojczyznę i walkę o nią w powstaniach wolnościowych na przestrzeni wieków uważają za wielką głupotę. Często można przeczytać, że są rozsądnymi, dlatego wszystkie powstania wolnościowe w Polsce to była ich zdaniem wielka głupota, oni uważają, że powinniśmy już dawno dać się zrusyfikować, albo w ostateczności zniemczyć. Być może biorą przykład z marszałka sejmu Pana Bronisława Komorowskiego w tym względzie. Oni również są zakochani w braciach Rosjanach zwłaszcza w tych z byłych służb wywiadowczych dawnego ZSRR-u tak jak nasz Bronek z dzielnicy Woli...

Taką mamy w Polsce elytę, takich mamy niby prawicowców, takich mamy niby narodowców i biznesmenów z komuszego nadania. Natomiast prawdziwa elita ostatnio zginęła pod Katyniem w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach. Ich elyta niby Komorowski, niby profesor Bartoszewski, niby absolwent Oksfordu Sikorski, do tej pory zarzynała i wybierała się, aby ich odstrzelić na polowaniach na kaczki. Tak postępowali i mówili ludzie mieniący się tytułami naukowymi i szlacheckimi, których nigdy nie posiadali, wszystko co osiągnęli w Polsce zdobyli poprzez układy, koneksje i nieuczciwie zarobione pieniądze...Czy nie czas, aby z tym ohydnym kleszczem, który  ssie z nas najlepszą polską krew wreszcie raz na zawsze zrobić porządek?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57017

 Wpycha się na stanowisko Prezydenta RP? SKANDAL!!! Ale przecież taka gnida nie ma za grosz honoru więc sam nie zrezygnuję.To wyborcy powinni pokazać mu że jego miejsce jest na śmietniku historii.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57018

Jest nim Monzer AL Kassar, terrorysta skazany w Stanach, z którym nasze słuzby prowadzilyhandel bronią. Oto co na ten temat pisze Nasza Polska:

Po 1990 roku utworzono specjalny oddział kierowany do 2002 r. przez płk. Marka S., który nadzorował handel bronią. W tym dostarczanie jej Monzerowi Al Kassarowi i innym terrorystom. Z dokumentów załączonych do raportu z likwidacji WSI wynika, że podstawą była zgoda ówczesnych ministrów obrony narodowej - Janusza Onyszkiewicza i Bronisława Komorowskiego. Według decyzji min. Onyszkiewicza z grudnia 1992 r., WSI miała prawo czerpać dochody z handlu bronią. Specjalna sieć oficerów pod przykryciem i tajnych współpracowników usytuowanych w kluczowych miejscach decydujących o handlu bronią, kierowana przez płk. Marka S., gwarantowała całość operacji. Przede wszystkim chodziło o współdziałanie departamentu odpowiedzialnego za koncesje, o firmy spedycyjne i przedsiębiorstwa państwowe handlujące bronią oraz banki, przez które dokonywano przelewów pieniędzy. Tworzono w tym celu firmy będące de facto własnością lub współwłasnością wywiadu i terrorystów: m.in. Alkatronic, Overseas Company, Intermador. Wykorzystywano też kontrolowane przez wywiad firmy (m.in. Steo należącą do agenta II Zarządu Oddziału Y, Edwarda O.) oraz działającą na rzecz największych rosyjskich fabryk zbrojeniowych firmę Scorpion International Services reprezentowaną przez Constantinosa Daefarmosa.

Operacje te i kontakty WSI z Al Kassarem odbywały się za wiedzą i zgodą szefów WSI: gen. Izydorczyka, kadmr. Jana Głowackiego, gen. Malejczyka i gen. Marka Dukaczewskiego. Jak wynika z pewnych dokumentów, podtrzymywano je jeszcze w 2002 r., gdy Monzer Al Kassar po opuszczeniu więzienia w Anglii i wydalony z tego kraju wiódł ekscentryczne życie w swojej hiszpańskiej rezydencji w Miarabelli. Stworzono całą strukturę kamuflażu, która miała uniemożliwić odkrycie nielegalnego handlu z terrorystą. Przekazywano fałszywe meldunki kolejnym premierom, a na polecenie gen. Dukaczewskiego w 2002 r. objęto kontrolą posłów sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, którzy badali tę sprawę. M.in. po publikacji w "Rzeczypospolitej" z lipca 2002 r. Specjalna grupa oficerów WSI śledziła i analizowała każdą wypowiedź oraz kontakty posłów, co bieżąco przekazywano gen. Dukaczewskiemu.
 

http://www.medianet.pl/~naszapol/0842/0842pazi.php

 

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

#57035

w co bawił się kandydat na prezydenturę. Jak się skończyło każdy widział. Jeszcze nie odnaleziono zwłok Prezydenta jeszcze był uważany za zaginionego a on łamiąc konstytucje przeją prerogatywy prezydenckie i już buszował w szafach i sejfach kancelarii prezydenckiej a jego siepacze w BBN i IPN. Cały czas powraca skojarzenie kto na tym skorzystał najbardziej no kto ??? Aż dupa cierpnie ze strachu że to tak mogło być!!!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57036

No jak na kurę domową, to bardzo ciekawe informacje przedstawiłaś!!! Bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że tekst Ściosa razem z takimi komentarzami jak Twój czy Pawła powinny być kolportowane. Jak największa liczba ludzi powinna zdobyć taką wiedzę! Jeszcze raz dziękuję...

Pozdrawiam serdecznie
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57065

nie ma potrzeby dziękować, uważam tak jak i ty, że należy te fakty przypominać i rozpowszechniać - zwłaszcza teraz.

Pozdrawiam

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

#57067

chyba dlatego ciągle przepity chodzi bo musi zapić te resztki sumienia które mu jeszcze całkiem nie wyschły.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57040

... "marionetki" (a przyznaję, że sam miałem do niego pogardliwy stosunek) wydaje mi się nieostrożnością. Mniejsza o to, jaka jest "kolejność dziobania i hierarchia (czyja marionetka jest Tusk?), ważne, że wszystkie sznurki są w rękach agentury. Za chwilę i nami będą mogli kręcić do woli, jeśli się nie postawimy.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#57043

Otóż to! Jesteśmy na dobrej drodze do utracenia suwerenności (o ile jeszcze w ogóle ją posiadamy!). I to nie jest żadne czarnowidztwo czy teoretyczne spiskowanie vel spiskowe teoretyzowanie! Tak jak jestem przekonany, że ta "katastrofa" była zamachem, tak nie za bardzo potrzebuję takich informacji o Komorowskim, gdyż to też jest najzupełniej jasne! Niestety nie dla wszystkich, ani nawet dla większości. Ta wiedza powinna stać się wiedzą powszechną!!!

Pozdrawiam serdecznie
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57066

 agenci,udający polskich patriotów opozycjonistów,wszystko zawdzięczają okrąglemu stołowi z Bolkiem,Olinem,żólwiem,jako fachowcem od grubych kresek itd.Piękną mamy "wolną" Polskę.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#57208

Heraldycy zarzucili Komorowskiemu nieprawne używanie herbu Korczak, z aferą w tle, kierunek ze wschodu.

 

Podpisujemy petycję o ustanowienie niezależnych obserwatorów OBWE podczas II tury wyborów prezydenckich. ZAPRASZAMY !!! http://pis-sympatycy.pl Prosimy o inicjatywy, które pomogą zrealizować projekt. kontakt@pissympatycy.pl/ DZIEKUJEMY !!!     Dodaliśmy na stronie nowe wiadomości. WAŻNE

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#68642

Dodajmy do tego i taki szczegół. Patria to firma produkująca broń i wozy pancerne z Finlandii. Znana jest z tego, że lekką ręką daje łapówki potencjalnym klientom. W Finlandii miała miejsce wielka afera właśnie z tego powodu. Między innymi również z tego powodu upadł rząd w Słowenii, gdzie od kilku już lat trwa śledztwo przeciw odwołanemu niedawno premierowi Janezowi Janšy. Na początku 2011 pojawiły się zarzuty wobec Janeza Janšy dotyczące nieprawidłowości jego oświadczeń majątkowych, pozostawał też oskarżony o korupcję w procesie dotyczącym kontraktu na dostawy fińskich czołgów Patria z okresu jego pierwszego rządu.
Stary, dobry Zachód wie, że komuchy są łatwe do kupienia i korzystał z tego bez skrupułów.
http://yle.fi/uutiset/slovenia_delivers_note_to_finland_over_tv_programme_accusations/5851105

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#347993