Pochwała dezercji

Obrazek użytkownika cisza
Historia

Wczoraj 11. marca 2018 roku.

Nasi weterani Armii Andersa są już w Izraelu, w „oku cyklonu” atakującego Polskę. Akurat przypada 75. rocznica pobytu armii gen. Władysława Andersa w Palestynie i wyjazd weteranów, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i polityków do Izraela* nasunął mi myśl o notce na temat słynnej dezercji żołnierzy pochodzenia żydowskiego.

Z armią Andersa z ZSRR uciekło około 3.500 żydów, potencjalnych żołnierzy i ok. 2.500 cywilów. W latach 1942 /1943 większość żydów zdezerterowała i pozostała w Palestynie, inni przeszli z armią cały szlak aż po Bolonię. W wielkim skrócie, było to tak…

https://i0.wp.com/www.swiadkowietajemnicy.com/wp-content/uploads/2015/10/Mapa-Rosikon-Press-Armia-Andersa-1024x662.jpg

autor: N.Davies  ]]>http://www.swiadkowietajemnicy.com/wp-content/uploads/2015/10/Mapa-Rosikon-Press-Armia-Andersa-1024x662.jpg]]>

 

Gdy Niemcy napadli na Sowietów, powstała szansa na wydostanie stamtąd polskich więźniów. 30. lipca 1941 r. zawarto w Londynie porozumienie polsko-sowieckie, zwane układem Sikorski–Majski. Szybko, bo 4. sierpnia zwolniono gen. Andersa z więzienia na Łubiance. Był przewidziany na dowódcę tworzącego się wojska. 12 sierpnia ogłoszono tzw. amnestię dla Polaków. Otworzyły się bramy łagrów i więzień dla tysięcy żołnierzy (bardzo brakowało naszych oficerów, nie wiedziano wtedy, że sowieci zamordowali ich w Katyniu! ) i cywili przetrzymywanych tam od agresji na Polskę 17 września 1939 r.

„Serce mi się ściskało, gdy patrząc na tych nędzarzy, pytałem siebie w duchu, czy uda się z nich stworzyć wojsko i czy oni zdołają znieść czekające ich trudy wojny” – wspominał generał Anders. Wśród przyszłych żołnierzy przeważali Polacy, ale znaczny odsetek, sięgający ok. 30 proc. stanowili również obywatele Rzeczpospolitej innych narodowości, w tym żydowskiej. Wg. Brytyjczyków za obywateli polskich przyjmowanych do armii nie powinno się uznawać osób innych narodowości, w szczególności, ukraińskiej, białoruskiej i żydowskiej. Stało się inaczej.

„W praktyce do obozowisk formującej się na Powołżu Armii Polskiej w ZSRS docierali również przedstawiciele mniejszości narodowych i w jej szeregi ich przyjmowano. Było jednak do przewidzenia, że na tym tle prędzej czy później wybuchną konflikty. Powszechnie znana była postawa części ludności żydowskiej, wyrażająca się w publicznym okazywaniu radości z wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, a następnie podejmowaniu z okupantem bliskiej współpracy. Dowódca armii gen Władysław Anders w rozkazie z 14 listopada 1941 r. i później w oświadczeniu z 4 maja 1942 r. podkreślał, że Żydzi będą traktowani w jego oddziałach na zasadzie pełnej równości.”

Persja (Airjana, Arjan-, Eran-czyli IRAN) – była pierwszym etapem na szlaku polskich uchodźców. Persja była w tym czasie okupowana przez Brytyjczyków i Sowietów! Przyjęła ponad 77 tysięcy żołnierzy i ponad 43 tysiące cywilów, w tym 20 tysięcy dzieci. „Nędzarze” odzyskiwali zdrowie i siły. Części nie było to dane, umierali. W Iranie do dziś pielęgnują groby polskie a wiele dziewcząt, które tam pozostały, wykształciły się założyły rodziny. Warto by było oddzielnie opisać np.szkoły polskie w Iranie i losy dzieci…

Kolejnymi krajami, przez które w przeciągu dwóch niespełna lat przeszła armia Andersa były m.in. Irak ( wspaniałą ale smutną historię niedźwiedzia – kaprala Wojtka /obrazek/ opisałam jeszcze na żółtym ), dalej była Syria i Palestyna. Terytoria te podlegały również kontroli brytyjskiej. Polacy w Palestynie zostawili po sobie wspaniałe ślady i dowody swojej wiary katolickiej np: kaplicę III stacji Drogi Krzyżowej z obrazem „Droga Krzyżowa Polaków”, z napisem: „Nie płaczcie –Polska zmartwychwstanie”, z Orłem Białym na kopule i IV stację Drogi Krzyżowej z orłami przy ołtarzu. Autorem rzeźb Pierwszy upadek Jezusa pod Krzyżem i Spotkanie z Matką był por. Tadeusz Zieliński – więzień obozu Kozielsk II. Odnowili tablicę „Ojcze nasz” w Jerozolimie, założyli szkołę polską w Ein Karim. Po zakończeniu wojny dziękowali Królowej Polski w Tyberiadzie** W czasie, gdy nasi żołnierze pracowali, uczyli się i ćwiczyli, „na tyłach” dało się zaobserwować dziwne poruszenie.

Armia Andersa zmniejszała się stopniowo za przyczyną dezercji żołnierzy żydowskich. „Szacuje się, że z ogólnej liczby około 4 tys. żołnierzy narodowości żydowskiej opuściło polskie szeregi ponad 3 tys. ludzi.” Dezercje żołnierzy pochodzenia żydowskiego odbywały się… za wiedzą i aprobatą polskiego dowództwa.

„Dezercje tak wielkiej ilości Żydów, częściowo dobrze wyszkolonych, spowodowały znaczne luki w oddziałach. Nie zezwoliłem na poszukiwanie dezerterów i ani jeden dezerter nie został przez nas aresztowany. Postanowiłem nie stosować ściśle wobec mniejszości narodowych ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej obywateli polskich poza Krajem. Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się nie chcą.” mówił generał Anders.

Bez żadnych konsekwencji. Generał wysłał do polskich władz w Londynie raport informujący o problemie „znikających” żołnierzy żydowskiego pochodzenia ale poproszono go jedynie o wykaz tychże. Późniejszy dekret prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 12 maja 1944 r. o amnestii za przestępstwa natury wojskowej, dotyczył również dezercji żołnierzy narodowości żydowskiej, co z zadowoleniem przyjęły organizacje żydowskie i zachodnia opinia publiczna.

A już krótko po wojnie dezerterzy ci szkalowali w Izraelu Polskie Siły Zbrojne zarzucając armii Andersa antysemityzm – i to niestety trwa do dziś!

Oto jeden z dezerterów: kapral 5. Kresowej Dywizji Piechoty, Mieczysław Biegun czyli Menachem Begin, premier Izraela w latach 1977-1983. Po ucieczce z armii polskiej wstąpił w szeregi Irgunu. Szybko stanął na jego czele i zasłynął jako „ojciec bliskowschodniego terroryzmu”- jak go nazywali.

 

https://i1.wp.com/niezlomni.com/wp-content/uploads/2014/09/begin.jpg

fot:niezlomni.com

Ci Żydzi, którzy nie zdezerterowali ( około tysiąca ) szli z armią przez Monte Cassino aż do Bolonii. Ofiarną służbą odznaczyli się żydowscy lekarze wojskowi, pracujący często pod silnym ostrzałem Niemców.

Znana i ciekawa jest osoba Gwidona Boruckiego, który po raz pierwszy zaśpiewał patriotyczną pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. Kim był? Żyd Gwidon Alfred Gottlieb czyli Gwidon Borucki, mąż pochodzącej z rodziny ukraińskiej artystki Renaty Jarosewycz (pseudonim sceniczny Renata Bogdańska), od 1948 roku drugiej żony generała Władysława Andersa. Po wojnie bywała w Polsce i o dziwo! została członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi 2010.

Po wojnie, 14 maja 1948 roku na terenie Palestyny powstało państwo Izrael. Dziwne były losy dezerterów z armii Andersa, byli dowódcami, premierami….co trzeci z wyszkolonych żołnierzy, którzy wówczas bronili Izraela, mógł „wyjść spod ręki naszych oficerów”! Nie zaznali pokoju, razem z przybywającymi do Izraela cywilami walczyli dalej, terroryzowali miejscowych…. do dziś. A ich potomkowie, obowiązkowo służący w armii izraelskiej walczą z sąsiadami, by trwać na tej ziemi — Ziemi Obiecanej.

Pomyślmy tylko, co by się działo, gdyby zgodnie z prawem wojennym żydowscy dezerterzy zostali straceni albo srodze ukarani ?  Dzisiaj Izrael miałby jeszcze jeden pretekst do ataku na Polskę.

Nie ma i nie będzie tam pokoju nigdy ….. wojna trwać będzie bez końca.

 

Przypisy

*”Organizatorem jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 75. rocznica bytności armii gen. Władysława Andersa w Palestynie oraz 65. rocznica powstania Instytutu Yad Vashem./…/W wyjeździe uczestniczą również parlamentarzyści. Wśród nich jest m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz senator Maria Anders. Opiekunem pielgrzymki jest ks. prof. Waldemar Chrostowski.”

** W Tyberiadzie także napotkamy polski ślad. Pośrodku dziedzińca przed świątynią wznosi się pomnik z herbami najważniejszych polskich miast: Gdańska, Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna, a także widnieje inskrypcja: „Żołnierze Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie o. Franciszkanom, opiekunom Ziemi Świętej, na pamiątkę pobytu w Tyberiadzie. Tobie, Królowo Korony Polskiej, z wiarą niezłomną, że przywrócisz wolność i wielkość Twego Narodu i Państwa, skromne dzieło rąk własnych żołnierze polscy z czcią i miłością ofiarują roku Pańskiego 1945”. Dzisiaj, 12. marca pod tym pomnikiem Polacy złożyli kwiaty.

]]>http://www.radiomaryja.pl/informacje/pielgrzymka-polskich-kombatantow-i-sprawiedliwych-wsrod-narodow-swiata-rusza-do-izraela/]]>

]]>https://obnt.pl/pl/aktualnosci/zydowscy-zolnierze-gen-andersa/]]>

]]>https://naszdziennik.pl/mysl/28149,polskie-slady-w-ziemi-swietej.html]]>

]]>https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/03/28/czy-dowodcy-armii-andersa-byli-ojcami-zalozycielami-panstwa-izrael/#4]]>

Całość - ]]>http://naszsalon24.org/2018/03/12/pochwala-dezercji-cisza/]]>

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (24 głosy)

Komentarze

Przyczynili się do niej ci z różnych nacji

Zmartwychwstanie Nasze dopiero nadejdzie

Gdy zło do piekła całkowicie już zejdzie

Modlitwą wszyscy przyczyńmy się do tego

Żeby nie było w Polsce niczego  złego

Pozdrawiam

Vote up!
12
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1559944

Pięknie...Zmartwychwstanie Nasze dopiero nadejdzie

Naszą mękę widzi Bóg a po niej Zmartwychwstanie, jak wierzymy, musi nadejść. Przypomnę: 19 marca Ogólnonarodowy Różaniec!

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
0

CISZA

#1559976

Modlitwy już trwają. Właśnie z tym domem charyzmatyczny bp Siemieniewski modli się z Niemcami o uratowanie Europy. ..... ale co najistotniejsze, z różnych kościołów i wyznań, pragnących "Więcej" Boga i Jego obecności. Razem! Piękne? http://blog.wroclaw24.org/2016/01/konferencja-mehr-w-domu-modlitwy-w.html http://radiologos.pl/ Nie całkiem jednak... Część Kościoła dryfuje niebezpiecznie w stronę mentalności protestanckiej. Jaki jest w tym udział grupy z Sankt Gallen: liberalnej i przeciwnej konserwatywnemu Benedyktowi XVI ? https://www.pch24.pl/klub-z-sankt-gallen--dokad-zmierza-kosciol-,58899,i.html

https://www.pch24.pl/protestantyzm-rownie-dobry-co-katolicyzm-,58637,i.html

https://www.youtube.com/watch?v=nfqJ9UZCpKY

Vote up!
2
Vote down!
0

Verita

#1560008

,

Calamona w starożytności, w okresie rzymskim Seliocopolis, obecnie Malula, miasto w środkowo-zachodniej części Syrii u podnóża gór Antyliban, około 50 kilometrów na północny wschód od Damaszku.

http://archiwum.wiz.pl/images/duze/1998/03/98033501.JPG

http://archiwum.wiz.pl/images/duze/1998/03/98033502.JPG

To właśnie tu, w miejscu kultu św. Tekli, gdzie zachował się w codziennym użyciu zachodni dialekt języka aramejskiego, którym prawdopodobnie posługiwał się Chrystus w kościele św. Sergiusza znajdują się dwie ikony podarowane w 1943 r. przez generała Władysława Andersa, który przez pewien czas korzystał z gościnności klasztoru. Jedna z nich przedstawia Chrystusa na tronie, druga - Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus.

http://www.zmojejstrony.info/strona/wyswietl.php?j=282&id_p=5

https://i.pinimg.com/736x/a8/18/f7/a818f7c0d99c4cf63dbc42249bf67f35.jpg

https://i.pinimg.com/originals/53/a9/b8/53a9b80dd422437489fd513b72fc2cbd.jpg

Wojtuś:

https://pl.pinterest.com/pin/803822233462443264/

PS

http://www.polartcenter.com/Wojtek_The_Bear_Polish_War_Hero_p/9814743.htm

,

Vote up!
10
Vote down!
0

casium

#1559957

zachował się w "reżimowej" Syrii. We filmie "Pasja" Mela Gibsona aktor grający Jezusa Chrystusa Jim Caviezel  mówił po aramejsku. Był w Polsce i mówił o swojej wierze.

https://www.youtube.com/watch?v=bjScC3VAOy4

Co będzie z Syrią? Boże, chroń ten "Pawłowy kraj"i najstarsze, zamieszkałe miasto "naszego świata" -  Damaszek przed agresją złego.

Dzięki za cenne  linki.

Vote up!
8
Vote down!
0

CISZA

#1559977

Ostatnio rozmawiałem z duchownymi z północnej Syrii, są chwilowo na uchodźstwie...młodzi  mężczyźni,  duże przeżycie ... czułem się o kilka stuleci do tył przesunięty w czasie... ich wiara jest bardzo głęboka i...jakby archaiczna...pierwotna... to jest trudne do określenia...gdy mówią o Chrystusie, to nie tylko świętość... ale  jakby mówili o kimś kogo widzieli w ubiegłym tygodniu...jest dla nich po prostu żywy...to jest nieco inne spojrzenie jak nasze...

Pzdr

Vote up!
3
Vote down!
0

chris

#1559989

W jaki sposób Menachem Begin i pozostali " bohaterowie "  poprzez terroryzm i pacyfikacji palestyńskich wsi i miasteczek tworzyli Izrael pisał w kilku książkach Ilan  Pappe,  izraelski historyk i nauczyciel akademicki. Wilczy bilet na uczelni i groźby mordu zmusiły go do opuszczenia Izraela.Mieszka w UK  i nadal pracuje nad porozumieniem Palestyńczyków i Izraelitow. Bardzo polecam jego książki. 

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1559969

oszukał, poprosił o przepustkę i zwiał.

Dzięki za info o książce. Cytowanie autorów żydowskich, szczególnie tych z lat krótko powojennych albo uczciwych historyków jest bezcenne. Dopiero później zapanowała religia Holocaustu. Mam książki "wyklętego" Izraela Szahaka, pisze jak jest.

Vote up!
6
Vote down!
-1

CISZA

#1559978

Kuriozum , że Pappe materiał do swoich książek czerpał z archiwów również izraelskiego ministerium wojny, pilnie pochowanych na " ostatnich półkach... jednak jako naukowiec miał do nich dostęp. Żydzi dostali szału...

Pzdr

Ilan Pappe to drugi Finkelstein

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1559983

  Menachem Begin nie mógł być dezerterem, bo...był urlopowany! Jego wniosek urlopowy podpisał Gen. Rakowski o ile dobrze pamiętam. Sam Begin nie chciał odchodzić z Wojska Polskiego, bo uważał, iż wiąże go przysięga. Dlatego on, jak i wielu innych dostali urlopy. Warto dodać, że Irgun był szkolony przed wojną przez Sanację, a Brytyjczycy łapiąc żydowskich bojowników- terrorystów musieli ich oddawać pod polską komendę, jako żołnierzy armii sojuszniczej, żołnierzy urlopowanych. Odsyłam autora i czytelników do dr Rafała Brzeskiego, materiały są dostępne na youtube. Ta pała jest ode mnie.

Vote up!
3
Vote down!
-2

              

#1559993

Do q.nędzy czy ja się muszę bezustannie denerwować. Pacyna czytam Cię od dawna, czy ja mam odnieść wrażenie, że nagle zmieniasz kurs? Co się z Wami ludzie dzieje? Choroba społeczna?  Zawodowa ? Zastanówcie się póki zacznzaczniecie stukać w te klawisze.Jesteście podobno dorośli,  większość akademicy... co się z Wami dzieje ?!!!

Czy jeżeli dostał urlop i nie wrócił,  to nie jest dezercja? On pierwszy rwał się do Palestyny i tam był głową terroryzmu. I że Begin nie chciał odchodzić z Wojska Polskiego, to jest wielka bzdura ! Pacyna  czy Ty również masz jarmułke w szafie ? ! Begin był wyjątkowym syjonistą jak i jego najbliższe grono, dlatego też budowali potem rząd... Brzeskiego należy czytać ze zrozumieniem i poza tym "jeden Brzeski wiosny nie czyni"... To są oczywiste fakty historyczne, a Ty tu co? Chcesz wajchę przestawić na inny kierunek? 

Vote up!
7
Vote down!
-1

chris

#1559994

poprosili Begina i pozostałych kilka tysięcy Żydów,  by wykonali jakiś tajny plan polskiej armii i napadli jako dezerterzy na Palestyne? Może,  to były polskie siły specjalne, by mordować Arabów? Czy chcesz pisać historię na nowo? To znaczy, w innym kontekście historycznym i w innym aspekcie? Podpierasz obecną sytuację? Po co piszesz takie bzdury? Co Anders może błagał Żydów na kolanach by dezerterowali i proforma dawał im urlopy...z których nie wracali, dawał przepustki z których nie wracali... a w Palestynie znaleźli się przypadkiem, turyści...

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1559995

   Przed wojną, Żydzi z Irgunu jeździli walczyć i organizować się jako turyści właśnie. Uruchomiono dla nich połączenia lotnicze, kolejowe i morskie, by skrócić podróż. Dostawali dokumenty wraz z legendą. Dostawali gotówkę i broń, materiały wybuchowe i wszystko co było niezbędne. Mało tego, gdy Anders stacjonował w Palestynie, to wszystkie polskie pojazdy były oznakowane "szachownicą", dzięki czemu Żydzi mogli odróżnić z daleka Polaków, od innych sił pod flagą brytyjską. Polaków nie atakowali.

Vote up!
5
Vote down!
0

              

#1559998

  Żadnych wajch nie mam zamiaru przestawiać. Jeśli ktoś pisze bzdury, to moim obowiązkiem jest te bzdury wypunktować. Jeśli będziemy przyjmowali prawdę za fałsz, to- jak zwykle- nie będziemy w stanie zrozumieć, co w zasadzie nas trafiło. II RP była państwem prosyjonistycznym i stąd się wzięły decyzje o tym, by udzielać urlopów Żydom, którzy chcieli walczyć o własne państwo. Marzeniem nie tylko Sanacji było państwo żydowskie, do którego mógłby nastąpić exodus polskich Żydów, dzięki czemu wzrosłaby proporcjonalnie przewaga Polaków nad innymi narodowościami. Dlatego Sanacja szkoliła terrorystów żydowskich, dlatego umożliwiano im działanie w Palestynie, nie żałowano grosza. Trzeba poznać prawdę, by zrozumieć, a nie faszerować się bzdetami, byle stworzyć sobie wirtualną rzeczywistość, która pasuje do chwilowej mądrości etapu. Tylko trzymając się prawdy można wyciągnąć właściwe wnioski. 

Vote up!
5
Vote down!
-1

              

#1559996

No ! , teraz trochę lepiej, bo już myślałem,  że i Ciebie już " pogjęło " ... To co piszesz, to była tajemnicą Polyszenala, jednak nie wszyscy byli za takim obrotem sprawy, w naszym ówczesnym rządzie były duże starcia w związku z żydowską dezercją. Jedni dawali przepustki i urlopy, a inni byli przeciwni.Anders był pomiędzy... przymykał oko, bo jak sam mówił...nie chciał żołnierzy bez polskiego ducha walki... Wiadomym jest również,  że spora grupa polskich Żydów została w Polskiej Armii i walczyła dalej w II w.św. I TO BYLI CI o których piszesz, że NIE CHCIELI ODCHODZIĆ ! I tylko CI...

Vote up!
4
Vote down!
0

chris

#1559999

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

http://3obieg.pl/zydowscy-historycy-dziennikarze-i-rabini-o-polsce-i-polakach

PS

Historyk "trzeciej rangi o nicku rakuuu85" na portalu historycy org tak odpowiada na zapytanie: ", czy są to tylko wymyślone oskarżenia, czy też rzeczywiście jest on autorem tej wypowiedzi. Jeśli tak, to w jakim kontekście, kiedy ona powstała i czy kiedykolwiek została sprostowana. Źródła mile widziane?"

Odp,:

20/11/2011, 11:21 "Znając kulturowe podłoże dla Begina i jego zwolenników i następców, wydaję mi się że takie słowa, rzeczywiście mógł powiedzieć. Kiedyś za wolności, w księgarni Antyk w Warszawie kupiłem bardzo ciekawą książkę "Tel-Awiw za zamkniętymi dziwami" Izraela Shahaka. Autor w tej książce przytaczał cytaty min. Icchaka Rabina o tym że Porozumienia z Oslo są bujdą. Wydaję mi się oczywiste, że w świecie przed internetowym kiedy Izrael miał parasol ochronny świata zachodniego, mniej świniożerców znało robaczki hebrajskie i nie każdy miał dostęp do hebrajskiej prasy. Shahak twierdził, że izraelskie wydania gazet (po hebrajsku i angielsku) różniły się w językowej narracji, ale nie treści, tak więc przed informacyjną rewolucją w hebrajskiej prasie pisali od serca i szczerze, bo goje tego i tak nie zrozumieją.

Dzisiaj i tak można znaleźć mnóstwo różnych pisemek, websitów itd. w których podobny dyskurs panuje, jednakże oficjele dystansują się od tego i mówią że to ekstremiści, tylko pytanie dlaczego owym ekstremistom, państwo buduje domy na wiadomych terytoriach.

Aha, niech zainteresowani poszukają jaka jest wizja świata po przyjściu Mesjasza. To co mówi Begin odpowiada jednej z "halachicznej" wersji, wiec wszystko się zgadza. Niektórzy Żydzi w to wierzą....tylko nie wiem czy większość czy mniejszość, i nie jestem pewien czy ta mniejszość, mówi/pisze prawdę że rzeczywiście dystansują się od takiego rasizmu po przyjściu pomazańca bożego."

http://www.izrael.badacz.org/historia/biografia_begin.html

http://blurppp.com/blog/legendarne-zdjecia-wybuch-w-hotelu-krol-david-czyli-zydowski-terroryzm/

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_menachem_begin_z_armii_andersa_do_walki_o_panstwo_izrael

 

..

Vote up!
6
Vote down!
0

casium

#1560015

Żydowscy dezerterzy w armii Andersa pomogli stworzyć armię Izraela...podobnie jak żydowscy żołnierze z formacji niemieckich...

Vote up!
3
Vote down!
0

Yagon 12

#1560014

zydostwo i zydokomuna zainstalowana w Europie.
I dlatego poparl plan jeszcze powstaly przed wojna aby zydzi wyjechaliz Europy i osiedlili sie w Palestynie i zbudowali swoj nowy kraj.
Dlatego nie przeszkadzal masowej dezercji zydow z II Korpusu, byla to sluszna decyzja,mimo naciskow Anglikow,aby scigal dezerterow.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1560023

Dezerterzy są zazwyczaj karani śmiercią. To by była słuszna decyzja.

Vote up!
3
Vote down!
-2

Lotna

 

#1560039

Z słynnej Waffen SS zdezerterowało ok.1700 żołnierzy
Czy też ich należało rozstrzelać

Vote up!
4
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1560048

bylo szansa aby na terenach polskich nie powstalo panstwo izraelskie POLIN.
Malo tego jak historia pokazala dzieki temu ze to panstwo powstalao ,a powstalo dzieki miedzyinymi w duzej mierze dzieki zydowskim zolnierzom z armi Andersa,wiekszosc zydow z Polski opuscila nasz kraj dla naszego dobra.Tak ze Anders myslal bardzo pragmatycznie, nie chcial miec zydow w Polsce po wojnie.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1560143

bylo szansa aby na terenach polskich nie powstalo panstwo izraelskie POLIN.
Malo tego jak historia pokazala dzieki temu ze to panstwo powstalao ,a powstalo dzieki miedzyinymi w duzej mierze dzieki zydowskim zolnierzom z armi Andersa,wiekszosc zydow z Polski opuscila nasz kraj dla naszego dobra.Tak ze Anders myslal bardzo pragmatycznie, nie chcial miec zydow w Polsce po wojnie.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1560144

Na potwierdzenie naszych zasług dla Izraela ważki
epizod autor wspomnieć nam pozwolił. Generał Anders
jak biblijny Mojżesz wywiódł - ponad trzy tysiące
żydowskich żołnierzy z sowieckiego domu niewoli.

Życzliwa żydom Polska, bez względu na różnorodne
wspólnych dziejów meandry - wyposażyła państwo
Izrael szczodrze - w kwalifikowane dla zarządzania
kadry i wojskowe elity, do okładania arabów po …

Vote up!
3
Vote down!
0
#1560050

No właśnie są nam wdzięczni i nam dziękują...co prawda na ich sposób, ale zawsze... inaczej nie nauczeni... skaza genetyczna 

Vote up!
3
Vote down!
0

chris

#1560070

mógł sam decydować o bezkarności dla dezerterów? Raczej NIE...

Dla przypomnienia: już w 1920 roku generał Sosnkowski internował żołnierzy pochodzenia żydowskiego w Jabłonnej, wiedział jak zachowali się wobec bolszewii. NIE ufał im (później II RP popierała np.syjonistyczny Betar).

Po tragicznej śmierci Sikorskiego to właśnie Sosnkowski został Naczelnym Wodzem. Miał trzeźwy ogląd sytuacji odnośnie "wierności" żołnierza pochodzenia żydowskiego wobec Polski.

To on decydował o "puszczeniu luzem" żydowskich dezerterów, Anders nie był przeciwko.

 

Vote up!
3
Vote down!
0

CISZA

#1560086