„Wara od naszych dzieci!” brawo ale…

Obrazek użytkownika cisza
Kraj

 

ale… Konwencja Stambulska podpisana, do dziś nie wypowiedziana! Za pieniądze Polaków kształcą się tabuny tzw.”latarników”, propagadzistów gender i o tym cisza! Od lat wchodzą do szkół pod różnymi pretekstami.

Czy rzeczywiście nikt w rządzie tego nie dostrzega? „Wykształceni” za nasze pieniądze fachowcy od propagandy gender nie byli i nie są bezrobotni! Mają dostęp do szkół!

„W Polsce istnieje kilka uczelni, na których możliwe jest podjęcie podyplomowych studiów z zakresu gender (lista niepełna!)

WARSZAWA

1.Polska Akademia Nauk: Studia podyplomowe: Strategie zmian na rzecz równości. Gender mainstreaming

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką równości płci, w historii i obecnie. Kładą nacisk na strategię gender mainstreaming (czyli włączanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki), przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, planowanie projektów unijnych związanych z tematyką gender, podnoszą kwestie włączania polityki równości w działania administracji państwowej, stowarzyszeń i środowisk lokalnych.

]]>http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/]]>

 

2.Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych: Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”

Studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości.

Studia oferują co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Łączy je wspólna perspektywa; uczeni prowadzą badania i analizują je z perspektywy tożsamości płci.

]]>http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_gender.php]]>

 

3.Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Podyplomowe Gender Studies

Głównym celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu: historii ruchu kobiecego w Polsce i na świecie, podstaw socjologii i polityki społecznej, wdrażania strategii Gender Mainstreaming i zasady różnorodności w miejscu pracy. Absolwent/ka będzie w stanie sprawnie poruszać się w obszarze prawa antydyskryminacyjnego, uzyska także wiedzę z zakresu podstaw literatury, filozofii społecznej i pedagogiki w ujęciu feministycznym oraz znajomość zagadnień feministycznej krytyki ekonomii.

]]>http://warszawa.wsptwp.eu/pl/oferta/kierunki/studia-podyplomowe-politologiczno-admini/gender-studies]]>

 

POZNAŃ

1.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Studia Podyplomowe w zakresie Gender

Studia Podyplomowe w zakresie Gender kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje dotyczące sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych.

]]>http://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzial-filologii-polskiej-i-klasycznej/studia-podyplomowe-w-zakresie-gender]]>

 

ŁÓDŹ

1.Uniwersytet Łódzki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: Gender Studies

Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu gender studies będą posiadali kompleksową wiedzę na temat problematyki płci kulturowej i nierówności społecznych oraz będą w stanie w sposób krytyczny identyfikować wszelkie przejawy dyskryminacji. Oprócz wiedzy dotyczącej rozwoju myśli feministycznej oraz instytucjonalizacji polityki równych szans, absolwenci posiądą wiedzę na temat instrumentów i metod zwalczania nierówności

]]>http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,462]]>

 

]]>http://www.ucz-tolerancji.pl/]]>

 

KRAKÓW

1.Uniwersytet Jagielloński: Instytut Sztuk Audiowizualnych: Podyplomowe Studia z Zakresu Gender

Studia z zakresu gender zostały założone z myślą o absolwentach wyższych uczelni, aktywnie uczestniczących w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju. Mają one pomóc kandydatom w pracy z innymi ludźmi, ułatwić im zrozumienie mechanizmów społecznych i kulturowych, które określają tożsamość każdej z płci. Są to studia o charakterze doskonalącym, rozwijające dotychczasową wiedzę studentów i wzbogacające ją o nowe perspektywy badawcze.

]]>http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-zarzadzania-i-komunikacji-spolecznej?p_p_id=56_INSTANCE_Df4E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=2991994&articleId=10691199&widok=ogloszenie]]>

 

2.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Gender Studies: Podyplomowe studia nad płcią, dyskryminacja i problematyką równouprawnienia

Są to studia interdyscyplinarne, nakierowane na dostarczenie studentowi wiedzy, jak i praktycznych warsztatów. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, w ramach których zawarte są kursy problemowe oraz zajęcia warsztatowe.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje w ramach modernizacji treści nauczania, modernizacji sposobów zachowania się i funkcjonowania instytucji, znajomości instytucji unijnych, rządowych i pozarządowych, pracujących na rzecz polityki równości.

]]>http://www.ka.edu.pl/csp-oferta/gender-studies-podyplomowe-studia-nad-plcia-dyskryminacja/]]>

 

BIELSKO BIAŁA

1.Akademia Techniczno Humanistyczna: Katedra Literatury i Kultury Polskiej: Międzywydziałowe Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową i Społeczną Tożsamością Płci „Gender Studies”

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. literackiej krytyki feministycznej, historii ruchów emancypacyjnych w Polsce, kulturowej historii seksualności, teorii queer, genderowej pedagogiki społecznej, problematyki antydyskryminacyjnej. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

]]>http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1117&Itemid=167]]>

 

GDAŃSK

1.Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Gender Studies

Absolwenci studiów mają rozległą wiedzę dotyczącą przeciwdziałania płciowej dyskryminacji, prowadzenia działalności na rzecz tolerancji. Są przygotowani do tworzenia projektów, kampanii społecznych, promocji działań edukacyjnych na rzecz równości, a także do organizacji warsztatów. Dodatkowo, podczas studiów, możliwe jest odbycie akredytowanego szkolenia z PRINCE2® Foundation. Umożliwia ono uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

]]>http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/gender-studies.html]]>

 

TORUŃ

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Instytut filozofii: Studia podyplomowe z zakresu gender

Studia dostarczają pogłębionej wiedzy teoretycznej, a także umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych rozpoznawania struktur opresywnych oraz zwalczania przejawów dyskryminacji. Studia dostarczają wiedzy na temat praw kobiet, ruchów kobiecych i organizacji kobiecych w Polsce, UE i na świecie.

Mają one charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym naciskiem na filozoficzne, kulturowe i społeczne rozumienie zagadnień w obrębie teorii i praktyki feministycznej. w mniejszym stopniu akcentują literaturoznawcze oraz psychoanalityczne podejście do problemu płci.

]]>http://www.studiagender.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=4]]>

 

]]>https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/gender_studies_w_polsce]]>

 

Skoro kształcimy tych „fachowców” na wyższych uczelniach oznacza, że minister Gowin traktuje gender jako naukę a mówi o „ideologii”. Hipokryzja!

Protesty lądują w koszu, np. /fragment/:


„Apeluję do Pana Panie Ministrze o podjęcie zdecydowanych kroków w celu zaprzestania finansowania tego niebezpiecznego eksperymentu społecznego również na uczelniach wyższych w naszym kraju.”

]]>https://www.citizengo.org/pl/ed/165926-koniec-finansowania-gender-na-pol]]>

Tak długo, jak w Polsce będzie obowiązywać Konwencja Stambulska, jak długo rząd będzie finansować gender studies tak długo będzie trwać walka ze skutkami demoralizacji dzieci i młodzieży a nie z przyczynami czyli urzędową akceptacją gender!
Orban wiedział od czego zacząć!
A u nas, w Polsce ….. też wiedzą ale siedzą cicho.

Chyba nikt nie uwierzy, by absolwenci tych studiów wzięli się do innej roboty niż propaganda „tolerancji” albo np.zajęli się katechezą.

 

ps.obrazek z sieci

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (23 głosy)

Komentarze

Vote up!
13
Vote down!
-6

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1583477

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1583485

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

m kt, l zby dzc rwnz ml, t tg n mwl...

l jzl Kczynskm dzc RP lz n src, t dlczg pstnwl j jszcz brdzj zdlzc, nwt prwnk wych dzc ? mysl t KCJ +

Jzl plsk dzc lz Kczynskm tk n src, t dlczg n zrgj n prcdr sprzdwn wych dzc z przzncznm n rgny d brdl?

Jzl Kczynskm zlzy tk n plskch dzcch, t dlczg pzwl j mrdwc pprzz tzw.BRCJ ? !

Pn Kczynsk zjdz pn z tg plkt, b n tylk, z sm sb jmjsz, c ns z tk n bl ( z wyjtkm klk zczdznych), l pnsk zklmn t d czsw krglg stl cchn d Bltyk z p Ttry...

d KDmtw zbczkw rzn ws jdyn frm przkz...czync t brdzj wysblmwn ntlktlnj, c jdnk n wybl wszych zpskdznych ldzkm nszczscm grntrw...

 

Vote up!
10
Vote down!
-17

chris

#1583492

A debile i debilki na żydokomucha Brauna

Tylko się nie ze.......j

Vote up!
16
Vote down!
-9
#1583501

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

jest mocno zaangazowany w Tronizacje Chrystusa na Krola Rzeczpospolitej. PiS , to zydokomuna w najczysciejszej formie, swiadczy o tym chociazby ich socjalistyczny poglad na zycie w Polsc, zeby nie wspomniec ich mezalians z syjonistami.. Na starosc glupota co po niektorych boli nie tylko innych, ale jak widac i ich samych...

Jak pamietamy z histori angielski krol chcac sie powtornie ozenic i nie otrzymawszy wowczas na to zgody Kosciola Katolickiego wygonil ksiezy z wlasnego kraju i stworzyl wlasny kosciol. Widac kilku polskich emigrantow w UK ma rowniez specyficzny stosunek do wiary i kosciola i na dodatek miesza to z polityka RP. Nic dziwnego, bowiem urodzili sie, wychowali i wyksztalcili w PRL-u, ktory to wyryl im odpowiednia " bruzde " w mozgu... Socjalista, ktory zarzuca innym oblude komunistyczna ( ruskie trolle i neonowcow) i mieszka w ongis wiktorianskiej Angli, a dzisiaj tyglu masonskiego zniewolenia, okraszonego konsumpcja i wulgarna glupota przewrotnych Anglikow jest zapewne miernikiem i znawca zydokomuny...

"Po czynach ich poznacie", a PiS do dnia dzisiejszego nie byl w stanie zatrzymac ABORCJI, tj. mordowania niewinnych istot ludzkich -POLAKOW !

Jak to sie ma do PATRIOTYZMU ? Jak to sie ma do niektorych Polakow w UK ?

Wstyd i hanba !

Kazdy moze popelnic blad, szczegolnie, gdy jest otumaniony pseudo-prawda, ale to nie jest powod, byl isc w zaparte, gdy golym okiem widac biale i czarne. A, ze istnieje jeszcze wieksze gowno , np. jak KODomici, to nie znaczy, ze mamy zadawalac sie syjonistyczna sraczka...jaka jest PiS !

W Polsce mamy wielu wewnetrznych wrogow. Jedni opcji bolszewickiej, drudzy niemieckiej, dochodza do tego seksualni dewiaci lecz opcja PiS-u, tj. syjonistycznej frakcji w zadnym razie nie moze byc wyjsciem z tego galimatiasu. Ze Narodowcy sa jeszcze slabi i ta formacja ma dotychczas szanse progowe lub podprogowe jest jedynie miernikiem, ze trzeba ich wspomoc i zasilic swoim glosem wyborczym, a nie psioczyc, ze nie maja szansy w wyborach. Intelektualna maniera Kaczynskiego i jego prawnicze wyksztalcenie jedynie mu pomniejsza i nie jest absolutnie zadnym atrybutem do gloryfikacji. A, ze istnieja jacys Biedronie, Tuski, Komorowscy i inni tacy, to jeszcze nie powod by zadawalac sie obluda. A wlasnie obluda jest zaniechanie pewnych czynow, tak jak to bylo w pierwszym periodzie rzadow tej politycznej formacji.Smierc Andrzeja Leppera bardzo ciazy na Kaczynskim...Owczesne swiadome rozwalenie rzadu przez Kaczynskiego i doprowadzenie do powtornych wyborow ( przy czym oczywiste bylo, ze wygra PO ! ), bylo czyms karygodnym i mialo wielkie konsekwencje. Jezeli ktos chce podlozyc drewno do ogniska, to musi umiec to uczynic.Musi wiedziec np. jak duze musza byc kawalki i nie moze rzucac ich na oslep... ludzie dookola moga zostac poparzeni... Kaczynski, to polityczny wariat...i nie tylko on z tego towarzystwa. Umozliwienie zydostwu do takiego "powrotu" ( powtorne zalegalizowanie masonskiej Lozy-sp. Lech Kaczynski ) i takiego panoszenia sie w naszym kraju, to wiecej niz polityczne naduzycie...

Rozdawanie nie swoich pieniedzy, to masakra na wiele pokolen.

Zydokomuch powiadasz... i owszem, tylko pomyliles adresata...

Andrzej Duda, to tez jego "polityczne dziecko", zreszta taka sama pomylka jak wiele poprzednich... Kaczynski, to nie tylko polityczny wariat, ale do tego slepiec. Pomimo domniemanego intelektu potrafi tylko wyglaszac patriotyczne pustoslowia i machac przed Narodem patryjotyczna Cepelia...

 

 

 

 

Vote up!
7
Vote down!
-12

chris

#1583549

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1583562

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

W zwiazku ze strefa czasowa i moim niekiedy zmeczeniem i z tego tytulu nieuwaga w powyzszym tekscie polknelem dwie litery, tak wiec winno byc INTRONIZACJA.

Gdyby trafil sie tutaj kolejny cwaj sztejn, jak ten z dyni, to prosze uprzejmie uwzglednic moja pomylke.

Vote up!
7
Vote down!
-12

chris

#1583576

- pomóżcie ochraniać polskie dzieci przed zboczeńcami !!!
To jest prawdziwe wyzwanie patriotyczne dla Was !
Dobrze by było aby niechcący wyciekły do mediów adresy zamieszkania zboczeńców w Polsce.
Prawdopodobnie kibole z pałami się nimi zaopiekują.

Zboczeńcy finasowani przez wrogów Polski nie mogli zniszczyć polskiej młodzieży dopalaczami i narkotykami (wielkie dzięki dla Policji !!!) - więc uderzają w najmłodszych i najsłabszych bo zboczone cioty nigdy nie staną do walki z silnym mężczyzną. To jest element planu zniszczenia Polski za kilkanaście lat.
Ta demoralizacja polskich dzieci to skryty plan przyszłych zaborców naszej Ojczyzny - postanowili uderzyć w naszą przyszłość niszcząc nam dzieci. To dlatego Biedroń tak nadstawia d*py Niemcom i merda do nich ogonem.
PS. Pamietajcie że po przez świece dymne (patrz kierunek wiatru)- można zasłonić nawet najbardziej zmonitorowany kamerami obiekt.

Vote up!
12
Vote down!
0

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1583552

Verita napisała:

"Tylko idioci mogą tego nie zauważyć...i głosować na PiS....mimo to.

Verita"

Vote up!
8
Vote down!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1583962

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1583968

Nie odkryłeś nic nowego
To taka naszą lokalna Tiamat
Gieroj old diewoszka

Krasiwa baba

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1583994

- zamiast nazywać sprawę po imieniu - czyli
Lejby
Geje
Biseksy - czyli totalne poj*by z totalnej opozycji
Tranwestyty i Transeksualisci - czyli raz dziwka raz pedał

nazywacie ich pieszczotliwie - elgiebete !

- na samym stracie to wykolejone ale cwane q*re*two wszystkich wprowadziło w kanał i narzuciło gebelsowską, własną "miękką" narację tak jak Hitler zapraszał Żydów do łaźni na kąpiel - (kto by się nie chciał po podróży do Oświęcimia wykąpać ?) - tylko że tam nie było pryszniców do wody a był tylko otwór (zakaz czytania Biedroniowi o otworach bo jemu wszystko kojarzy się z seksem) - w suficie do wrzucania cyklonu "B".
Tak dziś wszyscy znowu wchodzą pod prysznic - zdaje się że pomysłodawcy tej dzisiejszej "kąpieli" - czyli tego prania mózgów pochodzą z tego samego kraju a przynajmniej są przez nich finansowani.
Z lenistwa umysłowego - wszyscy w tym i przedstawiciele Rządu biorą udział nieświadomie (a może o zgrozo świadomie ?)- w zakłamywaniu rzeczywistości bo nie chce im się z lenistwa wypowidać pełnej nazwy elgiebietie (Pani Jadwiga Wiśniewska - poseł PE w UE z ramienia PiS-u powiedziała raz nawet, nosz k**wa mać: "eldżibiti" !!! - czyli:

Lesby
Geje
Biseksy
Tranwestyty

Ktoś musi przywracać prawdziwe znaczenie słowom.

Vote up!
15
Vote down!
0

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1583548

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Czynn śwdmn dzc jst przstępstwm, pdflą w prw plskm (n rz!) krn węznm.

Gdyby jdnk dmnstrcyjn wprwdzn Dklrcję, jk pwszchn bwązjącą, był by t pwtórk z dmnstrcyjn wprwdzng tzm w krjch kmnstycznych.

W knskwncj nlżłby wypścć z węzń pdflów, jszcz wypłcć dszkdwn z t, ż jk wngrd pstęp byl przśldwn przz hstrycznych hmfbów.

https://glr.tv/rtcl/jQRRNvvbDN6CmBynJ7s7PP

Vote up!
7
Vote down!
-10

Verita

#1583566

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;rbn wdzł d czg zcząć!
ns, w Plsc &hllp;.. tż wdzą l sdzą cch.&qt;
Włśn, ż p cch l n sdzą.
krt Gwn p cch sę wj jk z pórkm n wyzncznj m przz syjmczyków (c, c pwrócl z Syjm) dzłc, - tk szmn rfrm - dż szm żby nkt n zwżył ż płynęły kljn 4 lt nsycn chłnnych plskch mysłów wrgą ntyplską, ntktlcką dlgą - jszcz 4 lt  kljn pkln w plcy. Wcprmr Gwn jst twrc ntyplskm szkdnkm, brdz ktywn klbrjącym z wrgm Plsk w szklwn nszg dbrg mn słbn nrdwg dch.

Jk jszcz ktś n zwżył, ż tn nrząd z wszystkch dtychczswych t njktywnjszy ntyplsk sbtż dywrsj t j grtlję pprwnśc pltycznj.

Vote up!
8
Vote down!
-11
#1583493

Wołacie głośno wara od naszych dzieci.

A nienarodzone można zabijać panie Kaczyński, bo nie chcecie wprowadzić ustawy przeciw zabijaniu nienarodzonych.

A szczególnie to pana wina, bo pan kategorycznie zabronił by o tym posłowie od pana mówili czy wspominali. nawet pod karą wywalenia z partii. 

Bo słupki poparcia są dla was ważniejsze jak prawo Boga, które dał dla ludzi i tu kłania się Dekalog i przykazanie nie zabijaj. A wy co robicie, by zatrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci???

Mówicie o sobie że wierzycie, a ja mówię że jesteście jak ci faryzeusze i wasza wiara jest na pokaz, a w waszych sercach nie ma miejsca dla Boga.

Prawdziwy chrześcijanin i katolik, nie zgadza się i nie pozwala by można było bezkarnie zabijać dzieci nienarodzone, tylko dla tego bo takie jest prawo, a złe prawo trzeba zmienić, bo po to ludzie głosowali na PiS, bo liczyli że PiS zmieni te złe prawa. Ale dla rządzących nie ma to znaczenia i nie chcą zmieniać złe prawo.

Tak było również przy ustawach o sądach, ustawie degradacyjnej, obiecywali przed wyborami, a jak wygrali to wyborców mają w dupie i robią politykę, sprzeczną z interesem Polski i Polaków.

O to eskimoski PiS w całej krasie, kłamali, kłamią i będą kłamać.

Vote up!
12
Vote down!
-11

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1583494

Trudno nie przyznać tobie racji, tylko co w zamian ? Pomaska, Rabiej, Trzaskowski, Boni, Lewandowski, Rożia fon fara, Biedroń, Kazek LOVE, Cimoszewicz z Puszczy, PZPR, KOD, PeSeL, UW, KLD, LGBT, Gender ? Bo się już pogubiłem.

Czy będzie mi (nam) kiedyś dane głosować na ludzi prawych ? Czy do końca życia będę wybierał tylko mniejsze zło.

Boże dopomóż i wytrwać daj.

Vote up!
14
Vote down!
-1
#1583521

ŚWIĘTA RITA - orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych.

"O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny/a z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi) (...)"

PS

"Czemu ty się zła godzino

z niepotrzebnym mieszasz lękiem ?

Jesteś, a więc musisz minąć.

Miniesz, a więc to jest piękne".

~Wisława Szymborska

Pozdrawiam

Vote up!
13
Vote down!
0

casium

#1583524

Ja nie będę prawa Boga łamał, a popierając PiS, będę dawał pozwolenie by te dzieci nienarodzone zabijać, jak to teraz robi PiS.

Albo masz w swoim sercu miejsce dla Boga, albo nie. Moje motto mówi "Zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu"

Dla mnie jest tylko jeden wybór, Bóg i Jego prawa, jako chrześcijanin i katolik. Amen. A kto łamie prawa Boga, nie może liczyć na moją przychylność, nawet jak w przypadku PiS-u.

​​​​​​​Pozdrawiam.

 

Vote up!
12
Vote down!
-5

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1583525

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...tk n mżn myślć tym sę tłmczyć.  T jst fłszyw ltrntyw, któr śwdczy chrj sbwśc.

Przykłdc   rękę d mrdwn nwnnych dzc....tk  jk  Kczyńsk czy c zwdzn  lndyńczycy,   których  z rzmm cś sę stł lb smn zwrwł. Gdy m brk rgmntów...b w wypdk fłszywj ltrntywy n stnją,..ckją sę d blzgów, chmstw wlgryzmów. T śwdczy wyrźnj współprcy z dbłm....t jż n są żrty.

 Tym spsbm n rtjc Plsk.

Vote up!
8
Vote down!
-11

Verita

#1583531

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

 Alez, to calkiem proste.Glosuj na Narodowcow, by nie byli "podprogowi", a weszli do Parlamentu podobnie jak kiedys PiS... Co tu trudnego? Czy lubisz mordowac poczetych Polakow lub ich w formie malych dzieci sprzedawac na organy lub do burdeli? Czy chcesz nadal zadluzac X pokolen Polakow? Co tu trudnego? W koncu czy chcesz niedlugo miec hebrajski jezyk w urzedach i nie tylko to? Co tu trudnego? Mieszkasz na Marsie ? No chyba , ze z definicji jestes opornikiem ;-)))) Czy nadal chcesz miec zydow w kazdym i to doslownie w kazdym Departamencie i w kazdym Ministerstwie? Co tu trudnego? Czy w Palacu Prezydenta RP chcesz, by obchodzono Chanuka zamiast Swiat Bozego Narodzenia? Co tu trudnego? itd.itp.

Wiec...? Co tu trudnego? Nie lubisz Polski i Polakow?

Oj, to nie dobrze...

Vote up!
7
Vote down!
-9

chris

#1583551

Ukrywają zdradę pod hasłami

Zagubieni nic dzisiaj nie znaczą

Bo pędzą za kasą, zdobyczami

Pozdrawiam

Vote up!
9
Vote down!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1583505

Bardzo potrzebny tekst - dziękuję Autorowi. Gowin rzeczywiście nie widzi albo nie chce widzieć zagrożenia....

Vote up!
11
Vote down!
0

Yagon 12

#1583506

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

To jest jeszcze gorzej. Jemu nie wolno "widziec "...

Vote up!
6
Vote down!
-8

chris

#1583553

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje takie kierunki studiów, to tłumaczy frontalny atak dewiantów.

Jeśli ministerstwo z urzędu dotuje te uczelnie to wszelkie protesty przeciwko karcie LGBT można rozbić o kant d... A deklaracja "wara od naszych dzieci" jest tylko fasadowa. To koniec dobrej zmiany a każda inicjatywa " +" (choć popieram) staje się zwykłą kiełbasą wyborczą.

Znów wróciliśmy do punktu wyjścia.

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1583522

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

I nie tylko to. Zadluzaja kolejne X pokolen Polakow. Czynia ich "zawodowymi niewolnikami" Jeszcze nie narodzeni Polacy nie wiedza co ich czeka.Co pozostawiaja im ich pra pra pra dziadkowie, czyli MY ! Zaklamanie PiS-u jest tak samo obrzydliwe jak POpluczyny, SLD,Dewiaci i pozostaly sciek polskiej bandy pseudo-politycznej. Po czynach ich poznacie..., no i dotychczas poznalismy...

Vote up!
5
Vote down!
-10

chris

#1583555

Ale są jeszcze bardzo usłużne media. Dziennikarze w tych mediach doskonale wiedzą jakich pytań nie zadawać. Aż mi się ży...ć chce. To miała być dobra zmiana? Dobra do czego? Dobra dla kogo? Na te pytania nie ma odpowiedzi, bo te wszelkie plusy nie są prawdziwym remedium na tego raka który nas trawi. Pozwala jedynie ludziom nieświadomym odetchnąć. Wdepnęliśmy w straszne szambo. Nawet nie widać kto mógłby nas z tego tylko potencjalnie wyciągnąć. Zazdroszczę Węgrom. Tam następuje prawdziwa zmiana.

Vote up!
12
Vote down!
-2
#1583539

Decyduje kto inny i trudno się dziwić kiedy rząd jest powoływany przez sierżanta Mossadu.

PROKURATURA ZADECYDOWAŁA,ŻE EKSHUMACJI NIE BĘDZIE !
TAK JAK ZAPOWIEDZIAŁ WCZEŚNIEJ ...DANIELS....
PAŃSTWO TEORETYCZNE? POLIN /

Vote up!
8
Vote down!
-9

antyleming

#1583540

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Sierżant dostanie oficerskie szlify za ostateczne shołdowanie kamieni kupy z płaczliwą paprotką na czubku - przecież ukry nie będą układać się z kimś ponżej kapitana.

Vote up!
6
Vote down!
-7
#1583541

Serwus cisza. Wielkie dzięki za ten b. cenny wpis! Dokładnie! Zgadzam się, że sednem zła jest obowiązująca w naszej ojczyźnie nieszczęsna Konwencja Stambulska, która musi być możliwie jak najszybciej wypowiedziana.

Polecam b. gorąco ten niesamowity zwiastun wyjątkowego filmu pt. „Konwencja Stambulska. Walka z przemocą czy z rodziną?”. Czyli o tym jak pod płaszczykiem walki z przemocą implementowana jest w Polsce rewolucja genderowa. Opowiadają m.in. Marek Jurek, Jan Pospieszalski, Magdalena Trojanowska, Robert Winnicki.....

Absolutnie ciekawy i szokujący, b. pożyteczny filmik, opublikowany 17 lutego 2019 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

Oraz jak o prawdziwym sensie Konwencji Stambulskiej, mówi Marek Jurek w Parlamencie Europejskim 11 września 2017 r., filmik opublikowany jeszcze tego samego dnia przez Prawicę Rzeczypospolitej TV, a zatem:

 

Vote up!
9
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1583545

Wszyscy oczywiście mają rację oburzając się na te paskudne fakty. Utworzenie studiów nad gender i to tak szeroką ławą jest grzebaniem wytrychem w zamku do naszej tradycyjnej cywilizacji.

Lecz tylko autentycznie niedouczony, ciemny człowiek może myśleć, że stoi za tym PIS, lub choćby nawet tylko Gowin.

A przecież wszyscy znają choćby w zarysie strukturę polskiego szkolnictwa wyższego i pewnie też wiedzą o autonomii wyższych uczelni i swobodzie badań naukowych.

Tymczasem żąda się (i słusznie) natychmiastowej reakcji, jakby zapominając, że nie jesteśmy państwem autorytarnym. Więc musimy grać w grę "Demokracja"z wszelkimi konsekwencjami jakie to niesie.

A zmiany będą dopiero możliwe, gdy jakakolwiek partia (dzisiaj PIS), albo niewymuszona koalicja (możliwe PIS + Kukiz15), wygra wybory dostatecznie wysoko aby osiągnąć w Sejmie konstytuantę. Do tego potrzeba 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – w celu uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP (art. 235 ust. 4). Jednakże jeśli byłaby autentyczna silna wola uchwalenia nowej konstytucji to PISowi wystarczy wysłać posłów opozycji na weekendowy odpoczynek i w sejmie wystarczą głosy 154 posłów – to 2/3 z minimalnej liczby posłów potrzebnej do zaistnienia quorum (231). Wystarczy więc, by w Sejmie był tylko klub Prawa i Sprawiedliwości. Jak widzimy, widocznie nie ma jeszcze silnej chęci zmiany konstytucji. Choć wiem, że bardzo fachowy zespół pracuje nad tekstem nowej ustawy zasadniczej.

A bez zmian w konstytucji wszystkie uczelnie wyższe, wszystkie samorządy terytorialne (miasta i gminy), większość stowarzyszeń czy fundacji pozapaństwowych (np. Muzeum Auschwitz, czy gdańskie Solidarności) mogą sejmowi i rządowi grać na nosie i pokazywać faka. Bo komuchy ze wsparciem UW właśnie taką chitrą konstytucję stworzyli.

Miałbym jeszcze prośbę do, jak widać sumiennego Autora, aby znalazł źródło finansowania takich kierunków studiów, na szczęście ciągle tylko (ale pewnie do czasu) podyplomowych.  I nie będę zaskoczony, jeżeli sejf otworzył Soros z pomocą przyjaciół z warkoczykami i kolczatką na szyi z UE.

 

Pozdrawiam

 

 

Vote up!
16
Vote down!
-8

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1583546

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...lb &qt;tntyczn ndczny, cmny człwk mż myślć&qt;, ż d chrny życ czy wypwdzn knwncj stmblskj ptrzb zmny knstytcj. D pgnn  Srs z Plsk....tż n ptrzb zmny knstytcj.

Wszyscy mją rcję...z wyjątkm PS tg z Gdyn.

Vote up!
8
Vote down!
-11

Verita

#1583556

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Mozna powiedziec krotko, po prostu glupek :-)))

Wszyscy maja racje... za wyjatkiem....

No zapomniales Twojego cichego wielbiciela z Londynu ;-)))))

Aj wej, jakas taka nieco rozkojarzona dzisiaj jestes ;-))))

On tak Cie namietnie adoruje, a Ty tak sie opierasz... o ta jego "sciane placzu"

Juz resztki starczego umyslu wyplakal, a Ty nic !

Ach Verito miej odrobine litosci i wspolczucia...

Przeciez on Ciebie jak i markowa sciga po calym portalu...

Jest niczym dyzurny pod kazdym Waszym komentarzem...

Internetowy bigamista? czy jakie licho ...

:-))))))))))

pzdr.

Vote up!
9
Vote down!
-11

chris

#1583558

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...jk zwdzny z Rszkwczm. N przypszczłm, ż tk bssj są zrźlw.

Głpk t z mł pwdzn. T grźn nbzpczn   b n pwn dblsk dzłn.

jk m pprc wśród Npprwnych...n rękch g nszą...by sb stpy n rzł kmń. !

t npprwn Plsk włśn.

 

Vote up!
7
Vote down!
-10

Verita

#1583560

Wszyscy nie ! Bo ty z dyni jej nie masz.

Najpierw trzeba przeprosic za dotychczasowa manipulacje i poprosic o wybaczenie i poczekac, az portal ci wybaczy, a dopiero pozniej pisac " swoje prawdy objawione"...

Umozliwilem ci to na gadaczce, ale ty naturalnie w swoim uwielbieniu potraktowales to jako potwarz. Zarzuciles mi, ze to ja sie wywyzszam. To nie ja babram sie w intelektualnym klamstwie i obludzie.To ty to czynisz i to bezustannie i jak czytamy u innych, czynisz to na roznych portalach.Ostatnio ponownie uslyszales kilka slow prawdy i to od innego adwersarza. Skupiles sie na wulgarnym wyrazie..., a nie na prawdzie tych zarzutow.

W zabloconych butach nie wchodzi sie na czyste salony... otrzep z tego moralnego blota  wpierw obuwie, gdy wchodzisz miedzy ludzi...

Vote up!
10
Vote down!
-11

chris

#1583564

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Z gadaczki wnioskuje, ze szwendasz sie za mna jak pies i czytasz kazde moje zdanie. Przeciez i tak polowy z tego nie rozumiesz, to po co ci taki trud ? Ale ale, teraz, gdy na gadaczce dales nam do zrozumienia, ze masz psiarskie konotacje, to czy mozna do ciebie zwaracac sie ty obszczymurku ?

:-))))))

Vote up!
9
Vote down!
-11

chris

#1583574

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Eee , wydaje Ci sie. Diabel do rebe z dyni ( bo o nim tu mowa, to jego nagrodzilem tym glupkiem) nie ma juz zadnego interesu. Rebe juz do niego nalezy..., to stracona egzystencja...Bowiem glupota jest ciezka jak olow i nie moze sie unosic :-)))

Nieba wiec nie osiagnie :-))) to pulap nie dla niego :-)))))

Elokwencja, to jeszcze nie wszystko... jemu sie jedynie tak zdaje, ze...cos tam cos tam :-)))))

Vote up!
9
Vote down!
-12

chris

#1583573

Słuchaj zawodowy frajerze !!!
Nie piszę do ciebie komentarzy,i nie piszę nic o tobie bo nie mam takiego zamiaru.
Ale weź i odpierdol się przygłupie ode mnie raz na zawsze 
Panial ty pajacu

Vote up!
11
Vote down!
-9
#1583600

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jezeli piszesz komentarz pode mna i choc kierujesz go do kogo innego, ale jest tendencyjny i uderzasz w ludzi np. w Grzegorza Brauna i piszesz debile..., to roznie to mozna odbierac...

Dlaczego ja mam sie odpier..., jezeli ty nie czynisz tego samego w stosunku do Brauna?

Jestes podobnym koltunem jak rebe.

Czy ja sie odp...czy tez nie, to moja sprawa. Gdy taki ciolek jak  ty bezustannie "szturcha " markowa, to i ja mam ochote szturchac ciebie... Kretynem to sam jestes, bo kto inny lubuje sie w PiS-ie i kto niemalze jest zakochany w Kaczynskim ? Kto bezustannie papla o patryjotyzmie i jest za socjalistami. Co z ciebie za Polak skoro popierasz partie, ktora nic nie czyni , by ukrucic aborcje ? Taki sam sort jak rebe z dyni... Nie rozumiem jak takiego socjaliste, jakim jestes moga tak draznic bolszewicy ? przeciez to jest pochodne...na starosc juz calkiem cie pogielo. Albo szyd, albo kretyn, a moze i jedno i drugie...rebe ma to w duecie, a to twoj kolega, wiec? kto wie? moze wy tej samej wody...

Vote up!
9
Vote down!
-11

chris

#1583611

//by ukrucic //

czy autorze komentarza nie lepiej ukrócić taką wymianę "opinii" raz na zawsze

8-))))))

Pozdrawiam

 

Vote up!
12
Vote down!
-4
#1583621

Ile razy mam powtarzac, ze musze grac swoja role w ciasnym gorsecie ? grafoman i nie umiejacy jezyka polskiego, czy to takie trudne? przeciez jestesmy czytani i... analizowani...czy to takie trudne ? Nie po to wchodze tu przez wiele " bramek" , by sie popisywac swoja polszczyzna...Husky najpierw myslimy, nastepnie piszemy...Gdybym byl tak nieostrozny jak mi zarzucasz, to juz od lat wielu tutaj bym nie pisywal i nigdzie indziej rowniez...czy ja rzeczywiscie wszystko musze ... kawe na lawe...przeciez wystarczy chwile pomyslec...

rowniez pozdrawiam lecz z domieszka ironii

Vote up!
9
Vote down!
-10

chris

#1583641

Po raz kolejny kałmuku powtarzam ci że głęboko w dupie mam żyda Brauna, obie te paniusie no i oczywiście ciebie
EOT

Vote up!
10
Vote down!
-7
#1583669

No widzisz Józek! Nasz mongolski dyskutant się odkrył.

Jak każdy prawdziwy komunista zwalcza dookoła socjalizm.

Taki amatorski Pol Pot.

Vote up!
10
Vote down!
-9

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1583617

jaki ja wasz? ty jestes tak ograniczony, taki ciemniak z ciebie, ze czytac z uwaga nie potrafisz. Juz mi dawales kilka osobowosci, chyba na Walesie skonczyles. Powtarzam ciemniaku nigdy nie dojdziesz do tego z kim komunikujesz. Jozek to chociaz zaczadzony socjalista PiSowiec.Ostatnio sie nie lubimy, ale podejrzewam, ze chociaz ma jaja. Ty w jego swietle malejesz niczym gasnaca swieczka. Jestes jedynie echem rzeczywistosci,wydmuszka wlasnych wyobrazen. Nawet dobrego ataku przeprowadzic nie potrafisz.Zadnego gorsetu nie posiadasz, rzeczywiscie piszesz te swoje prawdy objawione.Spojrz na to jak budujesz zdania, jaki to atak? paplasz jak eunuch..."Jak prawdziwy komunista zwalcza dookola socjalizm." I to ma byc atak intelektualisty? Koltunie uczen pierwszych klas szkoly sredniej lepiej by sie popisal... Nawet jaj  nie masz, by komus dolozyc...mimoza, pseudo-intelektualna mimoza !

Vote up!
10
Vote down!
-11

chris

#1583642

Pana dopadło?

Przerzuciły się mośki na Pana. Ostatnio mnie minusowali przez 3 dni, nie wiedząc, że dwa półgłówki to nie zawsze cała głowa.

Vote up!
9
Vote down!
-8

panMarek

#1583649

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Pslm t jz przd wl lty, z kl dpy ltj m t ch mnsy, nwt t kmplmnt :-)))))

N tk, szydstw str s jk mz... czy t z rlw czy z Lndyn jst ch ttj wl... dmsk- msk knsrcjm wzjmnj drcj... Czc ch n dlglsc.Pdbn jk w Tygdnk Pwszchnym... Pdbn strktry Yntrsy... C prwd gnrcyjn przchrzty, l szydwsk pdnbn pzstl tn ch hrmdr... njbrdzj zbwnym jst, t ch wyzywn nnych d rskch trll lb d zydw :-)))))))

Kltnstw wystw s n zdjc lb w nrrcj ( rd Lndyn) mysl prchy, z nkt tg n zwz :-))))

&qt; Slc&qt; wsprj ch znskm ptrtyzmm :-))))), b klk  &qt; prchnk &qt; ttj tz s prdkj :-)))))

pzdr.

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-12

chris

#1583767

Nie wiem czy Pan zauważył,że na naszym portalu wiele osób to wtyki,próbujące rozbić "Niepoprawnych".  Pod płaszczykiem troski ,chcą nakłonić Nas do głosowania na konkretne ugrupowanie ,lub osobę.Ja i tak zagłosuję jak radzi mi rozum i sumienie.  Pozdrawiam.

Vote up!
11
Vote down!
-4
#1583744

Zniewolony człowiek nie myśli kategoriami co dalej z naszą Ojczyzną,
Ba nawet nie zdaje sobie sobie sprawy, że jest ubezwłasnowolniony tanimi socjalistycznymi hasełkami "przywódców" RN
A socjalizm to najkrótsza droga w kierunku patologii.

Vote up!
9
Vote down!
-4
#1583787

Wielu tu takich co z czystej nienawiści wobec PIS-u skłonni są głosować na każdą inna partie, byle nie na PIS.

Taki Schetyna to może nawet obiecać im karnet na zabawę u Kropiwnickiego w chacie. Lemingi mają to w dupie. Ich elektorat tak nienawidzi PiS, że i tak pójdzie do urn. Schetyna dba o wolność Polaków. Głosujcie na niego. Wjazd o 6 na chatę za śmiech z Komorowskiego i wpierdol na Marszu Niepodległości macie jak w banku.

Nowych, PO czy Ruch Narodowy nie pozyska. I jedni i drudzy dawno osiągneli  szklany sufit.

Opozycja i reszta przybłęd na plecach leży i kwiczy

ps.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w marcu wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 42,6 proc.

 Platforma Obywatelska z  26,7 proc a najwiekszy rywal PIS-u czyli ........ Ruch Narodowy 1.3%

Progu wyborczego nie przekroczyłyby SLD - 4,8 proc., Nowoczesna - 2,1 proc., KORWiN - 1,7 proc., Razem - 1,3 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., Teraz - 0,4 proc

 

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1583984

Dlatego dla wielu błaznów liczy się wyłącznie "wishful thinking"... I myślą, że jak sobie coś wyobrażą i o czymś pomarzą, to tak będzie...

Dlatego masz rację, że:

"Nowych [wyborców - Andy], PO czy Ruch Narodowy nie pozyska. I jedni i drudzy dawno osiągneli  szklany sufit."

Warto dodać, że pod narodowców od dawna podszywa się rosyjska agentura. Co w połączeniu z polityczną ślepotą ignorującą fakty i dążeniem do przejęcia ruchu, a także i głupotą niektórych szefów RN może prowadzić do nieszczęścia.

W takim przypadku, postbolszewicka mafia z PO oraz antykatoliccy degeneraci i zboczeńcy od Biedronia i Rabieja - będą mogli uczęśliwić tych wszystkich małych błaznów udających wielkich i ważnych polityków. Lecz jednak - może oni lubią jak lewaccy zboczeńcy zabierają się do nich od tyłu...

Vote up!
5
Vote down!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1584050

Ukarzemy, rozliczymy, pozamykamy, wsadzimy do więzienia, zabronimy, postawimy przed trybunałem, nie pozwolimy....oto najczęściej używane słowa w kampanii wyborczej do PE przez totalnych z KE i tęczowych faszystów od Biedronia.
Niestety, przykre to, ale wiele komentarzy wodzów RN też wpisuje się w ta narrację
(tak zapowiada sam Bosak)

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1584112

nie odpowiadam na komentarze - grypa.

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
8
Vote down!
-1

CISZA

#1583550

Dobry artykuł. Do tej niepełnej listy dodam jeszcze Katolicki Uniwersytet w Lublinie, który już dawno otworzył kierunek "gender". Nawet Cejrowski mówił, że cieszy się, że nie skończył tej uczelni, bo by się teraz wstydził, że ma papier z czegoś takiego. I TO NIBY KATOLICKA UCZELNIA - to jest dopiero skandal - m.in. dlatego od lat już nie wrzucam na tace, kiedy słyszę w kościele "dziś zbieramy na KUL" (choc ostatnio chyba zauważyli, że ludzie przestali dawać i jużnie zawsze wprost mówią, ze idzie na KUL, czasem mówią, że po prostu na Uniwersytet ktolicki itp. - nie mówiawprost - trzeba być czujnym - z reguły zbierają w drugi dzień świat Wielkanocnych - lany poniedziałek, a więc już niedługo)Jednak tutaj mogę zaprotestować i nie dać na tace, a w tych powyższych "państwówkach" przytoczonych przez autora - nie mam wyboru, bo z podatków idzie.

Dopowiem też, że zauważcie, jakby Kaczyński otwarcie wydał wojnę lewactwu w sprawie aborcji, to byśmy dziś nie mieli ogólnego oburzenia w Polsce na lewaków (którzy się coraz bardziej odkrywają), a byśmy dziś mieli ogólne oburzenie na PiS i możliwe, ze po wyborach zmiane władzy na lewactwo, które by wprowadziło jeszcze bardziej liberalne zapisy względem aborcji niż są dziś. Dlatego wiedząc, że codziennie niestety są zabijane nienarodzone dzieci i będąc temu przeciwnym - niestety też w czambuł nie neguje w tej kwestii decyzji Kaczyńskiego, który wg mnie myśli nie na chwilę a na wiele miesięcy i lat do przodu. Mam tylko do nich w tej kwestii pretensje, że (jak zapowiadała Premier Szydło), wprowadzą udogodnienia dla matek i ojców, którzy są w trudnej sytuacji i myśleli o aborcji (zabiciu dziecka) aby mogli czuć się bezpieczniej wychowując to dziecko - tutaj 500+ pomaga ale nie załatwi sprawy. Oczywiście nie ma co próbować pomagać takim debilom (jak np. celebryci), którzy zabijają swoje dzieci, bo 60 m2 to wg nich za małe mieszkanie aby mieć 3 dzieci. Jednak trzeba bardziej pomóc np. tym, którzy się jeszcze uczą albo dopiero co wchodzą w dorosłe życie.

Ktoś pytał na kogo głosować - na Narodowców - dajmy im szansę aby weszli do sejmu. PiS szedł teraz w lewa stronę, robiąc niejako miejsce dla Narodowców (szkoda tylko wielka, że przy okazji PiS też tępił Narodowców) - trzeba spróbować i jeśli Narodowcy przejdą próg wyborczy, to moze być o wiele ciekawiej i lepiej niż jest obecnie.

Ps. chyba po raz pierwszy dziś dałem + Verita - mamy święto ;) Co prawda nie zgadzam się z jej wulgaryzmem ale sens wypowiedzi był w miarę dobry ;)

Vote up!
11
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583554

Jest to ciąg dalszy przewrotu komunistycznego przy pomocy mediów i soft terroru (media to w 95% żydzi).
Dlatego też rząd/PiS ich nie aresztuje deprawatorów z Art. 200. k.k. i dlatego są oni nietykalni. Czy decyduje o tym strach PiSiorów czy więzy krwi tego nie wiem.
I jeszcze jedno, WHO to może ustalać standardy, ale swoim ziomkom, w Tel-Awiwie.
 

Vote up!
11
Vote down!
-8

panMarek

#1583578

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jak na dłoni widać, że większość Polaków sprzedała się za judaszowe srebrniki i godzi się na łamane Prawa przez PiS!

Istnieją wszelkie przesłanki by je zaskarżyć w Sądzie - jaki by on nie był... Pisowska prokuratura chroni przestępców przed obywatelami i w tym celu GWAŁCI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO jeszcze bardziej - niż robili to poprzednicy!

Prawie wszystkie inicjatywy polityczne i gospodarcze PiS są niezgodne z obowiązującym Prawem! I

Finansowanie przez Gowina antypolskiej hucpy w Paryżu jest jawnym gwałtem na polskim Prawie. Zamiast ubolewać nad antypolską hucpą Ministra, Rodacy winni pozwać Gowina do Sądu tak samo - jak niemiecką telewizję pozwał Karol Tendera.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25044&Itemid=100

Vote up!
7
Vote down!
-9

Verita

#1583673

Najbardziej bolesną dla opozycji wolnorynkowo/liberalnej jest inicjatywa 500+. PiS jawnie praktykuje rozdawnictwo. Ubogie polskie dzieci przecież mogą wyjechać latem nad morze, a nie potrafią się tam zachować.  Jest to fakt trudny do zaakceptowania przez "wyższe sfery". Emeryci i renciści również nie potrzebują pomocy, są przecież śmietniki. Według sprzyjających Rosji Narodowców/wonorynkowców  należałoby zlikwidować ZUS i wtedy dopiero Polska wyciągnęłaby się z długów. Dobrze byłoby też zredukować kompetencje rządu i utworzyć coś w rodzaju fasady do funkcji reprezentacyjnych. Niech maszerują przy dźwiękach orkiestr z głowami państw i ambasadorami i nie wtrącają się w działalność wolnego rynku.  A jeszcze lepszym pomysłem byłoby wybranie króla. Jak do tej pory najpoważniejszymi kandydatami są Korwin Mikke i Grzegorz Braun. Jeden może być królem, a drugi viceroy'em. Kolejność dla ich sympatyków i przyszłych poddanych jest chyba obojętna. 

-----------------------

Nie wiem kim jest Dakowski. Wiem tylko, że bzdury pisze. Konferencja w Paryżu była zorganizowana przez stronę francuską. Informuje o tym uczestnik konferencji - Polska Akademia Nauk. 

https://forumakademickie.pl/news/skandal-na-konferencji-w-paryzu/

Uważam, że za świadome rozpowszechnianie kłamstw w Internecie powinno się brać do sądu. 

 

 

 

Vote up!
10
Vote down!
-10

AgnieszkaS

#1583681

Mirka Dakowskiego dobrze znam i utrzymujemy od czasu do czasu kontakt. To już starszy pan, profesor fizyki kwantowej i jak ja - weredyk.

Jednakże ostatnio się radykalizuje i jest coraz bardziej emocjonalny. Panna V. podała jego nazwisko, gdyż jest ono w tytule jego portalu/blogu. Nie sądzę by on był autorem tego, co ta latawica po internecie cytuje. Oczywiście bardzo wybiórczo dobiera sobie te protezy blogowe, bo ma świadomość, że sama sobie nie radzi.

I masz rację - cokolwiek zorganizuje ktokolwiek z Polski, to winna jest tylko władza i PIS. Ludzie ciągle nie mają pojęcia, że władza tak daleko nie sięga i ogarnia zaledwie 1/4 ogółu spraw krajowych.

Głupiego komucha broniarza nie można wsadzić, choć ewidentnie działa na szkodę państwa.

Jak widzę, większości się marzy władza autorytarna (mnie często też).

 

Pozdrawiam

Vote up!
10
Vote down!
-6

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1583682

Jeszcze raz weszłam na stronę Mirosława Dakowskiego i dopiero za drugim razem zauważyłam w górnym lewym rogu wręcz niezauważalny, ze względu na rozmiar czcionki, komentarz: "Wpisał: Artur Łoboda". A więc Artur Łoboda jest autorem tego tekstu. Mimo wszystko uważam, że Mirosław Dakowski powinien sprawdzać, co inne osoby na jego stronę wpisują i jak to się ma do rzeczywistości. 

Vote up!
10
Vote down!
-8

AgnieszkaS

#1583685

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

na poparcie swoich kłamstw dystrybuuje żydokomunistyczną propagandę zachwalającą antypolskie fałszowanie historii.

Vote up!
7
Vote down!
-9
#1583694

Dał głos.

Arcykapłanie a w domu wszyscy zdrowi

Shalom

Vote up!
11
Vote down!
-6
#1583697

Make no mistake - "kefas of giantholeassy" is a simpleton and a jerk. 

Vote up!
9
Vote down!
-8

AgnieszkaS

#1583720

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Cos Ci sie przykleilo, wiec wszedlem pomiedzy, by to sie odlepilo ;-)))))

pzdr.

 

ps.niestety "bagaz" damsko -meski zwarty w objeciach szydowskiej desperacji :-)))))

uniemozliwia mi pomocy w tym problemie... Londyn sie zbabjebal ;-))))

 

Vote up!
6
Vote down!
-11

chris

#1583768

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

....dlaczego Pani mnie obraża? Co złego Pani zrobiłam?

Potwierdzam niniejszym, że PAN współorganizował tę konferencję... zatem i współfinansował. Było i jest wiele informacji na ten temat w internecie?

Oto inny przykład.

Kto organizuje i finansuje tę konferencję? Przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Paryżu, Andrzej Woda informuje, że współorganizatorem jest Polska Akademia Nauk, co oznacza, że polscy podatnicy po raz kolejny zapłacą za szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej. „Ta konferencja nie przejdzie bez echa (…) Kolejne pokolenie zostanie znowu przekonane, że mordowaliśmy Żydów, że współuczestniczyliśmy w tym, co robili hitlerowcy” – powiedział Woda i zaapelował o zdecydowaną reakcję ze strony państwa polskiego. Czy będzie taka reakcja?

https://wprawo.pl/2019/02/20/antypolska-konferencja-w-paryzu-z-udzialem-grossa-i-grabowskiego-kto-przeciwstawi-sie-oszczercom-wideo/

A co do prof. Dakowskiego...to przede wszystkim wielki Polak i patriota,  ps. „Andrzej Pomorski”, „Szary” (ur. 3 lutego 1937 w Toruniu) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany. Autor około siedemdziesięciu prac naukowych, głównie z fizyki jądrowej[1][2], były kierownik Zakładu Energii Odnawialnych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach[3]. W latach 1940–1946 przebywał na zesłaniu na Syberii. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL w latach 1980–1989, podziemny wydawca i drukarz, od 1992 działacz „Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”, przeciwnik ewolucjonizmu i energetyki jądrowej.

Proszę się nie kierować wypowiedziami tej nieszczęsnej "latawicy" z Gdyni...której chyba już nikt nie może pomóc. To bardzo przykra sytuacja....

Vote up!
5
Vote down!
-7

Verita

#1583711

Wiele się na ten temat pisało na portalu niepoprawni.pl. Insynuowanie, że polskie władze brały jakikolwiek udział w organizowaniu tej konferencji wynika tylko i wyłączenie ze złej woli.

"W dniach 21–22 lutego br. w Paryżu odbyła się konferencja naukowa „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów” („La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”) zorganizowana przez uczonych z czołowych francuskich instytutów badawczych: École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) oraz College de France. Zaproszeni na nią zostali także uczeni z polskich z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Slawistyki i Instytutu Studiów Politycznych. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska."

https://forumakademickie.pl/news/skandal-na-konferencji-w-paryzu/

Powtarzanie kłamstwa w internecie przez odpowiednio długi okres czasu uczyni w końcu z fałszu prawdę.

 

Vote up!
9
Vote down!
-5

AgnieszkaS

#1583722

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ludzie różnią się między sobą w poglądach. Wszystko w porządku dopóki wspólnie szukają przyczyn, chcą odkryć prawdę i wzajemnie się szanują....Gorzej gdy bezmyślnie zarzucają kłamstwo tym o innych poglądach.

 1.Jak podaje portal wPolityce, partnerami konferencji są francuskie instytucje jak Fundacja Pamięci Shoah, EHESS, CNRS, Centrum Badań Historycznych (EHESS-CNRS), Uniwersytet w Strasburgu..Co jeszcze bardziej skandaliczne, wydarzenie wspierają także polskie instytucje - Centrum Badań Holocaustu PAN i stacja PAN w Paryżu.

https://www.prawdaobiektywna.pl/historia/nagranie-z-konferencji-we-francji-6865.html

 2 .Konferencja była kontynuacją polsko-francuskiej współpracy naukowej, która rozpoczęła się w Paryżu w 2005 r. Wtedy na konferencji wystąpili m.in. Simone Veil, Władysław Bartoszewski, Marek Edelman. https://krytykapolityczna.pl/swiat/konferencja-antysemityzm-korespondencja-z-paryza/

3. Paryska Polonia żąda też ukarania za obrzydliwe tezy Jacka Leociaka, który jest zatrudniony w państwowej przecież instytucji PAN.

https://nczas.com/2019/02/22/ostra-jazda-na-polske-w-stolicy-francji-paryska-konferencja-nowej-szkoly-holocaustu-zgodnie-z-oczekiwaniami-czyli-taki-antypolonizm-ze-szczeka-opada/

Kto  zatem powtarza kłamstwa  w internecie ?

 

Vote up!
5
Vote down!
-7

Verita

#1583729

Jeśli chcemy poznać prawdę to musimy udać się bezpośrednio do źródła. Czyli chcąc więcej wiedzieć na temat konferencji w Paryżu musi zapoznać się z tym, co pisze on niej polski uczestnik, czyli PAN i organizatorzy. Informację PAN już podałam.

 

Na liście współorganizatorów konferencji w Paryżu honorowe pierwsze miejsce zajmuje Fundacja Pamięci o Holokauście, czyli Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Fundacja powstała w 2000 roku, z wkładem pieniędzy wypłaconych Żydom przez rząd francuski za ich własność utraconą w czasie Drugiej Wojny Światowej. W zarządzie Fundacji zasiadają David Rothschild i Eric Rothschild

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_mémoire_de_la_Shoah
http://www.fondationshoah.org/en

Vote up!
9
Vote down!
-7

AgnieszkaS

#1583734

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1583736

Ja Panią nie obrażam tylko koryguję. A jeśli chodzi o "POverita" , połączenie PO i Verita, to był psikus. Poverita oznacza po włosku "biedactwo". Niestety, jest Pani intencją - prawda, czy nie - ciągłe oskarżanie i krytykowanie obecnego  polskiego rządu. Zapewne Pani nie zauważyła, ale to ja zostałam tutaj wyjątkowo po chamsku obrażona. Osoba, która to zrobiła, wyszła z założenia, że używając angielskiego nie można przekroczyć granic i wszystko wolno.

 

Pozdrawiam,

Vote up!
10
Vote down!
-7

AgnieszkaS

#1583730

Niestety nie wszystkim chamstwo  przeszkadza.

Nie jest dla mnie ważne, który rząd , która instytucja , który portal....który idiota....zło jest złem i wtedy krytyka jest potrzebna, dla dobra wszystkich i samego krytykowanego.

Vote up!
7
Vote down!
-7

Verita

#1583732

Ktoś kiedyś się spytał Verita czy wzięła leki. Ona się na to oburzyła ale ja np. na prawdę zauważyłem jakby dwie twarze Verity. Czasem pisze jakby w jakimś amoku (bez leków), a czasem zupełnie przyzwoicie, na temat i bez wulgaryzmów (jak teraz). Czytam dziś Verita i oczom nie wierzę, że daje jej co róż +, za to inni jakby dziś w amoku.

OPAMIĘTAJCIE SIĘ WSZYSCY - PRZESTAŃCIE SIĘ KŁÓCIĆ, PRZECIEŻ CHODZI NAM WSZYSTKIM O POLSKĘ - z tego co zauważyłem, to nie ma tu dużego lewactwa i wygląda czasem tak jak byście na siłę szukali zwady między sobą i się wzajemnie wyzywali. PO CO!?!? proszę wszystkie strony opamiętajcie się i piszcie do siebie z szacunkiem, czasem może uszczypliwie ale niech to nie będzie tak jak byście pisali do największego wroga (bo wydaje mi się, że większych można miec wrogów, chyba, że ktos tu robi za zdrajcę i tylko podjudza...?)

Vote up!
6
Vote down!
-4

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583777

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Lewactwa nie ma, ale sa socjalisci :-))))))

no i szydzi tez sa :-)))))

 co nie calkiem ulatwia komunikacje w tej walce o ta...wolna Polske...

Michnik i Kuron tez walczyli i... wywalczyli... nie mozna im  zarzucic, ze nie...

teraz walcza inne frakcje... tez o wolna Polske...

to takie innne Michniki i Kuroniowe :-)))

Ech Solidarny X, to tutaj nie jest takie proste i przejrzyste jakbys to chcial widziec...

Kazdego z kazdym pogodzic nie sposob, bo... szydostwo ma inne ynteresy...choc..." tyz" patrioci... tylko troche inaczej :-))))

Nie wiem czy Verita bierze leki czy tez nie, ale jedno wiem " Londynczyk" z lekami czy tez bez zawsze jest szarmancki... i umie sie odpowiednio zachowac... , to przyklad dla wszystkich na Niepoprawnych i kilku nawet bierze z niego przyklad...

Gdyby policzyc przez te jego wszystkie lata, to w tej jego uprzejmosci zajmuje niewatpliwie pierwsze miejsce, choc moze nie kazdemu zdarza sie tutaj byc "uprzejmym", ale wiekszosci od czasu do czasu, to na pewno.

Vote up!
6
Vote down!
-11

chris

#1583817

heh niektórzy na mnie też mówią socjalista, jeszcze inni mówią faszysta - w dupie to mam

Obecnie największym wrogiem Polski i Polaków to jest totalitarne lewactwo, więc powinniśmy troche schować swoje ewentualne uprzedzenia do siebie i sobie wzajemnie odpuścić w imię: "wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem". Nie dzielmy się na jednostki, bo tak przegramy. Zjednoczmy się przeciwko największemu złu - totalitarnemu lewactwu.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583899

Teoretycznie wszystkim nam, na blogu "chodzi o Polskę". No i pojawiają się wtedy takie różne "kosióry" czy "kosiury", "bombowe szybowce" v. "szybowcowe bombowce", takie jakieś "kufry" czy "onuce" ("onuckiny")... Częstokroć - z aplauzem blogerów pokroju Verity.

Pojawiają się, uporczywie powtarzane, kłamliwe ataki np. na Piłsudskiego...

PiS - jest winien całej obecnej patologii, Piłsudski - winien wszelkich poprzednich klęsk Polski ("ojcami" sukcesów byli, oczywiście, "inni"). W pewnym momencie niektórzy, bardziej krewcy blogerzy reagują żywiołowo. Trudno im się dziwić. Tłumaczenia, że kłamliwe pomówienia, manipulacje w stosunku do czołowych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości służą wcale nie Narodowcom, tylko "totalitarnej" - jakoś nie docierają...

Jako "dowody" grzechów (politycznych) Piłsudskiego pojawiają się oskarżenia Sikorskiego, Modelskiego... Sikorskiego, który w Moskwie sam zdradził Polskę i Polaków. Który "stał" za stworzeniem obozów (więzień) dla polskich oficerów w Anglii, podczas II WŚ... Modelskiego, który wykazywał się jedynie niezwykłą aktywnością w "śledztwach" wobec oficerów-piłsudczyków. Sikorski natomiast nie był nawet w stanie przeprowadzić ewakuacji polskiej armii z Francji do Wielkiej Brytanii - i wówczas Polacy (polscy oficerowie) sami musieli troszczyć się o to...

Jeśli więc niektórym, niezwykle czasem aktywnym blogerom brakuje wiedzy, i spotykają się z tego tytułu z krytyką, czy różnego rodzaju atakami na blogu - to raczej nie powinni być zdziwieni. Niektóre wystąpienia owych blogerów (nie pokazując palcem) mogą świadczyć o braku wiedzy, czy o "zatrutych źródłach". Niektóre - są raczej skutkiem głupoty ("lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć"). Jeśli jednak pewne kłamstwa są powtarzane uporczywie - to jest to już wraża propaganda i przeciwko takiej, co chyba zrozumiałe, powstaje przeciw-reakcja.

Jeszcze jedno - proponuję, aby ci, którzy czują się "atakowani" -  odpowiadali samodzielnie, bez różnych "dobrych ciotek", czy "obrońców-zbowidowców".

Dla mnie niewątpliwą, ciężką winą PiS-u jest zaniechanie obrony życia poczętego. Niestety - dzieciobójstwo jest zawsze przyczyną klęski. Nie łudźmy się - Bóg nie da się z siebie naśmiewać (wg Gal 6:7). To właśnie mnie przeraża! Tutaj -powinniśmy krzyczeć! Nie ustawać! Ale podobne opowieści jak te Verity że jej "krytyka" służy ku "naprawie Rzeczypospolitej", a to tylko bezmyślne powtarzanie nie własnych, często kłamliwych opinii - ja już "między bajki włożę". A ponieważ ma miejsce powtarzanie cudzych opinii - toteż tak różne wydają się "stany umysłu" Verity.

Pozdrawiam

 

Vote up!
9
Vote down!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1583882

powtórzę co wyżej - zjednoczmy się przeciwko największemu obecnie wrogowi Polski i Polaków - totalitarnemu lewactwu - "wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem" - zjednoczmy się w imię tego

Ps. jeśli PiS robi coś źle, to należy to jasno i merytorycznie mówić, jeśli Narodowcy coś źle, to robimy tak samo. Nie ma świętych krów ALE WALCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM Z TOTALITARNYM LEWACTWEM, a nie między sobą, bo tylko zdrajca i prowokator chce skłócić Polaków między sobą (totalitarne lewactwo jewropejskie do Polaków się nie zalicza)

Vote up!
4
Vote down!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583900

"Z chamstwem walczę ciągle i wciąż"

Braunowa cyniczko i fałszywa babo, a czyj jest ten koment ????
Tak "walczysz" z chamstwem ?????
Weź gumowy młotek i walnij się w ten pusty czerep

http://niepoprawni.pl/ludzie/verita

Vote up!
10
Vote down!
-7
#1583788

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Spieprzaj dziadu !

 

Vote up!
7
Vote down!
-10

chris

#1583818

Panna V go zna ????

Wyczytała i przepisała go z wikipedii.

A my się znamy osobiście i często wymieniamy poglądy. Po prostu gadamy.

I taka latawica, co ma wiedzę, jak wystuka palcami w googlach, śmie się tutaj wymądrzać i wystawiać opinie.

To absurd. Panienka bez życia, kontaktów i środowiska uważa, że jest miarodajna, bo gdzieś coś przeczytała.

Biedaczka.

Vote up!
11
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1583733

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jezeli to prawda, to swiadczy jedynie o tym, ze Polacy doprawdy nadal sa przyjaznie nastawieni do drugich osob i darza ich wielkim zaufaniem, niestety...

Vote up!
6
Vote down!
-10

chris

#1583820

że to PiS nie był organizatorem konferencji w Paryżu tylko żydowsko-francuska strona zajęła się tym starannie i sfinansowała.

A znani naukowcy z PAN, w nadziei otrzymania grantów od tych organizacji, urządzili antypolski spektakl.  

Pałowanie nie zmieni faktów. 

Vote up!
12
Vote down!
-4

AgnieszkaS

#1583832

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

....był RGNZWN PRZZ PN !!!

Gwn dł nklkng pół mln n bdn. .Krk  n zn drgg pństw , któr dwłby pnądz n t by j szklwn. Czy n  zdnm S tż kłm?

https://www.ytb.cm/wtch?v=ZWhvV2vvY

Vote up!
3
Vote down!
-6

Verita

#1583929

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1584025

1.Oświadczenie  Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

"W dniach 21-22 lutego br. te trzy zasłużone francuskie instytucje naukowe zorganizowały w Paryżu międzynarodowe sympozjum pt.: ‚Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów’, na które zaproszeni zostali między innymi uczeni z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska.”

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2554-stanowisko-prezesa-pan-w-sprawie-konferencji-nowa-polska-szkola-badan-nad-historia-zaglady-zydow

2. Narodowe Centrum Nauki przyznało grant w wysokości 522 250 zł dla Centrum Badań nad Zagłada Żydów (prof. Engelking) na projekt "Świadkowie Holokaustu – społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)". Projekt otrzymał pierwsze miejsce listy rankingowej Narodowego Centrum Nauki w panelu HS3 konkursu OPUS 14.

 https://wprawo.pl/2018/05/17/ponad-pol-miliona-zlotych-na-badania-prof-engelking-sami-finansujemy-antypolonizm/

Vote up!
4
Vote down!
-2

AgnieszkaS

#1584095

Trzaskowski knebluje usta Rabiejowi, Misiek Kamiński wyzywa od pedałów, Rostowski szuka homoseksualistów w Parlamencie.
I to niby PiS jest partią homofobiczną?

Vote up!
14
Vote down!
-2
#1583582

Za 25 lat pedofile będą walczyć o swoje prawa ... nie wierzycie ?
A 25 lat temu wierzyliście, że geje będą walczyć o adopcję dzieci ?
Kobieta i mężczyzna chcąc mieć dzieci będą musieli robić to w piwnicy.
Będą zwalczani.

Vote up!
14
Vote down!
-4
#1583607

w Polsce w szkolach uczy dzisiaj tysiace nauczycieli - bylych czlonkow i dzialaczy PZPR. Oni tez przekazuja dzieciom "wartosci" niekoniecznie te najbardziej pozadane przez rodzicow...

W wiekszosci dyskusji na teat "gender" mylone sa pojecia tolerancji i propagowania. Rozumiem, ze dana osoba urodzila sie z psychika kobiety w ciele mezczyzny (lub odwrotnie) - tolerancja polega na traktowaniu takich osob w zwyklych kontaktach miedzyludzkich - jak gdyby nigdy nic - przeciez to ludzie.

Tymczasem lewicowi "postepowcy" chca za wszelka cene narzucic mlodziezy (Polska nie jest wyjatkiem - tyczy to calej Europy, Ameryki Pln. czy tez Azji - oprocz krajow muzulmanskich...) "luzny" styl zycia, w ktorym stosunki seksualne moze miec kazdy z kazdym ... W wielkich miastach mozna dzisiaj mowic o epidemii - czy nie czas powrocic do czasow  zwyklej tolerancji - a wydac wojne propagowaniu?

Vote up!
7
Vote down!
0

mikolaj

#1583651

  Witam! Wprowadzanie w Warszawie LGBT przez Trzaskowskiego, jest niczym innym, jak wprowadzaniem pedofili. Na to Polskie społeczeństwo, musi ostro zareagować.

Vote up!
15
Vote down!
0

ronin

#1583656