Podsłuchy w Polsce. Jak często nas kontrolują?

Obrazek użytkownika Kowalsky
Kraj

Jak często Polska podsłuchuje swoich obywateli? Warto sięgnąć do wydawałoby się "nudnych" sprawozdań i informacji ze służb.

 

Prokurator Generalny informował iż „w 2013 roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 4509 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej, przy czym:

1) sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 4278 osób;

2) sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 16 osób;

3) prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 215 osób.”

 

Rozpatrzenie rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 598).
]]>http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,5,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html]]>

]]>http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/550/598.pdf]]>

 

 

 

Ciekawe uzupełnienie tych informacji można znaleźć w sprawozdaniu

Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 r. (tom II str 481)

]]>http://www.pg.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-generalnej/sprawozdanie-prokuratora-generalnego-z-rocznej-dzialalnosci-prokuratury-w-2013-r.html#.VBsvl1eF_XM]]>

 

Czytamy tam:

 

„Osobnego omówienia wymaga wprowadzona również od dnia 11 czerwca 2011 r. tzw.

zgoda następcza,(...)

Ta nowa instytucja polskiego prawa procesowego okazała się bardzo pomocna

w gromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu karnym, o czym świadczą następujące

liczby:

- w 2013 r. Prokurator Generalny i upoważnieni prokuratorzy okręgowi skierowali do

sądów okręgowych 5 893 wnioski o wyrażenie tzw. zgody następczej, tj. o 988 więcej (20%)

niż w 2012 r., z czego sądy te, po odliczeniu uwzględnionych środków odwoławczych, nie

uwzględniły 118 z nich, tj. 2% wszystkich wniosków.”

 

 

W innym „nudnym” dokumencie znajdziemy informacje o Policji.

 

„Informacji na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy - za 2013 rok” (druk senacki nr 639).

]]>http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,3,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html]]>

]]>http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/600/639.pdf]]>

 

Minister Spraw Wewnętrznych informuje że:

 

„Ogółem w 2013 r. zarządzono 6540 kontroli operacyjnych (w 2010 r. – 8053, w 2011 r. – 6807, w 2012 r. - 5724), w tym:

 4927 - w trybie art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, tzw. tryb zwykły (w 2010 r. – 6312, w 2011 r. – 5571, w 2012 r. - 4307),

 932 - w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji - przypadki niecierpiące zwłoki, czyli zarządzenie kontroli operacyjnej przez właściwy organ Policji, po uzyskaniu pisemnej

zgody właściwego prokuratora, z jednoczesnym zwróceniem się do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia (w 2010 r. – 1741, w 2011 r. – 1236, w 2012 r. - 920).”

 

 

 

Warto powyższe informacje uzupełnić o pozyskane tzw. dane retencyjne. Częstotliwość z jaką Polska po nie sięgała zadziwiała na tle innych krajów europejskich.

 

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2011 r. służby ponad 1,8 mln razy sięgały po tzw. dane retencyjne (dot. billingów, informacji o abonentach oraz o lokalizacji telefonów komórkowych). Rok wcześniej takich zapytań odnotowano 1,4 mln, co było rekordem w UE.

]]>http://biznes.onet.pl/giodo-statystyki-dot-min-billingow-byly-zle-interp,18512,5149624,news-detal]]>

 

 

W 2013 roku przedsiębiorcy otrzymali ok. 1,75 mln żądań o udostępnienie danych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów. W związku z tym, utrzymuje się – zaobserwowany już w roku ubiegłym – trend spadkowy liczby zapytań. W stosunku do 2012 roku odnotowano spadek o około 8,6 tys.

]]>http://uke.gov.pl/informacja-o-rocznym-sprawozdaniu-dotyczacym-udostepniania-danych-telekomunikacyjnych-13495]]>

 

 

 

Raporty z działalności ABW są dostępna na:

]]>http://www.abw.gov.pl/pl/pobierz/raporty/575,Raporty.html]]>

 

Dane statystyczne dotyczące stosowania kontroli operacyjnej w latach 2002-2009 przez ABW

]]>http://www.hfhr.pl/abw-udostepnila-czesciowo-statystyki-dotyczace-stosowania-kontroli-operacyjnej/]]>

]]>http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/prawo-do-informacji-publicznej/dane-statystyczne-dotyczace-stosowani-kontroli-operacyjnej-abw-2.html]]>

]]>http://www.hfhr.pl/abw-ma-udostepnic-dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej/ ]]>

]]>http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/aktualnosci/abw-ma-udostepnic-dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej.html]]>

 

Jeśli chodzi o działania CBA, informacje są dostępne na:

]]>http://cba.gov.pl/pl/informacja-o-wynikach]]>

 

Dane statystyczne dotyczące stosowania kontroli operacyjnej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

]]>http://www.hfhr.pl/cba-ujawnia-dane-dotyczace-kontroli-operacyjnej/]]>

]]>http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/prawo-do-informacji-publicznej/dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej-stosowanej-przez-cba.html]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (10 głosów)

Komentarze

Wielki Brat patrzy.

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1440917

Suche liczby dla osób spoza branży nie mówią wiele, więc uzupełnijmy informację Kowalsky'ego o pewne porównanie, które pozwoli oszacować skalę zjawiska:

Ilość wniosków skierowanych do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o udostępnienie danych – m.in. billingów i lokalizacji – od wszystkich uprawnionych do tego organów  (włączając sądy i prokuratorów):

 • ROK 2009: 1,059 mln
 • ROK 2010: 1,399 mln
 • ROK 2011: 1,874 mln
 • ROK 2012: 1,762 mln
 • ROK 2013: 1,754 mln

Celowo wyróżniłem trzy lata, do których chcę się odnieść.

 1. W roku 2009 "pękła" magiczna bariera miliona zapytań.
 2. Dwa lata później, w 2011, mieliśmy okazję porównać jak te dane prezentują się na tle innych państw UE. Okazało się, że te 1,8 mln zapytań to kilku bądź kilkunastokrotnie więcej niż np. u naszych sąsiadów Czech czy Słowacji ale o 35 razy więcej niż w zdecydowanie większych i bardziej narażonych na rozwój terroryzmu Niemczech! Trzydzieści pięć razy!
 3. Jak jednak widzimy w raporcie z 2013, liczba zapytań spada... ale czy na pewno? Dane opublikowane przez UKE obejmują informacje zebrane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy mają obowiązek do 31 stycznia każdego roku przygotować i wysłać raport retencyjny. Operatorów od Orange po firmę "Najszybszy internet we wsi" z Pipidowa Górnego. Jednak w tym samym czasie Policja i służby publikują swoje dane mówiące o tym, że skierowały w 2013 roku ponad 2 mln zapytań tego typu. !?!

Wniosek? Tak naprawdę nikt nie kontroluje ingerencji służb w dane telekomunikacyjne, bo nawet nie jesteśmy w stanie określić jaka jest skala zjawiska. Kontrola przeprowadzona przez NIK pod koniec 2013 roku stwierdza: "Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa. W ocenie NIK uprawnienia służb do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania."

I co? I skracając skecz pewnego znanego aktora można rzecz - pomyśl se pan jakieś słowo na literę g...

 

pozdr...

/benjamin

 

Źródła:

 1. UKE Informacja o rocznym sprawozdaniu dotyczącym udostępniania danych telekomunikacyjnych
 2. NIK o billingach
 3. własne :-)

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1440947

Podsluchy w Polsce Echelon inwigilacja za Kaczynskiego i Tuska: http://www.tylkoprawda.com/fakty/inwigilacja-podsluchy-echelon-w-polsce/

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1520603