Masoneria, Illuminati, NWO i ‚teorie spiskowe’, czyli spróbujmy to jakoś ułożyć

Obrazek użytkownika reign_77
Świat

Nie można pisać i obserwować tego, co dzieje się w polityce i gospodarce na świecie nie uwzględniając masonerii i sił ponad narodowych. Co ciekawe, spora część ‚nie wierzy’ (jeśli tak można rzec) w istnienie czegoś takiego. Żyjemy na szczęście w czasach wyszukiwarki internetowej google, gdzie można znaleźć bez problemu adresy lóż masońskich.

Nie zamierzam jednak w tym artykule przekonywać że istnieją wielkie, tajne układy. Jeśli ktoś ich nie uznaje – trudno. Widać ma taka osoba problemy z odbieraniem rzeczywistości bądź w ogóle nie zna sytuacji i działań rządów na świecie. Tym artykułem chcę przedstawić ‚swoją wizję’ układów na świecie. Nie mam oczywiście monopolu na to i mogę się pomylić. Ponadto oczywista sprawa – nie mam dostępu do wszystkich źródeł i informacji na ten temat. Zresztą nie ma chyba nikt, poza samymi zainteresowanymi.

Trzeba jeszcze powiedzieć jedno – nie można mówić o masonerii i nie mówić o Bogu i Piśmie Świętym. Jedno z drugim się łączy, zresztą gdyby tak nie było, czemu masoneria tak atakowałaby Kościół? Ale o tym wszystkim za chwilę.

Masoneria i jej osiągnięcia

Po pierwsze – Wielka Rewolucja – czy jak kto woli – Rewolucja Francuska. Obalono tam władzę króla, okrzyknięto hasło ‚wolność, równość i braterstwo’. Palono kościoły, mordowano osoby wyższego stanu.. a zaraz potem zwykłych ludzi. Idea rewolucyjna została zaniesiona potem na bagnetach przez Napoleona, który wprowadzał w podbitych ziemiach prawo wykreowane przez masonerię. Ideą była zjednoczona Europa, która mimo rozbicia na mniejsze państwa, byłaby kontrolowana politycznie przez Francję. Spośród wypowiedzi osób, o których wiadomo, że należeli do lóż masońskich, dowiadujemy się, że jest to ich pierwsze wielkie dokonanie, z którego są dumni do dzisiaj.

Po drugie – powstanie Stanów Zjednoczonych. Każdy z założenia jest tam równy, ma zagwarantowane prawo do wolności. Mimo, iż był to (i jest nadal) zlepek ludzi o różnych narodowościach, wytworzono tam w umysłach ludzi poczucie nowej, nie istniejącej przecież (ew. należącej do Indian) narodowości – amerykańskiej.

Kolejną rzeczą jest laicyzacja Europy i świata.

Następną sprawą jest wywołanie I i II wojny światowej, ale o tym więcej za chwilę.

Podziały i różnice

Masoneria, jak nieraz próbują przedstawić to portale piszące o tym, nie jest jednolitą organizacją, która kontroluje świat i doskonale się ze sobą dogaduje. Masoneria jest podzielona, świadczą choćby o tym sytuacje z okresu Wielkiej Rewolucji. Np. propozycje prawa wyborczego. Były głosy, by dać je wszystkim (wersja jaką my znamy) od pewnego wieku. Były głosy by dać je także kobietom. Były też głosy, by panowało kryterium majątkowe. Inna sytuacja – walka o władzę poszczególnych ugrupowań. Wszystkie one były związane z lożami masońskimi.

Kolejna kwestia podziałów – wizja polityczno-gospodarcza świata. Celem masonerii jest utworzenie rządu światowego na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy (obecnie realizowanej) wizji Stanów Zjednoczonych Europy. Jednak są tutaj duże różnice. Są wizje społeczeństwa demokratycznego (USA), jak i totalitarnego pod przykrywką demokracji (UE, byłe ZSRR), czy oficjalnie jedynowładztwa (III Rzesza). Czy te różnice są wykreowane sztucznie czy dzielą loże na prawdę – nie wiem. Faktem jest, że te różnice są.

Istnieje także różnica w wizji gospodarki. Na powyższych przykładach można dostrzec gospodarki centralnie sterowane, socjalistyczne jak i skrajnie liberalne. Co ciekawe, nigdy nie spotkałem się z wizją wolnego rynku wśród artykułów czy książek o masonach.

Ponadto ilość lóż. Istnieją dwie loże ‚regularne’ – ‚The Globe’ w Londynie oraz ‚Wielki Wschód Francji’ w Paryżu. Od nich powstawały loże masońskie w Europie i na świecie. Ich ideologia (oficjalnie oraz pół oficjalnie) pochodzi bez większych zmian z czasów Wielkiej Rewolucji. Istnieje jednak kilkadziesiąt (czy może i kilkaset?) lóż ‚nieregularnych’, czyli powstałych bez porozumień z ‚lożą matką’ lub po jakimś czasie z różnych przyczyn odłączonych od loży regularnej. I tak np. mamy ‚Holland Lodge’ do której należał Franklin D. Roosevelt, mamy loże, w których mogą zasiadać kobiety, loże założone przez Żydów (w XX w. dopiero loże regularne uznały istnienie loży Żydowskich i z niektórymi zaczęły utrzymywać chłodne relacje), czy sławne i znane wszystkim loże zakonu Illuminatów.

Podziały wychodzą też na jaw w przypadku I i II wojny światowej, ale – jak już napisałem – będzie za chwilę.

Jak wyglądają podziały? Politycznie można wyznaczyć podział na :

- USA, Ameryka Północna i Izrael

- Rosja

- Chiny

- UE – tutaj rozróżniamy Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, które rywalizują także między sobą o wpływy w Unii.

Każda z frakcji w jakimś stopniu jest niechętna pozostałym. UE powstało jako przeciwwaga dla gospodarki Amerykańskiej, Rosja to była agentura ZSRR, wroga wobec wszystkich. Chiny to nowa potęga gospodarcza, która chce zagarnąć rynek światowy dla siebie.

Jednak w moim przekonaniu rządy tych państw są marionetkami. Głównymi ‚graczami’ w rozdaniu są:

- Rothschildowie

- Warburgowie

- Rockefellerowie

- Grupa Morgana

- Grupa Bilderberg – ta w szczególn0ści interesuje się Europą.

Czary i kult szatana

Jeden z niemieckich dziennikarzy twierdzi, że obecnie czary są raczej odrzucane przez masonerię. Swego czasu były częste przypadki odprawiania rytuałów, jednak była to tendencja wzrostu zainteresowania okultyzmem na świecie w ogóle. Największe zainteresowanie wśród masonów wykazywali Illuminaci. Ich mistrz był wielkim miłośnikiem sztuk tajemnych i fascynowały go magiczne rytuały. Jako iż wśród nich najdłużej utrzymywała się ‚moda’ na czary, stąd zaczęto kojarzyć masonerię z magią.

Jeśli chodzi o kult szatana – oficjalnie masoneria go nie uznaje. Natomiast ich ataki na Kościół (Rewolucja Francuska, objawienia w Fatimie i propaganda ówczesnych laickich władz Portugalii, bolszewicka nienawiść do wszystkiego, co duchowe etc.) sugerują coś innego.

Finanse i środki masonerii

Oficjalnym źródłem dochodów każdej loży masońskiej jest składka członkowska. Wysokość jest różna. O ile pamiętam, w Wielkim Wschodzie Austrii wynosiła ona 5% miesięcznego dochodu. Z tym że trzeba pamiętać, że byle kto nie należy do lóż. Średnia składek miesięcznych wynosiła tam bodajże 4 tys. euro (sic!).

Nie są to jednak jedyne ich źródła. Duże dochody uzyskują (nieoficjalnie oczywiście) z pornografii, aborcji oraz środków antykoncepcyjnych (o tej kwestii kiedy indziej), które w skali światowej stanowią naprawdę potężną sumę (pornografia to ponad 30% internetu!).

Nieoficjalnie też zdobywają pieniądze na pół legalnych wydobyciach surowców oraz sprzedaży broni. Czy tak jest – nie wiem.

Cele

Stworzenie Nowego Porządku Świata (New World Order, w skrócie NWO) na zasadach i wartościach nadanych przez człowieka, sprzecznych z tzw. Naturalnym Porządkiem Świata, z zasadami i wartościami Bożymi, uznanymi przez cywilizację łacińską. Zawiera się w tym totalna swoboda seksualna i moralna (coś, co dzisiaj nazywa się tolerancją).

Utworzenie rządu światowego, który oficjalnie zjednoczy cały świat. Z tym łączy się także zniszczenie narodów i państw narodowych (vide Francja, gdzie Francuzi są już chyba mniejszością narodową).

Wiara w Boga-Stwórcę, wprowadzenie uniwersalnej religii ‚oświecenia (dosł. lucyferiańskiej)’, walka z innymi religiami, w szczególności z Kościołem Katolickim i Islamem.

Plan trzech wojen

Albert Pike w 1871 roku wysłał innemu ważnemu członkowi masonerii plan trzech wojen światowych, które mają rzekomo przynieść masonom osiągnięcie swoich celów. Plan I wojny:

I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia masonom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu.

Różnice pomiędzy agenturami masonerii między brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm.

Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.

Udało się. Powstał ZSRR, chciano przeprowadzić rewolucję światową, ale się nie udało. Co ciekawe, plan zakładał to, ponieważ mówił o drugiej wojnie:

Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy nazistami i syjonistami politycznymi.

Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu

Pierwsze w tekście uderza to, że określenie ‚nazizm’ zostało napisane pod koniec XIX wieku, kiedy to taka ideologia czy wizja nie była powszechnie znana.

Jeśli tekst jest autentyczny, to ciężko nie widzieć w tym jakiegoś nadprzyrodzonej ingerencji sił wyższych. A jaki jest plan III wojny – tej, która ma nadejść?

Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury masonów pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Państwa Arabskie) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.

Brzmi nieprawdopodobnie. Jednak obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie wskazuje na to, że coś takiego może się zdarzyć.

Przekłamania o masonach

Najpopularniejszym kłamstwem jest, że masonami rządzą Illuminaci. Nie może być to prawdą, ponieważ Illuminaci są nieregularnym odłamem. Z tą grupą wiąże się kolejne kłamstwo, a mianowicie to, że cały świat jest już pod kontrolą tajnych sił i robią ze społeczeństwem co chcą. Czy cały świat jest już w rękach jakichś tajnych sił? Możliwe, chociaż osobiście sądzę, że nie. Nawet jeśli by był, nie jest w rękach tego samego ugrupowania.

Kolejnym jest, że religie z Kościołem Katolickim na czele działają w interesie masonów. Nie jest to prawdą. Faktem jest, że agentura masońska chce wejść w struktury religijne, ale nie znaczy to, że je kontrolują. Papież Jan Paweł I został ‚zdjęty’ przez masonów (pisałem o tym jakiś czas temu), ale Jan Paweł II (po tym jak zaczął szerzyć swego rodzaju ‚rewolucję’ wyznaniową wzmacniając Chrześcijaństwo na całym świecie) przeżył zamach.

Islam także nie może wspierać masonerii. Islamiści są przeciwni ich idei i (część z nich) otwarcie jest wrogo do nich nastawiona.

Kolejna kwestia to same strony mówiące o NWO. Często mówią o nich jako o Bestii z Apokalipsy św. Jana. Że to musi nadejść, że zdobędą cały świat.. i na tym koniec. Zastanawia mnie w tej sprawie, czemu nie powołują się na dalszą treść Pisma? Czemu nie mówi się o tym, że to będzie krótki okres (bardzo ciężki i trudny, owszem) po którym nastanie zwycięstwo Dobra i Prawdy?

Podsumowując już, temat jest trudny i obszerny. Informacje dotyczące tematu można bez problemu znaleźć w internecie, ciężej jednak jest wyselekcjonować co jest prawdą, a co nie. Tak naprawdę jedyne co możemy zrobić, to żyć dobrze, wierzący jeszcze powinni czytać Pismo i modlić się. W końcu plan Pike’a mógłby się nie spełnić – w Fatimie Matka Boża powiedziała, żeby ‚modlić się za Rosję, bo nadejdzie wojna gorsza, większa i straszliwsza od tej poprzedniej’. Znaczy więc, że II wojna mogłaby nie wybuchnąć, zabrakło jednak modlitwy.

I pamiętajmy też, że nawet jeśli czasy o które walczą masoni nadejdą, to prędzej czy później to wszystko będzie musiało upaść. Żadne imperia nie są wieczne.

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Komentarze

Polecam temu,który dał jedynkę.Trochę iluminacji mu nie zaszkodzi.

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
1
Vote down!
-1

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#296424

jest już w rękach jakichś tajnych sił?
Czy to są tajne siły, czy półtajne, czy inne to chyba należy brać pod uwagę moment organizacyjny masonerii czy jakichś innych tajnych sił. Loże masońskie nie są z reguły wyłącznie klubami dyskusyjnymi we własnym gronie. One posiadają bardzo dobrze zorganizowaną sieć opasującą, w zależności od wielkości loży, cały Glob. Istotą organizacyjną jest z reguły to, że pozyskują one do swoich organizacji ludzi z różnych zawodów. Tak jest w przypadku "przedszkola" masonerii czyli np. Rotary Club. To jest klasyczny przykład penetrowania działalności różnych branż, w których mają swoich przedstawicieli. Inne, te wielkie loże, mają swoich przedstawicieli na każdym kontynencie, starają się mieć w każdym państwie aby móc wpływać na podejmowanie decyzji zgodnych z ich przesłaniem.
Pozdrawiam

Poprzedni wpis jakoś mi się pomyłkowo kliknął i zatwierdził.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Szpilka

#296513

Polecam poczytać. A jek kto nie wierzy, jego du..sz spłonie ze wstydu na Sądzie Ostatecznym. I tyle w temacie.

******
"Not Every Conspiracy is a Theory"
******
Nie ufam Tuskowi i Putinowi
Mam plany na przyszłość.
Nie mam żadnych myśli samobójczych.
*****

Vote up!
0
Vote down!
-1

****** "Not Every Conspiracy is a Theory" ******

#296539