Zielona wyspa - budowa w toku.....

Obrazek użytkownika kryska
Kraj
- Polska była i jest zieloną wyspą; pokazywana jest jako przykład, jak sobie radzić z kryzysem - tę bajkę opowiada nam nieustannie jedynie słuszny i umiłowany wódz od lat. Donald Tusk chwalił się - na tle czerwonej mapy Europy - polskim wzrostem gospodarczym. Mieliśmy być, wedle rządowej narracji, jedyną zieloną wyspą na naszym kontynencie. "Zielona" na mapie, na której tle prezentował się premier, nie była tylko Polska, ale jeszcze dwa inne kraje. Pierwszym była Grecja, wówczas zielona, która niedługo potem pogrążyła się w kryzysie, a kraj opanowały strajki i protesty, które sparaliżowały Grecję. Spowodowało to wymianę rządu i ostrą interwencję ze strony UE, która zmusiła Greków do olbrzymich cięć i oszczędności. Drugim zielonym państwem był... Cypr. To samo państwo, które dziś - jak celnie ujął Zbigniew Kuźmiuk - podlega dyktatowi strefy euro, i którego mieszkańcy bezskutecznie szturmują bankomaty. Przypomnijmy - chodzi o pieniądze Cypryjczykow, które w ramach oszczędności zostały przekazane na specjalną jednorazową opłatę od posiadanych na rachunkach środków na ratowanie budżetu, zostały już zablokowane w piątek wieczorem. A co z tą zieloną IIIRP? Od 1990 r. gospodarka polski przeżywa regres - tak uważa Polskie Lobby Przemysłowe i na potwierdzenie przytacza twarde dane. Również niektórzy eksperci potwierdzają tę czarną wizję. Polskie Lobby Przemysłowe zabrało głos z okazji wycofania produkcji z tyskiej fabryki Fiata. Zdaniem organizacji zjawisko to wpisało się w panujący od wielu lat proces deindustrializacji Polski. "Obecnie produkcja czysta przemysłu przetwórczego jest w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca średnio ponad 3-krotnie niższa niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i średnio ponad 2-krotnie niższa niż w Czechach i Słowacji" - alarmuje na swoich stronach PLP. - "Przytoczone powyżej dane wskazują na regres mający miejsce w gospodarce polskiej, a także i na udział w tym regresie dominującej w niej pozycji kapitału zagranicznego. Wskazują też, że regres ten jest powiązany z brakiem w Polsce polityki gospodarczej państwa koordynującej i ukierunkowującej rozwój społeczno-gospodarczy Polski w oparciu o wieloletnie programowanie gospodarcze" - czytamy w stanowisku PLP. Winą za taką sytuację Polskie Lobby Przemysłowe obarcza dominację obcego kapitału w gospodarce naszego kraju. Co prawda w rękach kapitału zagranicznego znajduje się około połowa przemysłu Polski, ale są to zazwyczaj zakłady duże i o kluczowym znaczeniu. Z kolei należące do polskiego kapitału małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczoną zdolność do konkurowania na światowych rynkach. W rezultacie traci cała gospodarka. Polskie Lobby Przemysłowe twierdzi, że sposobem na rozwiązanie problemu byłoby wspieranie przemysłu przez państwo za pomocą specjalnych programów i funduszy. - Zestawienie danych nie jest zbyt korzystne. To nie jest tak, że w Polsce dzieje się coraz gorzej, ale określona polityka przynosi określone skutki - twierdzi Teluk. Jego zdaniem zaniedbanie przemysłu było jedną z przyczyn wypychania młodych Polaków na emigrację. - Dobrze, że ktoś podnosi głos w tej sprawie - podsumowuje Teluk. Polskie Lobby Przemysłowe to działająca od dwudziestu lat niezależna organizacja społeczna zrzeszająca różne instytucje działające na rzecz polskiego przemysłu. PLP nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej i ogranicza się wyłącznie do funkcji opiniotwórczych i opiniodawczych oraz edukacyjnych. Nie jest też klasyczną organizacją lobbystyczną, działa bowiem w oparciu o pracę społeczną. ]]>http://finanse.wp.pl/kat,104596,title,Polska-to-nie-zielona-wyspa-tylko-...]]> ]]>http://wpolityce.pl/artykuly/49414-pamietacie-zielona-wyspe-premiera-tus...]]> Tusk: Nadal jesteśmy zieloną wyspą. Tylko ludzie są wkurzeni i dlatego potrzeba nowej ustawy aborcyjnej i homozwiązków. Cały tekst: ]]>http://wyborcza.pl/1,75478,12677047,Tusk__Nadal_jestesmy_zielona_wyspa__...]]> Jak widać budowa zielonego raju trwa juz ponad 20 lat i jest to budowa wciąż w toku.
Brak głosów

Komentarze

Zielona wyspa,ryży za pewnie myślał o wyspie Wielkanocnej,gdzie prócz trawy zielonej,same kamienne pomniki,i skały.
A w Polsce nawet trawa zielona się buntuje przeciw ryżemu,i nie chce wzejść.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#347502

Pokaz cos optymistycznego np. jak ten chyzy roj wisi na

galezi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#347508

Może nie przy Świętach.

Jak zawiśnie za poślednie, nomen omen ziobro, to będzie inne święto.

Pozdrawiam

jwp - Ja też potrafię w mordę bić.

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Vote up!
0
Vote down!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#347511

nawet władimir władimirowicz jej nie podskoczy

Vote up!
0
Vote down!
0
#347557