Dziady bezdomni

Obrazek użytkownika kryska
Kraj

Według ONZ na świecie jest ponad 100 milionów bezdomnych.
W Polsce żyje, według niektórych szacunków, prawie pół miliona ludzi bez dachu nad głową.
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w związku z udzieloną dotacją na pomoc bezdomnym wynika, iż jest ich ok. 80-130 tys. osób.
Zdaniem Caritas Polska jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, które formalnie skorzystały z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Wielu z nas marzy o udanej karierze, wysokiej pensji, prestiżu i samorealizacji. Jak wynika z hierarchii potrzeb Maslowa, aby podejmować działania zmierzające do realizacji tych celów, należy mieć jednak zaspokojone podstawowe potrzeby.

Liczba bezdomnych i liczba bezrobotnych w Polsce ciągle rośnie.

W 2011 roku po raz pierwszy w spisie powszechnym zostali policzeni bezdomni. Na razie tylko ci, którzy nie korzystają z zakwaterowania oferowanego przez pomoc społeczną. Wyniki są zaskakujące. Spośród dużych polskich miast Wrocław jest na drugim miejscu pod względem liczby bezdomnych na ulicach. Zliczono ich u nas aż 640. Z wynikiem 1340 wyprzedza nas tylko prawie dwa razy większa Warszawa. Inne miasta mają znacznie niższe wskaźniki. W Krakowie w parkach i w okolicach dworców naliczono 280 bezdomnych, a w Poznaniu - tylko 200.

Bezdomni i bezrobotni są wśród nas.
Ostatnie badania wykazują, że gwałtownie rośnie odsetek bezrobotnych wśród absolwentów wyższych uczelni.
Na jaką pomoc mogą liczyć od państwa bezrobotni absolwenci? Czy przysługuje im forma stypendium, jeśli po szkole kontynuują naukę? Jakie warunki muszą spełnić, aby dostać pieniądze? - zapytaliśmy Mariusza Ratajkiewicza p.o. Kierownika Działu Aktywizacji Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie:
- Stypendium może dostawać absolwent (absolwentem jest się przez 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły podanej w dyplomie), który po pierwsze jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a po drugie został przez ten urząd skierowany na szkolenie lub bezpłatny staż u pracodawcy. Każdy absolwent, który spełni te warunki, otrzyma od nas stypendium. Na razie niezbyt wiele osób zgłasza się do nas w tej sprawie, w tym roku na staż skierowaliśmy blisko 180 absolwentów, a na szkolenia 300 osób....

Główny Urząd Statystyczny podał niedawno, że w marcu stopa bezrobocia wyniosła 13,3 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca wyniosła 2 mln 141,9 tys. osób (w tym 1 mln 102,8 tys. kobiet).
Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się tradycyjnie w województwach: warmińsko-mazurskim (21,1 proc.), zachodniopomorskim (18,5 proc.), kujawsko-pomorskim (17,8 proc.), lubuskim i podkarpackim (po 16,3 proc.) oraz świętokrzyskim (16,0 proc.).

Jednak najbardziej niepokojące są dane dotyczące bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni i to w dużych miastach. Według danych z końca marca opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bez pracy pozostawało niemal 236 tys. osób z wyższym wykształceniem. To prawie o 10 tys. osób więcej niż pod koniec zeszłego roku

W 2007 r. bezrobotnych z wyższym wykształceniem było 120 tys., rok później 125 tys, w 2009 r. już niemal 180 tys., w 2010 r. 205 tys., a w zeszłym roku 226 tys.

Największa liczba osób pozostających bez pracy jest w wieku 18-24 - 437 tys. oraz 25-34 lata - 637 tys. Co ciekawe, sytuacja osób młodych z wyższym wykształceniem jest najgorsza w Opolu i w...Warszawie. W stolicy co czwarty absolwent wyższej uczelni nie może znaleźć pracy.

WAAAADZA nie pozostawia tych ludzi samych.
WAAAADZA roztacza nad nimi opieke i to już w szkole.
WAAAADZA przygotowuje absolwentów liceum do bezrobocia i bezdomności.

Trzymajacy władzę wyszli tegorocznym maturzystom naprzeciw ich oczekiwaniom.
Dziady i Ludzie Bezdomni na maturze.
W piątek, maturzyści zmierzyli się z Dziadami, Lalką i Ludźmi Bezdomnymi.
Dziady i ludzie bezdomni to bardzo przyszłosciowe tematy i waaaadza nie może pozostać na nie obojtna.
Wyników jeszcze nie znamy, ale uczniowie zgodnie mówią - matura nie była trudna.
Nie będzie też trudne być bezdomnym dziadem, skoro matura z bezdomnych dziadów zaliczona na pięć.

WAAAADZA nauczy bowiem jak żyć bedąc dziadem i bezdomnym.
I nikt już nie wywoła troski na cudownym obliczu umiłowanego jakimś trywialnym pytaniem:

- "Jak żyć panie premierze"?-

ps. materiały z sieci

Brak głosów