PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO – CZĘŚĆ 2.

Obrazek użytkownika Redakcja
Kraj

Publikujemy za zgodą autora kolejną porcję obowiązkowych pytań do Bronisława Komorowskiego.

30. Czy wiedział, że w 2004 roku płk. Aleksander L. przedstawiając się jako rzecznik prywatnych interesów Bronisława Komorowskiego oferował dziennikarzowi Leszkowi Misiakowi informacje o wypadku syna Komorowskiego Piotra, potrąconego w Warszawie przez auto znanego biznesmena?
Czy jest mu wiadome: skąd Aleksander L. posiadał szczegółową wiedzę o kulisach zdarzenia, skoro nie informowały o nim media?

31. Skąd posiadał niejawną wiedzę na temat procesu tworzenia nowych służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, gdy w wypowiedzi dla „Trybuny” w dniu 02.02.2007 roku stwierdził: „Poza tym tam się ciągle odbywa nabór nowych ludzi. Częściowo sa to pewnie agenci ze starych służb. A reszta to pewnie studenci, harcerze itp. Zanim te służby będą w stanie działać skutecznie, upłynie 10, 15, a może 20 lat” ?
Twierdzenie to jest zbieżne z tezą zawartą w sporządzonym rok później tzw. raporcie płk. Grzegorza Reszki, o którym informowały media w dniu 20.02.2008 roku. Przekaz ten zawierał uwagę: „w SKW zatrudnieni zostali też dawni harcerze i działacze partii, z którymi związany był Macierewicz.”

32. Czy prawdą jest, że we wrześniu 2007 roku spotkał się z Jerzym G. – byłym oficerem WSI, obecnie prezesem warszawskiej spółki zajmującej się systemami telekomunikacyjnymi?
Czy Jerzy G oferował mu zakup aneksu do raportu i czy jest mu wiadome, że rozmówca nagrał treść tej rozmowy?
Jak podaje Leszek Szymowski w artykule „Polityczna prowokacja” – „Najwyższy Czas” nr.25 (966) z 20 czerwca 2009r: „ ABW wszczęła przeciwko Jerzemu G. śledztwo dotyczące jego udziału w nielegalnym handlu bronią oraz przeszukała jego mieszkanie i biuro, poszukując nagrania rozmowy z Komorowskim. Ponieważ nagrania nie znaleziono, sprawa stanęła w miejscu”.

33. Dlaczego, w październiku 2007 roku, mając możliwość złożenia wyjaśnień i ustosunkowania się do treści aneksu odmówił stawienia się przed Komisją Weryfikacyjną WSI ?

34. Czy spotykając się z płk. Aleksandrem L. miał wiedzę, że ten były szef kontrwywiadu WSW jest rozpracowywany przez ABW na okoliczność kontaktów z wywiadem rosyjskim?

35. Dlaczego przez ponad dwa tygodnie ukrywał fakt spotkań z oficerami byłej WSI, którzy ofiarowali mu zdobycie i dostarczenie tajnego aneksu do raportu o WSI?

36. Dlaczego natychmiast nie powiadomił organów ścigania lub którejś ze służb specjalnych, choć oficerowie ci mieli mu też oferować dowody na domniemaną korupcję w komisji weryfikacyjnej?
Zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k.: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (...)”.

37. Dlaczego, pełniąc obowiązki marszałka Sejmu przystał na propozycję płk. Aleksandra L. nielegalnego uzyskania informacji stanowiących tajemnicę państwową i umówił się z nim w kwestii dalszych kontaktów?
W dniu 27.07.2008r., składając zeznania w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds. 26/07 Bronisław Komorowski pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał: „Ja wyraziłem wstępnie zainteresowanie jego propozycją. Umówiliśmy się, że on odezwie się, gdy będzie miał możliwość dotarcia do tych dokumentów”.
Tym samym - pod pozorem zdobycia dowodów popełnienia przestępstwa przekroczył swoje uprawnienia i mógł naruszyć normę art. 231 § 1 kk, zastępując powołane do tego służby i organy państwowe, takie jak prokuratura lub Policja. Mógł także nakłaniać do popełnienia przestępstwa z art. 265 § 1 kk (gdyż dalsza część aneksu do raportu o WSI miała dopiero zostać zdobyta przez płk. Aleksandra L. i mu przekazana), działając przy tym na szkodę interesu publicznego, jaką spowodowałoby ujawnienie tajemnicy państwowej, czym mógł wyczerpać znamiona art. 18 § 1 i 2 kk.

38. Z jakimi jeszcze oficerami WSW/WSI (poza płk. Aleksandrem L. i płk. Leszkiem Tobiaszem) spotykał się w okresie od października do grudnia 2007 roku?

39. Czy jest mu wiadome, by jego wieloletni współpracownik z czasów, gdy był ministrem obrony narodowej gen. Józef Buczyński spotykał się z byłymi oficerami WSI w sprawie aneksu do Raportu z Weryfikacji WSI ?

40. Czy spotkania te były realizowane na polecenie Komorowskiego?

41. Z jakiego powodu nie zawiadomił "o prowokacyjnych działaniach oficerów WSI" ówczesnego szefa komisji weryfikacyjnej premiera Jana Olszewskiego?

42. Z jakiego powodu w lutym 2008 roku stwierdził: „muszę zobaczyć aneks przed publikacją” i jakimi informacjami, potencjalnie zawartymi w aneksie był osobiście zainteresowany?
(wypowiedź Komorowskiego dla prasy z 05.02.2008r.)

43. Dlaczego w dniu 27.07.2008r., składając zeznania w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie syg. akt PR-IV-X-Ds. 26/07 zataił istotną informację mogącą świadczyć, że działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem Bondarykiem (Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Grzegorzem Reszką (p.o. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego), Pawłem Grasiem (zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji ds. Służb Specjalnych) oraz płk. Leszkiem Tobiaszem (negatywnie zweryfikowanym oficerem b. Wojskowych Służb Informacyjnych) mógł starać się zdyskredytować członków Komisji Weryfikacyjnej kierując na nich podejrzenie o przestępstwo korupcji?
Jak zeznał płk.Leszek Tobiasz, na początku listopada 2007 r. doszło do jego spotkania z w/w osobami, a na spotkaniu poczyniono ustalenia w zakresie postępowania z członkami Komisji Weryfikacyjnej. Biorąc pod uwagę dalsze zdarzenia w zakresie szeroko zakrojonych działań wobec członków Komisji i jej pracowników można stwierdzić, iż poczynione ustalenia były realizowane przy udziale płk. Leszka Tobiasza, jako jedynego świadka w śledztwie w sprawie domniemanej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej.
Poseł Paweł Graś oraz płk Leszek Tobiasz (jak wynika z informacji prasowych) zeznali, iż takie spotkanie miało miejsce.
Fakt ten nie pojawił się natomiast w zeznaniach Bronisława Komorowskiego.

44. Dlaczego w swoich zeznaniach w dniu 27.07.2008r., złożonych w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds. 26/07 zataił informację o rzeczywistych kontaktach płk Leszka Tobiasza z ABW twierdząc, iż płk Tobiasz stawił się do dyspozycji ABW w grudniu 2007 r., natomiast sam płk. Tobiasz oraz poseł Paweł Graś twierdzą, iż pierwsze spotkanie z ABW miało miejsce na początku listopada 2007 r.?
Jak donosiła prasa („Nasz Dziennik, 13 października 2008 r., nr 240) z zeznań płk Leszka Tobiasza wynika, iż spotykał się z Bronisławem Komorowskim ponad miesiąc wcześniej niż podawał to marszałek.

45. Dlaczego w swoich zeznaniach w dniu 27.07.2008r., złożonych w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds.26/07 podał nieprawdziwą informację w kwestii terminu i okoliczności poznania płk Leszka Tobiasza zeznając: „po kilku dniach pani Jadwiga Zakrzewska, poseł PO, przekazała mi, że chce się ze mną spotkać pułkownik z WSI, który jest jej sąsiadem” podczas gdy posłanka Jadwiga Zakrzewska zaprzeczyła tej informacji ?

46. Dlaczego w swoich zeznaniach w dniu 27.07.2008r., złożonych w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds. 26/07 pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał: „nazwisko Wojciecha Sumlińskiego kojarzę jedynie z prasy. Nie znam go osobiście”, podczas gdy w listopadzie 2008 roku Wojciech Sumliński składając wyjaśnienia przed sejmową komisją ds. służb specjalnych oświadczył, że spotykał się wielokrotnie z Komorowskim w roku 2007, a tematem ich rozmów był przygotowywany dla programu „30 minut" w TVP Info materiał o Fundacji Pro Civili?

47. Czy może potwierdzić lub zaprzeczyć, że w roku 2007 spotykał się z dziennikarzem Wojciechem Sumlińskim, a tematem ich rozmowy była m.in. działalność Fundacji Pro Civili ?

48. Dlaczego, podczas wywiadu dla programu I PR w dniu 1.08.2008 roku, odpowiadając na pytanie o treść zeznań w Prokuraturze Krajowej i znajomość z Wojciechem Sumlińskim stwierdził nieprawdę mówiąc: „o panu Sumlińskim nic nie wiem, chyba nie znałem tego pana, więc moje zeznania dotyczyły byłego czy pułkownika dawnych służb komunistycznych.”?

49. Czy prawdą jest, że podczas spotkania z płk. Leszkiem Tobiaszem jesienią 2007 roku obiecywał rozmówcy, że po zeznaniach obciążających Wojciecha Sumlińskiego pomoże mu załatwić posadę attache wojskowego w Tadżykistanie, a po skończeniu tej rozmowy płk. Tobiasz został przewieziony do siedziby ABW służbowym samochodem Agencji oddanym do dyspozycji jej szefostwa i złożył tam zeznania?

50. Czy po objęciu stanowiska p.o. prezydenta zapoznał się z treścią Uzupełnienia nr 1 do Raportu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, tj. tzw. aneksu do raportu o WSI ?

http://cogito.salon24.pl/77701,afera-marszalkowa-1
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,3891772.html
http://wyborcza.pl/1,76842,4944189.html
http://cogito.salon24.pl/77704,afera-marszalkowa-4
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1402
http://cogito.salon24.pl/77714,protokol-przesluchania-przez-prokurature-bronislawa-komorowskieg

http://bezdekretu.blogspot.com/2010/05/pytania-do-kandydata-komorowskiego-cz1.html

Bardzo proszę o rozpowszechnianie treści powyższych pytań.

PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO CZĘŚĆ 2.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Jestem wojnofobem,

Niepoprawni czy to nie jest rodzaj Think Tanku?
Każde działanie w obronie słabszego jest dobre.
Gratuluje odzewu w sprawie pytań do Komorowskiego.

Czy jednak to jedyne licho?

Jak działać w realu po burzliwych dyskusjach w internecie - gdzie zajrzeć może każdy, ktoś taki jak ja "ledwo ulepiony i zagubiony"?

Najsensowniejsze co mogę zaproponować w temacie to być: MĘŻEM ZAUFANIA w lokalu wyborczym.
Patrzeć kto ma długopis w ręku przy liczeniu głosów i UNIEWAŻNIA karty do głosowania np. dodatkowym krzyżykiem;>

Czy znajdziecie, 20 czerwca czas aby zostać w lokalu wyborczym po jego zamknięciu?

Pozdrawiam,
Adam-z-raju

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Adam-z-raju

#59866

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/redir.jsp?place=galleryStats&id=37553

Przykładowy mechanizm wygrywania/przegrywania wyborów:
lp.Uprawnieni Karty-wyjęte Gł-nieważne Gł-ważne Kand1Kand2
25162. 420 420 7 413 203 210
to tzw. uniknięcie pata, a teraz przegrana Kand2:
lp.Uprawnieni Karty-wyjęte Gł-nieważne Gł-ważne Kand1Kand2
185. 624 624 11 613 311 302
a tu przegrana Kand1:
lp. Uprawnieni Karty-wyjęte Gł-nieważne Gł-ważne Kand1and2
11744. 1344 1344 9 1335 667 668

Możliwości jest wiele ... just think!
Wygrywa ten, który ma najwięcej zdyscyplinowanych ludzi (nie koniecznie siła Kand1 lub Kand2)

Pozdrowienia.
Adam-z-raju

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Adam-z-raju

#59867

Za ile "kandydat" Komorowski sprzedał Polskę rosyjskiemu bandycie putinowi ? za ile naszych istnień, Polslkich patriotów, kiedy Polska odzyska miejsce na ziemi ?
- tylko wtedy jak zaistnieje na ulicy, powstając przeciw mordercom Państwa Polskiego i Nam - mocherowym Polakom, na poziomie modlitwy mszy śwętej. Nic nas nie dzieli, dzieli nas czas powstania...
Bóg-Honor-Ojczyzna

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Bóg-Honor-Ojczyzna

#59873

Putin zmordował mojego prezydenta, Śp. Lecha Kaczyńskiego a ja jestem pewny zdrady Tuska w układzie z gnojem Putinem. A co to oznacza - ZDRADA POLSKI, ODDANIE WŁADZY KGB, DONALD TUSK - będzie podstawiony przed Sąd Polowy Polskiej Racji Stanu.
Bóg-Honor-Ojczyzna

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Bóg-Honor-Ojczyzna

#59879

...norma sprzeciwu, prawdy i przekazu spalenia, jak to zrobił Śp. Pan Ryszard Siwiec - cześć jego pamięci, wspaniałemu Polakowi, mężowi, ojcu sierot własnej rodziny,
Naszej Polskiej rodziny, molestowanych komuną. A teraz, POlskich Oszustów tuska - sprzedajnego, skurwego "gnoja", ruskiej KGB/NKWD/ i fałszywej merkelei.
Bez wiary i oddania życia, nie uchronimy naszych bliskich od zbawienia. Zamordowanie Naszych bliskich, należy docenić prawdą, prawdą powiedzianą wprost w pysk kłamców, tych co udają jak sławek nowak, robi na kilometr przed idiotyzmem spisku 10 kwietnia 2010 roku - w dacie zmordowania patriotycznej POLSKI.
Bóg-Honor-Ojczyzna.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Bóg-Honor-Ojczyzna

#59884

dziekuję autorowi i proszę o jeszcze

serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#59890

Portal Niezależna.pl opublikował te pytania ciekawe czy fakt ich postawienia przebije się do przekaziorów na razie próbują zignorować je. Tak samo było z tzw. teoriami spiskowymi. Zobaczymy wysyłajcie pytania!!!!

pzdr 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#59904

Na salonie 24 wczoraj była pierwsza część pytań P.Ściosa.Dzisiaj już zniknęła i nie ma też 2 części.Wykasowane jest chyba wszystko,co napisał.Szkoda.Trzeba to nagłaśniać.Mało kto poza siecią interesuje się życiorysem B.Komorowskiego,jego uwikłań.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Vox populi

#60013

 Przecie to była pierwsza rzecz którą zrobił po objęciu funkcji po.Prezydenta.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#60243