Minister sprawiedliwości, czy prawny ignorant i arogant?

Obrazek użytkownika 35stan
Kraj

Minister Gowin wczoraj w "Kropce nad i" o tym, kto nie wyraził zgody na obecność prof. Badena podczas sekcji zwłok Śp. Gosiewskiegi i Kurtyki:

"To była suwerenna decyzja ministra Arłukowicza. Zresztą, uzasadniona przez niego na posiedzeniu rządu"

Tą wypowiedzią obnażył swoją ignorację prawną, a także bezprawne działania rządu, który debatując w tej sprawie na swym posiedzeniu (wg wypowiedzi Gowina), naruszył prawo wywierając bezprawną presję w tej sprawie, na organ procesowy do tego uprawniony z mocy prawa.

Jak reguluje te kwestie ustawa? Przywołajmy stosowny zapis:

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego Rozdział 22
Biegli, tłumacze, specjaliści
Art. 193.
§ 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.
§ 2. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej.
§ 3. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy
mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy
opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych.

Co wg przepisów prawa rozumiemy pod pojęciem ORGANU PROCESOWEGO?

UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uczestnik procesu karnego to kategoria zbiorcza, obejmująca każdą osobę, która spełnia funkcję wyznaczoną jej w procesie. Wyróżnia się następujące kategorie:
a) ORGANY PROCESOWE - są to organy państwowe uprawnione do wydawania decyzji procesowych w określonych etapach procesu, niezależnie od innych uprawnień.
b) STRONY PROCESOWE - to podmioty posiadające interes prawny w korzystnym dla nich rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu.
c) REPREZENTANCI STRON PROCESOWYCH - to osoba działająca za stronę w jej imieniu na mocy odpowiedniego tytułu prawnego.
d) RZECZNICY INTERESU PUBLICZNEGO - to osoba niezależna od stron procesowych działająca na rzecz interesu społecznego w procesie.
e) OSOBOWE ŹRÓDŁA DOWODOWE - to osoba wezwana przez organ procesowy do dostarczania środka dowodowego.
f) POMOCNICY PROCESOWI - to osoby ułatwiające wykonanie funkcji spełnianych przez innych uczestników procesu. ORGANY PROCESOWE
Są to organy państwowe uprawnione do wydawania decyzji procesowych w określonych etapach procesu, niezależnie od innych uprawnień.
Ze względu na różne etapy procesu wyróżnia się:
A) ORGANY PROCESOWE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO:
a) w przypadku śledztwa są nimi:
- prokurator - kierujący lub jako nadzorujący i wykonujący czynności dla niego zastrzeżone,
- sąd - stosuje tymczasowe aresztowanie i wykonuje czynności dla niego zastrzeżone,
- policja - o ile prokurator przekaże jej prowadzenie śledztwa (może w całości lub części) albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa,

b) w przypadku dochodzenia są nimi:
- policja,
- prokurator - o ile przejmie sprawę do osobistego prowadzenia,
- Straż Graniczna,
- organy UOP w sprawach bezpieczeństwa i ochrony porządku konstytucyjnego,
- sąd - stosujący tymczasowe aresztowanie i wykonuje czynności dla niego zastrzeżone,
- organy, które są uprawnione do prowadzenia dochodzenia uproszczonego, tj. urzędy skarbowe, inps. kontroli skarbowej, Inspekcja Sanitarna itp.

Jakim zatem prawem, rząd miałby decydować czy i który biegły będzie dopuszczony do czynności procesowych?

Tylko prawem kaduka, prawem bezprawia tego antypolskiego rzadu.

Pytanie : a gdzie są prawnicy ofiar, że nie reagują na takie jawne i z arogancją czynione łamanie prawa?

Gdzie są te tabunu prawników okupujących ławy parlamentarne opozycji PIS-owskiej?

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Dzis rano w Trójce [taka tuba PO-SLD]Arłukowicz zapewniał:
"to nie moja sprawa uniwerek wrocławski mi nie podlega ani
jego pomieszczenia do przeprowadzenia sekcji nie moja sprawa!"
Napisałem tak,jak on mówił...bez łapania tchu i interpunkcji.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#241956

Gowin u "stokrotki" mówił o "decyzji procesowej" odmowy powołania Badena na biegłego(bo przecież tylko w takiej roli występując, mógłby wydawać ważne z procesowego punku widzenia orzeczenia i opinie), a Arłukowicz opowiada o udostępnianiu pracowni do wykonywania sekcji zwłok, którego właścicielem i dysponentem jest uniwersytet.
Jeden mówi o zupie, drugi o d...., a obaj nie mają kompetencji by wypowiadać się o meritum.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#241975

Szanowny Autorze,

 

Przyznając Ci całkowitą słuszność, i dziękując przy tym za cenny, bo "uczący" wpis, dodam od siebie, że prawie dwa tygodnie temu pozwoliłem sobie popełnić na swoim blogu wpis poświęcony "temu panu" (Niepoprawni.pl_Warszawa1920_blog: Uważajcie na Gowina!).

Twój przyczynek do oceny Gowina jedynie potwierdza, że mamy do czynienia z kolejną mutacją "inteligenckiego kwiatka" ordynarnie sznurem do snopowiązałki przywiązanego do "azjatyckiego kożucha" Psiego rządu (tak, z ciekawości, chciałbym wiedzieć, czy to pospolita polityczna i moralna ślepota, czy ...).

 

Z pozdrowieniami,

Warszawa1920

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Warszawa1920

#242044

A określając adekwatnie do jego publicity można użyć zamiast definicji Lenina, definicję prof.F.Konecznego: "człowiek (ludzie) dobrej woli", o których tak pisał:

"Zło samo z siebie siły twórczej nie wytwarza i jest pod tym względem jałowe. Runęłoby też od razu w gruzy, gdyby mu się nie powiodło wyprowadzić w pole odpowiedniej ilości bezinteresownych, którzy naiwnie uwierzą, że chodzi o dobro. Nie utrzymałby się bolszewizm, gdyby nie działacze bezinteresowni na trzeciorzędnych, głodowych stanowiskach. Niestety, można służyć złu w najlepszej wierze : Dobre intencje głów pomylonych często dotkliwie dają się we znaki życiu publicznemu!"
Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#242064

Po prostu ZDERZAK. Jeden z wielu.Tak o "swoich" mini - sterach mówił tusk, kiedy go pytano o brak fachowości  osób mianowanych na poważne i odpowiedzialne stanowiska. Przypomnijcie sobie. TAK BYŁO.

To są zwykłe gokarty. w wesołym miasteczku.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#242074