NGO kierowane przez aktywnych polityków i 1% podatku.

Obrazek użytkownika Tomasz Węgielnik
Kraj

Politycy będący kandydatami partyjnymi w wyborach politycznych,pobierający diety poselsko- samorządowe lub będący etatowymi pracownikami struktur partyjnych często kierują fundacjami, stowarzyszeniami lub innymi podmiotami które należą do sektora NGO.

Funkcjonowanie NGO wiąże się z wyjątkowi udogodnieniami fiskalnymi w związku z tym iż z założenia powinny być one organizacjami non – profit, jak to jest w Polsce każdy wie. Sytuacja NGO kierowanej przez aktywnego polityka staje się dwuznaczna kiedy zaczyna ona realizować korzystne dla niej finansowo usługi zlecane przez administrację rządową lub fundusze eksperckie konkretnych partii. Retorycznym zagadnieniem pozostaje więc poziom obiektywizm proponowanych w takim wypadku usług oraz sygnowanie ich gryfem NGO. Jeszcze bardziej podejrzana etycznie jest sytuacja w której wzmiankowana NGO kierowana przez polityka, obficie finansowana przez budżet państwa dodatkowo zbiera 1% podatku przeznaczonych na organizacje pożytku publicznego. Wszystkie wzmiankowane konflikty interesów i grube niejasności etyczne mają miejsce w prestiżowej fundacji Instytut Spraw Publicznych, kierowanej przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską. W związku z powyższym namawiam wszystkich ludzi dobrej woli na wpłacania swojego 1% i ewentualnych darowizn na konta Instytutu Spraw Publicznych.

Brak głosów