Poparcie dla głodujacych o jakość nauczania w polskich szkołach

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Katowice, dn. 23 marca 2012 r.

OŚWIADCZENIE
Członkowie organizacji skupionych w Porozumieniu Organizacji Niepodległościowych solidaryzują się z protestującymi w obronie jakości nauczania w polskich szkołach.
Nauczyciele i uczniowie popierają głodówkę zainicjowaną w Krakowie, przez byłych opozycjonistów: Adama Kalitę, Leszka Jaranowskiego, Grzegorza Surdego, Ryszarda Majdzika i Mariana Stacha, Bogusława Kostkę - Dąbrowę.
Kolejne reformy szkolnictwa w III RP doprowadziły do marginalizacji nauczania literatury polskiej oraz historii.
Od wieków znana jest prawda, że „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Młode pokolenie musi być dumne z historii swego kraju i czynów swych przodków. Dobra znajomość historii pozwala kolejnym pokoleniom uniknąć wielu błędów.
Przypominamy rządzącym, że najwyższym suwerenem w państwie jest naród. Władza ma narodowi służyć. Żądamy przywrócenia nauki historii w pełnym wymiarze w szkołach średnich oraz nauczania najnowszej historii Polski.

Jadwiga Chmielowska
Koordynator PON

LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA PARTIA „NIEPODLEGŁOŚĆ
LEGION POLSKI
ZWIĄZEK KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ
KONWENT SENIORÓW NIEZALEŻNEGO RUCHU LUDOWEGO
OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW
RUCH WOLNYCH DEMOKRATÓW
KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
AUTONOMICZNY WYDZIAŁ WSCHODNI „SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ”
SOLIDARITY WITH SOLIDARITY
TOWARZYSTWO SOLIDARNOŚĆ BERLIN
WYDAWNICTWO „HUTNIK”
POLSKA PARTIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
UGRUPOWANIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE '' ZAMEK''
NIEPODLEGŁOŚCIOWY SOJUSZ MAŁOPOLSKI
KLUBY SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI
FUNDACJA ""ORIENTACJA"
POROZUMIENIE PRASOWE ''SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY”
FEDERACJA MŁODZIEŻY WALCZACEJ – obserwator
GRUPA POLITYCZNA „BAZA”
STOWARZYSZENIE „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”
MIEJSKA KOMISJA KOORDYNACYJNA REGIONU ŚLĄSKO –DĄBROWSKIEGO
REGIONALNA KOMISJA KOORDYNACYJNA NSZZ „S” Reg. ŚLĄSKO- DĄBROWSKIEGO
DELEGATURA GLIWICKA RKW – „MANIFESTACJA GLIWICKA”
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. PRZEWODNICZĄCY ZR. RZESZÓW
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY /ZAŁOŻYCIELSKI/ ZR NSZZ „S” 1980-81r. KATOWICE
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. INOWROCŁAW
NSZZ „ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH”
ZWIĄZEK WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STANU WOJENNEGO – AUSTRALIA
STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH HRUBIESZÓW ‘ 81
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH W WOJSKOWYCH W OBOZACH SPECJALNYCH
STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM REG. ŚLĄSKO DĄBROWSKIEGO
STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM ODDZIAŁ WOJ. JAROSŁAW
RUCH OBRONY POKRZYWDZONYCH
OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ

POPIERAJĄ:
GRUPY OPORU SOLIDARNI

==========================================================

Rybnik, dn. 24 marca 2012 r.

OŚWIADCZENIE

Członkowie Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych „Nieprzejednani” solidaryzują się z protestującymi w obronie polskiej szkoły.
Kilka dni temu w Krakowie byli opozycjoniści: Adam Kalita, Leszek Jaranowski, Grzegorz Surdy, Ryszard Majdzik, Bogusław Kostka Dąbrowa i Marian Stach rozpoczęli głodówkę.
Popieramy akcję protestacyjną przeciwko reformom Katarzyny Hall, zwłaszcza przeciwko radykalnemu ograniczeniu przedmiotów humanistycznych w szkołach, oraz praktycznej likwidacji nauczania historii w szkołach średnich.

Brunon Ponikiewski
Prezes Stowarzyszenia „Nieprzejednani”
=========================================================
Kraków, 25 marca 2012r.

Koledzy: Bogusław Kostka Dąbrowa, Adam Kalita, Leszek Jaranowski, Grzegorz Surdy, Ryszard Majdzik i Marian Stach

Drodzy Przyjaciele!

Zainicjowana przez Was głodówka protestacyjna jest niezwykle ważnym sygnałem dla naszego społeczeństwa, które krok za krokiem pozbawiane jest tożsamości narodowej. Wyrzucanie ze szkół lektur - pereł polskiej literatury, oraz wycofywanie z programów szkolnych nauczania naszej narodowej historii – to haniebne zamierzenia dzisiejszych władz III RP. Dlatego też Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej” w pełni popiera Waszą akcję protestacyjną. Brak historycznej wiedzy o przeszłości naszej ojczyzny – to zanikanie instynktów patriotycznych, stawanie się „Europejczykami” tylko z nazwy, bez kręgosłupa moralnego i etycznego. Historia rozwija miłość do kraju, pozwala strzec się błędów i daje możliwość odrzucania stereotypów o sąsiedzkich narodach. Domagamy się przywrócenia do szkół nauki historii w pełnym wymiarze, odmitologizowania najnowszej historii Polski, oraz powrotu wartościowych lektur szkolnych, zastąpionych w ostatnim czasie przez tanią, bezwartościową makulaturę.

Za Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”,
Piotr Hlebowicz
=========================================================
POPARCIE MOŻNA ZGŁASZAĆ: http://protest.ehistoria.org.pl/pl

Brak głosów