Raport ZEN

Obrazek użytkownika foros
Kraj

 Zespół Ekspertów Niezależnych tworzą:

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – rektor Uczelni Vistula (d. Wyższa Szkoła Enonomiczno – Informatyczna), były wiceprezes NBP, ekonomista,
Marcin Gomoła – lider ruchu Młodego Pokolenia - Pokolenie 89, były wiceprzewodniczący KNF, prawnik,
Dr Przemysław Guła – były szef Rządowego Centrum Antykryzysowego
Generał broni Waldemar Skrzypczak – były dowódca Wojsk Lądowych
Generał brygady Sławomir Petelicki – twórca i dwukrotny dowódca Jednostki Wojskowej GROM
 
W raporcie z 4 kwietnia 2011 ZEN określa przyczyny katastrofy smoleńskiej z polskiej strony:
W skrócie są to jak następuje:
1. Brak zakupu nowoczesnych samolotów dla VIP-ów - odpowiedzialny min. B. Klich, który unieważnił rozstrzygnięty przetarg. Uzasadnienie jest tajne, oficjalnie podana przyczyna - brak pieniędzy - jest nieprawdziwa.
2. Nie przestrzeganie procedur NATO. Konkretnie:
- brak sprawdzenia lotniska - odpowiedzialny szef BOR
- brak ochrony kontrywiadowczej szefów rodzajów wojsk - odpowiedzialny szef SKW, mianowany po katastrofie na generała J. Nosek. (Pytanie kto był odpowiedzialny za ochronę kontrwywiadowczą prezydenta? f.)
- zignorowanie ostrzeżenia ambasadora o niewłaściwym stanie lotniska
- rezygnacja z usług rosyjskiego lidera
- brak przygotowania i zabezpieczenia lotnisk zapasowych przez MON
- umieszczenie zbyt wielu ważnych decydentów w jednym samolocie
- brak koordynacji części cywilnej i wojskowej delegacji, co spowodowało brak w Smoleńsku ŻW, a w konsekwencji uzyskanie przez Rosjan dostępu do "bezcennego materiału wywiadowczego zamieszczonego na niezabezpieczonych nośnikach "
 
3. Niefrasobliwe oszczędności na 36 pułku specjalnym
 
Kwestię odpowiedzialności służb rosyjskich wyjaśnić może jedynie ekpertyza NATOwska, do której prawdopodobnie nigdy nie dojdzie.
 
Premiera D. Tuska ZEN obarcza odpowiedzialnością za:
a. nie zwrócenie się o pomoc do NATO po katastrofie
b. wybór niewłaściwej podstawy prawnej do badania przyczyn katastrofy
c. nie zapewnienie polskim służbom najważniejszych dowodów rzeczowych
d. utrzymywanie na stanowisku min. Klicha mimo jego niekompetencji.
 
Raport kończy się apelem o Trybunał Stanu dla premiera Tuska i ministra Klicha po raporcie Komisji Millera.
 
Co budzi wątpliwości? Informacja, ze wybraną przez rząd podstawą prawną była konwencja chicagowska.
 
Czego w Raporcie ZEN brakuje?
a. Oceny czy atmosfera polityczna wokół urzędu prezydenta polegająca m.in. na kwestionowaniu dlań takich atrybutów władzy jak zapewnienie transportu czy np. karetki pogotowia przyczyniło się do osłabienia bezpieczeństwa głowy państwa
b. wskazania odpowiedzialnego za ochronę kontrwywiadowczą prezydenta
c. wskazania odpowiedzialnego za organizację feralnego lotu
d. Prócz ukarania winnych raport nie wskazuje co należy zrobić by katastrofę wyjaśnić.
 
Gdyby jednak te elemetny znalazły się w raporcie czym różniłby się on od wniosków zespołu Macierewicza?
 
Ocena wpisu: 
Brak głosów