Bez przebaczenia.

Obrazek użytkownika jwp
Blog

...Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia...

Nieodwracalne - Polska Entropia.

W zasadzie nie istnieją w życiu społecznym procesy odwracalne, jeżeli ktoś sądzi inaczej to najzwyczajniej błądzi lub też przyjmuje złe założenia. Nie mówimy tu bowiem o możliwości naprawienia wyrządzonych szkód, to też nie jest w pełni możliwe, a o procesie zmian jakie dokonują się na żywych organizmach będących podmiotem społecznym. Odwracalność oznaczała by nie mniej ni więcej, iż można za pomocą bliżej nieznanych mi metod doprowadzić do sytuacji w jakiej Polska i Polacy pomimo zaborów, II wojny światowej i okresu PRL-u odrobiłaby straty materialne i duchowe jakie poniosła w tym okresie. Nie wskrzesimy setek tysięcy istnień, które mogły w dowolny sposób służyć Polsce, nie możemy nagle przeskoczyć setek lat zacofania gospodarczego, dławienia demokracji. A nade wszystko nie możemy zmienić okaleczonej duszy i psychiki Polaków. Mrzonką jest zatem wiara w możliwość rychłej restauracji Polski. Tym bardziej, że ostatnie 22 lata pomimo starań wielu z nas nie prowadzą nas do realnej wolności, demokracji i pragmatycznego zarządzania krajem, społeczeństwem i gospodarką. Nie mówię oczywiście o pragmatyce spadkobierców PRL-u.

Czy oznacza to, iż mamy porzucić wszelkie nadziej, zaprzestać działań wszelakich ? Oczywiście, że nie. Musimy sobie jednak uświadomić jaki trud nas czeka i jak bardzo musimy zmienić siebie, nasze dzieci i przyszłe pokolenia by choć w części dojść do stanu w jakim mogła być Polska bez choćby kilku nieszczęść i tragedii jakie ją dotknęły.

Szczególnie bolesne są losy Małych Powstańców, Matek, którym zabrano Dzieci i Mężów, ludzi którym złamano życie. Doprowadzonego do upadłości przez skarbówkę piekarza czy też naszego kolegi, który płaci za miłość do ojczyzny zawałem serca. To są właśnie procesy i sytuacje nieodwracalne.

Gdy umiera dziecko, często zdarza się nam słyszeć od jego rodziców -

„...Nic już nie będzie takie same...”.

To więcej waży niż naukowy wywód i definicja.

Polska gwałcona nie tylko przez najeźdźców, ale i przez własne dzieci jest bardzo okaleczona. Na taką słabość liczą jej wrogowie. I ciągle się przeliczają. Ileż razy nas grzebano. Literaci, politycy, historycy. Sami się grzebaliśmy nie wierząc w niepodległość. Wybierając mniejsze zło. Przecież te symboliczne 44 lata PRL-u to była w dużej mierze mniej lub bardziej aktywna kolaboracja, uległość lub bierność. Nie oskarżam, przypominam jedynie w kontekście Déjà vu jakie mam na okoliczność PRL-BIS, jakie serwuje nam obecna władza.

Nie mam wobec państwa zbyt roszczeniowych postaw, warto jednak nadmienić, że to ja i wy jesteśmy twórcami wspólnego dobra jakim jest Polska, a także zapełniamy Skarb Państwa. Który to powinien być sprawiedliwym, bezstronnym i racjonalnym redystrybutorem podatków i haraczy wszelkiej maści jaki jesteśmy okładani jak chłop na weselu kłonicą. I razy coraz cięższe, a nasza odporność i cierpliwość maleje.

Tak jak zaborcy i okupanci, którzy odebrali nam szanse na w miarę normalny rozwój, bowiem obstrukcji różnorakich i tak nie sposób uniknąć, tak jak oni powinni nie wypłacić się z odszkodowań do końca swego istnienia, tak kontynuator PRL, jakim niechybnie jest III RP ma obowiązek w miarę możliwości naprawić szkody i krzywdy wyrządzone Polsce i Polakom. Nawet trudno rozwijać ten temat skoro nie poradziliśmy sobie z „nagrodzeniem” wszelkiej maści „ludzi honoru”, od samego dołu listy hańby narodowej. Lynch nie jest metodą najlepszą, jest bowiem często niepoprzedzony sprawiedliwym sądem. Jednak ma jedną wielką zaletą , pomimo niewinnych ofiar, jest niesłychanie skuteczny wobec przestępców i zbrodniarzy. Komuniści i ich sprzymierzeńcy spod znaku poprawności politycznej, neoliberałowie, fałszywie zatroskani o prawa człowieka tak łatwo jak Lityński troszczą się o humanitarne traktowanie pospolitych przestępców, nie wyłączając zbrodniarzy. Zapominając jak ich nauczyciele najpierw strzelali, a potem pytali. Jak morderstwa i zbrodnie polityczne były i są chlebem codziennym systemów totalitarnych. Są to jednak bardzo przewidujące środowiska, dużo wcześniej zanim zmienił się ustrój, zapobiegliwie i w dalszym ciągu reformują prawo, tak by w przypadku niefortunnego zbiegu okoliczności mieli zostać poddani osądowi, nie stała się im wielka krzywda.

A Urbana na barana.

Niewątpliwie powinna obowiązywać zasada pełnej odpowiedzialności za sprawowanie władzy, realnej odpowiedzialności, nie historycznej i moralnej, jak w sprawie Kiszczaka. Próbuję sobie wyobrazić jak ciąży Jaruzelskiemu i jemu podobnych sowieckim pomiotom, jak im i w których godzinach konkretnie ciąży odpowiedzialność moralna i historyczna jaką ponieśli, ponoszą ? Można by im pomóc w pokucie, np. Mogliby przez 3 zdrowaśki nosić przed Pałacem Kultury, lub codziennie w innym mieście Urbana na barana, coś tam ten cwel moralny waży, a jak by coś to można przecież świnię ( przepraszam szanowną trzodę chlewną za porównanie ), można by tego wieprza podtuczyć. Niestety byłoby to zapewne dość kosztowne, bo nagle okazałoby się, iż, uliczne sondaże na niewybranej grupie przechodniów spowodowały by konieczność ochrony Wojtka co najmniej przed zgniłymi jajami. Chyba, że na ochotnika zgłosiłby się Michnik i ochraniał własną chuderlawą klatą tychże ludzi honoru, a co bardziej natrętnych gapiów przeganiałby słynnym już „klapkiem”.

Bez spowiedzi i bez pokuty.

Kto zatem poniósł odpowiedzialność ?, właściwie nikt, wszystko mieści się w ramach błędu statystycznego.

Komu przywrócono godność, naprawiono krzywdy, również straty finansowe ?, niewielu.

Ale, ale, chyba się mylę, gdyż BUL przesłania mi zdrowy rozsądek. Ruszyła przecież szeroko zakrojona ofensywa, ofensywa o kryptonimie „Zasłużeni - Odznaczeni”. W jej ramach Prezydent - Niech Jego Życiorys Będzie Nam Znany, odznacza wielkich twórców III RP, tak niedocenionych, zapomnianych, często skrzywdzonych. To dzieło godne podziwu – szczegóły o zasługach „Utrwalaczy PRL-U” zamieściła w swej notce 1Maud -

Transformersi. Beneficjenci i ofiary.

Nie uważam by „...na drzewach zamiast liści winni wisieć...”, po pierwsze niegodni polskiego drzewa, a i liście na wiosnę, czy też jesienią bliższe mojemu sercu.

„...Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi...” - (Iz 55, 7-9)

Nie wolno nam jednak odpuścić im winy, gdyż ani skruchy nie okazali, anie kary nie ponieśli i pokuty nie było. Nie mówiąc o szczerym wyznaniu grzechów. Nie należy im się od Polski nic ponad najniższe świadczenie emerytalne, oni nie służyli Polsce i Polakom, może zatem niech zwrócą się o zaległe apanaże do swoich pryncypałów w Moskwie, może im rzucą do garnka zamiast ziemniaków garść złotych orderów.

Bardzo trudno będzie choć w części naprawić błędy, które popełniliśmy 22 lata temu, płacimy cenę za „grzech założycielski III RP”, dalej płacimy rachunki za Bal jaki trwa na szczytach władzy, za zabawę we władzę, za fałszywą ekonomię. A kasa świeci pustakami, jak Vincentowi damy jeszcze jedną kadencję to do Księgi Rekordów Guinnessa ma wpis pewny, razem z Gradem, Tuskiem i całą ekipą PO i PSL. W kategorii - Lodożercy.

Ludzie nie mają zastępować Boga, Prawo Boskie to jedno, a Prawo Ziemskie to drugie.

...On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją...

(Ps. 78,38).

Bez przebaczenia.

Tak naprawdę czy w/w potrzebują, oczekują wybaczenia. Wolne żarty, to wyrachowani, bezwzględni gracze, otoczeni swoimi wiernymi poddanymi, wyposażeni w „wiertniczo-czerskie” narzędzia. Narzędzia za pomocą których sami sobie mogą wybaczyć, a jeszcze lepiej się nagrodzić.

Jak widać od objęcia stolca przez wielbiciela WSI, druga po żonie miłość, jak widać grupa komuchów wraz z ich styropianowymi wtykami konsoliduje się wokół Prezydenta wszystkich..., no właściwie troszkę ponad 50% Polaków. I tak powolutku, zmieniając system edukacji, programy nauczania historii, świętując we wspólnym patriotycznym zgoła inaczej gronie przeorają po raz kolejny miliony umysłów, które nie są w stanie i nawet nie chcąc pojąć tego co się tak naprawdę wokół nas dzieje i do czego zmierza ta ekipa.

Zabrakło zdrowego rozsądku, czujności, przebiegłości. Zabrakło młodych entuzjastów, wszystko to zostało skutecznie zneutralizowane za pomocą wszechobecnej i ogłupiającej propagandy, manipulacji i jej siostry - rozrywki. Tak, rozrywki, bo czymże innym jest cała machina medialna. W prostej, wręcz prostackiej formie objaśnia się nam świat, gdyż większość z nas nie ma narzędzi ani ochoty na pojęcie jaki on jest.

Zostawmy zatem politykę politykom, zostawmy im Polskę, oddajmy swój i naszych dzieci los w ich zbrukane krwią i występkiem ręce. Wybaczmy im wszystko co uczynili i wręczmy promesę na przyszłe wybaczenie, tak będzie dla nas i dla nich wygodniej. Zapomnijmy o naszych przodkach, o ich często tragicznym losie, o Polsce, Wspólnocie, Rodzinie, Tradycji, wyrzućmy z serca i rozumu pragmatycznie wszelkie wartości i marzenia. To takie proste, czyniliśmy tak za komuny, wielu czyni to na co dzień. Konformizm, tak dla przyszłości. Pamiętajmy jednak, iż zło syci się taką postawą. Bierność wobec życia, nie ma nic gorszego niż grzech zaniechania.

Dla nas nie było, nie ma i nie będzie przebaczenia.

...Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna...” - (Iz 1,16-20)

I tak bez patosu - jak to rzekła żona zrzucając męża ze schodów:  

-Za co ?, -Za moje zmarnowane życie”.

A schody na Stadionie Narodowym jak znalazł.

A teraz z innej beczki.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

"I tak powolutku, zmieniając system edukacji, programy nauczania historii, świętując we wspólnym patriotycznym zgoła inaczej gronie przeorają po raz kolejny miliony umysłów, które nie są w stanie i nawet nie chcąc pojąć tego co się tak naprawdę wokół nas dzieje i do czego zmierza ta ekipa."

Dlatego musimy zrobić wszystko, aby nie dostali w swoje łapy władzy na kolejne 4 lata, bo jeśli komuś się wydaje, że można jeszcze poczekać, że PO się sama wywróci, to musi pamiętać, że wywróci się razem z Polską.
Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to proste, biorąc pod uwagę PR i przyjazne delikatnie mówiąc otoczenie medialne obecnych władz - ale w taki razie działania trzeba podjąć już, aby być w stanie przekazać społeczeństwu prawdę o czterech latach rządów tych matołów, bo inaczej któregoś dnia zawalą się jakieś schody i spadną nam na głowę.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

ander

#163020

Też tak uważam, to być może ostatnia chwila, szansa niepowtarzalna. A wiele ich było i na zmarnowanie poszły.

Pozdrawiam Cię Serdecznie.

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163023

pewność ze sfałszują.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163035

To im się nieźle czkawką odbije.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163039

Bez sprzeniewierzania się Polsce naszych Ojców Dzieci i Wnuków .

Pozdrawiam
J.K.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163021

Bez. Nie wyrzeknę się Tradycji, Kultury, Pamięci, Historii, Rodziny, Wspólnoty, Narodu i Ojczyzny. Takie ślubowanie winni składać u progu dorosłości każda Polka i Polak oraz przyjmujący Polskie Obywatelstwo.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163024

Ktoś wybrał matOłów na balast Polski

Co MA TO Łowić ?

Nam łowić nie kazano, więc ...

„wstąpiłem na działo...

Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze.

Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,

Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona

Obleją, jak Moskale redutę Ordona -

Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.”

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163034

Z powodu rozmnożenia się "smerfów" w kompie będę mógł komentować dopiero jutro.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163040

to może i durnie,ale ci którzy nimi kierują w żadnym wypadku durniami nie są.Wydaje się że clou tego co się dzieje polega na tym by rozpieprzyć co się da,wyciągnąć kasę,zbić ceny i KUPIĆ. Kupić za wyciągniętą wcześniej kasę,i stać się właścicielem Polski, zgodnie z prawem! Uświadomił mi to znajomy żyd,kiedy rozmawiałem z nim o tym co się w Polsce dzieje.Powiedział właśnie tak: można kupić....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163107

*jwp*, Drogi i Szanowny Przyjacielu. Serdecznie dziękuję za ten artykuł. Tak, moja intuicja też mi podpowiada,że to są ostatnie "czerwone światła"... jeśli je przegapimy ... to te sukinsyny - zabetonują Nam Wawel !
Mam nocny dyżur w szpitalu.."dopiszę"... jutro.
pozdrawiam
Marek
ps.
co ja bym dał, aby ten artykuł przeczytało kilkoro ludzi ..m/in. A/Biskup Stanisław i rektor Gowin. Nie wiem dlaczego, ale to generalne "budzenie" ,zacząłbym od nich !!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163042

To dyżuruj ku chwale Ojczyzny.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163093

Dla mej Ojczyzny, .. zrobię wszystko.
Ale są takie momenty,że należy się przyznać do swoich "ułomności" :-) jestem "niegramotny" komputerowo, nie potrafię napisać na priva / oczywiście z pozycji tego Forum/ . Wiem,że taka opcja istnieje ale ja - klarnet bosy :-))))
Pozdrawiam
Marek
ps.
a artykuł..., naprawdę kapitalny !! "10" poszła już wczoraj

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163102

nie wierze, ze jak sie opanowalo sztuki medyczne, anatomie czlowieka i sciegien, nerwow to sie nie zrobi tak latwej rzeczy ale podpowiem:

1) Z prawej str pod nazwa "Marus" po zalogowaniu mozna kilknac w pozycje "Uzytkownicy wg pktow"

2 jak wyskoczy meni na pierwszym miejscu bedzie Kryska z ponad 20 tys pktow

ponizej z iloscia prawie 5000 bedzie "jwp" - na to jwp nalezy najechac i kliknac i wyskoczy str dotyczaca JWP.

Rozwinie sie kolejna lista i wytluszczonym bedzie min napisane

"Prywatna wiadomosc" a  po spodem malymi literkami "Napisz prywatna wiadomosc"- w to trzeba najechac i ponownie kliknac wyskoczy normalne okienko jak do poisania komentarzy - wpisuje sie tresc do JWP ;

ponizej jest ikonka wyslij - jak z komentarzami - i JWP dostanie wtedy prywatna wiadomosc z tego forum .

Nie wiem jak inni to robia ale w taki sposob jest to mozliwe

Pozdrawiam a jak sie uda to

znaczy ze   "przepisanie recepty" na te dolegliwosc (ulomnosc ) bylo skuteczne

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163128

Dzięki za oświecenie.. będę próbował.
Natomiast te "niebieścitkie pigułki"- masz załatwione,.... jeśli się spotkamy u *jwp*, na Zwierzyńcu 18.06.2011
ps.
....... Emirze, poważnie jest tak kiepsko ? :-)))
jwp, opowiadał/ donosił /,że na Placu na Stawach, są fajne :
"szproty" .
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163132

"Wielki i Zacny" -chyba mnie tak w zyciu nikt nie nazwal, choc nie raz juz dawalem roznym ludziom "korepetycji".

Ja siedze daleko od Zwierzynca niestety

- "dla chleba Panie dla chleba, rodzinne strony opuscic trzeba..."

wiec wiem niewiele jak jest tam zle ,

Sam nie wiem czy bede tam 18-go bo podrozowanie metalowymi ptakami to tanich raczej nie nalezy a nie tak dawno tam bylem.

No chyba, ze wykroi mi sie spotkanie tam w/s pracy- wroble cwierkac zaczely -  z pewnej krakowskiej firmy.

PS.

Prosze sie wczytac jeszcze raz w definicje slowa "szprotka" i raczej zainteresowac sie "Brzanami"

bo za "szprotke" to mozna miec proka z urzedu na karku raczej.

Tak w ogole jak sie usiadzie na Rynku w Krakowie przy piwie

( nie jest tanie ok 2Euro 0,5 L czyli ze 3 razy drozej niz w sklepie  )

lub innym napoju to mozna sobie obserwowac ile ladnych dziewczatek i pan spaceruje po miescie

a reszta niech bedzie milczeniem?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163135

...Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia...

sam wiele lat przyjmowałem te słowa jak coś nieodwracalnego,coś co usprawiedliwi beczkę niepowodzeń,postawi w szeregu słusznie skazanych-ze zrozumieniem powodu skazania..Miotałem sie jednak i szukałem słów ,które dadzą odrobinę nadziei i uczynią życie bardziej nieprzewidywalnym i mimo wszystko bardziej sprawiedliwym.Wstawi jak zakładki w książce- nadzieję.Oto mam---

 

"Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca,ani ojciec za winę syna.Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana,występek zaś występnego na niego spadnie" (Ez.18.20)

i ta nadzieja mnie jeszcze niesie...

Fly on little wing,
Yeah yeah, yeah, little wing

Co do "Bez Przebaczenia".Pewnie ,że bez.Jak u Eastwooda...."jeżeli ....to wrócę tutaj".

jest chyba tak ,że "Kogo Pan Bóg kocha,temu krzyże zsyła".

pozdrawiam . 10/10

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163080

" Synkowie moi

Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojciec ojca i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
że spadną wreszcie kajdany z nóg
i nim wy męskich dojdziecie sił,
jawą się stanie, co dziadek śnił:
szczęściem zakwita krwią wieków żyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał zajść zorzy z krwi naszych ran
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej Wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny
na bój dla naszej Ojczyzny.

Lucyfer IXX

Po Twojej stronie niezliczone tłumy
Światów i ludzi pójdą w nieskończony
bój - i mieć będziesz posłuszne miliony;
karne ramiona i wierne rozumy;
Lecz wszystkie syny potęgi i dumy,
wszystko, co wzrośnie nad motłoch sPOdlony,
kto chce swobody, kto światła spragniony,
kto w głuche wieków zasłuchany szumy
Śni, kto Cię szuka, kto tęskni i tworzy,
pragnie lub gardzi: to moi rycerze!
Ja z nimi w bramy Twych niebios uderzę
I wichrzyć będę ład Twych stworzeń boży,
aż przyznasz kiedyś, że my światem społem
władamy, chociaż Ty górą, ja dołem!"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163084

" Synkowie moi

Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojciec ojca i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
że spadną wreszcie kajdany z nóg
i nim wy męskich dojdziecie sił,
jawą się stanie, co dziadek śnił:
szczęściem zakwita krwią wieków żyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał zajść zorzy z krwi naszych ran
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej Wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny
na bój dla naszej Ojczyzny.

Lucyfer IXX

Po Twojej stronie niezliczone tłumy
Światów i ludzi pójdą w nieskończony
bój - i mieć będziesz posłuszne miliony;
karne ramiona i wierne rozumy;
Lecz wszystkie syny potęgi i dumy,
wszystko, co wzrośnie nad motłoch sPOdlony,
kto chce swobody, kto światła spragniony,
kto w głuche wieków zasłuchany szumy
Śni, kto Cię szuka, kto tęskni i tworzy,
pragnie lub gardzi: to moi rycerze!
Ja z nimi w bramy Twych niebios uderzę
I wichrzyć będę ład Twych stworzeń boży,
aż przyznasz kiedyś, że my światem społem
władamy, chociaż Ty górą, ja dołem!"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163085

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał zajść zorzy z krwi naszych ran
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej Wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny
na bój dla naszej Ojczyzny.

To i moja nadzieja i wiara.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163110

Biblia pełna jest pozornych sprzeczności, niby nie zawsze przystaje do naszych czasów, ale warto ją czytać na nowo.
Państwo potrafi zabezpieczyć swoje interesy, np. zobowiązania wobec Skarbu Państwa mogą przejść na rodzinę.
Jeżeli syn prawy, to przewiny jego ojca ciążyć mu nie winny. Nie widzę jednak powodu by dzieci miały korzystać z "dorobku" rodziców uzyskanego bezprawnie.
Dzieci uczciwych ludzi mają ciężki start, SB-eckie dzieciątka mają się świetnie.
"Kogo Pan Bóg kocha,temu krzyże zsyła" - ciężki to dar "taka" miłość Boga.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163096

Zgadzam się z twoim wywodem w 100%. Bez przebaczenia dla morderców, zaprzańców, gadów wszelkiej maści. Stoimy teraz przed realną szansą. Ostatnią szansą, bo kolejnej w najbliższym czasie już nie będzie .Następnych czterech lat Polska nie przetrzyma pod nierządem tego czegoś, co śmie nazywać się polskim rządem. Oby czerwone macki obecnego układu nie sięgały aż tak daleko by sfałszować wybory, ale wszystko jest niestety możliwe. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163082

Wiele zależy od nas, niestety zbyt wiele od pozostałej części Narodu - Biernej i Wiernej.

Pozdrawiam Serdecznie

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163097

A jak sie oblowia , urosna w tluszczyk to przeciez bagaz dlugu i tak zostawia Narodowi do splacenia.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163100

Ledwośmy Gierka spłacili, a tu nowy dług.
I nikt nie pytał.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163108

dla złodziei i zdrajców Polski nie będzie litości na Sadzie Bożym ,widzimy jaki jest ten nasz Naród , smutne.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jozefbiega

#163086

Sąd Boży to dość odległa perspektywa, zajmijmy się tym raczej sami, tu i teraz.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163098

Takie wysadzone zwalowisko mozna :

- wyrownac spychaczami (ot czerwona kreska gruba dla wiadomych )

- zasadzic nowe drzewo prawdy - GW -polsatowo-TVN nowskiej;

siac te prawdy przez lata i czekac az wydadza owoce.

Siewcow jest wielu a glupi sami sie rodza, ziarna nieprawdy wzrastaja

niczym perz na ugorze.

Nam jest potrzebny "randap" by ten perz wytepic, usunac

i nie ma co liczyc na tzw "z boza pomoca" tylko samemu wziac sie

do stosownych i przemyslanych dzialan,

bo Bog podobno pomaga tym co sami chca sobie pomoc.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163099

"Bóg podobno pomaga tym co sami chcą sobie pomoc".

Święte Słowa.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?

Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163109

siedzi chlop na pietrze - podplywaja lodka - chlop nie chce wsiadac, mowiac "Pan Bog mnie uratuje", modli sie  i odprawil ekipe bo dobytku nie opusci.

Woda sie podnosi , chlop przenosi sie na drugie pietro, modli sie, przyplywa lodz strazacka - wsiadaj to Cie uratujemy - "Pan Bog mnie uratuje" odpowiada chlop i odprawia starzakow.

Woda sie podnosi - chlop przenosi sie na dach,

przylatuje helikopter , chca zabrac chlopa a ten z uporem maniaka powtarza ,"Pan Bog mnie uratuje i z pomocy nie korzysta, odprawia ja.

Woda sie podnosi i w koncu zabiera i topi chlopa.

Chlop w zaswaitach staje przed Bogiem i pretensje ma do niego -

"modlilem sie, wierzylem i prosilem

a Ty mi nie pomogles i utopila mnie woda"

A Pan Bog go zapytal -

" a kto Chlopie po Ciebie dwa razy lodke i helikopter posylal ? "

Pozdr dla Zwierzynieckiego "Antka"

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163118

Zgadza się, nie ślepa, a świadoma wiara i działanie. Często jest tak iż wskazówek i znaków nie widzimy.

Dzięki i również Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163171

z krzyża umocowanego na płycie nagrobnej śp. Janusza Kurtyki...?

Byłem wczoraj w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim; odwiedziłem grób Prezesa IPN-u  ś.p Janusza Kurtyki i co zobaczyłem; oderwany z krzyża fragment postaci Chrystusa...brutalnie odłamana prawa ręka i głowa.

Nagrobek jest nowy; jestem pewny, że nie zerwał tego wiatr...

Kim my jesteśmy jako Naród?

Dokąd doszliśmy?

_____________________________________________________________ "Nie martwcie się, jeśli nie stanowimy większości. Wszystko czego potrzebujemy, to mniejszość zamiłowana w rozpalaniu ognia wolności w umysłach ludzi." - Samuel Adams

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

________________________________________________________________ "Nie martwcie się, jeśli nie stanowimy większości. Wszystko czego potrzebujemy, to mniejszość zamiłowana w rozpalaniu ognia wolności w umysłach ludzi." - Samuel Adams

#163158

To niestety nie są pojedyncze przypadki, takich jest więcej.
Spraw jest znana rodzinie.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#163172