Re: „narodowy socjalizm = faszyzm?”

Obrazek użytkownika miarka
Kraj

Publikuję post, który zamieściłem na portalu Neon24, będący krytyką innego postu tam zamieszczonego. Dotyczy spraw definicyjnych i ma wymiar ponadportalowy. Ze względu na trwającą kampanię wyborczą i potrzebą szczególnej jedności narodowej, upraszam, aby w ewentualnych komentarzach nie nawiązywać do zaszłych animozji międzyportalowych: "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL"> 

"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">Kompromitujący benefis blogera. Post miał być o odkłamywaniu definicji słów, a mocno i ku zwiedzeniu wielu wpisał się w ich zakłamywanie. Zabrakło korekty definicji.

color:#333333;mso-ansi-language:PL"> Narodowy socjalizm to jeden z najbardziej haniebnych epizodów w życiu ludzkości, a ten tu go chwali, niepamiętny na jakże tragiczne i wciąż bolesne polskie doświadczenia historyczne.

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Narodowy socjalizm to ideologia zbrodnicza i pasożytnicza w swym założeniu mająca dobrobyt socjalny narodu niemieckiego, ale kosztem narodów podbijanych, zniewalanych, ciemiężonych, wywłaszczanych, rabowanych, okupowanych i ludobójczo, planowo  mordowanych. font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Brakuje też jednoznacznej definicji faszyzmu – związku korporacji prywatnych i państwa, docelowego konsumenta wszystkich “zdobyczy” socjalizmu narodowego poprzez korporacje prywatne. Faszyzmu jako ideologii zrośniętej z narodowym socjalizmem (podobnie zresztą jak i z innymi zbrodniczymi totalitaryzmami” komunizmem, socjalizmem, maoizmem, polpotyzmem, liberalizmem, czy islamizmem, oraz korporacjonizmem, syjonizmem i globalizmem), ideologii nadrzędnej, czapki nad tymi ideologiami. Faszyzmu jako ideologii zmierzającej do likwidacji państw i narodów. color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">  mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Autor swoje rozważanie wywiódł z przeprowadzonego przez siebie testu. mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Pierwsze w nim pytania o kwestie narodowe nie bardziej inteligentne, jak o rozstrzyganiu niejasności prawnych na korzyść podatnika zadane przez Komorowskiego w referendum. Badani byli selektywnie dobrani. Oszustwo jest w tym, że obywatele narodowości polskiej są w Polsce większością, ale to już nie reguła. mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Drugie: mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">a/ o pomoc umierającym na ulicach – podobnie inteligentne - Sugeruje, by zdać się na władze panstwowe, “zapominając” dopytać, kto ma organizować pomoc. Pomija że państwo ma zupełne inne zadania jak ingerować w życie obywateli. Przede wszystkim ma tak organizować życie gospodarcze by obywatele sami mogli sobie zarobić na swoje potrzeby, a nadto posiadali rezerwy na wsparcie potrzebujących pomocy w przypadkach awaryjnych; 10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">b/ obroną obywateli przed korporacjami - Sugeruje, by zdać się na władze panstwowe nie bacząc, że one już są od dawna uwikłane w faszystowskim, zbrodniczym, zdradzieckim, korupcyjnym związku z korporacjami prywatnymi i opanowanymi przez nie agendami i w razie jakiegokolwiek konfliktu interesów biorą stronę korporacji. A wiec perfidna manipulacja, wyłączająca trzeźwą ocenę sytuacji, przyznająca rację wrogiej nam propagandzie faszystowskich mediów, propagandzie stojącej na straży zabójczego dla nas status quo. Nadto manipulacji sugerująca tu myślenie magiczne, jałowe chciejstwo i zapatrzenie na emocje na “tu i teraz”, zamiast sięgać do przyczyn i celów długofalowych; font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">c1/ i że “Polska to wspólnota” – kłamstwo, bo nie tylko, gdyż to również społeczeństwo, a więc i obywatele nie należący do wspólnoty narodowej, lub równouprawnieni, nadto mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">c2/ “powołana dla ich interesów” – kłamstwo, bo nie dodaje, że najpierw interesów ich wspólnoty, a dopiero przy ich zaspokojeniu, zaspokajanie interesów indywidualnych. Sugeruje, by zdać się na władze panstwowe. Sugeruje to i czytelnikom wskazaniem, że ankietowani przez niego sugestię przyjęli, a więc i że jego definicja zyskała status oczywistości, co prawdą nie jest. mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">W końcu bulwersujący wniosek: color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">“NARODOWY SOCJALIZM JEST NAJWYŻSZĄ FORMĄ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, NISZCZENIE TEJ IDEI PRZEZ WSZYSTKICH UTWIERDZA MNIE W PRZEKONANIU, ŻE TO JEDYNY SYTEM SPOŁECZNY ANTY NWO..” mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Tymczasem są w nim kłamstwa: color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">SOCJALIZM – to nie forma rozwoju społecznego, tylko degradacji społecznej – jego bazą jest rabunek i dystrybucja łupów z zawłaszczanie i wyłączenie spod nadzoru obywatelskiego wielkiej ich części “na koszty dzielenia”, czyli koszty utrzymania (i to na wysokim poziomie) jego czapki, 10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">IDEI – żaden socjalizm nie jest ideą – to ideologia. W idei chodzi o dobrowolne dawanie czegoś z siebie i od siebie z posiadanego, a dla wyższego celu, zaś w ideologii o branie, nawet przemocą, terrorem, w tym przez narzucanie fałszywych praw i definicji; color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">NAJWYŻSZĄ FORMĄ ROZWOJU SPOŁECZNEGO – to jest jedność narodu, wspólnota narodowa ze społeczeństwem specyficznym, bo we wspólnej tożsamości, wspólnym systemie ludzkich wartości, wspólnej moralności. Wspólnota narodowa wewnęrznie zgodna co do zasady, żeby dobrowolnie służyć wspólnocie, ofiarnie dla niej działać, ustępować jej pierwszeństwa w kwestii własnych interesów... Nie jest możliwa większa wspólnota jak narodowa. W państwie szerszym jak wspólnota narodowa reszta społeczeństwa musi się dostosowywać do zasad ładu życia publicznego wspólnoty narodowej, bo każdy twór organizowany na innych zasadach byłby skazany na destrukcję z powodu nieprzezwyciężalnych sprzeczności i braku jakiejkolwiek kontroli nad władzami. Poza tym byłyby wyraźne tendencje separatystyczne i ku zdradzie, wyodrębniły by się grupy o wspólnej tożsamości – wspólnej również z innymi podobnymi grupami poza społecznością, czyli za granicą, grupy mające własne interesy; mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">SYSTEM SPOŁECZNY – wszystko, co “społeczne” kolaboruje z władzą – zasadniczo nie może być przeciw niej, chce tylko ugrać coś dla siebie. System spoleczny stoi w sprzeczności z systemem obywatelskim, systemem władzy narodu jako suwerena dla władz państwowych; "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">ANTY NWO... – wszystko nastawione "anty-" czemuś co już istnieje jest faszyzmem, ideologią, która opiera się o własną zdolność szkodzenia większą jak zło, które zwalcza, chce pacyfikować, “równać w dół” – np. “inteligenta z robotnikem, robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią”, nawet kiedy występuje przeciw innej ideologii - wtedy zresztą jest najgorzej, bo ideologie mają zdolnośc koalicyjną (idee rzadko, bo tylko z innymi ideami). mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Jak więc narodowy socjalizm miałby walczyć z NWO, który jest niczym innym jak próbą ustanowienia faszyzmu globalnego (książkę “New World Order” napisał Hiter, narodowy socjalista (nieprzetłumaczona na polski)), jak miałby walczyć ze swoją faszystowską czapką? font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:PL">

background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial;
background-repeat:initial"> "Tahoma","sans-serif";color:#333333;mso-ansi-language:CA">Tak więc oczekuję od Autora nieszczęsnego postu zdecydowanego sprostowania.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.3 (głosów:5)