Przekaz Dudy „ Idę po władzę , chwycę ich za gardło”

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście - wytępić ich" - Otto Bismarck „..]]>.(źródło ) ]]>

Dawid Rockefeller „Jakakolwiek cena rewolucji chińskiej to oczywiście sukces nie tylko jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, ale także o morale i wspólnotę celów. Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR)....]]>(więcej )]]> 

Hans Frank socjalista, hitlerowiec  „Polska powinna być tak uboga, aby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech” „...(]]>więcej]]>)

Szokujące dane: za rządów PO i PSLcoraz bardziej przybywa Polaków żyjących w skrajnej biedzie! „Niestety wynika z niego dobitnie, że w czasie rządów Platformy i PSL-u szczególnie w latach 2011-2013, nastąpił wzrost biedy skrajnej (bieda skrajna to taki poziom dochodów na głowę w rodzinie, poniżej którego następuje biologiczne wyniszczenie człowieka). „...”Otóż według tego dokumentu zjawisko biedy skrajnej od 2005 roku systematycznie malało z 12,3% do 5,6% w roku 2008 (w liczbach bezwzględnych z 5,6 mln osób do 2,2 mln osób), przez kilka kolejnych lat utrzymywało się na tym samym poziomie, by zacząć wyraźnie wzrosnąć w latach 2011 i 2012 do 6,8%, a w 2013 aż do 7,4% a więc do ponad 2,8 mln osób. „....”Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to w skrajnej biedzie żyje ponad 9% osób w wieku od 0 do 17 lat. A więc prawie co 10 Polak do 17 roku życia ma poziom dochodów, który powoduje jego biologiczne wyniszczenie i dzieje się to w kraju będącym członkiem UE, który do tej pory prezentowany jest jako tzw. zielona wyspa. „...”Ponad 26% małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci, blisko 10% małżeństw z trójką dzieci, 4% małżeństw z dwóją dzieci, 2,5% małżeństw z jednym dzieckiem i blisko 9% rodzin z jednym rodzicem i dziećmi na utrzymaniu znalazło się poniżej progu skrajnej biedy.Ta dramatyczna sytuacja gwałtownego przyrostu skrajnej biedy w Polsce nastąpiła w sytuacji kiedy skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2008-2013, wyniósł jak często w wypowiedziach publicznych podkreślają kolejni premierzy ponad 20 % PKB.”...]]>..( źródło ) ]]>

Profesor Andrzej Nowak „ Zdziechowski i Straszewicz przestawiają stanowisko polskiej elity w postaci takiej oto alternatywy „Albo pozostaniemy Polakami , albo staniemy się moralnymi potworami  ..]]>.(więcej )]]>

Nie możemy tej walki załatwić w ten sposób, że 16 mln Polaków otrzyma 16 mln strzałów w tył głowy. Polacy muszą mieć wrażenie, że w prasie są traktowani nie jak świnie, lecz jak Europejczycy i ludzie” - Hans Frank o niemieckiej polityce prasowej w okupowanej Polsce (wypowiedź z kwietnia 1942 r.)  ….]]>(źródło ) ]]>

„Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około pięciu milionom ludzi w Korei Północnej w 2010 i 2011 roku zagraża brak żywności spowodowany  „....”Według FAO w niektórych regionach kraju niedożywiona jest ponad jedna trzecia dzieci. „....]]>(źródło ) ]]>

Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych - przypomina w Światowym Dniu Walki z Głodem PCK. Polska Akcja Humanitarna, która prowadzi program "Pajacyk" przypomina, że dzieci, by prawidłowo się rozwijać, muszą jeść codziennie. 
Według badań GUS, na które powołuje się Polski Czerwony Krzyż, w gospodarstwach domowych mających problemy z zaspokojeniem elementarnych potrzeb, a więc wymagających pomocy, żyje ponad 700 tys. dzieci. Dzieci i młodzież stanowią ok. 30 proc. ogólnej liczby osób skrajnie ubogich.  „...]]>(źródło ) ]]>

Wikipedia Wbrew ]]>prawu międzynarodowemu]]>, zajęte tereny Polski były traktowane jako trwała zdobycz wojenna. W szczególności okupowany teren Generalnego Gubernatorstwa był traktowany praktycznie jak ]]>kolonia]]>, dostarczająca niskokwalifikowanej i ]]>niewolniczej]]> polskiej siły roboczej na potrzeby gospodarki wojennej III Rzeszy. W tym celu wprowadzono nakaz pracy przymusowej dla Polaków w wieku 18-60 lat, później obniżając granicę wieku do 14 lat. Polscy robotnicy przymusowi z GG (oraz ziem polskich zaanektowanych przez III Rzeszę) pracowali w ciężkich warunkach pobytowych w Rzeszy, zarówno w niemieckim rolnictwie, przemyśle i transporcie, jak również obozach pracy, obozach koncentracyjnych oraz oddziałach ]]>Organizacji Todt]]>.Eksploatacja gospodarcza w GG realizowana była głównie dzięki rabunkowej gospodarce, zwłaszcza w przemyśle, gdzie systematycznie przeprowadzano grabież substancji przemysłowej i surowców naturalnych. Rolnictwo objęto ]]>systemem kontyngentów płodów rolnych]]>, którego nieprzestrzeganie powodowało kary więzienia lub śmierci dla rolników. Brak żywności na rynku spowodował wprowadzenie ]]>systemu racjonowania żywności]]> i trwałe niedożywienie całych grup ludnościowych.”]]>..(źródło ) ]]>

Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Głosami klubów PO i PSL Sejm odrzucił bowiem projekt Twojego Ruchu w tej sprawie „...”Należy uznać, iż w najwyższym stopniu niemoralna i zarazem sprzeczna z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej jest obecna sytuacja, w której państwo pobiera daniny od dochodów, które nie pozwalają na pokrycie wydatków na żywność i opłaty za mieszkanie. Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, iż obecne regulacje określające wysokość kwoty wolnej od podatku wymagają pilnej zmiany „...”Według definicji minimum egzystencji przyjętą przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka”. Tym samym w Polsce można nakładać podatki na osoby żyjące w skrajnym ubóstwie. „....”Zmiana miałaby kosztować budżet ok. 13 mld 662 mln zł. „...]]>.( źródło ) ]]>

Bartosz Marczuk …...„Jaki jest prawdziwy powód do wstydu III RP? Głód dzieci. 
W kraju, który ma ambicje należeć do G-20, jest od blisko dekady członkiem UE, leży w środku Europy, chwali się, że jest zieloną wyspą i szybko goni zamożny Zachód, dane dotyczące głodnych dzieci zatrważają. Co trzecie dziecko rodzi się u nas w skrajnym ubóstwie. 800 tys. jest niedożywionych. Ponad 600 tys. najmłodszych z wielodzietnych rodzin żyje w nędzy. Najwyższą cenę polskiej transformacji płacą bowiem rodzice i ich potomstwo. „....”Do pierwszych zaliczmy exodus młodych Polaków, którzy nie widzą nad Wisłą przyszłości dla swojego potomstwa. Na pierwszy rzut okawidoczny jest także coraz gorszy stan zdrowia prawie miliona dzieci, które nie dojadają, a ich rodziców nie stać na opiekę lekarza czy dentysty. Nie chodzą też do kina, teatru, na dodatkowe zajęcia. Wszystkie te zaniedbania będą się mścić w przyszłości.Ale są też ukryte skutki biedy najmłodszych – to złamane charaktery ich samych oraz ich rodziców. To syndrom wyuczonej bezradności czy nauka kombinowania – zamiast pracy.” …]]>.(więcej )]]>

Marek Oramus „Ludzi trzeba zagospodarować. Co z tego, że mielibyśmy dziś parę milionów obywateli więcej, skoro nadal nie byłoby pomysłu, co z nimi zrobić. Zamiast 2,3 mln dzisiejszych bezrobotnych mielibyśmy na przykład 4 mln rodaków bez pracy „....”Doszło do złamania jakiegoś sacrum w tej dziedzinie: martwe dzieci znajduje się w stawach, pobite niemowlęta umierają w szpitalach, miesiącami i latami trwają w zwierzęcym zaniedbaniu. Większe mdleją w szkole z głodu, chowa je ulica, żyją wraz z rodzicami w skrajnej nędzy. Należy najpierw zająć się żywymi, a dopiero potem apelować o wzrost dzietności, ponieważ zachodzi obawa, że ewentualny przyrost nastąpiłby głównie wśród najuboższych.Dziś 22 procent dzieci w Polsce żyje w nędzy, czyli przeciętnie jedno na pięć. Daje to liczbę 1,3 miliona, czyli Warszawę dzieci pogrążonych co do jednego w ubóstwie. W Europie w tej konkurencji zajmujemy miejsce na podium, po Bułgarii i Rumunii.”......”W społeczeństwie spauperyzowanym, jak nasze, dziecko staje się nie tylko luksusem, bo dużo kosztuje; staje się konkurentem dorosłego w dostępie do dóbr konsumpcyjnych. Gorzej, gdy rywalizuje z dorosłymi o dobra zapewniające przetrwanie biologiczne, jak żywność, odzież i dach nad głową. „Przedustawne" wyeliminowanie go staje się wtedy odruchowym gestem, podejmowanym nawet nie po to, by żyć wygodnie, ale by jako tako wiązać koniec z końcem. „.. .]]>..(więcej) ]]>

Bp Stefanek: „Konwencja upodobni społeczeństwo do dobrze pilnowanej społeczności obozowej”.....”Filozofia, zawarta w przegłosowanej dziś przez Sejm Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przekształca społeczeństwo w „obóz” ….”Nasz parlament zachowuje się jak firma, pracująca na akord, która ma do wykonania na czas zamówione dzieło. Gdyby w takim tempie budowano autostrady… Nie było żadnej narady, nie było żadnej szerokiej debaty, została zignorowana krytyczna opinia bardzo licznych środowisk. Nie było dyskusji, za to jest wykonanie „planu”. Parlament nie jest już miejscem debaty, narady, refleksji.
Jest jeszcze drugi, groźniejszy aspekt przyjęcia konwencji. Został wysłany marny sygnał, który może skutkować dłużej niż kadencja parlamentu i mieć wpływ także na życie posłów, wykonujących polecenia. To jest sygnał z zakresu pedagogiki społecznej - w tej Konwencji rodzina została pokazana jako miejsce patologii i przemocy. I wskazuje się też, że zabezpieczenie człowieka przed przemocą ma zależeć nie od serc konkretnych ludzi, które są wrażliwe i które, począwszy od matki, troszczą się o człowieka, więc trzeba je kształtować i wychowywać.
Zgodnie z filozofią Konwencji bezpieczeństwo ma zależeć od struktur prawno-ścigających, od odpowiednich ustaw i gremiów nadzoru, od decyzji instytucji nadzoru i przymusu. Ale społeczeństwo pilnowane od zewnątrz to społeczność mieszkańców obozów. Taką wizję przyszłości zakłada ta Konwencja zabezpieczając nas, jak się wydaje, przed nieubłaganą falą przemocy w rodzinie. To przekłamanie potwierdził urzędowo najwyższy autorytet, jakim jest parlament, wydelegowany przez naród, najwyższego suwerena - jest naprawdę groźne. I woła nie tylko o sprzeciw, ale głęboką analizę skąd się to bierze i o serię wystąpień przeciwników tej wizji społeczeństwa - katechez, pouczeń, wykładów. Gdyż trzeba niezwykle krytycznie podejść do produkcji parlamentu nie stosując żadnych uników, choćby ryzykując swoją pozycją.”...]]>(źródło ) ]]>

prof. Andrzej Kaźmierczak „ Fundusze europejskie a wzrost biedy w Polsce „ ….”od chwili, gdy uruchomiono fundusze na ten cel, poziom zagrożenia skrajnym ubóstwem wzrósł. O ile wskaźnik skrajnego ubóstwa w Polsce wynosił 5,5% w 2008 roku, o tyle w końcu 2012 roku już wzrósł do 6,7%. „...”Z Brukseli płyną ogromne pieniądze, a zagrożenie ubóstwem rośnie. „...”Spadła dynamika wzrostu gospodarczego Polski. Tempo wzrostu PKB w 2008 roku było imponujące i wynosilo 6%. Tymczasem prognozowany wzrost PKB na ten rok to zaledwie 1,5%. „....”Podobnie było z bezrobociem. Jeszcze w listopadzie 2009 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 11,4% ludności czynnej zawodowo. W sierpniu bieżącego roku wzrosła już do 13,0%. Strach pomyśleć, ile wynosiłby wskaźnik bezrobocia w naszym kraju, gdyby nie emigracja zarobkowa. „....”Według danych GUS za 2012 rok w skrajnej biedzie żyło w Polsce 9,3% osób w wieku do 18. roku życia. A zatem co dziesiąte dziecko żyło poniżej minimum niezbędnego do przeżycia. W całej populacji ludności Polski skrajnego ubóstwa doświadczyło 6,7% obywateli. Wyjaśnijmy, że osoba doświadczona tym nieszczęściem jest wprawdzie w stanie przeżyć w sensie biologicznym, ale nie jest w stanie integrować się ze społeczeństwem. Z kolei w relatywnym ubóstwie, czyli na granicy minimum socjalnego, żyło w 2012 roku aż 16-17% obywateli naszego kraju, a więc jedna piąta całej populacji „.....(]]>więcej ]]>)

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym państwo ściąga podatek od osób zarabiających poniżej minimum egzystencjalnego”.....” W Tanzanii kwota wolna wynosi 7408 zł, w Botswanie - 12384 zł, a w Namibii - 14250 zł. „...” Polska jest jedynym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym nie wprowadzono dotychczas podatku linioweg „...”Przyczyną jest dramatycznie niska kwota wolna od podatku, „...”Co do zasady, kwotę wolną wprowadza się do systemu podatkowego po to, aby chronić osoby najuboższe przed nadmiernym uszczupleniem, i tak już niskich dochodów, przez państwo. „...”W ten sposób unika się opodatkowania dochodów w wysokości minimum socjalnego, a tym bardziej dochodów poniżej minimum egzystencjalnego. „...”W krajach Unii Europejskiej stosujących kwotę wolną, kwota ta ustalana jest często na poziomie między 30 tys. zł a 70 tys. zł rocznie „...”Co istotne, wysokość kwoty wolnej wszędzie jest corocznie waloryzowana. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, kwota wolna tylko w ciągu jednego roku wzrosła o prawie 20% i wynosi obecnie ok. 50 tys. zł. „...”Otóż we wszystkich takich krajach (Litwa, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria) obowiązuje podatek liniowy z jednolitą stawką podatkową wynoszącą, w zależności od kraju, 10%, 12%, 15% lub 16%. Tak niskie stawki podatkowe powodują drastyczne obniżenie poziomu danin należnych państwu. „...” Kwota wolna o wartości 3091 zł jest zdecydowanie najniższą wartością spośród wszystkich krajów europejskich stosujących progresję podatkową. Tak niska kwota wolna może jednak zadziwić nie tylko mieszkańców Europy Zachodniej, ale również obywateli niektórych krajów afrykańskich. W Tanzanii kwota wolna wynosi 7408 zł, w Botswanie - 12384 zł, a w Namibii - 14250 zł. „ ….]]>(więcej )]]>

Józef Kossecki „Agresja demograficzna jest dawno znaną metodą walki.  „....”W 1942 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa stopa urodzeń wynosiła 18,6 promil, w 2003 r. w III RP wyniosła ona zaledwie 9,2 promil – czyli niecałą połowę tego co w podczas wojny i okupacji. „...”Zgodnie z powyższym planem Verordnung (Rozporządzenie) Generalnego Gubernatora Franka z dnia 9 marca 1943 r. wprowadziło pełną niekaralność aborcji dokonywanych przez Polki i przedstawicielki innych „niższych” narodów, zwiększono natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich - aż do kary śmierci włącznie. „...”cytat z dokumentu z dnia 25.XI.1939 r., zatytułowanego „Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo politycznego punktu widzenia”, opracowanego na zlecenie Urzędu ds. Rasowo-Politycznych NSDAP, którego autorami byli dr E. Wetzel (kierownik centrali doradczej tego Urzędu) oraz dr G. Hecht (kierownik Oddziału dla Volksduetschów i Mniejszości w powyższym Urzędzie):„Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przenoszeniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. (...) Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące spędzaniu płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia”
Hitlerowski plan polityki depopulacyjnej w stosunku do ludności polskiej przewidywał ponadto takie m. in. środki:

  • „redukcje świadczeń chorobowych z tytułu ubezpieczenia społecznego;
  • ograniczenie lecznictwa szpitalnego;
  • zawieszenie zasiłków rodzinnych i świadczeń z tytułu macierzyństwa;
  • obowiązujący na terenach włączonych do Rzeszy Niemieckiej zakaz zawierania małżeństw przez mężczyzn w wieku poniżej 28 lat i przez kobiety w wieku poniżej 24 lat;
  • całkowity zakaz zawierania małżeństw przez osoby wywiezione do Niemiec na roboty”.

 
Niezależnie od fizycznej eksterminacji poszczególnych grup obywateli RP - przede wszystkim ludności żydowskiej, a także elity polskiej zwłaszcza na terenach wcielonych do Rzeszy, hitlerowcy starali się niszczyć polski potencjał biologiczny również metodami bardziej wyrafinowanymi - wchodzącymi częściowo w zakres totalnej wojny informacyjnej. Dowody na to znaleźć można w dokumentach sprawy SS-Brigadeführera Carla Clauberga. Jeden z tych dokumentów dotyczy Genralnego Planu Wschodniego Reichsführera SS, omawia politykę demograficzną nie tylko w stosunku do ludności polskiej, ale również rosyjskiej, ukraińskiej, a nawet narodów kaukaskich, opracowany został przez dr Erhardta Wetzela - radcę w Urzędzie dla Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP. Pochodzi on z 1942 r. „....”Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzanie  płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych „....”Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w miastach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem ograniczenia rozmnażania się ludności. Powyżej omawiana propaganda i uświadamianie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadzić niż na wsi,  „ ….]]>(więcej)]]>

Janusz Szewczak Główny Ekonomista SKOK „Blisko 10 mln Polaków jest zagrożonych biedą i wykluczeniem,”….(]]>więcej]]>)

Cezary Mech „ Spadam dalej na 211 miejsce na świecie z 209 pod względem dzietności. I co się dzieje? NIC. Na co liczymy? Przy ukazanym na zdjęciu stosunku do rodziny i matki elit "z wyższej półki medialnej" jest to adekwatna pozycja samolikwidującego się Narodu.” „...]]>(więcej )]]>

Kto by przewidział ,że staniemy się niewolnikami długu
„Posłowie PiS powołali się na badanie brytyjskiej organizacji Jubilee Debt Campaign, z którego wynika, że Polska pod koniec 2011 roku zajmowała 12. miejsce na 250 państw pod względem zadłużenia zagranicznego. W tym badaniu uwzględniono tzw. dług zagraniczny netto.- To są miażdżące dane. Jesteśmy jednym z 12 najbardziej zadłużonych krajów wobec innych państw i zewnętrznych, zagranicznych podmiotów „.....]]>(więcej )]]>

Filip Memches ”Okupacja hitlerowska utrwaliła się w polskiej pamięci zbiorowej jako jeden wielki koszmar.To oczywiście truizm. Chociaż nie dla kogoś, kto czerpałby wiedzę na ten temat z ówczesnych źródeł. W tym przypadku chodzi o tak zwane gadzinówki, czyli polskojęzyczne tytuły wydawane w Generalnej Guberni z upoważnienia jej władz. „...”Jest super. Polacy żyją, jakby nic się nie stało. Życie rozrywkowe kwitnie. „Tak się już ułożyło, że wieczorki odbywają się w nocy, fajfy o siódmej wieczorem, a poranki w południe i w niedzielę. Stało się to już niejako prawem zwyczajowym, że w »niedzielę, po mszy świętej, lud się bawi jak najęty”....”Cywilizowanie tubylców. Władze niemieckie troszczą się o ludność Generalnej Guberni. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby ją „cywilizować" i „modernizować". Jednym z przejawów tego jest zalegalizowanie w roku 1943 – po raz pierwszy na ziemiach polskich – „spędzania płodu" (aborcji), a więc coś, co współcześnie należy do lewicowo-liberalnego katalogu podstawowych „praw człowieka"....”Idea zjednoczonej Europy.„Nowy Kurier Warszawski" nie stroni od zaangażowanej publicystyki. W licznych tekstach autorzy (zazwyczaj anonimowi lub podpisani inicjałami) wskazują konieczność solidarnego współdziałania narodów europejskich. Szczególnie, że trwa wojna z bolszewizmem. „Idea solidarności europejskiej wysuwana przez mocarstwa Osi, nieomal od początku obecnej wojny, posiada głębokie przesłanki natury gospodarczej i politycznej. Rozwój ekonomiczny tworzy coraz więcej stosunków wzajemnej zależności pomiędzy poszczególnymi krajami naszego kontynentu. Stan przedwojenny, gdy państwa Europy dążyły do odgrodzenia się od siebie nieprzeniknionymi barierami ceł prohibicyjnych, uniemożliwiał zdrowy rozwój wszystkich twórczych sił gospodarki każdego narodu i powodował ustawiczne konflikty" ….”Z dumą cytowana jest wypowiedź autorstwa pewnego sowieckiego oficera: „Niemcy zawdzięczają swoje zwycięstwa tak nowoczesnej doktrynie wojennej, jak i przygniatającej przewadze" ….”Gdy czytamy „Nowy Kurier Warszawski" (typowy dziennik opinii) czy wychodzący w Krakowie „Ilustrowany Kurier Polski" (prawdziwy tabloid tamtych czasów, urzeka wspaniała szata graficzna), zdumiewa w nich brak jakichkolwiek doniesień dotyczących okupacyjnego dramatu. Właściwie nic nie ma na temat codzienności polskich miast: strzelanin, łapanek, aresztowań, egzekucji. Nawet jeśli przyjmiemy kolaborancką perspektywę walki z „polskimi bandytami".
Są najwyżej wzmianki, jakie znamy z obecnej prasy: o ofiarach wypadków drogowych, bójek, napadów, utonięć, samobójstw, pożarów.Wszystko, co budzi trwogę, rozgrywa się daleko na frontach wojny. Jeśli skończy się ona zwycięstwem III Rzeszy, to nastanie szczęśliwy koniec historii (i nie będzie do tego wcale potrzebna liberalna demokracja). Wydarzenia tuż obok, jak powstanie w getcie warszawskim, okryte są milczeniem. Co jest w takim razie w zamian? „....( ]]>więcej]]>)

Profesor Andrzej Nowak „ Flet Szczurołapa „ ….”Zajrzałem na stronę Banku Światowego „...”Patrzę pod rubrykę” Polska”. W roku 2008 ( pierwszy rok rządów Tuska ) PKB naszego kraju wynosiło 529 mld dol. W roku 2013 to 517 mld dol. „..” mnie się wydaje ,że to o 2 procent mniej „...” w tym samym czasie ( 208 – 2013 według tego samego Banku Światowego Niemcy zanotowały jednak niewielki wzrost (o 15 mld dol. ) , inny nasz sąsiad – Białoruś – powiększył swój produkt krajowy brutto o 40 procent , a Rosja , także nasz sąsiad o 27 procent „....” dla porównania w latach 2008 – 2013 Chiny podwoiły produkt swoje gospodarki , a w liczbach bezwzględnych dogoniła nas w tym czasie pod względem wielkości PKB Nigeria .”...”W Polsce próg rocznego dochodu oznaczającego granice ubóstwa wynosi 15.5 tysiąca złotych , szacuje się ,że obecnie poniżej tego progu znajduje się ok 2 mln Polaków . Nasz kraj jest drugim w Unii po Słowacji , gdzie doszło do najsilniejszego rozwarstwienia ….]]>(więcej )]]>

2011 rok „Jarosław Kaczyński „ Warto być Polakiem dobrze zorganizowanym i wydajnym, ale nie traktowanym w pracy jak niewolnik. Bo już jesteśmy bardzo pracowici. Jest znamienne, że wedle danych OECD przeciętny Polak pracuje aż 2015 godzin w roku (pracowitsi są od nas Koreańczycy - 2074 godziny), a daleko za nami są uznawani za bardzo pracowitych Japończycy (1733 godziny), Niemcy (1309 godzin) czy Holendrzy (1288 godzin).”...” Nieprzypadkowo w rankingu Doing Business 2010, opisującym łatwość robienia interesów, Polska jest na 70. miejscu wśród badanych 183 krajów. Nieprzypadkowo Polska zajmuje niechlubne 164. miejsce pod względem radzenia sobie z pozwoleniami na budowę. Nic nie usprawiedliwia tego, by Polska była dopiero na 121. miejscu w kategorii łatwości płacenia podatków. Tak jak nic nie usprawiedliwia 81. pozycji Polski w kategorii "łatwość zamykania biznesu" czy 77. miejsca w kategorii "wprowadzania w życie kontraktów"...”Wystarczy stwierdzić, że uniwersytet w Helsinkach jest już 72. w tzw. rankingu szanghajskim, podczas gdy najlepszy z polskich Uniwersytet Jagielloński - 320., a drugi, który się mieści w pierwszej pięćsetce, Uniwersytet Warszawski (największy w Polsce) - znalazł się na miejscu 396., o trzy pozycje niżej od małego uniwersytetu w fińskim Turku.”....”W dodatku, w przeciwieństwie do Finlandii, absolwenci naszych uczelni kompletnie nie interesują polskiego rządu i państwa, czyli z dyplomem trafiają prosto na bezrobocie (już ponad 50 proc. absolwentów nie znajduje pracy”....”O zapóźnieniu Polski pod względem nowoczesności ….Według danych Komisji Europejskiej Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród krajów UE pod względem procentowego udziału w eksporcie wyrobów wysokiej techniki.”.....”Równie źle wypadamy pod względem innowacyjności (wedle danych unijnej organizacji Pro Inno Europe): wyprzedzamy w Unii jedynie Litwę, Rumunię, Łotwę i Bułgarię,”...”Według wydanego przez Komisję Europejską opracowania podsumowującego "największe osiągnięcia UE w nauce i badaniach naukowych" zajmujemy:- 13. miejsce pod względem wielkości funduszy pozyskanych w ramach siódmego programu ramowego (badania i rozwój technologiczny); - 19. miejsce pod względem wskaźnika sukcesu w ramach siódmego programu ramowego; - 22. miejsce pod względem intensywności w dziedzinie badań i rozwoju (czyli odsetka PKB wypracowywanego w tym sektorze); - 23. miejsce pod względem łącznego indeksu innowacyjności; - 25. miejsce pod względem liczby wniosków patentowych (na milion mieszkańców) oraz - 27. miejsce w eksporcie nowoczesnych technologii (liczonych jako odsetek całkowitej wartości eksportu).”....”nakłady na badania i rozwój ….(Polska ) 0,7 proc. PKB ….W Szwecji, która przoduje w Europie, te nakłady wynoszą 3,8 proc. PKB, w Finlandii - 3,4 proc., w Niemczech - 2,5 proc., w Słowenii - 1,45 proc., a w Czechach - 1,4 proc. Miejmy świadomość tego, że jeden amerykański uniwersytet Stanforda dysponuje o 30 proc. większymi środkami (nie licząc gigantycznego funduszu rezerwowego), niż wynosi cały budżet polskiej nauki. Miejmy świadomość, że finansowanie nauki w Polsce na mieszkańca jest prawie dziesięciokrotnie niższe od średniej w starych państwach Unii (19 euro wobec 185 euro „...]]>(więcej ) ]]>

Gowin „Ochrona rodziny 
zakłada potrzebę zagwarantowania jej przestrzeni wewnętrznej wolności. Szczególnie istotny jest przepis Konstytucji RP, zgodnie 
z którym ograniczenie 
lub pozbawienie 
praw rodzicielskich 
nie może być sprzeczne 
z prawem i pozbawione kontroli sądowej „.....”Współczesne państwo biurokratyczno-opiekuńcze, które dominuje w całej Europie, coraz głębiej ingeruje w treść naszego życia. „.....”Art. 18 Konstytucji RP – ten sam, który mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – obowiązkiem ochrony przez państwo i prawo obejmuje również rodzicielstwo i rodzinę. To pierwsze – rodzicielstwo – obejmuje ochronę relacji między rodzicem a dzieckiem, władztwa rodzicielskiego nakierowanego na dobro dziecka, sprawowania pieczy i wolności od ingerencji państwa (poza oczywistymi wyjątkami wynikającymi z zaniedbania dziecka i jego potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych). „....”Ochrona rodziny zakłada potrzebę zagwarantowania jej przestrzeni wewnętrznej wolności, kształtowania obowiązku sprawowania należytej pieczy przez rodziców i odpowiedzialności rodzicielskiej, a prócz tego – ich wyłączności w dbaniu i kształtowaniu programu wychowawczego i formacji sumienia. Szczególnie istotny jest również przepis art. 48 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. W ten sposób podkreśla się brak możliwości działania wobec rodziny sprzecznego z prawem i pozbawionego kontroli sądowej. „. …..]]>(więcej ) ]]>

Krzysztof Świątek „W Polsce rośnie liczba osób, które pracują, a i tak są „klientami” pomocy społecznej, czyli korzystają ze świadczeń pomocowych. – W Europie pracujący nie należeli do niedawna do ludzi ubogich. Rozpowszechnienie różnych form zatrudnienia o charakterze doraźnym powoduje, że rośnie liczba osób, która formalnie ma pracę, ale tak nisko wynagradzaną, że spycha je to na margines biedy – podkreśla prof. Bugaj. – „.....”Liczba biednych pracujących wynosi ok. 2 mln. Najwięcej jest takich, którzy już założyli własne rodziny. „.....” Zarobki biednych pracujących nie pozwalają im na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a dochody na osobę w rodzinie wynoszą tyle co minimum egzystencji.”. …]]>.(więcej )]]>

Goebbels poszedł jeszcze dalej/niżej: “Opinia Führera o Polakach jest miażdżąca. Bardziej zwierzęta niż ludzie, całkiem tępi, bez wyrazu. Obok nich warstwa rządząca będąca przynajmniej produktem mieszaniny klas niższych z aryjską rasą panów. Brud Polaków jest wprost niewyobrażalny. Również ich zdolność dokonywania ocen jest równa zeru”.Himmler rownież nie przebierał w słowach: “Mein Führer! (..) W ciągu pięciu-sześciu tygodni pokonamy ich. Ale wtedy Warszawa – stolica, głowa, inteligencja tego niegdyś 16-17 milionowego narodu Polaków, będzie starta. Tego narodu, który od siedmiuset lat blokuje nam Wschód i od pierwszej bitwy pod Tannenbergiem (Grunwaldem) ciągle nam staje na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas – nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym.” - Himmler w rozmowie z Hitlerem.”.]]>..(źródło ) ]]>

Rafał Lemkin przełożył Piotr Szlagowski „ Ludobójstwo „
Wrogi naród znajdujący się pod kontrolą Niemiec musi zostać zniszczony, zdezintegrowany lub osłabiony w różnym stopniu w kolejnych dekadach - ]]>przeczytaj tłumaczenie rozdziału IX pt. ]]>]]>Genocide]]>]]> z książki R. Lemkina ]]>]]>Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation − Analysis of Government − Proposals for Redress]]>]]>. Tłumaczenie ukazało się w 7. numerze Teologii Politycznej]]>„...”Nowe koncepcje wymagają nowych pojęć. Przez ludobójstwo (ang. genocide) rozumiemy zniszczenie narodu lub grupy etnicznej. To nowe słowo, utworzone przez autora, aby nazwać starą praktykę w jej nowym wcieleniu, pochodzi od greckiego słowa genos (rasaplemię) i łacińskiego cide (zabijanie) i nawiązuje w ten sposób do sposobu tworzenia takich wyrazów jak tyranobójstwo czy dzieciobójstwo]]>[1]]]>. Ogólnie rzecz biorąc, poza sytuacjami masowych zabójstw na wszystkich członkach narodu, ludobójstwo nie musi koniecznie oznaczać natychmiastowego zniszczenia narodu. Pojęcie to ma raczej oznaczać skoordynowany plan składający się z różnych działań zmierzających do zniszczenia istotnych podstaw życia grup narodowych, któremu towarzyszy zamiar unicestwienia tychże grup. Celami takiego planu byłyby: dezintegracja instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii oraz ekonomicznego bytu grup narodowych, a także zniszczenie osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godności, a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest skierowane przeciwko grupie narodowej jako podmiotowi, a działania z nim związane są wymierzone przeciwko jednostkom, ale nie jako nim samym, lecz jako członkom grup narodowych. „...”Ludobójstwo można podzielić na dwa etapy: pierwszy polega na zniszczeniu narodowego wzorca uciśnionej grupy; drugi − na narzuceniu narodowego wzorca ciemiężyciela. Owo narzucenie może być dokonane wobec ludności, której pozwolono dalej zamieszkiwać podbite terytorium, albo wobec samego terytorium po usunięciu ludności i jego kolonizacji przez rodaków okupanta.
Słowem, którego w przeszłości używano dla opisania zniszczenia wzorca narodowego, jestwynarodowienie]]>[2]]]>. Jednakże − zdaniem autora − to słowo jest nieadekwatne, ponieważ: 1) nie konotuje zniszczenia struktury biologicznej; 2) chociaż konotuje zniszczenie jednego wzorca narodowego, to nie konotuje narzucenia wzorca opresora; oraz 3) jest używane przez niektórych autorów dla oznaczenia aktu pozbawienia obywatelstwa]]>[3]]]>.”..” Okupant wykazuje tendencję do pozostawienia w Polsce wyłącznie klasy robotniczej i chłopskiej, podczas gdy w okupowanych krajach zachodnich pozwala na pozostanie także klasie przemysłowej, ponieważ może ona pomóc w integrowaniu lokalnego przemysłu z niemiecką gospodarką. „....”Aby zapobiec wyrażaniu ducha narodowego poprzez środki artystyczne, wprowadzono  ścisłą kontrolę wszelkiej aktywności kulturalnej. Wszelkie osoby zaangażowane w malarstwo, rysownictwo, rzeźbiarstwo, muzykę, literaturę i teatr muszą uzyskać pozwolenie na dalsze prowadzenie swojej działalności. Kontrolę w tych dziedzinach prowadzą niemieckie władze „...”Niszczenie podstaw ekonomicznej egzystencji danej grupy narodowej z konieczności musi prowadzić do sparaliżowania jej rozwoju, a nawet do regresu. Obniżanie standardu życia stwarza trudności w zaspokajaniu potrzeb kulturalno-duchowych. Ponadto codzienna walka – w sensie dosłownym – o chleb i o fizyczne przetrwanie może uniemożliwiać refleksję zarówno w kategoriach ogólnych, jak i narodowych.
Zamierzeniem okupanta było stworzenie właśnie takich warunków wśród narodów z okupowanych krajów, w szczególności wśród narodów objętych pierwszymi planami ludobójstwa – Polaków, Słoweńców i Żydów.”...”Żydzi zostali natychmiast pozbawieni elementarnych środków do życia]]>[26]]]>. Co do Polaków z inkorporowanej Polski, celem okupanta było przeniesienie środków ekonomicznych z polskiej grupy narodowej na niemiecką grupę narodową. W ten sposób Polacy musieli zubożeć, a Niemcy − się wzbogacić. Osiągnięto to głównie poprzez konfiskaty polskiej własności na podstawie upoważnienia Komisarza Rzeszy ds. Umacniania Narodowości Niemieckiej. Ten proces był dodatkowo wzmacniany przez reglamentowanie handlu i rzemiosła, jako że pozwolenia na tę działalność były wydawane Niemcom, a tylko wyjątkowo − również Polakom. W ten sposób Polacy zostali wyparci z handlu, a ich miejsce zajęli Niemcy.
Po przejęciu banków przez okupanta, w celu wzmocnienia elementu niemieckiego wprowadzono szczególne zasady dotyczące obsługi depozytów bankowych. Jeden z najpopularniejszych polskich banków, Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO), w dniu rozpoczęcia okupacji posiadał depozyty milionów obywateli polskich. Depozyty były jednak wypłacane przez okupanta wyłącznie niemieckim deponentom, po okazaniu przez nich świadectwa ich niemieckiego pochodzenia]]>[27]]]>. W taki sposób natychmiastowo niemiecki element w Polsce stał się silniejszy pod względem finansowym od Polaków. Na Słowenii Niemcy zlikwidowali finansowe kooperatywy i spółdzielnie rolnicze, które od dekad były najbardziej efektywnym instrumentem podnoszenia standardu życia oraz promocji narodowego i społecznego postępu.”...”Sfera biologiczna.W okupowanych krajach „narodów niespokrewnionych” prowadzona jest polityka wyludniania. Służy temu przede wszystkim stosowanie metod sprzyjających zmniejszaniu przyrostu naturalnego niespokrewnionych grup narodowych, przy jednoczesnym podejmowaniu kroków w celu zwiększania przyrostu naturalnego volksdeutschów mieszkających w tych krajach. I tak w okupowanej Polsce zabroniono małżeństw pomiędzy Polakami, chyba że uzyskana zostanie przez nich specjalna zgoda gubernatora (Reichsstatthalter) okręgu, której ten – co do zasady – nie wydaje]]>[29]]]>.
Przyrost naturalny niepożądanych grup dodatkowo maleje w skutek rozdzielenia kobiet i mężczyzn przez przesiedlanie ich do pracy przymusowej w różne miejsca]]>[30]]]>. Ponadto niedożywienie rodziców spowodowane dyskryminacją w reglamentowaniu żywności skutkuje nie tylko obniżeniem przyrostu naturalnego, lecz także obniżeniem zdolności przetrwania dzieci urodzonych z niedożywionych rodziców”....”W tym samym celu wykorzystywane są także inne metody. Komisarz Rzeszy przyznał sobie prawo do występowania w roli prawnego opiekuna nieletnich Holenderek, które zdecydowałyby się poślubić Niemców]]>[33]]]>. W Luksemburgu szczególna troska o uznawanie dzieci, której przykładem jest rozkaz z dnia 22 marca 1941 roku dotyczący zmian w prawie rodzinnym]]>[34]]]>, jest podyktowana zamiarem zachęcania kobiet do pozamałżeńskiej prokreacji z Niemcami. „...”Rasowa dyskryminacja w żywieniu
We wszystkich okupowanych krajach racjonowanie żywności odbywa się zgodnie z zasadami rasowymi. Marszałek Rzeszy Göring zadeklarował4 października 1942 roku, że: „Ludność narodowości niemieckiej winna otrzymywać żywność przed ludnością wszystkich pozostałych narodowości”]]>[35]]]>. Zgodnie z tym programem ludność niemiecka otrzymuje 93% swojej przedwojennej diety, podczas gdy ludność okupowanych terytoriów otrzymuje znacznie mniej: na przykład w Warszawie Polacy dostają 66% przedwojennych racji, a Żydzi − jedynie 20%]]>[36]]]>. Następujące wyliczenie pokazuje różnicę w racjach mięsa otrzymywanych przez Niemców i ludność okupowanych terytoriów: Niemcy – 100%, Czesi – 86%, Holendrzy – 71%, Polacy (Polska inkorporowana) – 71%, Litwini – 57%, Francuzi – 51%, Belgowie – 66%, Serbowie – 36%, Polacy (Generalne Gubernatorstwo) – 36%, Słoweńcy – 29%, Żydzi – 0%]]>[37]]]>.”...” Narażanie zdrowia 
Niepożądane grupy narodowe, zwłaszcza w Polsce, pozbawione są niezbędnych środków do zachowania zdrowia i życia. Metoda ta polega m.in. na rekwirowaniu ciepłych ubrań i koców w zimie oraz wstrzymywaniu przydziałów drewna opałowego i leków. Podczas zimy roku 1940/41  na terenie warszawskiego getta pozwalano na ogrzewanie tylko jednego pokoju w każdym domu, więc dzieci musiały ogrzewać się na zmianę. W tym samym czasie Żydzi w getcie w ogóle nie otrzymali oleju opałowego”...”Sfera religijna
W Luksemburgu, gdzie większość ludności jest katolicka, a religia odgrywa istotną rolę w życiu narodowym, zwłaszcza na polu edukacji, okupant próbował zniszczyć wpływy narodowe i religijne. Dzieci powyżej czternastego roku życia otrzymały prawo do wyrzeczenia się przynależności religijnej]]>[48]]]>, ponieważ okupantowi zależało, aby zapisywały się one wyłącznie do młodzieżowych organizacji pronazistowskich. Ponadto, aby uchronić te dzieci przed publiczną krytyką, wprowadzono prawo, które nakładało karę do 15 000 reichmarek za opublikowanie w dowolnej formie nazwisk lub ogólnych ogłoszeń o rezygnacji z członkowstwa w zgromadzeniach religijnych]]>[49]]]>. Podobnie w Polsce, poprzez systematyczny rabunek i niszczenie mienia kościoła oraz prześladowanie duchowieństwa, niemieckie władze okupacyjne starały się zniszczyć religijne przywództwo narodu polskiego.
Sfera moralnaW celu osłabienia duchowej odporności  narodu okupant stara się wytworzyć w nim atmosferę moralnego poniżenia. Zgodnie z tym planem, mentalna energia danej grupy powinna być koncentrowana na podstawowych instynktach kosztem myślenia w kategoriach moralnych i narodowych. Dla realizacji takiego planu ważne jest, aby pożądanie niskich indywidualnych przyjemności zastępowało pragnienie uczuć zbiorowych i ideałów opartych na wyższej moralności. Z tego powodu okupant podjął wysiłek narzucenia Polakom pornograficznych publikacji i filmów. Zachęca także do spożywania alkoholu, przy jednoczesnym podnoszeniu cen żywności. Niemcy utrzymują niskie ceny alkoholu, a chłopi są zmuszani przez władze do przyjmowania produktów spirytusowych jako zapłaty za produkty rolne. Egzekwowanie godziny policyjnej, zwykle bardzo rygorystyczne względem Polaków, jest łagodzone po okazaniu władzom biletu wstępu do jednego z kasyn utworzonych za zgodą Niemców]]>[50]]]>.”...”W świetle powyższych obserwacji wskazane jest rozważenie umiejscowienia ludobójstwa w ramach obecnego i przyszłego prawa międzynarodowego. Ludobójstwo − jak powiedzieliśmy − składa się z różnych czynów polegających na prześladowaniu lub niszczeniu. Wiele z tych czynów, jeśli stanowią one wystąpienie przeciwko czci lub prawu – jako akty wymierzone przeciwko życiu, własności prywatnej lub religii, nauce lub sztuce, a nawet gdy bezpodstawnie wkraczają w dziedzinę podatków lub usług osobistych – jest zabronionych przez artykuły 46, 48, 52 i 56 regulaminu haskiego. Kilka z nich, jak te, które powodują upokorzenia, osłabienie przez niedożywienie i zagrożenie dla zdrowia, stanowią naruszenie praw ludzkości określonych w preambule do regulaminu haskiegoiv. Jednakże inne czyny mieszczące się w zakresie ludobójstwa, takie jak subsydiowanie dzieci spłodzonych przez członków sił zbrojnych okupanta i urodzonych przez kobiety pochodzące z okupowanych terytoriów, jak również innych sprytnych metod służących osłabieniu lub zniszczeniu politycznych, społecznych i kulturowych cech grup narodowych, nie są wyraźnie zakazane przez regulamin haski. „...” De lege ferenda, definicja ludobójstwa w tak zmienionym regulaminie haskim powinna się składać z dwóch zasadniczych części. Pierwsza powinna obejmować wszelkie czyny godzące w życie, wolność, zdrowie, integralność cielesną, byt ekonomiczny, a także cześć mieszkańców, popełnione z powodu ich przynależności do grupy narodowej, religijnej lub rasowej. Druga część powinna obejmować każdą politykę mającą na celu wywyższenie jednej z takich grup z uszczerbkiem lub szkodą dla innej. „...”Rafał Lemkin przełożył Piotr Szlagowski...]]>(źródło ) ]]>

Szokujące dane: za rządów PO i PSLcoraz bardziej przybywa Polaków żyjących w skrajnej biedzie! „Niestety wynika z niego dobitnie, że w czasie rządów Platformy i PSL-u szczególnie w latach 2011-2013, nastąpił wzrost biedy skrajnej (bieda skrajna to taki poziom dochodów na głowę w rodzinie, poniżej którego następuje biologiczne wyniszczenie człowieka). „...”Otóż według tego dokumentu zjawisko biedy skrajnej od 2005 roku systematycznie malało z 12,3% do 5,6% w roku 2008 (w liczbach bezwzględnych z 5,6 mln osób do 2,2 mln osób), przez kilka kolejnych lat utrzymywało się na tym samym poziomie, by zacząć wyraźnie wzrosnąć w latach 2011 i 2012 do 6,8%, a w 2013 aż do 7,4% a więc do ponad 2,8 mln osób. „....”Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to w skrajnej biedzie żyje ponad 9% osób w wieku od 0 do 17 lat. A więc prawie co 10 Polak do 17 roku życia ma poziom dochodów, który powoduje jego biologiczne wyniszczenie i dzieje się to w kraju będącym członkiem UE, który do tej pory prezentowany jest jako tzw. zielona wyspa. „...”Ponad 26% małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci, blisko 10% małżeństw z trójką dzieci, 4% małżeństw z dwóją dzieci, 2,5% małżeństw z jednym dzieckiem i blisko 9% rodzin z jednym rodzicem i dziećmi na utrzymaniu znalazło się poniżej progu skrajnej biedy.Ta dramatyczna sytuacja gwałtownego przyrostu skrajnej biedy w Polsce nastąpiła w sytuacji kiedy skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2008-2013, wyniósł jak często w wypowiedziach publicznych podkreślają kolejni premierzy ponad 20 % PKB.”...]]>..( źródło ) ]]>

Karol Sobecki

Kwota wolna od podatku w innych krajach Europy, w przeliczeniu na złotówki, kształtuje się następująco:
Grecja – 20 tys. zł.
Francja – 25 tys. zł.
Niemcy – 30 tys. zł.
Wielka Brytania – 50 tys. zł.
Hiszpania – 75 tys. zł.
Cypr – 82 tys. zł.
Nawet w krajach Trzeciego Świata ta suma jest wyższa niż Polsce, co obrazuje wyżej zamieszczona infografika. Widać tutaj wyraźnie, że państwo bez skrupułów dokonuje grabieży mienia najuboższych warstw społeczeństwa. Niestety posłowie koalicji PO-PSL zablokowali pomysł zaprzestania tego procederu. Tym samym rząd przegłosował przemoc aparatu państwa wobec Polaków.”..]]>.(źródło )]]>

-------------

Profesor Andrzej Nowak „ Zdziechowski i Straszewicz przestawiają stanowisko polskiej elity w postaci takiej oto alternatywy „Albo pozostaniemy Polakami , albo staniemy się moralnymi potworami  ..]]>.(więcej )]]>

"Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście - wytępić ich" - Otto Bismarck „..]]>.(źródło ) ]]>

Dawid Rockefeller „Jakakolwiek cena rewolucji chińskiej to oczywiście sukces nie tylko jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, ale także o morale i wspólnotę celów. Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR)....]]>(więcej )]]> 

Hans Frank socjalista, hitlerowiec  „Polska powinna być tak uboga, aby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech” „...(]]>więcej]]>)

Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Głosami klubów PO i PSL Sejm odrzucił bowiem projekt Twojego Ruchu w tej sprawie „...”Należy uznać, iż w najwyższym stopniu niemoralna i zarazem sprzeczna z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej jest obecna sytuacja, w której państwo pobiera daniny od dochodów, które nie pozwalają na pokrycie wydatków na żywność i opłaty za mieszkanie. Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, iż obecne regulacje określające wysokość kwoty wolnej od podatku wymagają pilnej zmiany „...”Według definicji minimum egzystencji przyjętą przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka”. Tym samym w Polsce można nakładać podatki na osoby żyjące w skrajnym ubóstwie. „....”Zmiana miałaby kosztować budżet ok. 13 mld 662 mln zł. „...]]>.( źródło ) ]]>

Rafał Lemkin przełożył Piotr Szlagowski „ Ludobójstwo „ „Wrogi naród znajdujący się pod kontrolą Niemiec musi zostać zniszczony, zdezintegrowany lub osłabiony w różnym stopniu w kolejnych dekadach”...””Nowe koncepcje wymagają nowych pojęć. Przez ludobójstwo (ang. genocide) rozumiemy zniszczenie narodu lub grupy etnicznej. To nowe słowo, utworzone przez autora, aby nazwać starą praktykę w jej nowym wcieleniu, pochodzi od greckiego słowa genos (rasaplemię) i łacińskiego cide (zabijanie) i nawiązuje w ten sposób do sposobu tworzenia takich wyrazów jak tyranobójstwo czy dzieciobójstwo]]>[1]]]>. Ogólnie rzecz biorąc, poza sytuacjami masowych zabójstw na wszystkich członkach narodu, ludobójstwo nie musi koniecznie oznaczać natychmiastowego zniszczenia narodu. Pojęcie to ma raczej oznaczać skoordynowany plan składający się z różnych działań zmierzających do zniszczenia istotnych podstaw życia grup narodowych, któremu towarzyszy zamiar unicestwienia tychże grup. Celami takiego planu byłyby: dezintegracja instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii oraz ekonomicznego bytu grup narodowych, a także zniszczenie osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godności, a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest skierowane przeciwko grupie narodowej jako podmiotowi, a działania z nim związane są wymierzone przeciwko jednostkom, ale nie jako nim samym, lecz jako członkom grup narodowych. „...”Ludobójstwo można podzielić na dwa etapy: pierwszy polega na zniszczeniu narodowego wzorca uciśnionej grupy; drugi − na narzuceniu narodowego wzorca ciemiężyciela. Owo narzucenie może być dokonane wobec ludności, której pozwolono dalej zamieszkiwać podbite terytorium, albo wobec samego terytorium po usunięciu ludności i jego kolonizacji przez rodaków okupanta.

------------ 
Mój komentarz

Komorowski i rządzący kolaboranci przekształcają Polskę już nie w żadne kondominium, czy kolonie , ale w Generalną Gubernie Bis.

Wszystkie bandyckie plany niemieckich zbrodniarzy socjalistycznej III Rzeszy wyniszczenia Polaków i dokonania na całym narodzie ludobójstwa według definicji Lemkina ,są realizowane rękami Komorowskiego , Tuska Kopacz i ich kamaryli i całej reszty lewactwa .

Jaskrawym przykładem realizacji stworzonych jeszcze przez lewicowców Hitlera planów eksterminacji narodu przez niedożywienie, głód i ubóstwo ludności w co jest najdramatyczniejsze polskich dzieci jest polityka podatkowa Komorowskiego, Tuska , Kopacz i całej reszty.

Chodzi o wywołanie sztucznie niedożywienia , i głodu wśród polskich dzieci poprzez bandycki kolonialny system podatkowy. Charakterystyczna cecha bandytyzmu jaki kolaboranci wprowadzili w Polsce jest fakt ,że nędza i głód polskich dzieci nie wynika z tego ,że ich rodzice nie pracują, lub że ich praca nie ma wartości . Polskie dzieci głodują i są niedożywione ponieważ kolaboranci , rabują podatkami ich chleb , okradają podatkami ich rodziców z owoców ich ciężkiej pracy .

Bo niska kwota dochodu wolnego od podatkowego to rabunek chleba polskich niedożywionych , często głodujących dzieci. Praktyki tej , tej diabelskiej sztuczki nie powstydziłby się Hans Frank i inni socjaliści Hitlera .

Polacy potrzebują charyzmatycznego przywództwa w tych dramatycznych czasach , kiedy dokonuje się na nich ludobójstwa ( Lemkin „Ludobójstwo „...” Pojęcie to ma raczej oznaczać skoordynowany plan składający się z różnych działań zmierzających do zniszczenia istotnych podstaw życia grup narodowych, któremu towarzyszy zamiar unicestwienia tychże grup. Celami takiego planu byłyby: dezintegracja instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii oraz ekonomicznego bytu grup narodowych, a także zniszczenie osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godności, a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest skierowane przeciwko grupie narodowej jako podmiotowi, a działania z nim związane są wymierzone przeciwko jednostkom, ale nie jako nim samym, lecz jako członkom grup narodowych. )

Blady strach padł na lewactwo i funkcjonariuszy reżimu .Panika jaka wybuchła wśród kolaborantów i lewactwa po przemówieniu Dudy na konwencji nie wynikała z lęku przed jego programem , ale z leku przed nim samym , przed jego charyzmą . A wcześniejsze różnego rodzaju eksperymenty PiS z takimi Michałami Kamińskimi Hofmanami, Kaczmarkami ,Kluzik Rostkowskimi napawały przerażeniem i wywoływały panikę . Zaistniał lęk że PiS gnije od środka i stąd coraz ostrzejsza krytyka tego co się dziej e wewnątrz PiS takich osób jak Gadowski , czy profesor Andrzej Nowak .Ten ostatni wpadła na koniec w jaką psychozę i będąc przekonanym że Duda definitywnie przegra zwinę za to zrzucił na Kaczyńskiego . Gdyby wytrzymały mu nerwy do czasu konwencji ten nieszczęsny list by nie zaistniał ( ]]>http://naszeblogi.pl/52557-prof-andrzej-nowak-domaga-sie-ustapienia-kaczynskiego]]> ) . Nie wierze w zła wole Nowaka ,dlatego należy to potraktować jako wypadek

Zresztą i w samym PiS mieliśmy do czynienia ze strachem generującym niskie pobudki , bo wynik Dudy na poziomie dwudziestu paru procent oznaczałby klęskę dla całego PiS i pociągnięcie w dól w wyborach parlamentarnych . Oznaką tego był plan zmarginalizowania Kaczyńskiego na konwencji . Zresztą ja sam byłem nieprzekonany do Dudy. Za młody , plątający się w sprawach Ukrainy , niewyraźny w ocenie Ogórek. Lekceważony na Śląsku. Na szczęście dla nas wszystkich okazał się dzięki charyzmatycznemu przemówieniu niekwestionowanym przez nikogo przywódca, zdolnym skupić wokół siebie Polaków . Wybór Dudy jest też ogromny sukcesem Kaczyńskiego , który będzie miał teraz siebie kogoś naprawdę silnego .

Bo to co Polakom przygniecionym lewackim reżimem jest w tej chwili najpotrzebniejsze, to nie drobiazgowy program, ale przywódca , taki jak Duda ,którego przekaz był jednoznaczny.

Chcę władzy. Idę po władze. Złapię ich wszystkich za gardło .

video Andrzej Duda kandydat na prezydenta Polski -Niesamowite wystąpienie na konwencji wyborczej PiS
video Łukasz Warzecha opuścił studio TVP Info

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]> ]]>Twitt]]>er 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>]]>]]>]]>Nie należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza u Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ministra o łapówkach „ ]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 

Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.  

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (5 głosów)