Kaczyński chwycił za gardło szajkę Sorosa Michnika Smolara

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Norwegia ma przekazać Polsce 800 milionów euro w celu wyrównania nierówności ekonomicznych i społecznych, jednak część tej kwoty ma być dystrybuowana przez Fundację Batorego wspieraną przez George'a Sorosa.
Na takie rozwiązanie nie przystaje polski rząd, który nie zgadza się, by norweskie fundusze choćby w części były rozdzielane przez instytucję prywatną.
Jak stwierdził wicepremier Piotr Gliński, komentując tę sprawę w marcu, Polska chciałaby, aby pieniądze przeznaczone na budowanie społeczeństwa obywatelskiego były zarządzane przez jednostkę, która pozostawałaby w kontroli państwa, a nie w rękach prywatnych.”...]]>(źródło )(link is external)]]>

- Prawica Rzeczypospolitej występuje do ministerstwa edukacji narodowej o odwołanie tzw. rozporządzenia antydyskryminacyjnego ogłoszonego przez minister Kluzik-Rostkowską. To ono stało się administracyjnym (bo przecież nie prawnym) uzasadnieniem wchodzenia organizacji politycznego ruchu homoseksualnego do szkół – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Idziemy” Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.”..”W rozmowie dotyczącej w dużej części tzw. Funduszy Norweskich europoseł informuje w jaki sposób są w rzeczywistości wykorzystywane dostępne w nich środki, które z założenia mają wspierać „rozwój społeczeństwa obywatelskiego w słabszych ekonomicznie krajach UE”. – Operatorem Funduszu wobec organizacji pozarządowych w Polsce jest Fundacja Batorego. To dobra ilustracja roli George’a Sorosa, jako nie tylko głównego sponsora, ale i skarbnika międzynarodowej rewolucji społecznej – zaznacza.”...”Marek Jurek zaznacza, że Fundacja Batorego przekazuje z Funduszy Norweskich setki tysięcy złotych organizacjom homoseksualnym i genderowym, aby mogły prowadzić swą działalność również na terenie szkół. W jego opinii jest to łamanie Konstytucji RP. – Artykuł 72 Konstytucji mówi, że każdy obywatel ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dzieci przed demoralizacją. Nie tylko zwracać się o ochronę, ale żądać interwencji państwa – podkreśla.”...”Polskie władze natychmiast powinny uzgodnić zmianę operatora, tak by środki te były dzielone zgodnie z potwierdzonymi w polskim prawie wartościami społecznymi, na których opiera się Rzeczpospolita. Dotychczasowemu operatorowi należy powiedzieć „Sorry, Batory” – mówi europoseł. W jego ocenie pozwoli to w jakimś stopniu zatrzymać wsparcie finansowe, które otrzymują organizacje wykładające treści homoseksualne i promujące np. „rodziny biseksualne”..”.Stanowisko Marka Jurka popiera wicepremier Piotr Gliński, szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Z rozmowy, którą przeprowadził z nim portal wpolityce.pl wynika, że Fundacja Batorego przestanie dysponować Funduszami Norweskimi. Na razie jednak nie wiadomo, kto zajmie jej miejsce. - ]]>.(źródło )(link is external)]]>

Węgry: kolejne organizacje pozarządowe na celowniku Orbana „...”tym razem na celowniku są węgierskie stowarzyszenia i fundacje korzystające z funduszy szwajcarskich.”.....”Mamy do czynienia nie z członkami społeczeństwa obywatelskiego, ale płatnymi działaczami politycznymi, którzy służą interesom obcychmówił w lipcu o niektórych organizacjach pozarządowych premier Viktor Orban.”...”Zgodnie z wyznaczoną przez Orbana oficjalną linią rządu służby specjalne i policja prowadzą naloty na siedziby organizacji pozarządowych, rekwirując sprzęt i dokumentację księgową.Od początku roku węgierskie władze prześwietliły w sumie kilkadziesiąt podmiotów, które miały jakikolwiek związek z funduszami norweskimi”...”W pierwszej kolejności uderzono w organizacje lewicowe, ekologiczne i promujące dewiacyjne zachowania jak np. Kobiety dla Kobiet przeciw Przemocy czy Labrisz Lesbian Association. Norwegowie zawiesili więc wypłatę dotacji.”...”We wrześniu policja zrobiła kolejne naloty na dwie organizacje pozarządowe odpowiedzialne za podział norweskich grantów. Rząd zdecydował o rozszerzeniu kręgu podejrzanych instytucji o organizacje NGO korzystające z funduszy pochodzących z Programu Współpracy Szwajcarsko-Węgierskiej.8 września specjalna jednostka policji wkroczyła do siedziby organizacji Ökotárs- Budapeszt, oskarżonej o „sprzeniewierzenie 400 mln forintów” i „nieprawidłowości finansowe”, które są badane przez Biuro Kontroli Rządu.”...”Ludzie premiera przygotowują listy kolejnych – jak je nazywają – „problematycznych instytucji”, które mogą w najbliższym czasie spodziewać się nalotu policji. ]]>(więcej )]]>

Fundacja Społeczeństwa Otwartego i Instytut Społeczeństwa Otwartego otrzymały status „niepożądanych w Rosji organizacji" - poinformowała agencję RIA Novosti rzeczniczka Prokuratury Generalnej Marina Gridniewa.
Prokuratura Generalna uznała za niepożądaną działalność w Rosji jeszcze dwóch zagranicznych organizacji pozarządowych — poinformowała dzisiaj agencję RIA Novosti rzeczniczka Prokuratury Generalnej Marina Gridniewa.
Według niej, chodzi o Fundacej Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) i Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI Assistance Foundation). Obie organizacje należą do struktury tak zwanej Fundacji Sorosa — sieci międzynarodowych organizacji charytatywnych, założonych przez znanego amerykańskiego finansistę ]]>George'a Sorosa(link is external)(link is external)]]>. „...”W maju w Rosji została przyjęta ustawa, pozwalająca na nadawanie zagranicznym i międzynarodowym organizacjom pozarządowym statusu „niepożądanych w Rosji", jeśli ich działalność stwarza zagrożenie dla ustroju konstytucyjnego Rosji, obronności lub bezpieczeństwa państwa]]>.]]>]]> (więcej )]]>

„„Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawęzakazującą "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych" wśród nieletnich.Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tymnawet do 15 dni aresztu. „....”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać "propagowania homoseksualizmu", ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o "atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych" oraz "równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji". Zakazuje także "narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami". "Działania" takie ustawa kwalifikuje jako "szkodzące zdrowiu dzieci". „.....” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza - poza karą grzywny - deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „....”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „....”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „....]]>(więcej )]]>

Wojciech Mazurkiewicz „Przewrót ideologiczny „Niezbędnym elementem każdego działania wojennego jest dywersja. W słownikach pojęcie dywersji jest definiowana jako celowe działanie zmierzające do zniszczenia religii, rządu, ustroju, porządku lub gospodarki danego państwa (społeczeństwa). Były rosyjski dywersant, specjalista od propagandy Jurij Bezmienow, który po nawróceniu i ucieczce do Kanady przyjął nazwisko Tomas David Schuman, opisuje pojęcie dywersji – w sowieckiej terminologii – jako odwrócenie uwagi przeciwnika od wrogiej działalności, w celu zniszczenia (bądź zdobycia) jego gospodarki, ludzi i/lub terenu. „....”Jak podaje Schuman, w czasach Zimnej Wojny zaledwie 15% działań KGB stanowiła działalność szpiegowska. Pozostałe 85% środków, ludzi, zasobów i pieniędzy szło na stworzenie czegoś, co zostało nazwane przewrotem ideologicznym. Taktyka ta, wywodząca się od chińskiego myśliciela Sun-Tzu, polega, zgodnie z nazwą, na usunięciu lub osłabieniu tradycyjnej ideologii, na której opiera się dane społeczeństwo, i zastąpieniu jej nową, szkodliwą i niszczycielską, ale korzystną dla podmiotu atakującego. Najprościej mówiąc, jest to stworzenie społeczeństwa słabego, chwiejnego, chaotycznego, niezdolnego do samoobrony i co najważniejsze – szukającego silnego przywódcy. „....”DemoralizacjaNie będziemy musieli uczestniczyć już w farsie jaką są wybory i głosowania, ponieważ w drugiej połowie XX wieku oraz w XXI wieku będziemy już ukształtowani tak, by akceptować rządy ekspertów, rządy naukowców, rządy profesjonalistów”. (Alan Watt)Edukacja jednego człowieka, zanim nabierze on własnego spojrzenia na świat, trwa jak wspomniałem ok. 20 lat. Każde społeczeństwo rozwija się, a więc po tym okresie zawsze następuje zmiana – każde pokolenia obiera inny kierunek, robi krok do przodu lub do tyłu, odkrywa nowe trendy, poglądy, idee i technologie, które wpływają na życie całej społeczności. Co 20 lat mamy więc nową wizję świata. Zadaniem dywersanta jest pokierowanie rozwojem zdarzeń tak, aby kierunek zmian podążał do wyznaczonego przez niego celu. „....”W przypadku religii, za cel obrana jest religia dominująca, stanowiąca fundament społeczeństwa. Należy ją zniszczyć, ośmieszyć, rozbić, zastąpić cała masą fałszywych sekt i kultów. Należy podważyć autorytet tradycyjnych i szanowanych instytucji religijnych (opanować je, zmarginalizować i/lub oczerniać). Wszystko po to, aby ludzie odrzucili wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, a byli skłonni uwierzyć w cokolwiek. Jest to tyle o istotne, że to religia jest czynnikiem spajającym społeczeństwo, umacniającym rodzinę i lokalne społeczności, wzmacniającym wiarę w podstawowe zasady moralne, stawiającym prawo naturalne nad prawem stanowionym i dającym ludziom oparcie w każdej sytuacji życiowej. Dzięki wierze ludzie byli gotowi oddawać życie za swoje idee, bronić ich, dokonywać wielkich czynów – wiara daje ludziom siłę do walki. To religia nadaje życiu sens, głębszą wartość, stanowi alternatywę dla konsumpcjonizmu, wypełnia duchową pustkę, daje poczucie wspólnoty. Inżynier społeczny, które zniszczy religię, w jej miejsce może wprowadzić cokolwiek. Sowiecki naukowiec Szafarewicz wykazał, że każda wielka cywilizacja starożytna, jak Indie, Egipt, Majowie, Inkowie, Babilonia, upadała wraz z utratą swojej religii – nowa religia (lub dogmat) oznaczały nowe społeczeństwo. Nie bez powodu niemal wszystkie kraje komunistyczne u swych podstaw mają ateizm i zaciekle zwalczają wszelkie przejawy religijności, a zwłaszcza chrześcijaństwo. ….]]>(więcej )]]>

Lekcje seksu dla czterolatka”...”Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci – wynika z konferencji współorganizowanej przez MEN „.....”Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks",”....”Była poświęcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie", które WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. „...”edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia. „.....”Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp." „....(]]>więcej]]> )

Czy za dwadzieścia lat pedofilia nie stanie się norma jak homo małżeństwa....” Oburzenie homolobby wywołał amerykański, konserwatywny showman radiowy Rush Limbaugh, który porównał ruch na rzecz uznania społecznego dla pedofilii do ruchu na rzecz poparcia małżeństw homoseksualnych. A do tego stwierdził, żelewica może – krok po kroku – taki projekt przepchnąć „...]]>(więcej )(link is external)]]>

Elig Agnosiewicz traktuje Sorosa jako samodzielnie działającą siłę, niezależną od nikogo. Jest to obraz fałszywy. Soros jest przedstawicielem rodziny Rothschildów i realizuje cele części globalnej finansjery związanej z nimi. W portalu Odbudowarp.pl {]]>TUTAJ(link is external)(link is external)]]>} ukazał się tekst " SOROS ZDEMASKOWANY W NIEMIECKIEJ TV! NWO UJAWNIONE?!". Czytamy w nim:
"Niemiecka stacja telewizyjna kla.tv dokonała czegoś, co może obudzić świat z letargu – George Soros zdemaskowany, wraz z żydowskim rodem Rothschildów! Tak odważnego posunięcia ze strony mediów nie spodziewał się chyba nikt.
Soros został przedstawiony w telewizji jako miliarder napędzający największe przemiany obecnego świata. Usprawiedliwiając się promowaniem „wolności” i „demokracji”, za pomocą swoich kontaktów i pieniędzy wielokrotnie zmieniał losy historii. Już podczas zimnej wojny sporo kombinował, wspierając antyrządowe ruchy społeczne. Obecnie, 86-letni żydowski miliarder, posiada m.in. ogromną grupę organizacji pro-imigranckich (działających m.in. na terenie Polski!), a niektóre z nich wydają rocznie ponad MILIARD dolarów, by zmienić opinię społeczeństw m.in. Polski i Węgier, do imigrantów z północnej Afryki i Lewantu.
Telewizja przedstawiła wydarzenia z Rosji, z ubiegłego roku. Wymiar sprawiedliwości tego kraju usunął z niego dwie organizacje Sorosa (z których m.in. jedna odpowiadała za szkolenie ludzi protestujących na Ukrainie). Są to OSI Assistance Fundation i Open Society Fundation. Rosja usprawiedliwia swoją decyzję tym, że obie organizacje „są zagrożeniem dla zgodnego z konstytucją porządku Rosji i dla bezpieczeństwa państwa.”. Niemiecka telewizja usprawiedliwiła rosyjskie działania, informując o zbrodniczych działaniach Sorosa, którego „zatrudnia” rodzina Rothschildów.".”..]]>.(źródło )]]>

Michał Gąsior „ Kto właściwie chciał przejąć władzę w Turcji? Może stać za tym... jedna osoba - Fethullah Gullen”...”Fethullah Gulen - oto człowiek, który może stać za przewrotem wojskowym w Turcji. To bardzo znany turecki uczony i pisarz. Do niedawna przyjaciel prezydenta Erdogana, a dziś jego najbardziej zagorzały wróg, który w ojczyźnie (na stałe mieszka w USA) posiada ogromne wpływy. „...”Kim jest Gulen? To 75-letni muzułmański duchowny, twórca ruchu Hizmet (Służba). Lata temu był w sojuszu z Erdoganem. Jego szerokie wpływy w wojsku i sądownictwie posłużyły do tego, by obecny prezydent ustabilizował swoją władzę. Wcześniej, od 1960 roku, armia obaliła w Turcji cztery rządy. „...”Gulen od 1999 roku mieszka za granicą. Od trzech lat jest w konflikcie z Erdoganem - nastąpił on wtedy, gdy w Turcji wszczęto śledztwo w sprawie domniemanej korupcji w rządowych kręgach. Erdogan oskarżał dawnego sojusznika, że to on stoi za korupcyjnymi zarzutami. Ten zaprzeczał, ale w konsekwencji tureckie władze zaczęły być "oczyszczane" z osób związanych z tureckim uczonym. „...”Ruch Hizmet znalazł się więc na celowniku przywódcy. Erdogan wielokrotnie oskarżał Gulena o o stworzenie "państwa w państwie" w łonie sił bezpieczeństwa. Poplecznicy duchownego mieli spiskować w celu obalenia tureckich władz. Dziś przekonujemy się, że te oskarżenia były słuszne. I tak twierdzi też sam Erdogan, który w oświadczeniu stwierdził, że nie godzi się, by Turcja była rządzona z Ameryki. „..]]>(więcej )]]>

Erdogan głosi ,że międzynarodowe lobby odsetkowe ( Żydzi ) i należące do nich zachodnie media włączając w to należące do nich gazety w sposób haniebny dyrygowały protestami podsycając twierdzenie ,że otoczony klakierami nie nadaje się do sprawowani władzy „...(]]>więcej]]>)

Fethullah Gülen jest wielkim orędownikiem edukacji. Jest wychowawcą i nauczycielem nie tylko umysłu, lecz także serca i ducha. Szczególnie szanowany jest za zachęcanie ludzi do zakładania instytucji edukacyjnych tak w Turcji, jak i za granicą. Niżej przedstawiamy jego poglądy na edukację i na działalność edukacyjną tureckich przedsiębiorców poza Turcją. „ ...]]>(więcej )]]>

Maciej Konarski „ Słynny i kontrowersyjny finansista ]]>George Soros(link is external)]]> oskarżył we wtorek Chiny i Indie, że z powodu swego głodu surowców eksploatują Afrykę w ten sam sposób co dawne europejskie imperia. „Powtarzają [Chiny i Indie - MK] te same błędy, które popełniały wcześniej dawne potęgi kolonialne” stwierdził przebywający w Dakarze (stolica Senegalu) Soros. „To ironia losu, że podczas gdy dawni kolonialiści zrozumieli swe błędy i starają się je naprawić, nowi je powtarzają”. „...”Chiny i Indie, których szybko rozwijające się gospodarki potrzebują stałego dopływu surowców (zwłaszcza energetycznych) od kilku lat na potęgę inwestują w Afryce, wypierając powoli z kontynentu zachodnie wpływy „...]]>(źródło )(link is external)]]>
-------
Ważne

]]>http://naszeblogi.pl/49655-sluzby-orbana-rozpoczely-tepienie-lobby-homoseksualnego]]>

Historyk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ....(]]>więcej )]]>

]]>http://naszeblogi.pl/58596-orban-spisek-wielkich-finansistow-stoi-za-muzulmanami]]>

]]>http://naszeblogi.pl/39026-w-rosji-tusk-moze-trafic-na-15-dni-do-wiezienia]]>

]]>http://naszeblogi.pl/62921-ameryce-i-jej-agentowi-nie-udalo-sie-obalic-erdogana]]>

]]>http://naszeblogi.pl/43478-turcja-erdogan-chce-ukrocic-masonerie-w-sadach]]>

Piotr Jędroszczyk Rząd Viktora Orbána przygotowuje ustawę ograniczającą wpływy organizacji pozarządowych (NGO). „...”W kwietniu szefowie działających na Węgrzech NGO będą zmuszeni przedstawić do wiadomości publicznej swój stan posiadania, a więc majątek, konta oraz dochody. Podobnie jak węgierscy parlamentarzyści i członkowie rządu.

  • To pierwszy etap walki z NGO. Za nim pójdzie następny według wzoru sprawdzonego przez Kreml, który tępi organizacje pozarządowe, starając się w nich dostrzec zagranicznych agentów – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Krisztian Szabados, szef Political Capital, krytycznego wobec Orbána think tanku.”...”Rząd dysponuje obecnie przewagą niemal dwu trzecich głosów w parlamencie i jest w stanie przeforsować wszystkie swe zamierzenia. Tak jest w zasadzie od siedmiu lat. Od tego czasu dokonano kontrowersyjnych zmian w prawie prasowym, niezależność stracił Trybunał Konstytucyjny, przyjęto nową konstytucję. „...]]>(źródło )(link is external)]]>

Norwegia ma przekazać Polsce 800 milionów euro w celu wyrównania nierówności ekonomicznych i społecznych, jednak część tej kwoty ma być dystrybuowana przez Fundację Batorego wspieraną przez George'a Sorosa.
Na takie rozwiązanie nie przystaje polski rząd, który nie zgadza się, by norweskie fundusze choćby w części były rozdzielane przez instytucję prywatną.
Jak stwierdził wicepremier Piotr Gliński, komentując tę sprawę w marcu, Polska chciałaby, aby pieniądze przeznaczone na budowanie społeczeństwa obywatelskiego były zarządzane przez jednostkę, która pozostawałaby w kontroli państwa, a nie w rękach prywatnych.”...]]>(źródło )(link is external)]]>

]]>http://naszeblogi.pl/45621-w-indonezji-pognali-rothschilda-z-interesu-jak-psa]]>

--------
Mój komentarz

Jeszce dziesięć lat temu Soros próbował mieszać w Indiach. Parę lat temu lichwiarstwo próbowało wywołać w Indiach krach, aby zmusić Hindusów do oddania ich człowiekowi kontroli nad Bankiem Centralnym 9 ]]>http://naszeblogi.pl/40636-lichwiarstwo-zaatakowalo-indie-aby-je-sobie-podporzadkowac]]> )

Teraz cicho o nim w tym kraju. Atakuje Indie ,że wypierają z Chinami jego wpływy z Afryki. Orban uderzył skutecznie w Sorosa, to samo Rosja , a teraz Kaczyński bierze lewackie tatałajstwo za gardło. Erdogan również się pozbył ideologicznej piątej kolumny

Przestrzeń ideologiczna , aksjologiczna jest kluczowa dla każdego narodu i państwa . Jeśli pozwoli się obcym ją kontrolować to i państwo i naród upadną. Dlatego też fakt ,że Kaczyński przywraca Polakom suwerenność ideologiczną i intelektualną jest sprawa kluczową i nie do przecenienia.

Organizacje NGO to faktycznie w większości obca agentura , realizująca cele swoim mocodawców , sprzeczne z interesem Polski. Konieczność ich likwidacji jest oczywistością.Żaden suwerenne państwo nie pozwoli sobie na istnienie złowrogiej ideologicznej piątej kolumny

Marek Mojsiewicz
film Prof. Jerzy Robert Nowak - George Soros największym szkodnikiem
film Bank Wszystkich Banków [Dokumentalny]

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie Facebooka]]> ( link tutaj(link is external)(link is external)(link is external)]]>) Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>]]>]]>Pas Kuipera”]]>
]]>Rozdział drugi ]]>. ]]>Rozdział trzeci ]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>]]>3 ]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>]]>]]>O ]]>]]>rzeźbie ]]>]]>Niosącego]]>]]>Światło ]]>5 ]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>u ]]>]]>Starskiego „ ]]>6 ]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da ]]>]]>]]>7.]]>]]>]]>Mutant ]]>]]>]]>8 ]]>]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> 9 ]]>]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)