Merkel obiecuje Niemcom usunąć Orbana

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Angela Merkel „Zrobimy wszystko, aby zawrócić Węgry na właściwą drogę. Ale od razu nie wyślemy kawalerii”. „...(źródło )
 
Viktor Orban „ „Niemcy już raz wysłali kawalerię na Węgry pod postacią czołgów. Naszą prośbą jest, aby tego nie czyniły powtórnie, bo nie był to najlepszy pomysł". Miał na myśli tzw. operację Margarethe wiosną 1944 roku, kiedy odziały Wehrmachtu oraz SS opanowały Węgry, pragnąc tym samym zapobiec wyłamaniu się wcześniej wiernego sojusznika z koalicji wojennej. „...(źródło )
 
Były „Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Horst Koehler „.....”„ Kraj o naszych rozmiarach oraz z tak zorientowany na eksport musi czasamiwysłać swoje oddziały aby bronić swoich ekonomicznych interesów  , „...(więcej )
 
2011 rok . Analityk polityczny Daily Telegraph Peter Oborne w swoim tekście zatytułowanym Kryzys euro pozwoli Niemcom zbudować imperium, o którym od zawsze marzyli „ ( The euro crisis will give Germany the empire it’s always dreamed of . „pisze „ oznacza ekonomiczne zniszczenie większości europejskich południowych krajów. I rzeczywiście ten proces jest już bardzo zaawansowany. Z powodu swojego członkostwa w eurozonie peryferyjne państwa , takie jak Grecja i Portugalia w rosnącym stopniu Włochy i Hiszpania poddane są procesowi wymuszonej deindustralizacji , odprzemysłowienia . Ekonomiczna suwerenność zostanie całkowicie zniszczona , zostaną sprowadzone do pozycji państw wasalnych „ ..( więcej )
 
 
Żona Sikorskiego o nowym kolonializmie niemieckim „ Anne Applebaum „. Wprawdzie Unia Europejska od zawsze wymagała od krajów członkowskich rezygnacji z części suwerenności, ale Grecja właściwie nie zachowa już żadnej suwerenności. Umowy z MFW również są obwarowane warunkami, ale język, w jakim je sformułowano, jest nieco inny: zadłużony kraj prosi o pomoc, fundusz reaguje. W tym przypadku UE postanowiła, co Grecja ma zrobić. Nie sądzę, by ktokolwiek zdawał sobie sprawę, że UE ma aż taką władzę nad swoimi członkami. A na pewno nie wiedzieli o tym Grecy.”…” jawne narzucenie Grecji woli UE posłuży także jako ostrzeżenie dla innych,”…” Ale jeśli łamiesz zasady, ryzykujesz znalezienie się pod obcą finansową okupacją. Jeszcze chyba nie ukuliśmy nazwy na to zjawisko – może neo-euro-kolonializm? – ale niepostrzeżenie już nadeszło.” ….(więcej )
 
- Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w oporze przeciw międzynarodowemu finansowemu terroryzmowi „....„W kolejną sobotę siły popierające Fidesz i Orbána chcą zwołać przy placu Bohaterów setki tysięcy zwolenników rządu i nowej konstytucji. „...(więcej )
 
 
2010 rok „Krasnodębski o rozpoczętym niemieckim ataku medialnym na Węgry”...” Krasnodębski  w tekście pod mądrym tytułem „ Brońmy  demokracji „ napisał  „We „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się 14 sierpnia alarmistyczny artykuł, opisujący rosnące zagrożenie dla demokracji w jednym z państw „nowej Europy”. Obóz rządzący skupia w swym ręku całość władzy, naruszając zasadę jej podziału. Opanował Trybunał Konstytucyjny, zmieniając zasady wybierania sędziów, a urząd prezydenta państwa objął polityk, który jest blisko związany z premierem. Nowo wybrany prezydent od razu zadeklarował, że będzie wspierał rząd. Także obsada stanowiska prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich oraz przewodniczącego Sądu Najwyższego obsadzane są przez większość parlamentarną.”…” który przez osiem lat z ramienia SzDSz, partii nieco podobnej do naszej dawnej UW, zasiadał w węgierskim parlamencie. Przez 14 lat rządziła ona Węgrami w koalicji z postkomunistami. Rządy te doprowadziły Węgry do stanu zapaści gospodarczej.Ale z korupcją, układami, błędną polityką gospodarczą, cynizmem i postkomunizmem można się przecież jakoś pogodzić, zwłaszcza zagranicy. Teraz zaś grozidemokracji węgierskiej prawdziwa katastrofa” „...(więcej )
 
W 1915 roku Niemcy stworzyły koncepcję Mitteleuropy . A konkretnie Friedricha Naumann , który swoja koncepcje ogłosił w książce pod tym samym tytułem . „ W jej myśl ta część Europy miała stać się podporządkowanym państwu niemieckiemu tworem gospodarczo-politycznym „ ...” Rejon miał być wykorzystywanym gospodarczo zapleczem imperium Niemieckiego, a jego zasoby miały służyć udanej rywalizacji z Anglią na arenie światowej w celu uzyskania pozycji wiodącego mocarstwa. Organizacja ekonomiczna opierałaby się na dominacji Niemiec, które narzuciłyby szereg korzystnych dla siebie umów ekonomicznych z podległymi im satelickimi państwami takimi jak Ukraina czy PolskaPopulacja na podporządkowanych terenach stopniowo byłaby germanizowana, „...(więcej )
 
Video Michalkiewicza z wykładem na temat Mitteleuropy i Polski jako gospodarki peryferyjnej Niemiec „...(więcej )
-----
Mój komentarz
 
Sikorski w swoim expose aby przekonać Polaków do serwilistycznej polityki stronnictwa pruskiego wobec Niemiec powiedział
 
Sikorski w expose „ Z Niemcami łączy nas wspólnota interesów i demokratycznych wartości.Kraj ten ugruntował swoją kluczową pozycję na Kontynencie. W naszym interesie jest, aby Niemcy oddziaływały na Europę w ramach mechanizmu konsultacji, na które państwa członkowskie - a więc także my - mają spory wpływ. Alternatywa, czyli przywództwo Niemiec „metodami tradycyjnymi”, jak to ujął pewien polityk CDU, byłaby gorsza. „.....(więcej)
 
Jakimiż to tradycyjnymi niemieckimi metodami straszył Polaków Sikorski . Czołgami , których na razie kanclerz Niemiec Merkel w swojej wspaniałomyślności nie wysyła z interwencja zbrojna na Węgry . Prezydent Niemiec w chwili szczerości zdradził doktrynę polityczną zgodnie z która Niemcy maja prawo wysłać Bundeswehrę i najechać obcy kraj tylko po to aby zabezpieczyć swoje interesy gospodarcze . Co w takim razie w sytuacji , gdy zostaną zagrożone geostrategiczne interesy gospodarcze i polityczne
 
Obawy Sikorskiego są jak najbardziej uzasadnione. Jeśli Polska i Węgry nie zaakceptują bycia peryferiami w niemieckiej „ gospodarce wielkiego obszaru „ to Niemcy zrealizują swoje interesy „metodami tradycyjnymi „.
 
Merkel obiecała że zrobi wszystko , aby de facto pozbyć się Orbana , z tym że na razie wykluczyła wysłanie tam niemieckiego żołdactwa .
 
Na razie Niemcy zajęte są wyniszczaniem ekonomicznym i populacyjnym krajów Europy, aby na zgliszczach ich gospodarek i społeczeństw ufundować IV Rzeszę . Węgrzy dzięki swojemu powstańczemu zrywowi wyborczemu postawili się Niemcom .
 
Reformy Orbana zaczynają przynosić owoce . 10 procentowy podatek dochodowy, opodatkowanie kolonialnych koncernów , wysokie ulgi rodzinne dla pracujących Węgrów z jednej strony i obcięcie zasiłków dla socjalistycznego lumpenelektoratu doprowadziły do wzrostu gospodarczego .
 
Węgry Orbana mogą być tym wybojem , na którym barak IV Rzeszy ciągnięty przez chabety typu Sikorski i Tusk się wykolei .
 
W miarę sukcesów Węgrów pod przywództwem Orbana metody ich zniszczenia ze strony Niemiec będą coraz drastyczniejsze . Niemcy uzbrajają się po zęby. Bundeswehrę przekształcają w siły szybkiego reagowania , w jeden wielki korpus ekspedycyjny. Węgry mogą być pierwszym krajem , na którym Niemcy przetestują zaprowadzanie porządku przy udziale swojego żołdactwa .
 
video dr Izabela Gaworowska-Burzyńska TVG-9 Gdański Klub Myśli Politycznej - Wykład o Mitteleuropie
 
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
 
Victor Orban „Przyjaźń polsko-węgierska oparta na istniejącej od zarania dziejów solidarności między naszymi narodami może być traktowana jako ideowy pierwowzór Unii Europejskiej – pisze premier Węgier „Najważniejszy wspólny interes Europy Środkowej ma jednak wymiar nie tyle regionalny, ile kontynentalny. A jest nim wzmocnienie Unii Europejskiej jako całości, uczynienie jej bardziej przyjazną oraz zapewnienie jej bezpiecznego rozwoju w zmieniającym się świecie. Również dlatego na węgierską i polską prezydencję spada ogromna odpowiedzialność. „..
 „Nadchodzi rok Europy Środkowej w Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2011 roku Węgry, a w drugiej Polska obejmą prezydencję Rady Unii Europejskiej. W tym samym czasie Litwa będzie przewodziła Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a Ukraina Komitetowi Ministrów Rady Europy. „….„Dlaczego Europa Środkowa jest dla nas ważna? Przede wszystkim dlatego, że ją kochamy. Region ten jest większą ojczyzną, zarówno dla nas, Węgrów, jak i pozostałych narodów zamieszkujących te tereny. Stąd bierze się naturalne dla nas, Węgrów, uczucie, że w Polsce czujemy się znacznie bardziej u siebie niż w innych rejonach świata. Między krajami Europy Środkowej jest bowiem pewne podobieństwo, mieszkające na tym obszarze narody tworzą wspólnotę i jako jej członkowie – jak zwykło się mówić – "rozumieją się w pół słowa".”…”Pewne natomiast jest to, że zawierane są nowe porozumienia i sojusze, a ten proces daje nam, narodom środkowoeuropejskim, wielkie możliwości. Cały region może zostać dowartościowany, jeśli zdołamy sprostać temu procesowi i wystąpić w jego ramach jako inicjatorzy.”…” Niewiele jest przykładów współpracy międzynarodowej, które mogłyby się poszczycić tyloma sukcesami, co Grupa Wyszehradzka. „…”Ważne Partnerstwo Wschodnie”Ważną dla nas wspólną sprawą jest los naszych sąsiadów na Wschodzie – a zatem także dotycząca ich inicjatywa UE, czyli Partnerstwo Wschodnie. Ten program unijny daje niezwykłą możliwość wydobycia naszych wschodnich sąsiadów z mroków zapomnienia w unijnej świadomości. Stawką jest możliwość stworzenia poprzez inicjowane także przez nich projekty wspólnej (a więc także razem z nimi) wizji UE w odniesieniu do Ukrainy, Mołdawii i Białorusi oraz trzech państw kaukaskich. W tej sprawie interesy państw środkowoeuropejskich – a zwłaszcza Węgier i Polski – są zbieżne. Dochodzi do tego kwestia dotycząca także całej Unii – za sprawą przewodnictwa UE stronie węgierskiej i polskiej przypadła istotna rola w dynamizacji tego programu. „...”Na koniec Premier Węgier przestrzega Polskę  słowami „Na razie warto zachować w pamięci słowa XV-wiecznego kronikarza Jana Długosza, który – być może jako pierwszy w historii – w pełni świadomie pisał o przyjaźni polsko-węgierskiej. Przytoczył on słowa wypowiedziane ponad 1000 lat temu przez papieża Sylwestra II, który przekazując przedstawicielowi narodu węgierskiego klejnoty koronne, podobno napomniał stojących przed nim posłów polskich i węgierskich, by póki świat światem ich narody żyły w przyjaźni, wzajemnie się wspierając, bo gdyby którykolwiek z nich chciał przyczynić się do zguby drugiego, także na siebie ściągnie nieszczęście „ ( więcej )
 
Kard. Meisner „Nie możemy odbierać Hiszpanom czy Portugalczykom młodzieży, a zatem ich przyszłości, bo to jest egoizm „....”odciąganie kobiet od rodziny, by wykorzystać je jako siłę roboczą, przypomina tragiczną sytuację NRD „....(źródło )
 
Szef MSZ Węgier János Martonyi „Nasze wspólne miejscew Europie „...”Europa Środkowa to nie tylko pojęcie geograficzne i polityczne. To wspólnota kulturowa „.....”Niestety w tle krytyki 
Węgier stoją nierzadko motywacje polityczno-ideologiczne „....”Grupa Wyszehradzka to dla nas istotny czynnik określający nasze powiązania w perspektywie geopolitycznej i ekonomicznej.Dlatego staramy się włączać w jak największą liczbę inicjatyw, także tych wykraczających poza ściśle rozumianą Grupę Wyszehradzką, na przykład w inicjatywy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Współdziałamy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju infrastruktury regionalnej, polityki zatrudnienia. Wspólnie występujemy na forum Unii Europejskiej – choćby w czasie dyskusji o unijnym budżecie. Na szczęście udało nam się dojść do wspólnych wniosków, że współdziałając, osiągniemy więcej, niż konkurując ze sobą.”.....(źródło )
 
Sławomir Sieradzki „O całej sprawie napisał lewicowy „der Spiegel”, który od razu zacytował też postkomunistycznych polityków węgierskich będących w opozycji, którzy byli „przerażeni” wypowiedzią Orbana.„Der Spiegel” zacytował także dziennik „Népszabadság” należący do koncernu Ringier (w Polsce ta szwajcarska spółka tworzy z niemieckim Axel Springer konsorcjum wydające np. tygodnik „Newsweek” – przyp. red.), który napisał, że „dzisiejsi Niemcy nie przyjeżdżają kawalerią, czy czołgami, lecz samochodami”.Sytuacja na Węgrzech i w Polsce pokazuje, że „Matka Chrzestna” Europy, czyli niemiecka kanclerz jest pod szczególną ochroną establishmentu lewicowo-liberalnego. Warto obserwować ten proces rozwoju swoistej „demokracji unijnej”.”...(źródło )
 
Janke „ Konieczna interwencja NATO na Węgrzech„ Panujący w Budapeszcie reżim właśnie uchwalił, że państwo węgierskie ma bronić instytucji rodziny, a rodzina to związek mężczyzny i kobiety. „.....”Na szczęście reakcja cywilizowanego świata jest stanowcza. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Danii, Finlandii Holandii domagają się wprowadzenia cięć w unijnych funduszach dla państw członkowskich „naruszających demokratyczne wartości". Rzeczniczka Komisji Europejskiej zapowiada, że „w razie konieczności użyte zostaną wszelkie środki, aby na Węgrzech przestrzegane były rządy prawa". „.....”Kobieta i mężczyzna? Dziecko – rodzic? Miarka się przebrała. Tu reakcja Komisji Europejskiej nie wystarczy. Konieczne są stanowcze działania wojsk NATO. „ ….(więcej )
 
video dr Izabela Gaworowska-Burzyńska TVG-9 Gdański Klub Myśli Politycznej - Wykład o Mitteleuropie
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Brak głosów

Komentarze

,,...”Kobieta i mężczyzna? Dziecko – rodzic? Miarka się przebrała,,.

Tak, miarka się przebrała, ale dla Jankego, propagandzisty satanizmu i faszyzmu w interesie ,,panów świata,, i dla Jankego-antydziennikarza.

Kobieta i mężczyzna. Dziecko – rodzic: matka i ojciec. Ludzka godność dzieci Bożych.
Toż to natura, toż to w sferze ludzkich wartości więcej jak prawda - fundament ludzkiej prawości, prawości nadrzędnej nad sprawiedliwością, a więc i nad polityką, w tym nad prawem, a więc i nad satanistyczną w swej istocie poprawnością polityczną, w tym nad antypolityką, postpolityką i filozoficzną antyideologią, nad odczłowieczeniem, nad samobójczym samozatraceniem.
To z potrzeb ludzkiej prawości sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość wspólnotowa, czyli demokracja, formułuje swoje cele, to prawości w pierwszym rzędzie ludzka sprawiedliwość służy. Prawość zaś moralności życia wspólnotowego, człowieczeństwu dojrzałemu, w tym ludzkiej godności i naszemu życiu jako dzieci Bożych.

Stawianie pod znakiem zapytania tego, co naturalne, panie Janke to hańba, to zdrada człowieczeństwa.
Kiedy wreszcie zaczną działać sądy polowe, sądzące wszelkich zdrajców wprost z zasad sprawiedliwości, na pewno, wśród pierwszych będzie i zdrajca Janke.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#358897

Przeczytaj tekst Jankego.

I zastanów się, czy przypadkiem się nie ośmieszasz.

Zanim coś odpowiesz, przeczytaj raz jeszcze, a jak i to nie pomoże to poproś sąsiada albo nawet jakiegoś przechodnia o pomoc w interpretacji artykułu Jankego.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358935

Znam Jankego z Rzeczpospolitej od lat. Nie pisze jak chrześcijanin: ,,tak-tak, nie-nie,,. Często usiłuje manipulować prawdą. Nawet w sprawach poważnych, sprawach czyichś świętości posługuje się żartem.
Jest jednak słabym dziennikarzem - łatwo staje po stronie waadzy.

Podstawą mojego komentarza jest tekst Mojsiewicza, nie Jankego. Zresztą są i jednoznaczne cudzysłowy.

„.....”Na szczęście reakcja cywilizowanego świata jest stanowcza. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Danii, Finlandii Holandii domagają się wprowadzenia cięć w unijnych funduszach dla państw członkowskich „naruszających demokratyczne wartości".

* To ,,na szczęście,, wyraźnie stawia jankego po stronie ,,demokracji,, unijnej.

,,Kobieta i mężczyzna? Dziecko – rodzic? Miarka się przebrała. Tu reakcja Komisji Europejskiej nie wystarczy. Konieczne są stanowcze działania wojsk NATO. „

* To najwyraźniej też stanowisko Jankego.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#358939

Nawet nie cztam tego co on pisze aby nie zatruwać swego umysłu.

Teraz jak wiesz, przeniesiono go sluzbowo na wyższą półkę. Ida wybory więc wszystkie brudne rece na pokład.Cenzure na szalomie zalatwia automat komputerowy.

Nathanel

Nie da się iść dwiema drogami na raz.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358941

Poddaję się.

Zawsze wydawało mi się żenujące, kiedy trzeba było komuś tłumaczyć dowcipy.

W przypadku zafascynowanego Orbanem Jankemu, który napisał o nim książkę, przeprowadzał wywiady itd., potraktowanie ironicznego tekstu wzywającego armie NATO do interwencji na Węgrzech wymaga szczególnych predyspozycji umysłowych.

Zdarzyło mi się niedawno polecić na niepoprawnych tekst o Sarze Pahlin, w którym nawoływała ona do zbombardowania Pragi w odwecie za czeczeńskie zamachy w Bostonie.

Z pewnym zażenowaniem, ale też rozbawieniem, przyjąłem uwagi kilku kolegów pokazujących mi, że ten tekst był żartem, a ja się dałem na to nabrać.

Taka reakcja wydaje mi się normalna.

Pomylić może się bowiem każdy.

Gdybym na uwagi kolegów zareagował nabzdyczonymi pouczeniami, że ja jednak wiem lepiej i że to było na serio, zrobiłbym z siebie to, co Ty robisz z siebie w tej chwili. Prawdziwego durnia.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358957

W czasach mojej szkoły podawowej miałem nauczycielkę, która kilkakrotnie powtórzyła zasadę, że dobrą opinię jest bardzo łatwo stracić, a później odzyskać bardzo trudno.
Z takiego też powodu od dawna nie interesuję się pisaniną Igora Janke. Zresztą nie jestem w tym osamotniony.
Victor Orban też nie potrzebuje takiego piewcy, jak Janke, chyba żeby pisał pod pseudonimem.
Orbanowi są potrzebne realne akcje poparcia. Janke by sobie zaplusował, gdyby zwołał do Warszawy choć półmilionowy wiec poparcia dla demokratycznych reform Orbana i zachęcił do podobnych akcji resztę Europy. W końcu ma znajomości.

A co do robienia z siebie durnia, to pisałem już, że komentowałem to, co przestawił nam do oceny Mojsiewicz, a nie Janke. Poza tym warto nie dbać o swój interes, czasami nawet ,,zrobić z siebie durnia,, gdy się działa z gorącej krwi i ze szlachetnych pobudek.

Tak jak nie na miejscu jest dziś żartować z Kaczyńskiego, tak i z Orbana.
Polak, Węgier dwa bratanki !

Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358991

I to na poziomie obywatelskim.
Najpierw napadli na Czechów.
Teraz planuja napad na Węgrów.
Jeśli zbyt długo poczekamy, to my będziemy następni.
Putas już czeka, aby wbić nam nóż w plecy,
jak jego idol stalin.
Wiemy że warszawskie namiestnictwo będzie wspierać
wrogów, i właśnie dlatego musimy osobiście wesprzeć Węgrów.
Pojedynczo jesteśmy słabi, ale całej europy centralnej nie spacyfikują.
Pozdrawiam

My nie milczymy, my rośniemy, zmieniamy w siłę gorzki gniew - i płynie w żyłach moc tej ziemi jak sok w konarach starych drzew. Autor-Yuhma

Vote up!
0
Vote down!
-1

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#358899

Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
Najpierw demokracja na Węgrzech nie spodobała się syjonistom talmudyczno-rabinicznym, którzy za komuny i postkomuny mieli pozycję na Węgrzech (i nie tylko) uprzywilejowaną, ba, ponadprawną, ponadsprawiedliwościową, w tym ponaddemokratyczną, jak na nadludzi, rzeczywistych faszystów, choćby tylko pozornych komunistów, którymi się czuli i chcą czuć, ,,przystało,,.

To, że jako następni odezwali się faszyści niemieccy jest wielce wymowne. Demokracja, o którą upomina się Orban jest nie w smak wszystkim faszystom świata, więc i niemieckim w pierwszym rzędzie. Niemieckim, a więc i zarazem wszystkim unijnym i wszystkim chcącym budować hitlerowski Nowy Porządek Świata, starszy plan Mitteleuropy, czy jakąś pośrednią wersję neo-euro-kolonializmu.

To, że jako następni odezwali się niemcy jest wielce wymowne również z tego powodu, iż sami syjoniści talmudyczno-rabiniczni tu się nie chcą ujawniać. Oni dobrze wiedzą, gdzie jest racja moralna i że są za mali, by się porywać na samą demokrację, która w rzeczywistości wyrasta z ludzkich wartości wyższego rzędu, a nie jest oddolną, polityczną, ideologiczną, czy filozoficzną.
Niemcom zaś na niczym nie zależy. Oni się już swojej kultury, a więc i moralności dawno wyzbyli za mżonki panowania nad światem. Im znów się mży pokazywanie światu siły, a wraz z nią faszystowskiej utopii wyższości materii nad duchem, satanizmu nad człowieczeństwem, lewactwa nad prawością. Dla nich jedno kłamstwo mniej, czy więcej, jedna zbrodnia, jedno ludobójstwo mniej, czy więcej, nie ma znaczenia. Oni swoich demonów wojny nigdy nie odesłali do piekła, nigdy nie przestawili zwrotnicy na pokój, zresztą syjoniści talmudyczno-rabiniczni też.

Należy przypuszczać, że niemcy mają też poparcie i bilderbergów i iluminatów i wszystkich korporacyjnych, zwłaszcza prywatnych diabłów od monsanto począwszy, wszystkich spiskowców, którzy pod pozorem ochrony demokracji zawiązali zmowę, by pod nazwą ,,demokracja,, ustanawiać tak zbrodniczy faszyzm, jakiego jeszcze nie zaznał świat, faszyzm, reprezentowany przez ,,rząd światowy,, , już tworzony w pełni skorumpowany przez grupę ,,nadludzi-panów świata,, , tak, jak i KE, w ramach UE, znajdujące swoje miejsce w planowanym systemie faktycznego niewolnictwa.

Niemcom to by pasowało - pewnie już się widzą w roli żandarma. Najwyraźniej ich ślepota/głupota nie została uleczona. Podjęli wojnę przeciw demokracji metodami ekonomiczno/gospodarczymi, a teraz widzą, że nie wszystko można kupić. Najwyraźej znów chcą zacząć zawieruchę, by próbować udowodnić niemożliwe.
Jednak to tylko strachy na Węgry i na Lachy.

Zgodna z naturą jest wyższość ducha nad materią, w tym nad ciałem i siłą, i mimo możliwych innych stanów chwilowych, natura zawsze zwycięża.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358917

może neo-euro-kolonializm
--------------------------------
Ależ nie. Wystarczy eurokolonializm.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#358921

prof Rycho:

Największą obawą REFORMATORÓW, podczas mego pobytu na Węgrzech było to,że siły zewnętrzne mogą ich wewnętrzne zmiany zetrzeć!!! Świadomość Narodu,że kierunek dobry jest powszechna, a cheć ograniczenia przywilejów "komuchom" nadrzędna. Na razie brawo Orban za idee chrześcijańskie i konstytucję!Pozdr

Vote up!
0
Vote down!
-1

prof Rycho

#358945

ale moze sie przeliczyc w swoich mozliwosciach bo Niency juz jej maja po same dziurkiw nosie.I moze nie doczekac jak ja wypieprza na zlom ,zaczym gruba berta odstrzeli Orbana,bo narzie to tylko glosno pierdzi.A tak na marginesie ile jej bylo udzialu w likidacji naszej elity w Smolensku.
Wprawdzie w szwabach wciaz dyszy zluda bycia pondaczlowikeim
i wystrczy dac im nowego malego Hitlera i razem z kacapami sa gotowi do powtorki roku 39,ale to by oznaczalo koniec panstwa niemieckiego.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#358958

... i wszystko się zmieni ?

Jaką była rola Niemiec  w 10.04 ?

Vote up!
1
Vote down!
-1

veri

#358992

No ranga moja wzrosła, mogę już obrazki wstawiać.

Siła Niemiec jest pozorna, Nie wiem jak by wypadło porównanie z nami, czołgów pewnie mamy więcej i w lepszym stanie. Na pewno militarnie dużo silniejsza jest Grecja. Pięć lat temu, gdy na morzu kręcony był ten filmik, nie było jeszcze tylu uchodźców. Przez cały czas ponad tydzień co rusz nad nami przelatywał wojskowy helikopter, na horyzoncie kręcił się jakiś okręt wojenny, a nie zdziwił bym się gdyby widoczne na filmie eskortujące nas ostatniego dnia do Aten delfiny nie były też to wojskowe specjalnie tresowane delfiny. Okrętów podwodnych, które na pewno płynęły pod nami nie mogliśmy z zauważyć. A ta Grecja to kraik mniejszy niż Białoruś.

Żart, ale to taki nie do końca żart, Mam fotki tych helikopterów i okrętów. Malutka Grecja pod względem wojskowym dorównuje Turcji, w okresie konfliktu cypryjskiego czołgów miała nawet więcej niż Turcja. Te długi to w większości na uzbrojenie poszły, na te kupowane od Niemiec łodzie podwodne. A Niemcy? Niedozbrojeni, dług ich  sporo przekracza 100% PKB.

No i ta klasa, z Niemcami nie ma co porównywać, na te swoje wyspy muszą dowozić statkami wodę i każdy po sobie sedes spłukuje, nie tak jak Niemcy, gdzie na sedesie siada po kolei cała rodzina i ostatni dopiero wodę spuszcza. O tej klasie Greków może będą mógł jeszcze napisać. Fakt, że na każdej przystani w najlepszym miejscu kaufland, gdzie sprzedają zdychające warzywa.

Wspominam Greków bo też się nad nimi znęcali, tak jak nad Orbanem, a teraz próbują z nami. Nie ma co się nimi już przejmować. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. Pozdrawiam.

 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1541472