Pytają czy Adamowicz jest ojcem córki Dulkiewicz

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

towarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich! Musisz to wiedzieć(415) Życiorys Dulkiewicz nie jest jej prywatną sprawą “..]]>(źródło )]]>

Henryk Pająk takich półbogów , o których życiu prywatnym nikt nie śmie napisać nazywa „Niewidzialnymi „ . Oczywiście dla prawdziwych Niewidzialnych , , rodów które posiadają banki,korporacje , ogromne ilości nieruchomości Michnik ma status ubogiego krewnego , ale podejście mediów do Michnika pokazuje ogrom i znaczenie zjawiska „ Niewidzialności „ ( ]]>http://naszeblogi.pl/62093-orban-twierdzi-ze-obama-i-clinton-popychadla-sorosa]]> )

40 proc. dzieci w USA rodzi się poza małżeństwem. Nie jest to dobre dla ich wychowania”..”Badania naukowe prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że dzieci wychowujące się w stabilnych związkach małżeńskich częściej uczęszczają do college'u, są zdrowsze fizycznie i emocjonalnie, rzadziej są molestowane fizycznie lub seksualnie, rzadziej sięgają po narkotyki lub alkohol.”..”Rzadziej też dopuszczają się przestępstw i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że same kiedyś się rozwiodą. Rzadziej wychowują się w ubóstwie. Tak przynajmniej wynika z badań Institute for American Values.
Dzieci potrzebują wsparcia zarówno ze strony matki, jak i ojca. Badania pokazują, że matki mają ogromny wpływ na wychowanie, a ojcowie na dyscyplinowanie dzieci.
Dziecko żyjące z samotną matką jest 14 razy bardziej narażone na poważne znęcanie się fizyczne niż dziecko mieszkające z zamężnymi biologicznymi rodzicami. Dziecko, którego matka mieszka z mężczyzną innym niż ojciec dziecka, jest 33 razy bardziej narażone na poważne fizyczne znęcanie się.
W przypadku dzieci urodzonych w małżeństwach około 1/3 nastolatków amerykańskich jest aktywnych seksualnie. W przypadku nastolatków żyjących w rodzinach niepełnych, odsetek ten wzrasta, osiągając ponad 50 proc. aktywnych seksualnie nastolatków. Dzieci niezamężnych matek doświadczają trwałych napięć emocjonalnych. “..]]>(źródło)]]>

Ojciec nie do zastąpienia. Kiedy ojca zabraknie, cierpi nawet materiał genetyczny”..'Zdrowa relacja z ojcem chroni potomstwo przed depresją, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz innymi problemami. Jak pokazują badania, stanowi też jedną z najważniejszych podstaw rozwoju osobowości. “...”Depresja rodziców a depresja u dzieci
Co dwudziesty ojciec cierpi na depresję poporodową – pokazało opublikowane właśnie badanie autorstwa naukowców z University of Cambridge, którzy przyjrzeli się ponad 3 tys. rodzin. To jednak nie wszystko. Taki stan mężczyzny zwiększa ryzyko pojawienia się depresji u córki, kiedy wejdzie ona w dorosłość.
Zaburzenia nastroju u mężczyzny wiążą się, jak wyjaśniają badacze, ze zwiększonym stresem w całej rodzinie, co naturalnie wpływa na dzieci. Choć nie wiadomo jeszcze dlaczego, to szczególnie zagrożone są córki.
Nieco podobne wyniki uzyskał zespół z University College London, który przeanalizował dane z dwóch badań obejmujące łącznie prawie 14 tys. rodzin. Kiedy dzieci miały 9 i 7 lat, organizatorzy badań ocenili symptomy depresji u rodziców, po czym sprawdzili jej obecność u trzynasto- i czternastolatków. - Odkryliśmy, że powiązanie między depresją rodzica a nastolatka nie zależy od płci - twierdzi główna autorka badania dr Gemma Lewis. W przypadku problemów ojców, zagrożenie może być pod pewnym względem nawet poważniejsze, ponieważ mężczyźni rzadziej niż kobiety szukają pomocy w gabinecie psychologa.”..”Relacja z ojcem - podstawa rozwoju
Jak przekonują naukowcy z University of Connecticut, którzy przeprowadzili analizę dostępnych badań na ten temat, dla rozwoju dziecka miłość ojcowska jest co najmniej równie ważna jak miłość matki. Badacze dysponują nie lada argumentami na poparcie tej tezy. Po pierwsze wyniki przeprowadzonych w różnych miejscach świata projektów badawczych wskazują, że odczuwające odrzucenie dzieci stają się bardziej nerwowe i czują się zagrożone oraz zaczynają zachowywać się bardziej wrogo w stosunku do innych. Skutki te mają tendencję do przenoszenia się w dorosłe życie, co prowadzi do problemów w tworzeniu opartych na bezpieczeństwie i zaufaniu relacji.
Dziecko szczególnie reaguje na nastawienie rodzica, którego postrzega jako posiadającego więcej władzy w relacjach interpersonalnych oraz większy prestiż i to właśnie odrzucenie przez tego rodzica dotyka je najbardziej boleśnie. Może to być matka, ale też ojciec. Okazuje się więc, że miłość ojca to jeden z krytycznych elementów rozwoju osobowości człowieka.
Ojcowie i życie osobiste córek
Naukowcy z University of Utah w serii eksperymentów odkryli z kolei, że jakość relacji z ojcem ma znaczenie dla zachowań seksualnych córek. Okazało się po pierwsze, że zdrowa relacja z zaangażowanym w wychowanie ojcem sprawia, że córki rzadziej utrzymują kontakty z rówieśnikami skłonnymi do ryzykownych seksualnych zachowań. Niestety, zła relacja może w tym względzie zaszkodzić.
W innym projekcie ten sam zespół zauważył też, że już samo przypomnienie bolesnej sytuacji dotyczącej ojca (np. jego nieobecności na ważnym wydarzeniu) zmieniało percepcję mężczyzn przez kobiety. Przypisywały im wtedy większe podniecenie i nasilenie seksualnych intencji. Taka reakcja nie zachodziła tymczasem, w przypadku przykrych doświadczeń z matkami.”...”Z braku ojca cierpią nawet komórki
Jak pokazują najnowsze badania, relacja z ojcem ma taką wagę, że wpływa nawet na stan komórek potomstwa. Okazuje się, co pokazali naukowcy z Princeton University, że dzieci, które straciły ojca, mają krótsze telomery. Są to mieszczące się na końcówkach chromosomów struktury chroniące materiał genetyczny. Z wiekiem telomery skracają się i jak się uważa, rośnie wtedy ryzyko różnych chorób, m.in. schodzeń układu krążenia a nawet raka.
Badacze przyjrzeli się telomerom aż 5 tys. dzieci i kiedy miały one rok, 3, 5 i 9 lat, rozmawiali z matkami na temat ich sytuacji rodzinnej. Wynik może mocno skłaniać do zastanowienia. Dzieci, które straciły kontakt z ojcem, miały średnio o 14 proc. krótsze telomery. Najsilniej działała śmierć ojca, powodując średnio 16 proc. skrócenie telomerów u potomstwa. Z jakiegoś powodu, silniej reagowały przy tym komórki chłopców, szczególnie, jeśli kontakt z ojcem został przerwany przed 5. rokiem życia.
Co zaskoczyło badaczy, niektóre dzieci były chronione przez swoje geny, a konkretnie przez geny uczestniczące w transporcie jednego z neuroprzekaźników – serotoniny. Dzięki temu podatność na skrócenie telomerów spadała nawet o 90 proc. Nie warto jednak chyba liczyć na genetyczną ochronę, tylko wziąć pod uwagę to oraz inne badania mówiące, że zdrowy, silny ojciec w domu to podstawa zdrowia i dobrego życia dzieci.”..]]>.(źródło )]]>

Aleksandra Dulkiewicz urodziła się 10 lipca 1979 r. w Gdańsku. Ojciec Zbigniew był ekonomistą oraz urzędnikiem samorządowym. Matka Izabela, z domu Łoś, z wykształcenia ekonomistka, również pracowała jako urzędnik samorządowy. Rodzice byli jednymi z pierwszych sygnatariuszy deklaracji Ruchu Młodej Polski oraz brali czynny udział w Karnawale „Solidarności”. „..”Od 1986 do 1994 r. uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, a od 1994 do 1999 r. uczyła się w gdańskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte. Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2006 r. W latach 2004–2005 studiowała na Wydziale Nauk Prawnych Paris Lodron University w Salsburgu, w Austrii.
W roku 2006 rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jako asystentka prezydenta miasta Pawła Adamowicza, a następnie pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta ds. organizacji UEFA Euro 2012. Od 2009 do 2014 r. była zatrudniona w Europejskim Centrum Solidarności, m.in. jako kierownik działu PR i biura prasowego. Od 2014 do 2017 r. pracowała w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGda, m.in. na stanowisku koordynatora ds. prawnych. Od 30 marca 2017 r. piastuje urząd zastępcy prezydenta miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej.
Społecznie była członkiem rad nadzorczych: od 2007 r. w spółce Trefl Gdańsk SA, a od 2013 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.”...”Działając w Stowarzyszeniu Młodych Konserwatystów oraz Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, w 1995 r. pomagała w kampanii prezydenckiej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 2000 r. współorganizowała cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów w ramach Gdańskiego Areopagu.
W 2010 r. kandydowała do Rady Miasta Gdańska z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 2 – Śródmieście, Chełm, Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko–Łostowice, Jasień. Wybrana została na radną szóstej kadencji, podczas której była członkiem Komisji Rewitalizacji oraz wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Klubu Radnych PO. W 2014 r. ponownie została wybrana do Rady. Zrezygnowała z mandatu 8 marca 2017 r., ponieważ została wybrana na stanowisko wiceprezydenta Gdańska. W kadencji była przewodniczącą Klubu Radnych PO, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz wiceprzewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu.”..]]>(wiecej]]> )

Aleksandra Maria Dulkiewicz (ur. ]]>10 lipca]]> ]]>1979]]> w ]]>Gdańsku]]>]]>[1]]]>) – polska ]]>samorządowiec]]> i ]]>prawniczka]]>, zastępca ]]>prezydenta Gdańska]]>w latach 2017–2019, komisarz (pełniący funkcję prezydenta) Gdańska od 2019]]>[]]> „..”W 1994 ukończyła Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, w 1999 ]]>III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku]]>, a w 2006 studia prawnicze na ]]>Uniwersytecie Gdańskim]]>. Od 2004 do 2005 studiowała także na Wydziale Nauk Prawnych Paris Lodron University w ]]>Salzburgu]]>]]>[3]]]>.
Działała w stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści i w ]]>Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym]]>. W 1995 angażowała się w kampanię prezydencką ]]>Hanny Gronkiewicz-Waltz]]>. Od 2000 pracowała przy organizacji ]]>Gdańskiego Areopagu]]>. W 2006 została asystentką prezydenta Gdańska ]]>Pawła Adamowicza]]>. W latach 2009–2014 była zatrudniona w ]]>Europejskim Centrum Solidarności]]>, a w okresie 2014–2017 w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Invest. Brała także udział w przygotowaniu ]]>Euro 2012]]> w Gdańsku.
W 2010 i 2014 uzyskiwała mandat radnej Gdańska z ramienia ]]>Platformy Obywatelskiej]]>, w 2014 została szefową jej klubu radnych. Od 20 marca 2017 do 14 stycznia 2019 była zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Podczas ]]>wyborów samorządowych w 2018]]> była szefową sztabu wyborczego Pawła Adamowicza (zawiesiła wówczas członkostwo w PO]]>[4]]]>, które następnie wygasło). W wyborach tych uzyskała reelekcję do rady miasta z ramienia komitetu Wszystko dla Gdańska]]>[5]]]>.
14 stycznia 2019, po ]]>zabójstwie Pawła Adamowicza]]>, zaczęła pełnić obowiązki prezydenta Gdańska]]>[2]]]>. 15 stycznia 2019 otrzymała od premiera ]]>Mateusza Morawieckiego]]>deklarację, że do czasu wyboru nowego prezydenta będzie komisarzem miasta]]>[6]]]>. 17 stycznia wojewoda pomorski ]]>Dariusz Drelich]]> wręczył jej nominację na funkcję komisarza Gdańska]]>[7]]]>.
22 stycznia 2019 zdecydowała się kandydować na urząd Prezydenta Miasta Gdańska w ]]>przedterminowych wyborach]]>, które odbędą się 3 marca]]>[8]]]>.
Jej dziadkowie osiedli w Gdańsku po ]]>II wojnie światowej]]>. Córka Zbigniewa Dulkiewicza (1949–2002) i Izabeli z domu Łoś (ur. 1953). Była ich pierwszym dzieckiem, ma jeszcze młodszą siostrę Martę; mieszkali przy ul. ]]>Podwale Staromiejskie]]> w Gdańsku]]>[9]]]>. Jej rodzice w okresie ]]>PRL]]> związani byli z opozycją demokratyczną (]]>Ruch Młodej Polski]]>), przez co utrzymywali kontakty towarzyskie m.in. z ]]>Aramem Rybickim]]>, ]]>Dariuszem Kobzdejem]]>, ]]>Aleksandrem Hallem]]> czy też ]]>Piotrem Adamowiczem]]> (bratem późniejszego prezydenta); dzięki temu przyszła polityk już jako dziecko poznała osobiście tych ważnych działaczy]]>[9]]]>. Ma córkę Zofię (ur. 2008) – wychowywaną samotnie]]>[9]]]>.
Jest ]]>katoliczką]]>; kluczową rolę w formowaniu swojego światopoglądu przypisuje działalności duszpasterskiej ]]>dominikanów]]>]]>[9]]]>.” ..]]>(więcej )]]>

Dulkiewicz ramię w ramię z totalną opozycją: Moje stanowisko jest jasne - PiS niszczy Polskę. Wypychają nas z Unii Europejskiej”..'Aleksandra Dulkiewicz, promowana przez opozycję i przychylne jej media jako pewnego następcę Pawła Adamowicza na fotelu prezydenta Gdańska, stwierdziła w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej” stwierdziła, że bardzo by chciała, aby w jesiennych wyborach Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, bo… niszczy Polskę. “..”Moje stanowisko jest jasne - oni niszczą Polskę. Na poziomie wartości. Zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, łamią konstytucję, nie ma mediów publicznych. Wypychają nas właściwie z Unii
— dramatyzowała Dulkiewicz.
Co ciekawe, rząd Zjednoczonej Prawicy obwiniła także za wydalenie z Norwegii polskiego konsula, który zaangażował się w walkę o prawa polskich rodzin, które zmagały się z działalnością norweskiego Barneverknet.
Stwierdziła, że sytuacja ta może spowodować, że Polska nie będzie beneficjentem funduszy norweskich i cała ta sytuacja to „konsekwencja tych czterech lat”. Czyżby dla Dulkiewicz ważniejsze były pieniądze niż dobro polskich dzieci zabieranych przez norweski urząd?
Przekonywała, że ludzie głosują na Prawo i Sprawiedliwość bo zaniedbana została edukacja obywatelska.

Dzisiaj Platforma to nadal największa partia opozycyjna, jej wartości są mi bliskie, bo broni Polski w Europie, rządów prawa, demokracji, niezawisłości sądów. Bardzo bym chciała, żeby jej liderzy, wspólnie z innymi liderami politycznymi, stworzyli taką siłę, której zaufają Polki i Polacy”..]]>(źródło )]]>

Skandaliczne stanowisko władz Gdańska! Dulkiewicz: "Ponowny montaż pomnika ks. Jankowskiego niezgodny z prawem". A jego zniszczenie było z prawem zgodne?”..”Ponowne ustawienie pomnika ks. Henryka Jankowskiego jest niezgodne z prawem, a w wymiarze symbolicznym napawa smutkiem i utrudnia dialog - oświadczyły w sobotę p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Zdumiewające, że postawienie pomnika przez stoczniowców jest łamaniem prawa. To co powiedzieć o dewastacji pomnika? Dlaczego wtedy nie było tak mocnych deklaracji? “..”„Ponowne posadowienie pomnika ks. Henryka Jankowskiego przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika jest niezgodne z prawem. W wymiarze symbolicznym napawa smutkiem i utrudnia dialog. Wczoraj, czyli 22 lutego, Społeczny Komitet Budowy Pomnika został poinformowany przez zastępcę prezydenta Gdańska o wymogach procedury budowlanej. Obalenie cokołu, a potem ponowne ustawienie go, wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniej dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tak się nie stało”
— głosi przekazane mediom, wspólne oświadczenie p.o. prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak.”..]]>( źródło)]]>

Kompletne zbydlęcenie! Wandale zbezcześcili kapliczki na Kalwarii Panewnickiej. Pentagramy i męskie genitalia wymalowane na figurach”...]]>(źródło)]]>

----------

Mój komentarz

Czy fakt ,że Dulkiewicz tak bardzo popiera seksualizację polskich dzieci jest zwiazne z niepowodzeniami w jej życiu prywatnym i skrzywdzeniem własnego dziecka poprzez pozbawienie go obecności ojca?

Polacy mają prawo do pełnej informacji o życiu prywatnym polityków, gdyż to kim sie jest
jest fundamentem ich późniejszych decyzji dotykajacych polskich dzieci, polityki ekonomicznej, społecznej

Kłamstwem jest twierzenie, że narodowość, wyznanie, preferencje seksualne, zasady moralne, stan rodzinny nie mają wpływu na decyzje polityka.

Marek Mojsiewicz

video Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich! Musisz to wiedzieć(415) Życiorys Dulkiewicz nie jest jej prywatną sprawą
video Szczęść Boże! Grzegorz Braun Prezydentem Gdańska - Wybory 03.03.2019
video Braun, Korwin, Winnicki, Mentzen na konferencji prasowej przed konwencją
video GRZEGORZ BRAUN MÓWI NA SWOJEJ KONWENCJI , ŻE GDAŃSK PRZERÓSŁ JEGO MARZENIA?
Video Robią nas w konia: Gdańsku OBUDŹ się! RODZICE - to ostatni dzwonek dla Waszych dzieci #191

Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (6 głosów)

Komentarze

załganą stalinowską małpą żądną władzy w skorumpowanym przez Adamowicza mieście oraz nienawidzącą polskiego patriotyzmu.

Bo nienawiść do PiS jest podstawowym źródłem jej motywacji i działalności

 

Vote up!
6
Vote down!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1581727

Już się nie przyzna

Vote up!
1
Vote down!
-1

To ya.

#1581735

Komitet Aleksandry Dulkiewicz stanowczo odrzucił możliwość wzięcia udziału w debacie, do której wezwał ją Grzegorz Braun.

Ja jej się nie dziwię, nie miałaby żadnych szans w debacie, wyszłoby, że intelektualnie jest jakimś karłem z porównaniu do Brauna

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1581816