Kaczyński wykorzystuje załamywanie się oligarchii Deep State

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Andrzej Rogalski „Deep state” ten termin użył Steve Bannon jeden z autorów skutecznej strategii wyborczej Donalda Trumpa. Ten termin określa nieznaną opinii publicznej ukrytą, mającą tajny charakter, realną władzę, która rządzi Stanami Zjednoczonymi. W klasycznej definicji wymienia się jej dwa najsilniejsze człony: kompleks militarno-przemysłowy oraz globalną finansjerą. Do niej zalicza się wszystkie siły niewybieralne pretendujące do kierowania polityką, grupy formalne i nieformalne, wręcz kamuflujące swoje istnienie, posiadające potężne wpływy i działające poza legalnym systemem. Koterie, kliki, mafie, różne tajne loże, kręgi finansjery, oszuści, globaliści, czy korporacje mające większe ambicje niż to dotyczyłoby ich sfery działalności. To ukryte państwo zostało nazwane, częściowo pokazane i pokonane w wyborach. Trump miał z nim podjąć walkę – takie były obietnice, pozostała realizacja. „..”Amerykańska polityka zagraniczna wróciła na stare tory, które realizowali Bushowie, Clinton i Obama. Została ona dawno temu wytyczona przez siły skupione w „deep state”. Program ogłoszono pod koniec lat 90-tych i nazwano „Strategy, Forces and Resources for a New Century”. Plan miał doprowadzić do dominacji USA na świecie. Jej autorzy pisali, że Ameryce potrzebny jest nowy „Pearl Harbor” (powód przystąpienia do II wojny światowej). Jakby na zamówienie miał miejsce atak 11 września 2001 roku. W programie wymienione są państwa, które mają być zmienione w „demokracje”, inaczej mówiąc zaatakowane. Listę otwierał Irak, dalej na niej znalazły się Libia, Somalia, Syria, Północna Korea i wreszcie Iran. Jak widać plan jest w trakcie realizacji i wygląda na to, że będzie go kontynuował Donald Trump, a to oznacza kolejne wojny, punkty zapalne na świecie i nieuchronna konfrontacje z Rosją albo Chinami, co może skończyć się niewyobrażalnym kataklizmem „..(źródło )(link is external)

Talbot „ Sigmund Fraud na stronie Waking Times przypomina, że prawdziwe wybudzenie się społeczeństwa z marazmu, w jaki zostało wepchnięte przez rządzących, nastąpi wówczas, gdy ludzie uświadomią sobie, że polityka uzależniona jest od potężnych sił, zwanych deep state – głębokie państwo. Rządzący nami figuranci, niczym marionetki w teatrze kukiełkowym, powodowani są przez interesy korporacji, machinacje służb specjalnych oraz zakulisowe działania organizacji ponadnarodowych. „Nie ma najmniejszego sensu udawać, że mamy jakąkolwiek władzę w obecnym systemie politycznym, że politycy działają w interesie wszystkich ludzi”. Podobnie jak bezowocne jest „próbować zmienić tę sytuację poprzez wzywanie rządzących do reprezentowania interesu wyborców”. Ludzie politycznie świadomi doskonale wiedzą, że reżim nawet gdyby chciał (a nie chce) działać zgodnie z wolą ludzi, nie mógłby tego zrobić, bowiem siły, które nim kierują, są całkowicie poza kontrolą rządu wyłanianego w wyborach, czytamy na stronie Waking Times. „...”Obywatele często nie mają świadomości, jak naprawdę działa mechanizm zwany polityką. Na przykład na obszarze polityki zagranicznej wydaje się im, że decyzje zapadają w Departamencie Stanu USA. „Cóż, powinny. Ale w rzeczywistości administracja DS tylko wprowadza w życie wytyczne. Nie tam formułowane są podstawy polityki zagranicznej. Pochodzą one od ludzi stojących znacznie wyżej w hierarchii” – pisze Jon Rappoport. „..”Cienie przyszłości
Patrick Wood na swojej stronie internetowej ostrzega: „Mroczny jeździec Nowego Porządku Świata nie przybędzie na karym koniu komunizmu, socjalizmu czy faszyzmu, tylko technokratyzmu”.
Wood jest autorem książki Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (Powstanie technokracji: koń trojański globalnej transformacji) (2015) oraz współautorem Trilaterals Over Washington(Komisja Trójstronna przejmuje Waszyngton), t. I i II (1978–1980), razem z nieżyjącym już Antonym C. Suttonem. W maju tego roku wyszło wznowienie tej drugiej pracy. Jest to udokumentowana historia organizacji i członków Komisji Trójstronnej (Trilateral Commission), założonej w 1973 r. przez Dawida Rockefellera i Zbigniewa Brzezińskiego. Jej celem jest stworzenie „nowego międzynarodowego ładu gospodarczego”. Trilaterals Over Washington szybko stała się bestsellerem, w ciągu dwóch lat sprzedano ponad 75 tys. egzemplarzy na całym świecie. Książka została bardzo dobrze przyjęta, a nawet stała się podręcznikiem na wydziałach politologii wielu amerykańskich uniwersytetów.
We wstępie do majowej edycji Trilaterals Over Washington Patrick Wood napisał, że wszystkie administracje prezydenckie, od Jimmy’ego Cartera po George H.W. Busha, Billa Clintona i George W. Busha, zostały zdominowane przez członków Komisji Trójstronnej. „Chociaż w USA żyje tylko 87 członków KT, prezydent Barack Obama mianował spośród nich 11 osób do swojej administracji”. Przykładem może być Tim Geithner, sekretarz skarbu USA; James Jones, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego; Paul Volker, który w lutym 2009 stanął na czele Rady Doradczej Odbudowy Gospodarczej przy Prezydencie USA; Dennis Blair, w 2009 powołany przez prezydenta Baracka Obamę na pierwszego dyrektora Wywiadu Narodowego.
Czym jest organizacja ciesząca się tak wielkim zaufaniem prezydentów supermocarstwa, jakim bez wątpienia są dziś Stany Zjednoczone Ameryki Północnej?
Ruch globalistów narzuca wszystkim temat jednego świata. Oddzielne narody oraz ich rządy powinny zostać przetopione. Z tak powstałego surowca należy stworzyć jeden rząd światowy, kierujący zglajszachtowanym społeczeństwem” – pisze Jon Rappoport na swoim blogu. Ów system ustaliłby ogólnoświatowe kwoty produkcyjne dla dóbr i usług. Oraz ich dystrybucję. Pierwszym celem byłaby produkcja energii. Ile należy jej wyprodukować? Kto na tym skorzysta, a kto straci? Zarówno rząd USA, jak i inne rządy na świecie starają się usilnie, aby ten „utopijny czas” wreszcie nadszedł. Kto tym wszystkim zarządza? Kto pociąga za sznurki, na końcu których znajdują się żałosne marionetki, zwane „mężami stanu”? Tu pojawia się również inne pytanie, na które odpowiedź jest taka sama, jak w przypadku wcześniej zadanych: kto jest odpowiedzialny za podkopywanie wolnego rynku, a tym samym za likwidację gospodarek poszczególnych krajów?
Komisja Trójstronna to grupa będąca siłą napędową ruchu globalistycznego. Jon Rappoport pisze: „Należy pamiętać, że pierwotnym celem tej organizacji było stworzenie międzynarodowego ładu gospodarczego”. Dawid Rockefeller, inspirator powstania KT, uznał, że taki ujednolicony system gospodarczy będzie mógł w przyszłości stać się fundamentem, na którym zostanie zbudowany Nowy Porządek Świata. W 1969 r. Zbigniew Brzeziński pisał: „Państwo narodowe jako podstawowa jednostka zorganizowanego życia ludzkiego przestało być główną siłą twórczą. Obecnie taką siłą, mogącą kreować rozwój społeczny w sposób o wiele bardziej dynamiczny, są banki oraz wielonarodowe korporacje. Już dziś wyprzedzają one pod tym względem państwa narodowe”. Państwa w takiej formie jak obecnie są zawalidrogami dla postępu i rozwoju.Wymowni konspiratorzy
Twórca KT Dawid Rockefeller w swych Wspomnieniach (Memoirs, 2003), stwierdził: „Niektórzy uważają, że jesteśmy częścią tajnego porozumienia działającego przeciwko interesom USA. Ludzie ci określają mnie i moją rodzinę jako internacjonalistów, którzy spiskują z innymi internacjonalistami na całym świecie. Naszym celem ma być stworzenie globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jak wolisz. Jeśli to miałby być zarzut, to przyznaję: jestem winny i jestem dumny z mojej winy”.
Powołajmy się raz jeszcze na Zbigniewa Brzezińskiego, bowiem obok Rockefellera był najważniejszą postacią w Komisji. We wrześniu 1973 r. Brzeziński udzielił wywiadu brazylijskiej gazecie „Vega”. Na pytanie dziennikarza, w jaki sposób zdefiniowałby pojęcie „nowego porządku świata”, późniejszy doradca Cartera ds. bezpieczeństwa odpowiedział: „Musimy przekształcić system międzynarodowy w system globalny, w którym nowe, aktywne i twórcze siły winny się połączyć. W tym systemie jest miejsce również dla Japonii, Brazylii, krajów naftowych, a nawet dla Związku Radzieckiego, w tym zakresie, w jakim Związek Sowiecki chciałby uczestniczyć w systemie globalnym”. Na pytanie, jaką rolę odgrywałby Kongres USA w nowym systemie, Brzeziński stwierdził: „realia naszych czasów są takie, że nowoczesne społeczeństwo takie jak Stanów Zjednoczonych potrzebuje nowego centralnego organu zarządzania, który nie może się składać z 600 osób”, czyli tylu, ilu członków zasiada w Izbie Reprezentantów i Senacie, tworzących Kongres.
W książce napisanej w 1969 r., zatytułowanej Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, Brzeziński stwierdził, że ludzkość przeszła przez trzy fazy ewolucji i obecnie jest na etapie czwartej – ostatniej. Pierwszy etap nazwał religijnym, kiedy człowiek uważał, że jego życie jest w rękach Istoty Najwyższej. Drugi etap to okres narodowy, trzeci – marksistowski i obecny, czwarty – technotroniczny. Jest to czas racjonalnego humanizmu na skalę globalną, wynik upodobnienia się (konwergencji) dwu przeciwstawnych systemów – kapitalistycznego, reprezentowanego przez USA, i komunistycznego, którego przedstawicielem jest Związek Radziecki.
Napięcia są nieuniknione, kiedy człowiek próbuje wpasować nową rzeczywistość w stare ramy. Przez jakiś czas to się udaje, dawne struktury absorbują nowe treści, kształtując je w bardziej strawne dla zastanej rzeczywistości formy. Tym samym stają się przeciążone nowymi jakościami, które z kolei nie mogą dłużej być redefiniowane zgodnie z tradycyjnymi formułami i zasadami. Doprowadza to w konsekwencji do rozbicia starych struktur. Staje się coraz bardziej oczywiste, że dawne pojęcia z zakresu polityki międzynarodowej – z ich strefami wpływów, sojuszami wojskowymi między poszczególnymi państwami, fikcją suwerenności, konfliktami ideologicznymi, wynikającymi z XIX-wiecznych kryzysów, nie oddają w pełni obecnej rzeczywistości świata.

Przemilczana prawda
Jon Rappoport przypomniał niedawno treść rozmowy, jaka miała miejsce w 1978 r. Była to konwersacja między amerykańskim reporterem a dwoma członkami Komisji Trójstronnej. Nie była to rozmowa tajna i w owym czasie stała się wiedzą publiczną. Każdy, kto był zaangażowany w politykę Waszyngtonu, był dziennikarzem bądź wchodził w skład think tanków, miał do niej dostęp. Doskonale rozumiał jej znaczenie. Niestety „nikt wówczas nie alarmował opinii publicznej, nie nagłośnił jej, aby wywołać skandal. Nikt nie protestował”, zauważył Rappoport. Rozmowa tych trzech osób ujawniła, że Konstytucja USA to w dużej mierze fikcja, że ludzie kierujący polityką Stanów Zjednoczonych to agenci elitarnej grupy cieni.
Milczały media. Departament Sprawiedliwości też milczał. Kongres nie podjął żadnego śledztwa. Prezydent Jimmy Carter nie wydał żadnego oświadczenia. Carter sam był agentem ludzi z cienia, czyli Komisji Trójstronnej, w Białym Domu. Został wyciągnięty z niebytu przez Dawida Rockefellera i wylansowany przez KT jako bardzo wartościowy kandydat na prezydenta USA.
W rozmowie z 1978 r. uczestniczyli: dziennikarz Jeremiah Novak oraz dwu członków Komisji Trójstronnej: Richard Cooper i Karl Kaiser. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia kwestii, kto dokładnie w okresie rządów Cartera formułował zasady amerykańskiej gospodarki oraz polityki zagranicznej i wewnętrznej. Jon Rappoport zwraca uwagę na postawę rozmówców Novaka – otwarcie i bezceremonialnie mówiących o kulisach działalności KT, „tak jakby chcieli w ten sposób orzec: Cokolwiek tu odkrywamy, jest za późno, aby temu się przeciwstawić […]. My już wygraliśmy”.
Kiedy dziennikarz docieka, czy to prawda, że prywatna instytucja, jaką jest Komisja Trójstronna, koordynuje politykę i działalność gospodarczą krajów, których reprezentanci znajdują się w KT, a chodzi o takie państwa, jak: USA, Wielka Brytania, Zachodnie Niemcy, Japonia, Francja i EWG, Richard Cooper odpowiada: „Tak, doszło w tej sprawie do trzech spotkań”. Następnie Novak, powołując się na artykuł Coopera stwierdzający, że Komisja powinna utrzymać swój status struktury nieformalnej, pyta go o powód takiego stanowiska. „Sformalizowanie jej działalności mogłoby zostać odebrane z niechęcią przez niektóre kraje wchodzące w skład KT, jak też będące poza nią”. A powodem tej niechęci byłaby zapewne duża rola, jaką w instytucji Rockefellera odgrywali Niemcy. Według rozmówcy dziennikarza miała to być nawet „rola dominująca”. Cooper dodaje, że „wielu ludzi ciągle żyje w świecie odrębnych narodów”, co jest paradygmatem politycznym rodem z zeszłego stulecia, „przeto byliby oburzeni taką koordynacją polityki” na skalę nie tylko między-, ale też ponadnarodową.

Dziennikarz drąży temat, stawiając kolejne pytanie: dlaczego członkowie Komisji utrzymują swoją działalność w tajemnicy, nie próbując zdobyć dla swej aktywności oraz celów, jakie chcą osiągnąć, poparcia opinii publicznej Ameryki i świata? „Sądzę, że zadaniem prasy jest upublicznianie naszej działalności”, odrzekł rozmówca. Jednak dla Novaka nie była to wystarczająca odpowiedź, stąd następna wątpliwość: „Dobrze, ale dlaczego prezydent Jimmy Carter nie ujawni i nie powie swoim amerykańskim wyborcom, że ekonomia i polityka USA jest koordynowana przez Komisję Trójstronną złożoną z dyplomaty i politologa Henry’ego Owena i sześciu innych osób? W końcu ludzie powinni wiedzieć o tym, w jaki sposób podejmowane są w ich kraju decyzje polityczne i gospodarcze”.
Odpowiedź Coopera jest typowa dla polityków jego pokroju w sytuacji, kiedy działając za kulisami i podejmując decyzje ważne dla obywateli, ale nieliczące się z ich interesem, zostaną zdemaskowani: „Przecież zarówno prezydent Carter, jak i sekretarz stanu Cyrus Vance stale mówili o tym w swych przemówieniach”. Było to oczywiście bezczelne kłamstwo, pozwalają sobie na nie ci, którzy święcie wierzą w swoją całkowitą bezkarność. Brnąc w nie, Karl Kaiser, trzeci uczestnik rozmowy, dodał zuchwale, że mimo wiedzy na temat Komisji Trójstronnej, nikt z tego nie zrobił problemu, więc najwyraźniej działalność, a zwłaszcza sposób działalności KT, nie budzi większych sprzeciwów.

Ameryka i świat pod kontrolą Komisji Trójstronnej
Hamilton Jordan był kluczowym doradcą i najważniejszym strategiem Jimmy’ego Cartera podczas kampanii prezydenckiej w 1976 r. Po zwycięstwie Cartera Jordan oświadczył, że jeśli prezydent elekt przyjmie do swojego zespołu takich ludzi jak Vance i Brzeziński, „zostaniemy zgubieni. Odejdę”. Zgubieni – bowiem obaj byli prominentnymi postaciami Komisji Trójstronnej, więc ich nominacja na kluczowe stanowiska oznaczałaby przekazanie władzy nad Białym Domem w ręce Komisji. Jak wiemy, Vance i Brzeziński zostali mianowani – pierwszy na stanowisko sekretarza stanu, drugi został doradcą ds. bezpieczeństwa. Jordan nie odszedł, został szefem personelu Białego Domu. Miał wpływ na kształtowanie polityki Jimmy’ego Cartera. Zasłynął też szeregiem skandali obyczajowych.
Jon Rappoport uważa, że od tego czasu nasiliła się kierowana centralnie propaganda w Ameryce i na świecie, mająca na celu wdrukować w ludzką świadomość przekonanie, że „wszystkie narody i społeczeństwa świata są jednym wielkim kolektywem”. Z wyżyn władzy ekonomicznej i politycznej od czterech dekad usiłuje się nas przekonać, a następnie przyzwyczaić do myśli, że „mieszkańcy całej planety są ujednoliconą, zakrzepłą masą rządzoną przez jedną siłę. Jest nią Komisja Trójstronna”.
Rappoport uważa, że Komisja pragnie „zdestabilizować narody; zrujnować ich gospodarki; ulokować produkcję tam, gdzie korzysta się z pracy niewolniczej; eksportować tanie produkty do krajów, które w wyniku przeniesienia zakładów do państw, gdzie istnieje tania siła robocza, utraciły miejsca pracy, podcinając w ten sposób rodzimy przemysł, zmuszany do zwalniania pracowników i powiększania bezrobocia”.
Tak stworzony zostanie olbrzymi chaos ekonomiczny i społeczny. Wówczas jedyną siłą zdolną przywrócić porządek będzie Komisja Trójstronna oraz współpracujące z nią sitwy o jednakowych globalnych ambicjach, choć działające pod różnymi nazwami, jak też ubezwłasnowolnione rządy, takie jak administracja USA. Nowy porządek będzie oznaczał planetę bez państw, poddaną jednemu systemowi zarządzania, z globalnie zaplanowaną gospodarką. Wszystko po to, aby „przywrócić porządek”, oczywiście kierując się „dobrem wszystkich ludzi na świecie oraz mając na celu harmonijny rozwój społeczeństwa świata”.

Inni krytycy zła
Moim zdaniem, Komisja Trójstronna jest umiejętnym skoordynowaniem wysiłków na rzecz przejęcia kontroli i skonsolidowania czterech centrów władzy: monetarnej, intelektualnej, kościelnej i politycznej. Konsolidacja ta ma być sporządzona po to, aby wydajniej działać na rzecz utworzenia społeczności światowej. To, co naprawdę zamierzają członkowie KT, to stworzenie na świecie przewagi politycznej osób zaangażowanych w ów projekt. Komisja zmierza do budowy struktury ponadnarodowej, która zdominuje narodowe centra władzy politycznej. Członkowie KT uważają, że dostatek dóbr pokona istniejące różnice polityczne na świecie. Jako zarządcy i twórcy systemu będą rządzić przyszłością poprzez utworzenie światowej władzy ekonomicznej – napisał senator Barry Goldwater w książce With No Apologies, wydanej prawie 40 lat temu.
Komisja Trójstronna spotyka się z krytyką również w środowiskach lewicowych. Filozof Noam Chomsky zarzucił jej ciągoty antydemokratyczne, a nawet autorytarne, wskazując na publikację The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies. Kryzys demokracji to raport z 1975 r. napisany na zamówienie KT przez trzech autorów. Byli to: Michel Crozier, Samuel P. Huntington i Joji Watanuki.W tym samym roku wydawnictwo uniwersyteckie Uniwersytetu w Nowym Jorku opublikowało go w formie książki. Praca trzech autorów zwracała uwagę na to, że w USA władza ma problem z „przerostem demokracji”. Uczeni opowiadają się przeto za „odbudową siły i autorytetu centralnych instytucji państwowych”.
Chomsky podobnie jak inni krytycy Komisji, niezależnie od poglądów politycznych czy wyborów ideowych, ubolewał nad zdominowaniem rządu Jimmy’ego Cartera, jak też innych, kolejnych, prezydentów przez członków KT. Komisja […] skoncentrowała się na tym, aby skłonić ludzi do bierności i posłuszeństwa, aby nie narzucali swojej woli, a co za tym idzie, ograniczeń na władze. Szczególnie ważne jest oddziaływanie na młodzież. Członkowie Komisji zwrócili szczególną uwagę na instytucje mające niebagatelny wpływ na wychowanie nowych pokoleń – szkoły, uniwersytety, Kościoły różnych wyznań, stwierdzając, że nie wykonują one należycie swojej pracy, młodzież nie jest wystarczająco indoktrynowana. Ma zbyt wiele swobody, aby realizować własne pomysły, stąd należy ją lepiej kontrolować – czytamy na stronie New Left Project.
Obrońcy Komisji Trójstronnej próbują argumentować, że opinie krytyków są przesadne, przeceniające możliwości tej instytucji, która jest tylko jednym z wielu think tanków. Jednak walka z KT trwa. W kwietniu 2007 r. Luke Rudkowski, jeden z przeciwników KT, przerwał wykład Zbigniewa Brzezińskiego, oskarżając organizację, której mówca był niegdyś szefem i współtwórcą, oraz kilka innych instytucji o to, że wspólnie przeprowadziły przygotowania do zamachu 9/11, będącego preludium do ustanowienia Nowego Porządku Świata.”..(źródło )(link is external)
Tomasz Cukiernik „ Demokracja to łagodny wariant komunizmu”..”„W demokracji poziom wyzysku i wywłaszczania systematycznie wzrasta” – to jedno z wielu oryginalnych spostrzeżeń, jakimi karmi czytelnika prof. Hans Hermann Hoppe w swojej doskonałej książce „Krótka historia człowieka”. „..”Mianowicie twierdzi on m.in., że „demokracja nie ma nic wspólnego z wolnością. Jest to łagodny wariant komunizmu”, a „socjalizm nie jest wyższym modelem produkcji, lecz gospodarczym chaosem i powrotem do prymitywizmu”. Ponadto w demokracji „liczba wartościowych ludzi oraz wartościowych i produktywnych działań zostaje proporcjonalnie zredukowana, a liczba gorszych ludzi oraz nieproduktywnych zwyczajów, cech charakteru i zachowań wzrasta, z czego wynika ogólne zubożenie społeczeństwa i obniżenie standardów życia”. „...”W swojej książce Hans Herman Hoppe analizuje kolejne formy ustrojowe państw: arystokratyczny, naturalny ład społeczny, monarchia absolutna, monarchia konstytucyjna i demokracja z jej najgorszym rodzajem – plutokracją, udowadniając, że każda kolejna forma była gorsza od poprzedniej i skutkowała dalszym upadkiem cywilizacyjnym. Według Hoppego w państwie demokratycznym najpotężniejszymi i najbardziej wpływowymi ludźmi nie są politycy, lecz plutokraci. Plutokraci to ci bankierzy i wielcy biznesmeni, którzy zauważyli, że mogą znacznie zwiększyć swoje zyski poprzez wykorzystanie legislacyjnej lub redystrybucyjnej działalności państwa: „poprzez dotacje, albo poprzez zapewnienie państwowych kontraktów, albo poprzez uchwalanie praw, które chronią ich przed konkurencją”. Robią to poprzez „kupienie sobie zwykle dużo uboższych polityków albo bezpośrednio poprzez wręczanie im łapówek, albo pośrednio przez oferowanie im zatrudnienia po zakończeniu ich kariery politycznej na stanowiskach menadżerów, konsultantów lub lobbystów”. „...” Ponadto „istnienie i wzrost państwa, zwłaszcza w jego socjaldemokratycznej wersji, prowadzi do dwojakich skutków dysgenicznych. Po pierwsze, jednostki „ekonomicznie upośledzone” jako główni „klienci” państwa socjalnego produkują więcej potomstwa, a jednostki odnoszące sukcesy ekonomiczne mniej. Po drugie, ciągły wzrost pasożytniczego państwa, możliwy dzięki rozwojowi gospodarki, systematycznie wpływa na warunki decydujące o sukcesie ekonomicznym jednostek. Sukces ekonomiczny staje się coraz bardziej zależny od polityki i talentów politycznych, czyli zdolności wykorzystywania instytucji państwa do wzbogacenia się kosztem innych. W efekcie jakość populacji, zamiast wzrastać, stopniowo się obniża”.Prof. Hoppe pisze brutalnie, że „selekcja rządzących państwem w drodze wyborów zasadniczo uniemożliwia przyzwoitym i nieszkodliwym osobom dostanie się na szczyt. Prezydenci i premierzy zdobywają swą pozycję (…) dzięki zdolnościom demagogicznym i brakowi moralnych zahamowań. Stąd demokracja właściwie gwarantuje, że na szczyty władzy dotrą tylko najbardziej niebezpieczni i zdegenerowani ludzie”. Poza politykami i plutokratami Hoppe nie oszczędza przede wszystkim urzędników: „funkcjonariusze państwowi (…) mają możliwość finansowania lub subsydiowania swych działań z podatków” „..(więcej )

Henryk Pająk „Bestie końca Czasu „ Bylo juz za pózno na rozbicie sekty. Zapuscila potezne korzenie w bogatych i wplywowych sferach europejskich, w tym zwlaszcza wsród najwiekszych bankierów, glównie Rothschildów. Trafnie przewidywal Weishaupt nikle skutki chwilowych niepowodzen, piszac wczesniej: Rozwazylem wszystko i tak przygotowalem, ze gdyby Zakon mial tego dnia lec w gruzach, to za rok ustanowie go ponownie i bedzie on swietniej-szy niz kiedykolwiek. Z pomoca tego planu pokierujemy cala ludzkoscia. W ten sposób i z zastosowaniem najprostszych srodków, wprawimy wszystko w ruch i podpalimy. To prawda. Przetrwali i poteznieli z kazdym rokiem. I podpalali: Rewolucja 1789 roku, "Wiosna Ludów" 1848, polskie powstania dla odciagniecia Rosji od udzialu w tlumieniu francuskich rewolucji, wreszcie pierwsza i druga wojna swiatowa, a od drugiej polowy XX wieku - skuteczne niszczenie rodziny, panstw narodowych, instytucji malzenstwa, religii. A wszystko to - ku Jednemu Rzadowi Swiatowemu. Przelomem bylo dopuszczenie Zydów do Zakonu. W 1782 roku glówna siedziba Iluminatów zostala przeniesiona do bastionu i matecznika Rothschildów - Frankfurtu. Hrabia de Virieu, wolnomularz który opuscil Zakon, pisal z przerazeniem: Spisek jaki sie uklada, jest tak dobrze pomyslany, ze bedzie (...) niemozliwoscia dla monarchii i Kosciola mu umknac! Slowa prorocze i zlowieszcze. Monarchie zniszczono, Kosciól jest poddawany przerazajacej erozji u samych jego doktrynalnych, ewangelicznych fundamentów... Równie profetyczne, choc oparte na poznanych programach Iluminatów, byly slowa cytowanego juz historyka Robinsona: Pierwszym i bezposrednim celem jest wejscie w posiadanie bogactw (...) i aby tego dokonac, chca obalic chrzescijanstwo; nastepnie zas powszechne rozpasanie zapewni im przylaczenie sie wszystkich niegodziwców i umozliwi obalenie wszystkich rzadów europejskich; potem pomysla oni o dalszych podbojach i rozszerza swoje dzialanie na pozostale czesci globu. Nesta Webster cytuje Louisa BIanca, socjaliste, wspóltwórce serialu rewolucji z 1848 roku, podpalacza Francji. Blanc nazwal Weishaupta najglebszym spiskowcem jaki kiedykolwiek istnial. To pewne, ze gdyby Blanc dozyl czasów wspólczesnych, nazwalby Weishaupta tak samo: spiskowcem wszechczasów! Zanim przejdziemy do prezentacji kilkunastu rodzin iluminowanych Bestii, spadkobierców programu totalnej zaglady cywilizacji chrzescijanskiej, trzeba odniesc sie do polskiego watku iluminizmu Weishaupta. To watek tragiczny dla Polski. Weishaupt jest wspól-sprawca drugiego i trzeciego rozbioru Polski. Wspomagali go w tym Iluminaci francuscy i amerykanscy, m.in. Thomas Jefferson. W przechwyconych dokumentach Iluminatów znajduje sie dyrektywa Weishaupta w sprawie opanowania przez Iluminatów polskiej masonerii. Dyrektywe kierowal do Zwacka (Katona). Nosi ona date 11 stycznia 1783 roku: Mam pomysl zawiazania Konfederacji Lóz polskich, nie specjalnie po to, by ja wprowadzic do naszego Iluminizmu, lecz po prostu w ramach Wolnomularstwa, by ustanowic system Lóz Skonfederowanych, wybrac z nich nastepnie najlepszych ludzi, uprzedzic Scisla Obserwacje (Obserwe H.P.) i zniszczyc ja. „..”Z zapowiedzianych juz w glebi XIX wieku wojen swiatowych, Bestie rozegraly juz dwie1. Detonatorem pierwszej byl mord na arcyksieciu austriackim - Ferdynandzie, lecz kluczem do przeksztalcenia jej w swiatowa bylo przystapienie USA do tej wojny. Jeszcze przed wypowiedzeniem wojny Niemcom przez USA, 3 sierpnia 1914 roku firma „Freres" z klanu francuskich Rothschildów polecila przekazanie Francji przez bank Morgana - Schiffa, pozyczki w sumie 100 milionów franków. Biznes oparty na krwi milionów gojów europejskich polegal na tym, ze pozyczka byl sprzet wojenny. „...”Po stronie panstw osi, siec interesów Rothschildów i innych Bestii robila równie korzystne interesy, jak ich zydowscy pobratymcy po drugiej stronie. Zgarniali miliardy Warburgowie z Kuhn Loeb Company, prowadzacy swe finanse we Frankfurcie i Nowym Jorku. Max Warburg - brat Paula Warburga - „...”Potem byl tzw. Traktakt Wersalski - zydowski dyktat wobec pobitych Niemiec i Austrii. Konferencja byla istnym sabatem zydowskim. Warunki dyktowalo trzech ówczesnych dyktatorów Europy: Lioyd George (Anglia), Clemenceau (Francja), W. Wilson (USA). Wszyscy trzej byli jednak marionetkami zydowskiej oligarchii pieniadza i polityki. Warunki dyktowali im „doradcy": trzech Warburgów, John Foster Dulles z banków Kuhn-Loeb Co., wspomniany Colonel House, Lord Milner. Thomas Lament (od Morganów), brat Fostera - Allen Dulles - takze z Kuhn-Loeb Co. Wszyscy wymienieni byli Zydami. Uczestniczyl w tej konferencji Mandel Rothschild w roli „sekretarza" premiera Francji Clemenceau, Zyda i masona poslusznie wykonujacego polecenia swiatowego syjonizmu. „Sekretarzem" prezydenta Wilsona byl Zyd Tumol-tay, ale nie tylko on - z Wilsonem przybyly do Wersalu setki Zydów w roli „doradców" wszystkich dziedzin. Obowiazki „sekretarza" Zyda Lioyda George'a pelnil na konferencji Zyd Filip Sassoon spokrewniony z Rothschildami. Przebieg i wyniki „konferencji" zamienily sie w pelny tryumf swiatowego syjonizmu skupionego w jego tajnej elitarnej lozy Bnai-Brith, istniejacej od 1843 roku. Filip Sassoon, Mandel Rothschild i Tumoltay byli czlonkami Bnai-Brith, z pozostalych Zydów reprezentujacych obie strony konfliktu czlonkami tej zydo-mafii bylo jeszcze kilkunastu innych. Dodajmy, ze czlonkami Bnai-Brith bylo wielu glównych podpalaczy ówczesnej Europy, zwlaszcza komunistów: Lejb Bronstein - „Trocki" - wspóltwórca zydowskiej rewolucji w Rosji; Bela Kuhn -jeden z filarów tej rewolucji, w 1919 roku przywódca rewolucji na Wegrzech wslawionej niewiarygodnymi rzeziami i przesladowaniem Kosciola; Karol Liebknecht - sprawca podobnej rewolty w Bawarii w 1919 roku; Karol Sobelson - „Radek" - jeden z krwawych dygnitarzy zydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji; jego pózniejszy znajomek, polski Zyd Józef Retinger7. Glównymi rozgrywajacymi na „Konferencji Pokojowej" byli Rothschildowie, najpotezniejszy klan zydowskich bankierów - Iluminatów. To na nich stawialo swiatowe zydostwo w planach budowania na obszarze Polski odrebnego panstwa zydowskiego pod nazwa „Judeopolonii". W okólniku w tej sprawie, opracowanym w listopadzie 1918 roku, syjonisci nawolywali: Bracia i wspólwyznawcy! Trzeba, azeby kraj Galicja zostal naszym królestwem (...) Starajcie sie usunac Polaków ze wszystkich wazniejszych stanowisk i skupic w swych rekach wszystkie nici wladzy spolecznej. Wszystko co do chrzescijan nalezy, powinno stac sie nasza wlasnoscia. Zwiazek izraelski2 dostarczy wam potrzebnych do tego srodków. Juz zaczeto na ten cel zbierac potrzebne fundusze, a udaje sie lepiej niz przypuszczac bylo mozna. Dla doprowadzenia do skutku wyrwania Galicji chrzescijanom, wszyscy nasi wielcy i bogaci, zapisali sie na nasze sumy. Da baron Hirsz, dadza Rotszyldzi, Bleichroderowie i Mendelsohnowie i inni dadza3. 1. Retinger byl szefem polskiej sekcji Bnai-Brith. Organizacja skupiala czolowych oligarchów swiata wylacznie zydowskiego pochodzenia - gojów nic przyjmowano „...”Kiedy juz banda Lenina – Trockiego i pozostalych “rewolucjonistów” znalazla sie w Rosji, miala do dyspozycji pieniadze niemieckich i amerykanskich i brytyjskich bankierów. Jacob Schiff dal Leninowi w sumie 20 mln dolarów, jeszcze wiecej bolszewicy otrzymali od J.P. Morgana. Lozyl na zniszczenie Rosji francuski klan Rothschildów w osobie Alfreda de Rothschilda. „...”Jednym z najwiekszych producentów czolgów byla firma Opel kontrolowana przez Morganów i Rothschildów. Podobnie - Bendix Aviation. To ona dostarczyla Niemcom technologie produkcji tzw. „pilotów automatycznych" oraz innych przyrzadów pokladowych, rozruszników i silników diesla. I. Temu sluzyly do wojny zaklady w Oswiecimiu, pózniejszym Auschwitz. „...”W ostatnich latach przed druga wojna swiatowa przywódcy Iluminatów oraz mason Stalin prowadzili wspólna polityke popierania Hitlera i wspólpracy gospodarczej z jego potezniejaca machina zbrojeniowa. Brytyjski minister spraw zagranicznych, czlonek Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych Neville Chamberlaine, masonski „prorok" H. G. Wells oraz Iluminaci: Rothschild i Astor, spotkali sie w dniach 26-27 marca 1938 roku w Cliweden, rezydencji Astora. W tym czasie w brytyjskim parlamencie zasiadalo pieciu czlonków rodów Astorów, a William Astor byl wspólprezesem Królewskiego Instytutu. „...”To grupy bankowe Schiffa-Morgana-Rothschilda-Rockefellera, sterujace dzialaniem lozy Bnai-Brith, rozpoczynaja tajna wojne z Rosja. W okresie rzadów prezydenta Teodora Roosevelta, Bnai-Brith staje w awangardzie wszystkich swiatowych ruchów wywrotowych. Wstepem byla nieudana rewolucja 1905 roku. W jej rezultacie, tylko w Lodzi zginelo od salw kulomiotów okolo 500 robotników7. W lozach masonskich przygotowujacych rewolucje zydowska 1917 roku dzialaja sprawcy rewolucji lutowej, m.in. masoni Milukow, Kierenski (Adler). Sa sterowani przez Bnai-Brith, Wielka Loze Anglii i Zakon Swiatyni Wschodu (OTO), a takze loze Wielkiego Wschodu. Laczy je wspólny cel - zniszczenie Rosji. Zakladaja w Europie zachodniej „Wielki Wschód Ludów Rosji". Cel jest wspólny - obalenie panujacej w Rosji dynastii. Nie byla to typowa loza masonska, lecz organizacja dywersyjna o jednoznacznie politycznym celu. „...”Jakub Schiff byl bliskim przyjacielem Milukowa, wspól-sprawcy rewolucji marcowej w Rosji, czlonka rzadu Adiera „Kierenskiego". Warburgowie wspóldzialali z nimi z Niemiec, Ameryki i Szwecji. Bylo to sprawnie dzialajace miedzynarodowe konsorcjum: „Ren-Westfalia" z siedzibami w Hamburgu i Frankfurcie - dawnym mateczniku Rothschildów „...”W pierwszych dziesiecioleciach XIX wieku na czele lóz francusko-hiszpanskich stal Wielki Wschód madrycki, natomiast loze hiszpanskie byly podlegle Wielkiej Lozy angielskiej. One to radykalizo-waly nastroje „liberalne", obie byly zdeklarowanymi wrogami Kosciola katolickiego. W sferze gospodarczej Hiszpanie oplotly wtedy macki Rothschildów francuskich i angielskich. Byly to macki zydostwa talmudycznego, odwiecznego wroga chrzescijanstwa. Rzad sprzyjal lewackim radykalom Hiszpanii lat 30. XX wieku, przystapili wiec do zamieszek. Uderzenia poszly glównie przeciwko duchowienstwu i kosciolom. W maju 1931 roku spalono przeszlo 100 kosciolów, w czerwcu prymas Hiszpanii musial uciekac z kraju, w pazdzierniku „prezydent" Azana obwiescil, ze Hiszpania „przestala byc katolicka". „...”Duchowym prekursorem komunizmu byl takze przywódca wloskiej i europejskiej masonerii - Giuseppe Mazzini. Ten takze wychwalal Rothschilda gloszac, ze gdyby Rothschild tylko zechcial zostac królem Francji - zostalby nim w kazdej chwili. „...'Wszechpotezny dzis zakon zydowskiej masonerii Bnai-Brith zostal zorganizowany jako przykrywka wywiadu „Domu Rothschildów". Rothschildowie pociagaja za sznurki wszystkich glównych nieformalnych organizacji i stowarzyszen, które szczodrze subsydiuja. Decyduja w Grupie Bilderberg, brytyjskim Królewskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych, w amerykanskiej Radzie Stosunków Miedzynarodowych, maja wplywy w Komisji Trójstronnej, Komitecie 300, w niezliczonych fundacjach, grupach Okraglego Stolu. Rothschildowie oraz Oppenheimerowie wsparli slynnego Rhodesa przy tworzeniu imperium diamentowego Oppenheimerów, o czym pisze w innym miejscu.. Rhodes ustanowil potem tajne, wzorowane na wolnomularstwie stowarzyszenie promujace ludzi wybranych do tworzenia Jednego Rzadu Swiatowego. Chodzi o tzw. Stypendium (Fundacje) Rhodesa'. Sitwa funkcjonowala na zasadzie tajnych kregów, z wewnetrznym jako decyzyjnym. Ten pierwszy krag tworzyli Rhodes, Stead, Lord Esher i Alfred Milner2. Drugie co do waznosci kolo tworzyli: Lord Balfour, Sir Harry Johnson, Rothschild, Grey i inni. Poczatkowo Rothschild byl czlonkiem pierwszego kregu, ale taktycznie wycofal sie z niego na rzecz swego ziecia Lorda Rosebury. Stypendysci Rhodesa byli indoktrynowani i przygotowywani do popularyzacji komunizmu pod przykrywka socjalizmu „...”Z poczatkiem XIX wieku rozpoczyna sie nowy okres przewag Rothschildów, zwiazany z ich wspólpraca z arystokratyczna rodzina Thurn-Taxis, a ród ten byl monopolista szybkich polaczen dylizansowych, zleconych mu juz od 1516 roku przez wladce Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I, potomka Merowingów1. Pierwsza linia polaczyla Wieden i Bruksele, a wkrótce siec dylizansowa oplotla stolice centralnej Europy. Glównie biuro uslug znajdowalo sie we Frankfurcie, mateczniku Mayera. Przystapil wiec do tego interesu. Nie chodzilo tylko o profity dylizansowych uslug. Lacznosc konna stanowila wówczas jedyny srodek komunikacji, przesylania korespondencji, w tym tajnej. Spólka Mayer - Thurn bezceremonialnie otwierala tajne korespondencje. Pozyskiwali informacje o wielu kluczowych sprawach, planach rzadzacych domów! „...”Rewolucja we Francji 1948 roku nie naruszyla posiadlosci Rothschildów - sa bankierami Ludwika Filipa i króla Belgów Leopolda. Zasade siedzenia okrakiem na barykadzie zagwarantowali sobie licznymi powiazaniami zarówno z republikanami jak i socjalistami utopijnymi - oczywiscie takze Zydami. Podobnie bedzie podczas kolejnej wojny domowej w nieszczesnej Francji - slawnej „Komuny paryskiej". Alfonso Rothschild pozyczyl wtedy tej socjalistycznej miedzynarodówce pól miliarda franków na dalsze prowokacje i szerzenia zametu. Dzieki temu, choc rebelianci podpalili Paryz z czterech stron, nie ucierpiala ani jedna ze 150 posiadlosci Rothschildów w tym miescie. Kiedy jednak Alfonso odmawia królowi Obojga Sycylii pozyczki wartosci pól miliona dukatów, musi sie wynosic do Wiednia. Rothschildowie maja jednak swoje bazy we wszystkich decyzyjnych stolicach. W Londynie „kreci" Nathan a po nim Lionel, w Paryzu James, w Wiedniu Anzelm a po nim Albert. We Frankfurcie, kiedy Wilhelm (Cari) umrze w 1901 roku, schede przejmuje Goidsmith zonaty z córka Rothschilda”...”Byl zreszta Bismarck starym przyjacielem Rothschildów, czesto popasal w posiadlosci Anselma we Frankfurcie. Zyd Gustaw Mevisson przy wspólpracy Oppenheimerów skoligaconych z Rothschildami, juz w 1848 roku zalozyl Shaafhaussenscher Bankyeren w Kolonii. Za sprawa Mendelsona Berlinera powstal Bank fur Handel und Industrie. Eugene Gutman stal sie ojcem Dresden Bank, który polykajac mniejsze, w 1904 roku kontrolowal juz 1200 pomniejszych banków, a wkrótce rozszerzy swoje wplywy na USA, Turcje i panstwa Europy. Bismarck az do swojej smierci w 1898 roku, siedzac po uszy w kieszeni Rothschildów i innych Zydów, na przekór przydomkowi „Zelaznego Kanclerza", byl zawsze miekki jak wosk w rekach Rothschildów. A tak przebiegala zydowska kolonizacja Hiszpanii: Kapital finansowy kontrolujacy powiazania rodów w Europie Srodkowej z rzadami liberalnymi, przenika do Hiszpanii w polowie XIX wieku. Hiszpania ma tragiczne doswiadczenia pierwszej republiki'. Deficyt skarbu wzrasta w 1870 roku z 700 - do 970 milionów peset. Jest to dogodny moment dla finansjery miedzynarodowej, która rzuca sie na zla administracje jak sepy na scierwo. Zydowski bankier Pereira organizuje instytucje kredytowa, buduje linie kolejowa Madryt-Irun-Kordoba-Sewilla, kontroluje dostawy wegla i gazu oraz operacje ubezpieczeniowe. Rothschildowie konkuruja z nim na tym rynku. James Rotschild z Paryza finansuje linie Madryt - Saragossa - Alicante. Udziela rzadowi pozyczki 100 min franków w 1868 roku w zamian za subwencje — 30 min z Ministerstwa Gospodarki. W radzie administracyjnej firmy figuruje Rothschild i markiz Urguijo. W marcu 1870 roku za zaliczke 40 min peset dla Ministerstwa Skarbu, otrzymuja prawo wylacznosci sprzedazy rteci z Almaden (juz posiadaja kopalnie w Iria) az do 1896 roku. W marcu 1873 Rothschildowie z Londynu upowazniaja firme Matheson, która kupuje dla nich za 3 min funtów piryty miedzi z Rio Tinto Zine Company, eksploatowane przez Hiszpanie do 1872 roku. Rothschildowie francuscy tworza firme Penarro z kapitalem 5 mln - do wydobycia olowiu, cynku, wegla i fosfatów2. Robert Rothschild ze swimi wspólnikami Bauerem, Cohenem, Mirabaudem, Wendellem i hrabia Romanoesem, prowadza wielkie interesy we Francji, Tunezji, Jugoslawii, Grecji, Argentynie. Oprócz „dynastii" Rithschildów, zeruja inne hieny bankowe - Benoit Fould, Mallet, Hottinger, Societe Generale, Credit Lyonaise — wszystkie bedace wlasnoscia Zydów „...”Po klesce Napoleona, Mettemich zawiazal „system wiedenski" kodyfikujacy status quo w Europie. Bedac u szczytu slawy i wladzy, lecz pod kontrola i inspiracjami Rothschildów, Mettemich przez wiele lata wysylal - mówiac jezykiem dzisiejszym - „misje pokojowe" do tlumienia wszelkich konfliktów. Lata 1818-1848 byly rzekomo „Wiekiem Mettemicha", ale sterowaly nim pieniadze i wplywy Rothschildów. „...”I wreszcie James Rothschild. W okresie wojen napoleonskich stale krazyl miedzy Paryzem i Londynem montujac siec nielegalnego handlu Rothschildów z Anglia. Po klesce Napoleona pobitego przez Wellingtona pod Waterloo, James stal sie protoplasta francuskiej odnogi Rothschildów. Byl masonem najwyzszego, 33 stopnia Rytu Szkockiego. Potajemnie finansowal hiszpanska rewolucje, gdzie jego agentem byl Belin. Wraz z Salomonem stal sie pierwszym inwestorem we francuskim kolejnictwie. Kupil ogromne winnice. Jego bank De Rotschild Freres, decydowal o finansach Francji. Podobnie jak Salomon, James otrzymal rosyjski Order Zakonu Wlodzimierza. Kazirodztwo: zgodnie z testamentem ojca nakazujacym trzymanie spoistosci w kregu klanu, poslubil wlasna bratanice - Betty Rothschild - córke Salomona! Wszyscy bracia byli sternikami i „kasjerami" dziewietnastowiecznej masonerii sterowanej przez Iluminatów. Posluszny im Mettemich forsowal ich co sil: w 1820 roku w wyniku wplywów Metternicha, Nathan zostal austriackim konsulem w Londynie, wkrótce potem konsulem generalnym. James - konsulem w Paryzu, a w 1822 roku wszyscy Rothschildowie bracia oraz ich synowie zostali mianowani baronami. Zaczeli poskramiac prase za posrednictwem Gentza - by cenzurowal kazda nieuprzejmosc o klanie. Iluminatom zlecil napisanie cukrowanej monografii rodu. To Gentz przystapil do kreowania falszywych biografii tego klanu oszustów. Nathan zmarl w 1836 roku. Rodzinne „konklawe" postawilo na czele klanu najmlodszego brata. „...”Rewolucja we Francji 1848 roku zdetronizowala nastepna dynastie królewska. James ja sfinansowal, choc byl przyjacielem dworu królewskiego. To oznaczalo koniec epoki Metternicha. Salomon zostal wprawdzie zmuszony do opuszczenia Austrii, ale zdalne wplywy w tym kraju sprawowal jego syn Anselm, a potomkowie Metternicha do dzis sa zwiazani z domem Rothschildów. Po 1848 roku sila Rothschildów jakby oslabla. Do 1855 roku zmarlo czterech braci. Zostal tylko James. Doradcy Napoleona III byli wrogami Jamesa. Zmarl on w 1868 roku, a nadzór nad rodzina przypadl jego synowi Alphonse. Hydra odradzala sie. Francuski Alphonse, angielski Lionel i austriacki Anselm zespolili sily dla zniszczenia banku French Credit Mobiler. Anselm zalozyl w Wiedniu Creditanstalt, aby pokonac francuski bank. Z pomoca Lionela i Alphonse podkopywal Credit Mobiler tak dlugo, az padl. „...”Bossem rodziny byl Alphonse („Baron de"). Napoleon III skapitulowal. Przylaczyl sie do rydwanu Alphonse. Podobnie postapil „zelazny" Bismarck z Prus. Jak Iluminaci pozbyli sie Napoleona III? W tym celu sterowany przez Rothschildów premier brytyjski Gladstone doprowadzil do wojny Francji z Prusami. Napoleon III zostal pobity i usuniety z tronu. Bismarckowi przypadly odszkodowania wojenne. Alphons ozenil sie z inna Rothschildówna w bardzo bliskim pokrewienstwie, ale jego kochanka byla Marylin Monroe tamtych czasów - Comtesse de Castiglione, przedtem kochanka jego brata Gustawa Rothschilda i Napoleona III! Mial wiele kochanek, wreszcie zona opuscila go z powodu niewiernosci. Zmarl w 1874. Lionel Rothschild z galezi angielskiej odziedziczyl New Court. To on sfinansowal Anglii wojne krymska, poludniowo-afrykanskie „królestwo" Cecila Rhodesa, a takze zakup Kanalu Sueskiego. Mlodszy brat Lionela - Anthony otrzymal tytul szlachecki od królowej brytyjskiej. Inny brat - Nathaniel kupil odnowione winnice w poblizu Bordeaux. Lionel byl dobrym przyjacielem brytyjskiego premiera, Zyda Benjamina Disraeliego, kontrolowanego przez pieniadze i wplywy Rothschildów, a trzesacego calym brytyjskim dworem królewskim, jego polityka miedzynarodowa. Rothschild z pewnoscia oplacil wybór Johna Russella na kolejnego premiera. Lionel zostal pierwszym Zydem dopuszczonym do Izby Gmin - byl rok 1858. Stalo sie to dopiero po jedenastu protestach brytyjskiego parlamentu, który wreszcie skapitulowal. Rozpoczynala sie nowa era zydostwa w Anglii i Europie. Zasiadal w parlamencie przez 15 lat. Zmarl w 1879 roku. Po smierci Amschela z galezi francuskiej, jego dobra przejelo dwóch synów Carla z Wloch. Jednak nie zostali oni dalszymi spadkobiercami, gdyz obaj mieli tylko córki. Kiedy ostatni z nich zmarl w 1901 roku, „zlikwidowano" bank frankfurcki -przejeli go Warburgowie. Odbudowali te swoja dawna potege - bank frankfurcki, dopiero po drugiej wojnie swiatowej. Galaz wloska wyschla w podobny sposób. Jedyny syn - Cari, który osiadl w Neapolu, mial tylko córki. Kiedy oddzialy masona Garibaldiego zjednoczyly Wlochy, Cari przeniósl sie do Francji. Po smierci Alphonsa w 1905 roku, na czele klanu francuskiego stanal baron Edward Rothschild, dyrektor banku francuskiego. Prowadzil takze Bank de Rothschild Frere wraz z kuzynem Robertem „wzenionym" w rodzine Beer (diamenty) oraz synem Gustawem1. „...”Potezny juz bank New Curt kontrolowal kopalnie rubinów w Birmie, a jego bankowe operacje obejmowaly niemal cala Ameryke Poludniowa. Brazylia stanowila „zastrzezona" strefe Rothschildów - tak jest do dzis. W Argentynie dominowaly wplywy innej zydowskiej rodziny -Baringów. Syn królowej - Albert Edward poznal „Natty'ego" podczas wspólnych studiów w Cambridge. Zostali przyjaciólmi na zawsze. Poprzez te przyjazn Dom Królewski stanal otworem dla innych Rothschildów - braci „Natty'ego" - Alfreda i Leo. Cala ta paczka mlodych dandysów dala sie poznac jako „Chlopcy Malborought" - od nazwy domu ksiecia, w którym sie regularnie spotykali. Ksiaze przekonal królowa o potrzebie nadania „Natty'emu" godnosci para. „Natty" odplacal sie... placac za dlugi ksiecia. Ten zas rewanzowal sie bezwalutowo pózniej, kiedy zostal królem Anglii... Oryginalem w europejskim klanie Rothschildów okazal sie Albert. Nie wiadomo, ile bylo w jego ekscentryzmie arystokratycznego „zbzikowania", ile gry na popularnosc. Jezdzil tylko dorozka. Jako zwierze domowe trzymal koze. Mial prywatna filharmonie i prywatny cyrk. Biografowie pisali o nim, ze oprócz kóz (!) uwielbial kobiety, stroje, meble, malarstwo, luksus. Czy uwielbial pieniadze? To podobno Anglicy sa autorami powiedzenia: Dzentelmeni nie rozmawiaja o pieniadzach, boje maja. Nie bylby Rothschildem, gdyby nie pracowal w banku - wlasnosci swego brata „Natty'ego". Byl tez pierwszym zydowskim dyrektorem Bank of England. „...”Byl czas, ze Morgan - senior kontrolowal niemal polowe amerykanskiego kolejnictwa. W 1901 roku powolal United States Steel Corporation - Korporacje Stali USA, oparta na korporacji Andrew Carnegiego, który pozornie „wycofal sie" z biznesu na rzecz dzialalnosci „filantropijnej i spolecznej" tworzac slawny Instytut Carnegie. Morgan byl wtedy czolowym spoiwem amerykanskich i europejskich Iluminatów zyjacych wówczas idea „Wielkiego Planu", czyli budowy Rzadu Swiatowego - rzadu Swiatowej Lichwy. Realizujac prawo antymonopolistyczne USA, w 1900 roku prezydent William McKinIey rozpoczal dzialania przeciwko Northsern Securities Rothschildów, prowadzonemu przez Morgana. Natepnego roku McKinIey ubiegal sie o druga kadencje prezydentury i jego szanse rosly. Mianowal na stanowisko wiceprezydenta Theodore Roosevelta - Iluminata. Za nieposluszenstwo prezydent McKinIey zostal zabity w zamachu, a Theodore Roosevelt zostal prezydentem USA. Nici zamachu nigdy oficjalnie nie doprowadzily do Morgana i Rothschildów. J.R Morgan ustanowil konsorcjum z pomoca agenta Rothschildów - Augusta Belmonta - juniora. Wydobylo ono finanse USA z zapasci, mozna wiec posrednio uznac, ze Morganowie i Rothschildowie stali sie wlascicielami amerykanskiego Skarbu Panstwa. Zgromadzili 65 miliardów dolarów w zlocie. Kwota byla splacana przez emisje obligacji. Splacali, jak zawsze i wszedzie w takich przekretach prowadzonych przez rezyserke wojen domowych - podatnicy. W 1907 roku Morgan stale kursowal miedzy Londynem i Paryzem odwiedzajac domy Rothschildów. Tam zorganizowali panike bankowa w Ameryce. Kiedy powrócil, rozpuscil pogloski o niewyplacalnosci nowojorskiego banku Knickerbocker. Na zasadzie domina, ciulacze zaczeli masowo wycofywac oszczednosci takze z innych banków. Panika sprawila, ze obywatele USA, Kongres i Senat, przestali protestowac przeciwko utworzeniu Banku Centralnego, niby amerykanskiego ale calkowicie podporzadkowanego klice Morganów - Rothschildów. Nazwali sie Bankiem Rezerw Federalnych, nieformalnym nadrzadem USA, sterujacym doslownie wszystkim w tym kraju do dzis, wlacznie z „wyborami" prezydentów, kongresmanów, senatorów, polityka zagraniczna, mediami, oswiata, kultura, etc. Jednym z ludzi z finansowych gigantów Morgana byl Harold Stanicy, czlonek Skuli and Bones, satanistycznej, okultystycznej lozy Iluminatów, która omówimy w osobnym rozdziale. Po smierci J.P. Morgana - seniora w 1913 r. jego firma przybrala nazwe: Morgan, Stanicy and Co. Interes Morgana przejal jego syn John Pierpont Morgan1. Prowadzil swoje konsorcjum przy pomocy zespolu, na czele którego stal inny zydowski Iluminat -Thomas Lamont. Finansowali bande Blank-„Lenina" w dziele zaglady monarchii carskiej. Do tej szajki „kasjerów" rewolucji rosyjskich Zydów dochodzi jeszcze inny filar: Jacob Schiff. Pamietamy, ze protoplasta Rothschildów - Mayer (Bauer) Rothschild dzielil wspólny dom z Schiffami we Frankfurcie w XVIII wieku „...'Rothschildowie rozparli sie w Brazylii na zawsze, zwlaszcza w systemie kolejowym tego olbrzymiego kraju. Od poczatku stali ponad prawem. Nelson Rockefeller nawet przeniósl sie na pewien czas do Brazylii. Opanowali takze lekki przemysl tego kraju. Dolaczyly do nich inne rodziny Iluminatów, takie jak m.in. DuPnotowie. Jakze inny jest stosunek Rothschildów do panstwa Izrael. Wielu z nich zyskalo sobie u ich wspólplemienców przydomek „króla Zydów". Bezwzglednie popieraja Izrael jako panstwo, jak przedtem popierali ruch syjonistyczny. „...”F. Springmaier powoluje sie tu na ksiazke Waltera Langera Umysl Adolfa Hitlera (The Mind ofthe Adolf Hitler), który pisze: Ojciec Adolfa Hitlera byl nieslubnym dzieckiem Marii Anny Schicklgruber, (...) Anna Schicklgruber miesi-kala w Wiedniu, gdy zaszla w ciaze. W tym ciosie byla zatrudniona jako sluzaca w domu barona Rothschilda.Jak tylko odkryto jej ciaze, wstala odeslana do domu, gdzie urodzila Aloisa Hiedlera. „..(więcej )

„ The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności politycznej „....(więcej )

ipiec 2012 „ „- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna -cytuje słowa Orbana agencja AFP. „..( http://naszeblogi.pl/41363-rick-joyner-nawoluje-do-zamachu-stanu-w-usa )

Bronisław Lagowski „Nie widzę, żeby przekonanie o kryzysie demokracji było w świecie szeroko rozprzestrzenione, ale niektórzy myśliciele straszą, że taki kryzys zachodzi lub nadciąga. Bardzo w naukach społecznych respektowany XX-wieczny filozof Karl Popper przed śmiercią głosił, że trzeba zlikwidować telewizję, bo w przeciwnym razie ona zniszczy demokrację, gdyż jest przepotężnym narzędziem kłamstwa. „..”Wszystkie telewizje kłamią, najczęściej przez przemilczenie, ale każda na swój sposób. Ktoś zauważył, że obraz polityki, jaki one kreują, jest bardziej odległy od rzeczywistości niż propaganda okresu stalinowskiego. Ryba psuje się od głowy, a demokracja od mediów.
Gdy przeczytałem gdzieś wzmiankę Stanisława Brzozowskiego, że nie lubi demokracji z powodu rozpowszechnionej w tym ustroju nieprawdy, nie bardzo wiedziałem, co go doprowadziło do takiego poglądu, bo przecież w tyranii czy w zwykłej dyktaturze kłamstwa jest o wiele więcej.
Tak, ale w dyktaturze każdy jest przysposobiony do czytania między wierszami, a gdy to dłużej trwa, przyjmuje niemal bezwiednie średniowieczną z pochodzenia filozofię dwóch prawd — oficjalnej i prywatnej. Dzięki temu staje się przenikliwy i krytyczny, edukacyjny aparat tyrana niełatwo wprowadza go w błąd.”...( źródło )(link is external)

Rządy w państwach demokratycznych mogą zostać przejęte przez niedemokratycznych przywódców. A. Łukaszenka, V. Putin, R. Erdogan czy niektórzy przywódcy w Ameryce Łacińskiej wygrali demokratyczne wybory, aby następnie osłabić system demokratyczny lub całkowicie zlikwidować demokrację. V. Orban na Węgrzech zdobył większość konstytucyjną i użył tej władzy do ograniczenia konkurencji politycznej poprzez wprowadzenie zmian w systemie wyborczym i mediach a także osłabienie praworządności. Ponadto, V. Orban ogłosił w 2014 r. koniec „liberalnej demokracji” na Węgrzech. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził w 2011 r., że jest przekonany, że nadejdzie sukces wyborczy PiS i „taki dzień, kiedy będziemy mieć w Warszawie Budapeszt”. Widzimy dziś wiele podobieństw pomiędzy zmianami na Węgrzech i w Polsce, jednak polski rząd nie ma większości konstytucyjnej, choć zachowuje się tak, jakby ją miał. „...(źródło )(link is external)

--------------
Mój komentarz

Jeszcze niedawno było teorią spiskowa. twierdzenie, że demokracja z jaką mamy do czynienia naokoło, w której prawo głosu mają skazani gwałciciele, mordercy, pedofile, osoby psychicznie chore została po zbudowana, aby osłabić państwo do tego stopnia, żeby stało się bezbronne wobec dziedzicznej struktury rodów oligarchii finansowej Posiadającej i kontrolującej koncerny, media, banki, gazety, telewizję uniwersytety, przemysł filmowy, koncerny internetowe itd.

Teraz okazało się że to już nie jest teorie spiskowa, ale opisywane naukowo socjologiczne zjawisko, system spełeczno ekonomiczny, system polityczny panujący na Zachodzie na który ukuto nazwę Deep State. Nie jest to jednak demokracja , a jest to właśnie ustrój polityczny Depp State. W wolnym tłumaczeniu ' Ukryta Państwo ”, „Tajna Władza „

Jądro Deep State stanowią rody możnowładców finansowych, oligarchia kontrolująca politycznie i gospodarczo Zachód. Ten system polityczno gospodarczy jest coraz bardziej niewydolny w konfrontacji z XXI wiecznym modelem w którym ośrodkiem władzy politycznej i gospodarczej jest oligarchia urzędnicza. Parę różnic. W USA bank centralny, czyli FED jest prywatny, kontroluje go kilka rodów żydowskich. W Chinach bank centralny kontrolowany jest przez oligarchię urzędniczą. W USA media należą do rodów oligarchów finansowych i są prze nich kontrolowane. W Chinach media są kontrolowane prze oligarchie urzędnicza. W USA tajne stowarzyszenia , masoneria, organizacje NGO są kontrolowane przez oligarchię finansowa. W Chinach masoneria nie istnieje , a reszta jest kontrolowana przez oligarchię urzędniczą. W USA wszystkie banki, koncerny gospodarcze, przemysłowe, medialne, informatyczne, filmowe należą do rodów oligarchii finansowej, nawet giełdy. W Chinach to oligarchia urzędnicza kontroluje te sektory. W USA państwo zadłużone jest u rodów finansowych . W Chinach nie ma tego zjawiska

Na szczęście Deep State w konfrontacji społecznej i gospodarczej z Chinami i Azją zaczyna się załamywać. I ten fakt wykorzystuje Kaczyński.

Kaczyński jako pierwszy w Europie wprowadza w Polsce model chiński , czyli tworzy urzędniczy ośrodek kontrolujący system finansowy, gospodarkę, media , stowarzyszenia. Kaczyńskiemu brakuje jeszcze przejęcia całkowitej kontroli nad wszystkimi głównymi mediami, aby zapewnić tworzonemu przez niego nowemu ustrojowi Polski trwanie przez kilka następnych pokoleń.

Polska , aby wybić się na faktyczna suwerenność musi przeprowadzić dekolonizacje systemu , czyli złamać pozycję angielskich , amerykańskich i niemieckich rodów oligarchii w Polsce. Musi zlikwidować ich kontrolę nad mediami, finansami, gospodarką , nad organizacjami pseudo społecznymi zwanymi NGO . Członkowie masonerii i tego typu organizacji muszą zostać usunięci ze wszystkich , nawet najniższych stanowisk państwowych.

PiS potrzebuje teraz jeszcze większość konstytucyjną, aby dokończyć reformy ustrojowe potrzebne do zbudowania silnego gospodarczo , politycznie i militarnie państwa polskiego.
Demokracja dla mas to mit , to ochlokracja, to odmiana systemu niewolniczego. Bo czy to nie cechą niewolnika jest odebranie mu prawa do posiadania rodziny, własności, posiadania wiary w Boga. A do takiej pozycji zostały zepchnięte setki milionów mieszkańców Zachodu.

Bo jak można zachować w takim systemie własność jeśli bandyta, złodziej, rabuś, gangster ma prawo głosu, jak można materialnie i prawnie zabezpieczyć istnienie rodziny jeśli gwałciciel, pedofil, seksoholik , łajdak obyczajowy, łajdak alimentacyjny, kazirodca ma prawo głosu Jak utrzymać wolność sumienia i prawo do posiadania Boga jeśli aktywni wyznawcy komunizmu, faszyzmu, politycznej poprawności nie tylko mają prawo głosu. ale do tego pracując w szkołach, uczelniach, innych instytucjach będą zmuszali polskie dzieci do uczęszczania na ich lekcje w szkołach, ich wykłady na uniwersytetach, będą decydowali o awansach w systemie sądowniczym, akademickim.
film Dr Stanisław Krajski - Masoneria w dziejach Polski od Sobieskiego do Dudy
Film Dr Krajski: Masoneria będzie chciała uderzyć w polskie finanse i wykorzystać przeciwko nam islam
Film Film Dokumentalny "The House Of Rothschild" [Cały Film]

Marek Mojsiewicz
Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl(link sends e-mail)
Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl(link is external)
Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:11)

Komentarze

Witam

 

Dobra kompilacja, ale... to odgrzewane kotlety. Czego to już nie było - tajnego, bogatego i chcącego rządzić światem: iluminaci, masoneria, a teraz NWO. To są tylko ich stałe zamiary i chęci. A zapominają ci wielcy i tajni, że są tylko zwykłymi, śmiertelnymi ludźmi. i prawa Natury, w tym słynny "efekt motyla", czyli drobnostka, może spowodować, że to ich zmiecie, jak kiedyś dinozaury.

Proszę poczytać też, intelektualistów o znacznie szerszych horyzontach, z lepszym common sense, i realniejszą wyobraźnią.

 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1560174

Chłopie, gdzie ty masz oczy? Żeby Izrael z Chinami tak pomylić?!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1560189

dziwna mieszanka. tak jak zazwyczaj w tematach nwo, wolnomularstwa itp. lepiej było skupić się na samym KT, które i tu zostało nierzetelnie opisane, brak choćby wzmianki o Banku Światowym a to byłby tylko jeden z wielu aspektów. zresztą i sama KT to tylko jedna z wielu wpływowych organizacji. czas poswięcony na tą kobyłkę nalezy uznać za stracony, skoro w porownywalnym da się sczytać coś konkretniejszego w samych wynikach wyszukiwarki.

a pod deep state, nwo, masonerię podkłada się tyle, że daje to istny dezinformacyjny szum. skoro to konkretne organizacje to da się je konkretnie opisać, oszacować wpływ czy ew. zagrożenia. no i to żadne tajemnice, skoro wiele bywa dostepne powszechnie. to jakby klarować chłopu odkrycie, że bogaci rządzą światem a z natury rzeczy wielu się zna i gra razem. albo jakby nie istniały najróżniejsze siły i lobby polityczne a sensacyjne i wszechmocne miały być te opisywane od wieków. często zresztą to bajdy do straszenia Amerykanów, podchwycane później przez propagandę przeciwnika.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1560478