Kukiz za przyjęciem 50 tys chrześcijan syryjskich

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Kukiz był też pytany o to, czy jest za przyjmowaniem przez Polskę uchodźców z Syrii. - Zawsze uważałem, że należy wykorzystać apel papieża Franciszka, który zaapelował do Kościoła, aby każda parafia przyjęła jedną rodzinę uchodźców z Syrii - odpowiedział. - Mamy w Polsce około 10 tysięcy parafii i gdyby jedna przyjęła jednego Syryjczyka-chrześcijanina, czy jedną rodzinę syryjską, chrześcijańską, to wywiązalibyśmy się ze swoich zobowiązań unijnych. Natomiast branie w tej chwili masy jakichś bandziorów, podobnie jak to zrobiły Niemcy i pozostałe państwa, które w tej chwili mocno za to płacą - absolutnie nie, na to zgody nie ma - stwierdził. Zdaniem Kukiza "w Polsce nie powinno być takich ludzi, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa". Dodał, że...(źródło )(link is external)

wrzesień 2015 Paweł Kukiz poinformował publicznie, że choć początkowo był przeciwny przyjmowaniu przez Polskę uchodźców, to pod wpływem doniesień medialnych zmienił zdanie na ten temat.Muzyk skomentował m.in. słowa papieża Franciszka, który wezwał, by każdy klasztor i parafia przyjęły po jednej rodzinie uchodźców.”...”Bardzo dobry apel i rzeczywiście Kościół powinien brać udział przy tej całej akcji zaopiekowania się ludźmi. Ja pani powiem szczerze, że ja na początku byłem bardzo zadeklarowanym wrogiem sprowadzania uchodźców, natomiast zdjęcia, które widziałem, te zwłoki dzieci wyjęte, niesione przez żołnierzy, to jest wstrząsające i rzeczywiście, jeżeli policzy się te dwa tysiące ludzi, mamy w Polsce chyba około 10 tys. parafii, to jest też ogromne zadanie Kościoła, to jest działalność nie tylko misyjna, ale działalność charytatywna, czynienie dobra – twierdzi Kukiz. „..(źródło )(link is external)

marzec 2017 Kukiz'15 wznawia zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum ws. uchodźców”...”"Niestety, koniecznie musimy wkrótce wrócić do zbierania podpisów pod referendum uchodźczym. Na 500 tys. potrzebnych podpisów brakuje 150 tysięcy. Wierzę, że po wakacjach będziemy mieli komplet" - napisał Paweł Kukiz na portalu społecznościowym.
Lider Kukiz'15 poinformował, że ponowne zbieranie podpisów pod referendum rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. "Wiem z pewnych źródeł, że Niemcy planują wysyłanie do państw postkomunistycznych (w tym Polski) tych uchodźców, których nie są w stanie zweryfikować. Była chwila spokoju więc zawiesiliśmy zbiórkę, ale teraz znów zaczyna pojawiać się niebezpieczeństwo realizacji narzuconych przez Unię kwot do przyjęcia przez Polskę" – napisał.”...”Pytanie w referendum miałoby brzmieć: "Czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców, w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej?". ...(źródło )(link is external)

Mnister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który był gościem programu „Dziś wieczorem” (TVP Info), odniósł się do ćwiczeń Anakonda 2016 i roli Niemiec w manewrach. „...”Szef resortu obrony wyjaśnił również, na czym będzie polegało wysłanie samolotówna Bliski Wschód przez Polskę. Macierewicz zaznaczył, że chodzi przede wszystkim o pomoc społeczności chrześcijańskiej, która jest ofiarą prześladowań. „ (więcej )

Katarzyna Zuchowicz „ było ich niemal 90 tysięcy!” Tylu czeczeńskich uchodźców rzeczywiście przewinęło się przez Polskę - od lat 90-tych aż do dziś. „...”Ale zdecydowana większość i tak wyjechała potem na Zachód. – Pierwsza fala wyjechała do Austrii, Norwegii, Danii. Część z tych, którzy zostali w Polsce, wróciła do Czeczenii. Część udała się do Czech, bo tam mieli rodziny. Z tych prawie 90 tys. uchodźców, którzy przyjechali do Polski zostało tylko 7-8 tysięcy ludzi – mówi naTemat Mamed Musthanov, Czeczen, który jako wolontariusz pomaga w Warszawie innym uchodźcom. „...(źródło )(link is external)

Przez wieki chrześcijanie stanowili tam „ludność tubylczą”, nie byli przybyszami ani tym bardziej obcymi – byli u siebie. W ostatnich dziesięcioleciach zmienia się „demografia chrześcijan” na Bliskim Wschodzie. Na początku XX wieku stanowili 20 proc. ogółu ludności, dziś zaledwie 5 proc. Z Palestyny, Egiptu, Iraku, Syrii, Libanu i Jordanii emigrują na Zachód, zwłaszcza do USA, Kanady, Australii i Ameryki Łacińskiej. Trwa ucieczka z terenów pełnych konfliktów, wojny, prześladowań. Drastycznie maleje liczba chrześcijan w miejscowościach Ziemi Świętej. W Betlejem w 1943 roku stanowili 85 proc., dziś niespełna 12 proc. mieszkańców. Podobnie w Nazaret i w Jerozolimie chrześcijanie stanowią około 2 proc. mieszkańców miasta. W Turcji w 1920 roku były 2 miliony chrześcijan, dziś jest kilka tysięcy. W Syrii przed wybuchem konfliktu było 10 proc., teraz niespełna 1. W Iraku ich liczba zmniejszyła się z 5,8 proc. w 1970 do 2,6 proc. dzisiaj…
Zmiany polityczne w Egipcie i niepewność sytuacji Libanu dopełniają obrazu zmian politycznych w kierunku islamizacji regionu, niepewności ekonomicznej, presji społeczno-kulturalnej. Wszystko to sprawia, że chrześcijanie Bliskiego Wschodu stają się coraz bardziej tułaczami we własnym regionie i szukają drogi wyjścia, która pozwoliłaby przeżyć ich dzieciom. '..”Bliski Wschód jest rzeczywistością bardzo złożoną, niestabilną politycznie, naznaczoną konfliktami między państwami. Z większością islamską, coraz bardziej ulegającą radykalizacji jako formą protestu przeciw władzy światowej, określanej jako „zachodnia”, utożsamianej z chrześcijaństwem. Bez zauważenia, że ta „władza światowa” i mechanizmy tworzone przez „Zachód” są coraz bardziej bezreligijne i wprost wrogie chrześcijaństwu.
Im bardziej maleje liczba chrześcijan na Bliskim Wschodzie, tym bardziej następuje krach fundamentów współczesności takich jak prawa człowieka, sytuacja kobiet, wolność religijna i wolność jako taka, prawa społeczne dla najbardziej marginalizowanych i ubogich. Dlatego coraz częściej daje się słyszeć głosy, także w środowiskach muzułmańskich: „Zostańcie! Przez wieki tworzyliśmy wspólnie kulturę, formy współżycia społecznego. Nie emigrujcie!”.
Jednym z punktów kluczowych popularności fundamentalizmu islamskiego i jego „antyzachodniości” jest konflikt z Izraelem i tło polityki międzynarodowej. Zarazem staje się coraz bardziej oczywiste, że tego konfliktu nie da się rozwiązać bez chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. Tylko chrześcijaństwo ma kategorię miłosierdzia. Opiera się ona na wspólnym przeżyciu dobra, jakim jest człowiek, i wspólnym doświadczeniu godności, jaka jest mu dana. Jest wydobywaniem dobra spod wszelkich nawarstwień zła w świecie i w człowieku. Świat, z którego wyeliminujemy przebaczenie, zostaje światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, w imię której każdy dochodzi swych praw w stosunku do drugiego, a drzemiące w człowieku egoizmy różnego gatunku zamieniają życie i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych albo też w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim. „...(więcej )

Powstaje nowa siła polityczna? Rafał Ziemkiewicz proponuje powołanie PIWONII wokół Kukiza”...”Wart odnotowania tekst Rafała Ziemkiewicza zatytułowany Tezy o wojnie polsko-polskiej i jej wygaszeniu” odnajdujemy na stronie uZiemkiewicza.pl(link is external)(link is external). Materiał odbił się szerokim echem w środowiskach narodowo-kukizowych, jest bowiem odbierany jako manifest poparcia dla tej formacji i zapowiedź poważniejszego zaangażowania publicysty w ten ruch. O czym zresztą mówi się w warszawskim światku politycznym ostatnio bardzo często, zwłaszcza w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. „...”Wedle publicysty ta wojna jest wywoływana świadomie przez obie największe partie:Dominujące partie polityczne świadomie emocje te zaostrzają. Wykorzystują każdą okazję, by poddawać swoich zwolenników propagandowej indoktrynacji, budującej wojenne emocje: poczuciu moralnej wyższości nad zwolennikami strony przeciwnej („patrioci” –„europejczycy”), pogardy dla nich („targowica” – „wiocha”), zagrożenia z ich strony („niszczą Polskę” – „zabierają nam wolność”), doznanych od nich krzywd („opluwali naszego prezydenta” – „nazwali nas gorszym sortem”). Emocje te generowane są i potęgowane metodami, które są typowe raczej dla wojny psychologicznej, niż dla sporu politycznego.”...”Jednak dzięki wyborczym sukcesom Pawła Kukiza w roku 2015 i dzięki temu, że wbrew ówczesnym proroctwom polityków dominujących partii i basujących im mediów jego klub parlamentarny nie uległ rozkruszeniu, a on sam nie okazał się „gwiazdą jednego sezonu” i nie „znudził się szybko wyborcom” w kolejnych wyborach ta sytuacja już się nie powtórzy. Trudniejsze też będzie wyprodukowanie na te wybory siły politycznej, ukrywającej swą faktyczną przynależność do oligopolu, która korzystając z efektu nowości i braku czasu na zweryfikowanie jej przez wyborców zebrałaby głosy zniechęconych normalsów, budząc w nich nadzieję na inną politykę - a potem głosy te użyła do dalszego napędzania partyjno-plemiennej karuzeli, tak jak było to z partiami Palikota i Petru. „..”Można dziś powiedzieć z cała pewnością, że Paweł Kukiz zdał egzamin z działalności publicznej, zdobył sobie trwałe miejsce na scenie politycznej i stabilne poparcie. Daje mu to ogromną szansę doprowadzenia do historycznej zmiany i wyprowadzenia Polski z jałowej i niszczącej partyjno-plemiennej wojny domowej. „...”Szczęśliwie, poza oddziaływaniem moralnego szantażu i tożsamościowych emocji wojny polsko-polskiej pozostaje niewielki, ale rosnący z każdym wchodzącym w życie publiczne pokoleniem obszar, który nazwijmy akronimem PIWONIA. Prawica, Wolnościowcy, Narodowcy i Antysystemowcy. Środowiska pod wieloma względami różne, ale kompatybilne dzięki dwóm zasadniczym sprawom. Po pierwsze – nie są powiązane z żadną ze stron demolującej państwo polskie wojny domowej. Po drugie – łączy je generalnie ta sama wizja państwa ograniczonego w swych kompetencjach, ale silnego i skutecznego w sprawach do niego z natury należących, służącego obywatelom, a nie elitom, oddalonego jak tylko to możliwe od partyjnej polityki.Skupione głosy tych środowisk dać mogą w wyborach około 15 procent głosów....”Słowo rozstrzygające w podejmowaniu decyzji mieć będzie więc trzecia siła, która dostanie się do Sejmu. Jeśli obecne trendy nie odwrócą się z jakichś nieprzewidzianych powodów, będzie nią ruch Kukiza, predystynowany do tego, by reprezentować całą Piwonię. Jego reprezentacja parlamentarna będzie tym liczniejsza, im szerszą koalicję stworzy i im bardziej przekonująco zawrze ona z wyborcami umowę, iż wykorzysta swą szczególną pozycję w przyszłym Sejmie do wymuszenia na zwaśnionych stronach rozejmu według wyżej wspomnianych warunków. „...”Na Pawle Kukizie, jako liderze, i wszystkich osobach z nim współpracujących oraz gotowych do podjęcia takiej współpracy spoczywa w tej sytuacji szczególna odpowiedzialność. Nikt poza Kukizem prawdopodobnie nie będzie w stanie skupić głosów Piwonii. Z kolei nikt oprócz Piwonii nie będzie w stanie stworzyć trzeciej siły w przyszłym parlamencie.
Lewica bowiem, nie mająca dziś innej identyfikacji niż postulaty obyczajowe, ze swej natury przynależy do jednej ze stron podziału kulturowego – nie tylko nie jest więc zdolna go przekroczyć ani wiarygodnie tego obiecać, ale w ogóle nie przekroczy progu wyborczego, gdyż jeśli nie zgodzi się na rolę „przystawki” PO, zostanie w kampanii wyborczej zniszczona przez nią argumentem, że skuteczna rywalizacja z PiS wymaga od tożsamościowego elektoratu głosowania na największą z prowadzących wojnę partii. Tak samo stanie się z PSL. Przyszły parlament składać się będzie tylko z trzech partii, i to polityczna reprezentacja Piwonii będzie w nim rozdawać karty.”. „...(więcej )
------------
Paweł Kukiz Mamy w Polsce około 10 tysięcy parafii i gdyby jedna przyjęła jednego Syryjczyka-chrześcijanina, czy jedną rodzinę syryjską, chrześcijańską, to wywiązalibyśmy się ze swoich zobowiązań unijnych.

Mnister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który był gościem programu „Dziś wieczorem” (TVP Info), odniósł się do ćwiczeń Anakonda 2016 i roli Niemiec w manewrach. „...”Szef resortu obrony wyjaśnił również, na czym będzie polegało wysłanie samolotówna Bliski Wschód przez Polskę. Macierewicz zaznaczył, że chodzi przede wszystkim o pomoc społeczności chrześcijańskiej, która jest ofiarą prześladowań. „ (więcej )

http://naszeblogi.pl/62506-macierewicz-polska-protektorem-chrzescijan-na-bliskim-wschod

-----------
Mój komentarz

Rodzina syryjska to z reguły 2 plus 3, stąd moja kalkulacja że może chodzić nawet o pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Polska jest jedynym w Europie państwem chrześcijańskim rządzonym prze katolików. I ma moralne prawo do bycia protektorem chrześcijan w Europie i na Bliskim Wschodzie. Propozycja Kukiza, aby Polska przyjęła chrześcijan wpisuje się w to co mówi Macierewicz o militarnej obronie uciemiężonych chrześcijan przez Polskę. Co do trafności wpisania tych kwot w ramy sporu z Unia Europejska to można mieć spore wątpliwości. W każdym razie koncepcja, by pozwalać osiedlać się w Polsce głównie chrześcijanom też jest warta odnotowania.

Polska jest państwem w którym „ religia państwową „ jest chrześcijaństwo i takie postulaty i dyskusje tylko to wzmacniają ., co należy pochwalić. Tym bardziej ,że Kukiz włączy się do debaty o nowej konstytucji .

Przypomnę, konstytucji państwa chrześcijańskiego o czym jasno powiedział Kaczyński

Jarosław Kaczyński ””W nowej konstytucji trzeba jednak przede wszystkim wyraźnie zapisać kwestie aksjologiczne. Obecny wstęp [Obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary" – red.] przypomina sformułowanie z czasów Gomułki: partyjni i bezpartyjni, wierzący i niewierzący". To jest całkowicie puste. Aksjologia konstytucji musi być jasna i zakorzeniona w tradycji – konstytucja powinna się zaczynać wezwaniem W imię Boga wszechmogącego". „...”W Anglii bardzo niewielu ludzi przyznaje się do wiary, a mimo to każde posiedzenie Izby Gmin rozpoczyna się od modlitwy. Bo to jest tradycja. Invocatio Dei miały Konstytucja 3 maja oraz Konstytucja marcowa – kluczowe ustawy zasadnicze w historii Polski. Ja nie chcę budować państwa wyznaniowego, tylko państwo mocno osadzone w polskiej tradycji.Czas przyjąć do wiadomości, że polityka to sztuka wyboru opartego na zespole wartości ukształtowanych przez tradycje i religię.”....”musimy się zdecydować: albo rządzi prezydent, albo rząd. „...(więcej )

Marek Mojsiewicz
film Profesor Aleksander Stępkowski: Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie a prawo międzynarodowe
film 30 mega project for next 10 year in China and for the world.

Drodzy Czytelnicy,
Nadszedł moment w którym po 1,5 roku skończyłem książkę. Jej pierwszą cześć . Zostanie ona wydana w ciągu 3 tygodni, ale już można składać zamówienia preorder, aby dostać ją w pierwszej kolejności. Opublikowałem 3 pierwsze rozdziały w formie nie redagowanej, żeby każdy miał możliwość zobaczenia zarysu całej powieści. Rozdziały te przebudowałem pogłębiając ich warstwę psychologiczną. Powieść należy do gatunku science fiction, a dokładnie political fiction, czy tez fantastyki socjologicznej.
Opowiada historie romansu osadzoną w społeczeństwie przyszłości.Jeśli mógłbym ja do czegokolwiek przypisać jako do gatunku literackiego to byłyby to powieści Zajdla - "Cała prawda o planecie Ksi" i "Paradyzja". .
Postanowiłem wydać książkę w wersji elektronicznej, ponieważ daje mi to między innymi możliwość stworzenie mecenatu nad powieścią. Proponuję Państwu kwoty w wysokości 300 złotych w wypadku osób fizycznych i 500 złotych w wypadku firm i organizacji. W zamian nazwiska i nazwy firm mecenasów zostaną umieszczone na pierwszej stronie. Po wpłaceniu pieniędzy proszę o wysłanie na adres emailowy paskuipera@onet.pl(link sends e-mail) imienia i nazwiska lub nazwy firmy jakie mają być umieszczone w wśród mecenasów w książce . Oczywiście wszyscy ,którzy obejmą patronat nad powieścią otrzymają książkę bezpłatnie.
Cena za pierwsza część powieści będzie wynosiła 35 złotych. Dla tych, którzy zdecydują się na jej zakup teraz , przed premierą cena wynosi 29 złotych. W tym wypadku też proszę wysłanie na adres emailowy paskuipera@onet.pl(link sends e-mail) nazwy skrzynki na którą ma zostać wysłana powieść. Osoby te otrzymają książkę w pierwszej kolejności.
Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001
Mam nadzieję ,że lektura sprawi Państwu przyjemność, a jednocześnie skłoni do przemyśleń
Przy okazji dziękuje tym , którzy już kupili moja powieść
Pozdrawiam serdecznie
Marek Mojsiewicz
osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie Facebooka ( link tutaj(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)) Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści Pas Kuipera”
Rozdział drugi . Rozdział trzeci
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o boginiKali3 Nienależynerwosolu pić na oko 4 O rzeźbie NiosącegoŚwiatło 5 Impreza u Starskiego „ 6 Tych filmów już się oglądać nie da 7.Mutant 8 Anne Vanderbilt „ 9 Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. Niemierz i kontakt z cybernetyką „ 13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)(link is external)
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.3 (głosów:4)