Dlaczego Hanna Gronkiewicz-Waltz nie trafi do więzienia.

Obrazek użytkownika Leszek Smyrski
Idee

Mój model komunikacji w tworzeniu się systemu złodziejskiego uzupełniłem koncepcją Lesława Michnowskiego, dotyczącą przekraczania barier wzrostu. Dotyczył wprawdzie innego poziomu komunikacyjnego – globalnego, ale rozważania cybernetyczne charakteryzują się wysokim poziomem abstrakcji i można je stosować do wyjaśniania mikrosocjologicznego, równie dobrze jak makrosocjologicznego.

Lesław Michnowski

Model „System Życia” – podstawa cybernetyki trwałego rozwoju – Leslaw Michnowski.

Dostępny na kanale You Tube i w zasobach NAI.

]]>https://www.youtube.com/watch?v=xj4DJlmtonM]]>

30m43s

Życie jako proces tworzenia informacji realnej w układzie: system życia-środowisko, lub przeciwstawiania się wzrostowi entropii w tym układzie.

31m02s

Entropia – Informacja (jako miara) Struktura bardziej sprawna i trwała-mniej prawdopodobna.

32m.

Informacja-pojęcie używane w trzech ujęciach:

1) Jako, przeciwstawna entropii (dezorganizacji), konceptualna miara jakości, w tym zorganizowania, systemu życia;

2) Jako informacja realna, zawarta w strukturze nadsystemu, czyli każdy czynnik, który przyczynia się do życia lub bardziej sprawnego funkcjonowania systemu życia;

3) Jako informacja odwzorowująca układ: system życia-środowisko, w tym wiedza dotycząca jego przyszłości.

34m45s

Wienerowskie ujęcie zmniejszenia entropii – system działania posiadający duże biurko z dokumentami i dużą szufladą, jeśli dokumenty rozrzucimy bezładnie, każde ułożenie daje niską sprawność działania. Ilość mikrostanów realizujących makrostan w postaci sprawności funkcjonowania jest wielka. Jeżeli zaczynamy porządkować i znajdować rozwiązania w układzie dokumentów, to znajdujemy rozwiązania, które pozwalają na coraz sprawniejsze funkcjonowanie. W miarę porządkowania znajdujemy jedno rozwiązanie, które jest najlepsze. Otrzymujemy maximum poziomu informacji w rozpatrywanym układzie. Wtedy entropia jest odwrotnością poziomu informacji, to samo dotyczy poziomu życia społecznego i gospodarczego.

36m55s

Co się stanie gdy zmienią się uwarunkowania działania? Zmiana uwarunkowań może spowodować, że dotychczasowa organizacja działania staje się zbędna, ponieważ nastąpi moralna destrukcja tej struktury dokumentów. Musimy zbudować inny sposób ich funkcjonowania. Mamy wtedy do czynienia ze strukturalnym procesem entropowym, zamiast parametrycznego procesu entropowego.

38m

Tutaj musimy zastosować rachunek prawdopodobieństwa, aby system był sprawniejszy, zdarzenia muszą być mniej prawdopodobne. Oczywiście nie przekłada się to w drugą stronę. Nieprawdopodobny układ nie zapewni sprawności. Pewne jednak jest że warunkiem poprawy jakości jest poszukiwanie najmniej prawdopodobnego rozwiązania.

Moja teza:

Sprawność systemu życia wzrasta wraz ze zmniejszaniem się prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń. Jeśli Hanna Gronkiewicz – Waltz nie ma szansy na to, żeby trafić do więzienia pod zarzutem defraudacji środków publicznych ( nieruchomość przed reprywatyzacją jest własnością publiczną ), oznacza to że system osiągnął niewydolność strukturalną i nie jest w stanie dłużej prawidłowo funkcjonować. Aby usprawnić funkcjonowanie systemu należy rozbudować go o nowe funkcje. Wtedy sprawność nowego systemu badamy z zastosowaniem prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia nieprawdopodobnego. Oznaczałoby to że układ osiąga nową jakość, gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz trafi do więzienia. Tyle teoria.

Pożyjemy, zobaczymy.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

Wtedy entropia jest odwrotnością poziomu informacji,

Entropia raczej nigdy nie jest "odwrotnością poziomu informacji" ,ale oczywiście dobre pytanie na ile jest  intuicyjną miarą "ilości informacji" . Zawsze ,gdy jest więcej informacji ,to więcej entropii . Ale rzeczywiście czasami zdarza się ,że coś o dużej entropii ma w takim intuicyjnym sensie mało informacji . Żeby nie "reinvent wheel" to warto zapoznać się z https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o%C5%BCono%C5%9B%C4%87_Ko%C5%82mogorowa (lepiej in english niestety ) .

Np. 1 gigabajtowy plik składający się z samych zer zakodowany przy pomocy AES z kluczem też składającym się też z zer ,ma bardzo dużą entropię , złożoność Kołmogorova niewielką ,a intuicyjnie też nie zawiera zbyt wielu informacji .

Vote up!
0
Vote down!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1544330

Zapis cyfrowy programu generującego łańcuch jest dla nas pojedynczym rastrem, z którego budujemy obraz świata, z obrazów tworzymy wyobrażenie wielowymiarowego obiektu, który możemy nazwać rzeczywistością. Na każdym etapie jesteśmy narażeni na błędy, ale dowiadujemy się o nich dużo później, dopiero po analizie praktycznych zastosowań.

Michnowski twierdząc że entropia jest odwrotnością poziomu informacji ma na myśli tylko ten moment przejścia, gdy przestaje obowiązywać metodologia falsyfikacji Poppera i musimy posłużyć się anarchistycznym modelem Fayerabenda, do przebicia się do kolejnego poziomu ignorancji. Tam z powrotem wracamy do popperowskiej falsyfikacji hipotez.

Algorytm kodowania pliku po dużej liczbie rozszerzeń moglibyśmy rozwinąć do postaci, która pozwoliłaby bohaterce mojego rozważania przeżyć uczciwie życie. Ponieważ otrzymała go z zupełnie innej strony, nie uwierzyła w skuteczność.

Ten algorytm to zdanie rozkazujące - "Nie kradnij!"

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#1544338