Apel do Polaków, wszystkich Polaków!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

"Dziel i rządź".

 

To stara już forma rządzenia polegająca na kreowaniu konfliktów, po to by samemu je rozwiązywać dla utrzymania lub zdobycia władzy. Wykorzystywana była i jest cały czas zarówno przez międzynarodowe elity uzurpujące sobie sprawowanie rządów nad światem, jak i przez konkretne państwa czy też organizacje polityczno-społeczne.

 

Ograniczając się do okresu po II WŚ w Polsce i innych państwach jest realizowana przez żydo-komunistów, komunistów i nienawidzących polskości "niby" polskich zdrajców, iluminatów, masonów, lewaków, demoliberałów, unionistów... totalitarystów, którzy dziś u źródła mają chore myślenie o beznarodowej społeczności ludzi im poddanych.

 

To najważniejszy prerogatyw ludzi chcących opanować innych ludzi, inne narody.

 

I taki imperatyw przyświeca dzisiaj opozycji, opozycji, która liderowo nie ma nic wspólnego z Polską i Polakami, nie ma nic wspólnego z naszą Ojczyzną. Mówią oczywiście, że działają dla nas a tak naprawdę po prostu wykorzystują i manipulują dużą liczbą naszych rodaków dla osiągnięcia swoich własnych celów lub celów im wyznaczonych przez inne państwa lub międzynarodowe organizacje.

 

Chcą nas podzielić i skonfliktować jak to miało miejsce przez całe 26 trwania III RP i w sumie cały okres PRL. Chcą doprowadzić do rozlewu polskiej krwi i przejąć ponownie naszą Ojczyznę na własność dla dobra tych, którym od zarania oddają lenne poddaństwo i są ich namiestnikami. Na pewno nie dla dobra większości Polaków!

 

Bo gdy zaczniemy walczyć między sobą oni z łatwością nas przejmą. Nie możemy na to pozwolić...

 

Naród polski to my wszyscy i nie dajmy się otumanić ludziom, którzy jak wstrętni, obleśni i antypolscy targowiczanie chcą obcej interwencji w naszej Ojczyźnie... To są kanalie, którym AK i polscy patrioci golili głowy, to są kolaboranci, których polscy patrioci w okresach wojen skazywali na śmierć. Nie ma większego działania na szkodę Polski  niż profanacja naszego narodu, polskiej godności i niepodległości. Nie ma większej profanacji naszej polskości niż sprzedanie jej w ręce jej nienawistników!

 

Im chodzi cały czas o zantagonizowanie Polaków, przeciwstawienie nas przeciw sobie... aby jedność wspólnotowa, polska jedność nigdy nie powstała...

 

Szanowni Polacy!

 

Sympatycy wszystkich partii i opcji politycznych!

 

Zwracam się do Was odnosząc się bezpośrednio do Waszej polskości, przyzwoitości i narodowego honoru.

 

Zwracam się do Was w poczuciu wiary, że tak naprawdę - niezależnie od Waszych przekonań politycznych i wyznawanych idei -  gdzieś tam w środku jednak najważniejszymi dla Was są i zawsze były: dobro Polski i Polaków. Zwracam się do Was w poczuciu wewnętrznej troski o przyszłość naszego państwa, o przyszłość kolejnych pokoleń Polaków, moich i Waszych dzieci i wnuków.

 

Zwracam się do Was przypominając 1050 letnią historię Polski. Polski, która nigdy nie pozwoliła na własne zniewolenie. Polski, która oparła się Niemcom i Rosjanom. Oprała się "niby" zdrajcom i tych "zdrajców" odpowiednio ukarała. Polski, która walczyła z barbarzyńskim islamizmem, nazizmem i komunizmem. Polski, która zawsze była i chciała być wolna, suwerenna i niepodległa.

 

Nasz naród i nasze Państwo przeszło przez wieki wiele traumatycznych przeżyć: chociażby zabory, gehennę faszyzmu, wojennego komunizmu aż po lata komunistycznego i obcego zniewolenia oraz wyniszczającej nas bankierskiej, demoliberalnej i antypolskiej III RP.

 

Pomimo tego, że wielu chciało Nas zniszczyć i wymazać z mapy państw świata to zawsze z dumą powstawaliśmy udowadniając, że Polska i polskość jest niezniszczalna historycznie.

 

Mamy - jako Naród - swoje wady i przywary, bywamy nieraz śmieszni i groteskowi. Ale w sytuacji zagrożenia naszej tożsamości narodowej i państwowej zawsze okazywaliśmy się bohaterami. Dzięki temu nawet po 123 latach rusyfikacji i germanizacji, po latach II wojny światowej i reżimu komunistycznego, po wymordowaniu przez hitlerowców i komunistów najznamienitszych dzieci naszego narodu... nigdy nie staliśmy się pokorni i bezwolni wobec obcych i nienawidzących nas wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. A dziś takimi wrogami są lewacko-demoliberalni liderzy UE, PO, Nowoczesnej i KOD a także PSL. To liderowo nie są  Polacy i nigdy nie byli... To są nasi wrogowie a wrogów trzeba obnażać i napiętnować. Trzeba z nimi walczyć w imię naszej wolności i niepodległości!

 

Tylko w Polsce mógł powstać ruch I Solidarności, tylko Polska mogła dać światu Jana Pawła II, tylko Polska jako społeczeństwo mogła de facto obalić po 40 latach komunizm! Nasze umiłowanie wolności, tolerancji i chrześcijańskiej oraz tej zwykłej ludzkiej przyzwoitości towarzyszy nam od wieków. Dzięki  tym wartościom nasze państwo, nasza Polska istnieje i funkcjonuje, dzięki temu jesteśmy wśród narodów posiadających własny język, wiarę, własne państwo, własną historię, kulturę, sztukę, tradycję!

 

W imię tych wszystkich wartości podstawowych, determinujących nasze wielowiekowe trwanie... zwracam się do wszystkich Polaków:

 

STWÓRZMY WSPÓLNY, NASZ POLSKI DOM I PRZECIWSTAWMY SIĘ WSPÓLNIE PRÓBOM JEGO NISZCZENIA!

 

Jest mi smutno, że w jakiś sposób wielu z nas zostało wykorzystanych przez obce i wrogie Polsce organizacje, państwa oraz plemiona narodowe. Jest mi smutno, że część z nas dała się wciągnąć do miażdżącej krytyki wszelkich oznak narodowego, polskiego patriotyzmu. Jest mi przykro, że przez swoje działania wielu z nas starało się - nieraz kierując się bezwolnym instynktem stadnym - przekonać Polaków, że patriotyzm jest anachronizmem i śmiesznym absurdem. Tak naprawdę ta nieszczęsna część  z nas była i jest w dalszym ciągu tylko "pionkiem" wykorzystywanym dla zniszczenia naszej polskości i państwowości, naszego domu jakim jest Polska!

 

Wyrażam ubolewanie, że wielu z nas (w tym ja osobiście) uwierzyło w prawdziwość przełomu roku 1989. Okrągły Stół i ustalenia w Magdalence okazały się - wedle mnie - zdradą narodową i w naszej historii porównywane będą do zdrady - a jakże - targowickiej.  Tak jak musi być oceniane dzisiaj postępowanie kolejnych pokoleń owych zdrajców, kolejnych targowiczan, uważających nas za polskich nic nie wartych gojów i  motłoch.

 

Prostacki twór L. Balcerowicza, W. Frasyniuka, A. Olechowskiego i G. Sorosa oraz spółki - R. Petru, którego inteligencja i wiedza uwłacza naszej dumnej i godnej polskości a jest pokłosiem wystawienia go jako "pionka" przez żydowskich banksterów i demoliberalnych lewaków a tym samym redukująca u niego zapewne jakiś kompleks niższości implikujący mitomańską i kretyńską megalomanię . G. Schetyna, który jest zawistnym i małym wewnętrznie człowiekiem dążącym do władzy i profitów nawet za cenę zniszczenia nas wszystkich, za cenę utraty suwerenności i niepodległości naszego państwa. Jakiś lewacki M. Kijowski jeżdżący na motorze za pieniądze swoich dzieci i uważający się za "trybuna ludu". To "nasi" zdrajcy, oni i ich kreacyjne środowiska... Ale chyba nie zdrajcy, bo jak nazwać można zdrajcą kogoś, kto nigdy nie był z duszy Polakiem? To nie zdrajcy a przestępcy godni jedynie osądzenia lub wydalenia z Polski.

 

A ja wierzę w nas, Polaków. Wierzę, że te milionowe tłumy żegnające tragicznie zmarłych w tragedii smoleńskiej były tylko dowodem naszej patriotycznej postawy, podobnie jak budząca się Polska podczas wszystkich Marszów Niepodległości, jak ta Polska odrodzona dzięki ostatnim demokratycznym wyborom. Powiedzieliśmy polskie NIE szubrawcom, przestępcom i antypolakom.

 

Może nie wszyscy jeszcze wówczas, podczas wyborów, mieliśmy świadomość, że dotychczas rządzący nie rządzili dla Polski, że byli obcymi namiestnikami. Ale ostatnie ich działania i wołanie o pomoc skierowane do swoich mocodawców dla zdławienia naszej polskości muszą być chyba dla wszystkich zupełnie jasne. PO, Nowoczesna i KOD to ludzie liderowo nam obcy, obcy narodowo oraz życzący nam upadku. Podobnie jak oszalałe elity lewacko-demoliberalnej UE.

 

Proszę więc!

 

Porzućmy własne ambicje i zaszłości. Stańmy się tymi małymi i wielkimi politycznie Mężami Stanu, patriotami, zwykłymi Polakami. Walczmy o Polskę, naszą Polskę niezależnie od naszych poglądów i wyznawanych idei.

 

Możemy i powinniśmy się wewnętrznie spierać i kłócić. Takie są prawidła demokracji, tolerancji i wolności słowa, za które nasze przeszłe polskie pokolenia oddawały swoje życie. Ale róbmy to we własnym gronie, w gronie Polaków a nie ludzi, którzy chcą nas zniszczyć. Spierajmy się mając w sercu naszą Ojczyznę, Polskę i dobro naszego narodu! Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie... nie niemieckie, rosyjskie, brukselskie, amerykańskie, żydowskie! Tylko nasze! Polskie!

 

Nie pozwólmy już dziś, jako Polacy, żeby nasz kraj upadł i stał się ubogim regionem rozpadającej się niemieckiej Unii Europejskiej.

 

Od nas wszystkich zależy dobro naszej Ojczyzny!

 

Pozdrawiam

 

Jeszcze szczególnie do zwolenników PO, Nowoczesnej, KOD

 

Naprawdę jest mi smutno, że w jakiś sposób zostaliście i jesteście wykorzystywani przez tych zwykłych karierowiczów, dla których "Polska to nienormalność i dziki kraj", "teoretyczne państwo, które jest chu...em, dupą i kamieni kupą" . Jest mi smutno, że te pseudoelity sprowadziły działalność dla dobra Polski do poziomu wibratora i świńskiej głowy. Współczuję Wam, że teraz za to wszystko się wstydzicie. Jest mi smutno, że część z Was dała się wciągnąć i dalej się daje wciągnąć do miażdżącej krytyki wszelkich oznak narodowego, polskiego patriotyzmu. Jest mi przykro, że przez swoje działania staraliście i staracie się przekonać Polaków, że patriotyzm jest anachronizmem i śmiesznym absurdem a islamska europejskość jest szczytem postępu. Morderczego niestety postępu. 

 

Tak naprawdę byliście ostatnio i jesteście tylko pionkami wykorzystywanymi dla zniszczenia naszej polskości i państwowości.

 

I rozumiem Wasz ból i złość, Wasze zdezorientowanie a nawet wstyd.

 

Ale każdy z Nas popełnia błędy. Wszystkie one mogą wszakże być zapomniane. Każdy z nas może je naprawić, co będzie tym łatwiejsze, że często te błędy były niezawinione przez Was. Zostaliście perfidnie przecież oszukani i przez lata zmanipulowani przez antypolską michnikowszczyznę. Zadrwiono z Was i potraktowano jak niemal bydło, które można dowolnie gnać w dowolnym kierunku... Sprzedano Wam śmierdzący kłamstwem produkt w kolorowym i pięknym opakowaniu. Trudno, raz można się dać oszukać, ale drugi czy nawet trzeci  raz... nigdy! 

 

Mam nadzieję więc, że nie kupicie po raz kolejny tego samego kłamstwa a szyderczych wobec Was sprzedawców omijać będziecie dalekim łukiem. 

 

I nie wyładowujcie gniewu na Nich za to, że tak Was okłamali i tak Wami pogardzali oszukując Was i Wami manipulując.  

 

Niech ten gniew przemieni się w determinację i zaangażowanie w pracy i działaniach dla  dobra Polski, Naszej Ojczyzny, dla dobra i przyszłości Wszystkich Polaków, Nas samych.

 

Zapraszamy Was wszystkich, niezależnie od przeszłych popełnianych błędów, którzy w ostatnich dniach poczuli w sobie polskość i patriotyzm do budowy tej Naszej Wymarzonej, Pięknej i Silnej Polski! Nie jesteście sami. Polska jest dla Nas wszystkich, którzy ją kochają lub teraz ukochali lub ponownie tą miłość poczuli.

 

Nie pozwólmy, jako Polacy, żeby w Polsce znów zwyciężała antypolska i poddańcza innym miałkość i małość siejące antypatriotyczną i antypolską nienawiść i fałsz... Bądźmy gospodarzami swojego domu - Polski. Odrzućmy przestępców, donosicieli, kolaborantów, nie-Polaków, kłamców i oszczerców, hipokrytów i fałszywych patriotów!

 

Drzemie w nas potrzeba wspólnoty narodowej... Bądźmy więc dumni z Polski, tolerancyjni dla innych i niech nasze biało-czerwone serca pozostaną takimi każdego dnia... dla nas samych, naszych dzieci, naszych rodaków w kraju i na politycznej i ekonomicznej obczyźnie. Nie dajmy się  podzielić! Bądźmy razem dziś, jutro, zawsze! Niech nikt nigdy nie będzie wstanie nas sprowokować do bratobójczej walki! Nigdy!

 

Jesteśmy Polakami, każdy z nas jest, kto czuje się Polakiem i jest wierny polskości! Tylko razem w narodowej wspólnocie jesteśmy skałą, której nie zdobędą nawet najwięksi wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie.

 

"Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy"!

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 

kjahog@gmail.com

 
Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)