Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5

Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

do pobrania w pdf.

]]>Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5]]>

Zawartość

A.D. 2014

5- ]]>Pytania bez odpowiedzi do końca roku 2013]]>

18-]]>Uczelniany układ zamknięty ma się znakomicie]]>

23-]]>Profesorowie się wyżywią, ]]>]]>gorzej z absolwentami uczelni]]>

26-]]>Rok Wielkiego Jubileuszu ]]>]]>Uniwersytetu Jagiellońskiego]]>

32-]]>Konsekwencje Marca A.D. 1968 dla systemu akademickiego (i nie tylko) A. D. 2014]]>

41-]]>Dwa procesy akademickie]]>

44-]]>Czy tylko Hans Frank ?]]>

52-]]>III RP – czas IV konspiracji (akademickiej)]]>

60-]]>III RP – czas wielkiej inwigilacji i imitacji (akademickiej)]]>

69-]]>Twórczy wkład elit akademickich w honorowanie twórców/wykonawców stanu wojennego]]>

73-]]>Nauka i szkolnictwo wyższe w programie PiS pod niezależną lupą]]>

109-]]>Poznawanie przeszłości ? – czyli przemilczane prawdobójstwo na UJ]]>

113-]]>Ile kosztuje polskiego podatnika]]>

]]>jeden chiński student ?]]>

115-]]>Chyba mają poczucie własnego skundlenia]]>

118-]]>25 lat transformacji ustrojowej na rzecz konserwacji systemu akademickiego]]>

131- Kolejne 25 lat zniewolenia

138-]]>Wolność w czasach zniewolenia]]>

142-UJ liderem na rynku studiów o ochronie danych niewygodnych ?

146-Kolejne ‚ taśmy prawdy’ przez akademicką lupę

149- Przyczynek osobisty do opracowania dziejów tchórzostwa w Polsce

155-Sprawa prof. Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa i wykładowcy UJ pod lupą medialną i moją

161-Majchrowski (i inni) – tak, Wieczorek (i jemu podobni) – nie,czyli straszne skutki polityki kadrowej i etycznej UJ (i nie tylko UJ)

168-Kara i nagroda w systemie etycznym UJ ( i nie tylko UJ)

175-]]>Jubileuszowy rok akademicki na UJ dobiegł końca, ale promocji dla jego władz być nie może]]>

178-]]>Akademicka nomenklatura partyjna, mimo 13 postulatu z sierpniowego strajku 1980 r.]]>

181- ]]>Edukacja historyczna w liceum – mimo wszystko – na poziomie wyższym, niż na uczelniach]]>

186-Przeciwko dyskryminacji naukowców nigdzie nie zatrudnionych

191-]]>Bohaterowie nie zawsze są odważni]]>

198-]]>Inauguracja roku akademickiego mimo braku promocji ?!]]>

202-Pochwała głupoty na marginesie sprawy Hartmana

204-Czy powielanie tez propagandy komunistycznej jest patriotyczne ?

208-Uczelnie, które dawały sobie radę z walczącymi z patologiami nie dają sobie rady z plagiatami

214-Promotorzy nie dają sobie rady

217-Refleksje powyborcze

221-]]>Zapomnienia Ob. Rektora UJ trzech kadencji]]>

228-]]>Niechciana pamięć o stanie wojennym i powojennym]]>

233-]]>Dyskryminacja Polaków]]>

]]>czy dyskryminacja producentów makulatury ?]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)