Przeciwko dyskryminacji naukowców nigdzie nie zatrudnionych

Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Media (Dziennik Gazeta Prawna ]]>Nagrody ministra dyskryminują emerytów]]>ostatnio podały , że „ Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zasad opiniowania wyróżnień za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, które przyznaje resort. Zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz . 296) do wniosku o to wyróżnienie należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, zatrudnione w innych placówkach niż kandydat do nagrody.

Przepisy wyłączają z grona osób rekomendujących kandydata do tego wyróżnienia naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności emerytowanych. Z uwagi na krąg osób, których dotyczy powołany przepis, może to stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek – wynika ze skarg, które wpłynęły do RPO…….”

Dobrze, że problem został zauważony i podjęty, ale szkoda tylko że w tak ograniczonym zakresie.

Mimo, ze jestem od lat (a nawet wieków) osobą dyskryminowaną w nauce ze względu na brak zatrudnienia, nie skarżyłem się do RPO na brak wyróżnień za osiągnięcia naukowe uzyskane przy finansowaniu w ilości 0 zł z kieszeni podatnika.

Co więcej swego czasu (26 sierpień 2001) ) wręcz protestowałem (bezskutecznie) przeciwko wyróżnianiu mnie z tego powodu !]]>http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/]]>

„ Przewodniczący KBN

Pan Andrzej Wiszniewski

WYSTĄPIENIE

Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową 45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce znajdującego się w dramatycznej sytuacji ( patrz Rzeczpospolita 28.07.2000)). Nie ma żadnych podstaw prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. Ta niezdrowa sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby dotychczas obowiązujący kastowy podział społeczeństwa, sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków, którzy nie chcą mimo wszystko emigrować. ……”

(taka forma nie była spowodowana moja schizofrenią tylko schizofrenią środowiska)

Do RPO wnosiłem jedynie bezskutecznie skargi ( Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata  ]]>http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasja-akademicka-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/]]>)z powodu niemerytorycznego usunięcia mnie z systemu nauki finansowanego przez podatnika, gdy inni czerpią z niego korzyści nawet na wielu etatach, nawet bez ujawniania osiągnięć ]]>http://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/jawna-niejawnosc-dorobku-naukowego/]]> i jeszcze mają społeczny status pokrzywdzonych przez ministra finansów – bo przecież przyznawane im płace w ilości wielu tysięcy i granty w wysokości setek tysięcy, a nawet milionów, z których przed podatnikiem nie chcą się rozliczyć – to dowód na dyskryminację !

O tych,  co przez lata prowadzili badania bez finansowania i wyróżniania a wyniki ujawniali]]>http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/]]>,]]>http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/]]> (choć nie musieli) nikt nie walczył, no z wyjątkiem walki o to aby nigdy na uczelniach się nie pojawili (bo jakby ‚profesorowie’ w takiej konfrontacji wypadali ?) .

Nie po to takich usuwano w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, aby uczelnie takimi w III RP zaśmiecać !

No i po co narzekać na polityków (tej, czy innej partii), na stan polskich elit, stan państwa ,skoro taki system jest (niemal)powszechnie akceptowany i (niemal)nikt tego nie chce zmienić. Rząd nie ma w tym interesu, a opozycja chyba też nie, bo nawet dyskutować nie chce w tej materii.]]>http://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/]]>

I to by było na tyle – szkoda słów. Tysiące ich napisano w tej materii   i tylko cisza grobowa zapanowała. I będzie panować chyba przez kolejne wieki.

P.S.

Lektura uzupełniająca dokumentująca, ze od lat nic się nie zasadniczo nie zmieniło m.in.

]]>Dialog z Ministrem Nauki]]>

]]>http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/]]>

]]>DYSKUSJA NAD ZMIANAMI FINANSOWANIA NAUKI]]>

]]>http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-zmianami-finansowania-nauki/]]>

]]>FINANSOWANIE NAUKI W OCZACH PODATNIKA]]>

]]>http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-w-oczach-podatnika/]]>

strony www i książki wymienione pod adresem.]]>http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/autor/]]>)

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Komentarze

Vote up!
3
Vote down!
0
#1437706

Ciekawe czy daje sobie radę ?

Vote up!
2
Vote down!
0

Józef Wieczorek

#1437722

pewnie w autobusach szaleje - by dorobic

Vote up!
1
Vote down!
0
#1437723

zwazywszy fakt ze poziom po liceum czy technikum to jest taki jak kiedys po 5 klasie szkoly podstawowej.

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1437751

tak jest,wielu po studiach to zwykle polanalfabety.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1437754

kanar

 

dopiero kanar z dyplomem

porządnie was skontroluje

aż z płynnych was środków

na dwa końce przenicuje

 

Serdecznie pozdrawiam autora tekstu,

a Józiowi z Londynu dziękuję bardzo za "tfurcze natchnienie".

Vote up!
1
Vote down!
0

jan patmo

#1437726

bardzo wdzieczny 

dziekuje

Vote up!
2
Vote down!
0
#1437727