Czy TV Trwam otrzyma miejsce na multipleksie cyfrowym?

Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

KRRiT jest uparta, niczym przysłowiowy osioł. Jest kompletnie głucha na apele i protesty polskiego społeczeństwa. Według niej, TV Trwam nie kwalifikuje się do otrzymania miejsca na MUX-1.

Dlaczego? No właśnie… dlaczego? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Ale zanim ją napiszę, przedstawię krótki rys batalii o TV Trwam na MUX-1. W styczniu minionego roku Jan Dworak i KRRiT uzasadnili odmowę miejsca na cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam względami ekonomicznymi tej stacji.

  

Stwierdzili, że, cyt.: „Telewizja Trwam jest niewiarygodna finansowo”. Opinia ta była wyssana z palca i została wykpiona nie tylko przez wielu księży biskupów, ale przede wszystkim przez polityków tzw. prawej strony i dziennikarzy polskich mediów (proszę nie mylić z polskojęzycznymi).
Zatem jak to jest? Jeszcze do niedawna niemal wszystkie media maistreamowe z GW na czele trąbiły, iż TV Trwam wchodzi w skład „olbrzymiego imperium medialnego” tego klechy Rydzyka (nie ojca Tadeusza Rydzyka). Czyżby wyszło na to, że według Dworaka i KRRiT stacja ta była firmą „wydmuszką”? Krytykę merytoryczną dogłębnie przedstawiła dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis – mgr Lidia Kochanowicz,

   

która zdeklasowała adwersarzy z KRRiT udowadniając, że w ich argumentacji nie ma krzty prawdy. Ale panowie Dworak, Luft i inni szli w zaparte. Nie przyjmowali do wiadomości żadnych faktów przedstawionych przez przedstawicielkę Fundacji Lux Veritatis.

Spojrzałem na tę sprawę z pozycji obserwatora. I co zauważyłem? Oprócz słów Dworaka, Lufta, posłanek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, posła Jerzego Fedorowicza i innych posłów z PO, – w czasie obrad komisji sejmowych zauważyłem też „mowę ciała” tych osób. Z obserwacji ich zachowań wynikało jednoznacznie, że decyzja o nieprzyznaniu miejsca TV Trwam była już wcześniej ustalona w centralnych władzach Platformy Obywatelskiej. Mimika twarzy, ruchy ciała i całe zachowanie pokazywały, że mieli bronić negatywnej decyzji tak, jak swego czasu Jaruzelski socjalizmu.
Na posiedzeniach komisji było też widać sojusz platformersów z palikociarnią i eseldowcami. Kiedy ruszyły gremialne marsze protestacyjne, głosów w listach słanych do KRRiT zaczęło przybywać, a politycy tzw. prawej strony zaczęli domagać się zbadania procesu koncesyjnego przez Najwyższą Izbę Kontroli, to na posiedzeniu komisji sejmowych 14 marca 2012 roku prezes Dworak oświadczył kategorycznie, że sprawa ta nie powinna być badana przez Najwyższą Izbę Kontroli!

No coś podobnego! Konstytucyjny organ państwa, jakim jest NIK – nie może skontrolować innego organu, jakim jest KRRiT??? Według Dworaka, NIK powinien mieć jego zgodę na przeprowadzenie kontroli! Zapachniało mi to zasadami, jakie istnieją w tzw. republikach bananowych. Ale w Polsce? Czyżby KRRiT stała ponad prawem? Ciekawe jest i to, że nowo powstały sojusz PO, RPP i SLD ochoczo go poparł.
A jakie stanowisko zajął PSL – koalicjant rządowy? Żadne. Nadal siedzą na ciepłych posadach… w rozkroku. Rolnicy za ich postawę już od jakiegoś czasu ostrzą kosy. Mają już dość Żelichowskiego, Kłopotka, Piechocińskiego, że nie wspomnę o największej „niemocie” ludowców – Pawlaku.

Wprost żenująca była wypowiedź Tomasz Nałęcza, zausznika (p)rezydenta Komorowskiego, który 10 lub 11 marca 2012 roku (dokładnie nie potrafię określić) – w rozmowie z red. Katarzyną Kolendą-Zaleską przedstawił „zbrodnie” TV Trwam.

   

Do nich należało chociażby to, że o. T. Rydzyk udzielił Jarosławowi Kaczyńskiemu głosu w czasie Mszy św. na Jasnej Górze w lipcu 2009 roku. Wówczas byłem tam i zdecydowanie oświadczam, że owszem, prezes PiS – Jarosław Kaczyński wystąpił, ale kilkanaście minut po zakończeniu Mszy św. i słuchali go tylko ci, którzy chcieli. A chcieli niemal wszyscy wówczas tam zgromadzeni. Mówił między innymi o nowej sieci komórkowej „wRodzinie”, której inicjatorem była Fundacja Lux Veritatis. J. Kaczyński również został abonentem tej sieci. Ale Nałęcz wiedział lepiej. Ujął to wyraźnie w formie zarzutu politycznego i przyczyny, z powodu której Telewizji Trwam nie przydzielono miejsca na multipleksie cyfrowym.

Tu dochodzę do istoty tematu. Jan Dworak i towarzysze-wazeliniarze są jedynie wykonawcami, a decydentów na szczeblu krajowym trzeba szukać wyżej. Są nimi Komorowski i Tusk. Dowodów mam full. Gdyby ci dwaj zechcieli podjąć decyzję pozytywną dla Telewizji Trwam, sprawa byłaby rozwiązana w ciągu kilku dni. Ale jak dotychczas nie chcą. Po prostu nie mogą. Mają nad sobą jeszcze władzę, która nie pozwala im podjąć innej decyzji. Co to za władza? Śmiem przypuszczać, że wywodzi się ona z Berlina, Moskwy i Brukseli.

Analizowałem, jak sprawa multipleksu była relacjonowana w Polsacie, TVN i TVP. Szczątkowo. Prawie wyłącznie było to i nadal jest… milczenie. Każda kilkunastotysięczna demonstracja w obronie Telewizji Trwam nie została zrelacjonowana w TVP, opłacanej przez społeczeństwo. Wyjątek stanowiła potężna demonstracja z 29 września minionego roku, bo jej rozmiar nie był już do przemilczenia. Ale i tak pokazano ją w sposób marginalny i ironiczny, kpiąc nawet z hasła: „Obudź się Polsko”.

Pod koniec minionego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkurs na cztery miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym. Jednak obawiam się, iż po raz drugi wniosek Telewizji Trwam może zostać odrzucony. Z czego wynikają te obawy? Ano stąd, że Krajowa Rada nadal usilnie szuka „haka” na TV Trwam. Chce znaleźć jakąś rzekomą nieprawidłowość. Stąd nieustannie przesyła do RM i TV Trwam pisma, aby przedłożyć im materiały z różnych audycji. Ojcowie Redemptoryści gro swojego czasu poświęcają na pisanie obszernych wyjaśnień i są zmuszani do tłumaczenia się z jakichś absurdalnych zarzutów. Tymczasem w innych stacjach radiowych i telewizyjnych dzieją się rzeczy skandaliczne, ale w tych sprawach Krajowa Rada nie interweniuje, nie są wyjaśniane, wokół nich panuje cisza. Chodzi o to, aby pokazać, że to tylko z Radiem Maryja i Telewizją Trwam są jakieś problemy.

Jest zatem oczywiste, że pod „przykrywką” troski o poszanowanie prawa, próbuje się znaleźć powód, aby uderzyć w Radio Maryja i Telewizję Trwam. Tuskolandia za wszelką cenę chce wmówić ludziom, że nasza katolicka rozgłośnia i telewizja nie realizują warunków koncesji, a więc… łamią prawo. Bzdura! To manipulacja w platformerskim stylu.
O walce „waaadzy” z RM i TV Trwam niech świadczy fakt, który miał miejsce na jesieni minionego roku podczas posiedzenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Otóż sędzia przewodniczący uzasadniając odrzucenie skargi Fundacji Lux Veritatis na decyzję KRRiT powiedział, że fundacja przedstawiła tak dużo dokumentów, że nie można było tego wszystkiego przestudiować. Ale jeden z trzech sędziów zgłosił zdanie odrębne od wyroku, ponieważ zdobył się na wysiłek i to wszystko przeczytał. On to bowiem wyliczył nieprawidłowości, jakich dopuściła się Rada i nie miał wątpliwości o słuszności złożenia skargi. Jak by tego było mało, wymienił nawet te rzeczy, które Fundacja w swoim wniosku pominęła.

Odrzucając możliwość zaistnienia TV Trwam na MUX-1, KRRiT w porozumieniu z „waaadzą” podjęła działania, aby utworzyć podmiot, który miałby dostać koncesję na naziemne nadawanie cyfrowe. W te działania są zaangażowani m.in. członkowie Krajowej Rady i niektórzy duchowni. Niepokojące są wypowiedzi przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka, który stwierdził, że programy na kanale społeczno-religijnym „mają propagować tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego”. Że programy mają też „wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie”. – To jest tworzenie jakiejś nowej religii! Przecież media katolickie powinny propagować naukę Kościoła, czyli nauczanie Ojca Świętego i biskupów, którzy pozostają w łączności z Papieżem. A Krajowa Rada ustala jakieś swoje warunki, ogłasza jakąś własną wykładnię katolicyzmu – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja i TV Trwam.

   
Telewizja Trwam, Radio Maryja często są oskarżane o brak tolerancji. I to może być właśnie ten pretekst, aby nie dać koncesji na MUX-1 katolickiej telewizji. Tolerancja, – to taki pojemny worek, do którego można wrzucić wszystko, jeśli chce się komuś zaszkodzić. W Ewangelii nie pisze się o tolerancji, ale za to jest wiele fragmentów, gdy Jezus Chrystus mówi o miłości. I w takim duchu działa cały czas Kościół katolicki, a Radio Maryja i Telewizja Trwam realizują naukę Kościoła. (…) Podobnie jest z ekumenizmem. U nas występują nie tylko katolicy, słyszymy także głos prawosławnych, protestantów, jak również ludzi innych religii niż chrześcijańskie, żydów, muzułmanów, także niewierzących, – dodał.

Obecnie nasila się bardzo niepokojące zjawisko w mediach, które uważają się za chrześcijańskie i katolickie. Oto przykład, a dotyczy kanału Religia.tv. Jej właścicielem jest koncern medialny ITI, który z definicji występuje przeciwko nauczaniu Kościoła katolickiego, który walczy z Kościołem. A w działalność tej stacji angażują się kapłani, przez co ją tylko uwiarygodniają. To bardzo niebezpieczna gra, która szkodzi Kościołowi i wielu ludziom. To właśnie na skutek działalności takich mediów, które przez swój relatywizm mieszają ludziom w głowach słyszę, że ten i ów jest katolikiem, ale… . I po tym „ale” następuje cała lista zastrzeżeń do nauczania Kościoła.
Szczególnie zaangażowany w ten proces jest ksiądz Kazimierz Sowa. To ten sam, który przed wielu laty kierował katolickim Radiem Plus. Tak nim zawiadywał „skutecznie”, że musiał sprzedać rozgłośnię libertyńskiemu koncernowi ITI, aby ustrzec się windykacji komornika. Ksiądz Sowa bez skrupułów opowiada się w za partią rządzącą nie tylko na antenie Religia.tv, ale i w innych mediach. Mało tego,… brał udział w jej konwencjach wyborczych i nadal brutalnie krytykuje opozycję. I obóz rządzący chciałby, żeby tylko tacy kapłani byli w mediach, aby tylko takie stacje telewizyjne miały możliwości rozwoju. Aby propagowały… tolerancję i jakąś lewicowo-liberalną religię.
Kanał Religia.tv, mimo usilnych starań libertyńskiej masy zawiadującej tą stacją, nie osiągnął sukcesu, jakiego oczekiwano. Dlatego też specjaliści od manipulacji medialnej przygotowują nowy projekt. Ma to być stacja, która ma szerzyć… tolerancję i religię według wytycznych platformersów. Dla organów państwowych nie ma najmniejszego znaczenia to, czego społeczeństwo polskie oczekuje od KRRiT. A pod protestami przeciwko dyskryminacji katolickiej telewizji podpisało się prawie 2,5 mln ludzi i zorganizowano w całym kraju 150 marszów w obronie Telewizji Trwam, które zgromadziły miliony manifestantów.

Okazuje się, że w obecnych czasach nawet podpisanie się pod protestem, jest cywilną odwagą. Moim zdaniem jest absurdalne to, że Krajowa Rada i rządzący, którzy są utrzymywani z podatków płaconych przez społeczeństwo, mają… „gdzieś” wolę tego społeczeństwa. Biorą pieniądze od ludzi, aby wygodnie żyć, a jednocześnie występują przeciwko tym ludziom.

Jak już wspomniałem, pod koniec grudnia 2012 roku KRRiT ogłosiła konkurs na cztery ostatnie miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym. Słusznie uważają posłowie z Klubu Parlamentarnego PiS, iż proces przyznawania tych czterech koncesji powinien się odbyć pod szczególnym nadzorem ABW i CBA. Dlatego też dwaj posłowie: Marcin Mastalerek i Przemysław Wipler wystosowali w tej sprawie interpelację, w której wzywają premiera, aby zapewnił ochronę procesowi koncesyjnemu.

   

W swym piśmie posłowie zwracają uwagę na reguły procesu koncesyjnego, które mogą doprowadzić do tego, że koncesje otrzymają tzw. firmy „krzaki”, nie posiadające żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności telewizyjnej, a powstałe tylko na użytek procesu koncesyjnego, przy pominięciu nadawców z długoletnim doświadczeniem.
Jak gminna wieść niesie, toczą się nieoficjalnie rozmowy, aby w konkursie zamiast TV Trwam, – miejsce na multipleksie otrzymała inna stacja o charakterze społeczno-religijnym. Ponadto posłowie wskazują szereg wątpliwości, które towarzyszyły poprzedniemu konkursowi, kiedy KRRiT odmówiła TV Trwam miejsca na multipleksie. Jeśli premier nie ustosunkuje się pozytywnie do wezwania posłów z PiS-u, będzie to dowód, iż KRRiT wraz z platformersami chce „kręcić lody” bez skrupułów, bo wchodzi tu w grę nie tylko zaspokojenie potrzeb milionów katolików, ale także duże pieniądze. A to już nie może ujść im płazem.  

Satyr

________________________
Posiłkowałem się także:
1) Nasz Dziennik 7-9.04.2012, Nr 83 (4318)
2) http://www.radiomaryja.pl/informacje/koalicja-przeciw-trwam/
3) http://www.radiomaryja.pl/informacje/to-byl-rok-walki-o-tv-trwam/
4) http://www.radiomaryja.pl/informacje/nadzor-nad-procesem-koncesyjnym-w-krrit-jest-konieczny/

0
Brak głosów

Komentarze

Witam!
Obawiam się iż właściciele rozmaitych "dworaków" zrobią wszystko aby niedopuścić do dalszego funkcjonowania tv Trwam I RM.
Niemożliwe?
Wszystkim wątpiącym polecam pracę ks Kiersztyna.
Praca rozległa choć skrótowa siłą rzeczy.
Jest tam wzmianka o tv trwam i RM - expresis verbis.
Polecam lekturę.
http://www.bibula.com/docs/zatrute_zrodlo_masoneria.pdf
Dodatkowo - jak podaje Michalkiewicz - na stronach ambasady amerykańskiej loża B`nai B`rith podaje ejako swe principium sprawę tv Trwam I RM.
Obawiam się iż czekają nas jeszcze nie takie przekręty w tej sprawie. Oni w tej kwestii nie cofną się przed niczym.

Vote up!
0
Vote down!
0

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#322357

Tak, to prawda. Masoneria nie ma skrupułów.
Na pocieszenie dodam, że i my katolicy nie cofniemy się w walce o RM i TV Trwam.

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Vote up!
0
Vote down!
0
#322369

Osobiście znam trzech ateistów i jednego prawosławnego, którzy byli na marszu poparcia TV "Trwam" i słuchają RM tak jak dawniej RWE. To już nie jest kwestia religii. To sprawa narodowa. Nie ma wszak znaczenia komu odbiera się wolność słowa. Totalitaryzm trzeba zwalczać solidarnie, a ci co popierają patformersów to zwyczajni idioci. Niestety - jak wszyscy idioci u władzy  - niebezpieczni.

------------------------------------------------------------------ "Współczesna demokracja to orgia zdrajców." Fernando Pessoa

Vote up!
0
Vote down!
0

rumjal

#322420

A propos PSL; Łonet donosi dzisiaj powołując się na Rzepę:

PSL zabiega o poparcie Kościoła
dzisiaj, 06:28

W ramach nowego otwarcia ludowcy zamierzają m.in. zacieśnić kontakty z Radiem Maryja - twierdzi "Rzeczpospolita". Ma to być jeden z kluczowych elementów zapowiedzianego przez Janusza Piechocińskiego budowania nowej, szerszej formacji centroprawicowej.
O. Tadeusz Rydzyk, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
O. Tadeusz Rydzyk, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Gazeta dowiedziała się, że ostatnio na jednym ze spotkań z politykami PSL Piechociński oświadczył wprost, że będzie chciał się bardziej udzielać w prawicowych mediach. Ze szczególnym naciskiem wymienił Radio Maryja i telewizję Trwam, sugerując, że trzeba się postarać o sympatię tego środowiska.

Ludowcy wierzą, że w większym otwarciu na Kościół pomoże im najnowszy nabytek, czyli poseł Andrzej Dąbrowski z Solidarnej Polski, którego polityczny transfer do PSL ogłoszono w ubiegłym tygodniu.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/psl-zabiega-o-poparcie-kosciola,1,5392948,wiadomosc.html

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#322358

W przeszłości było wielu polityków, którzy za pośrednictwem RM i TV Trwam chcieli budować swój kapitał polityczny. Gośćmi "Rozmów Niedokończonych" byli tacy, jak chociażby: Lech Wałęsa, Hanna Suchocka, Marian Krzaklewski, Romam Giertych, ś.p. Andrzej Lepper, Michał Kamiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Adam Bielan. Kiedy zdobyli elektorat do następnych wyborów, wypięli się na RM i TV Trwam i solidnie obrzucili błotem. A mistrzami plucia są L. Wałęsa i R. Giertych. 
Dokładnie tak samo postąpi Janusz Piechociński. Wątpię w to, czy o. Redemptoryści pozwolą wykorzystać antenę tych stacji do jego partykularnych celów. Andrzej Dąbrowski, który ostatnio zasilił szeregi PSL, - jest "na cenzurowanym". W środowiskach słuchaczy RM i widzów TV Trwam tacy "skoczkowie" są bardzo niemile widziani, a powiedzenie "tylko krowa nie zmienia poglądów" nie ma tu racji bytu. Jeśli ktoś ma "złamany ideologicznie kręgosłup" - takiemu wierzyć nie można. Za lepsze profity potrafi zmienić przynależność partyjną jeszcze kilka razy. 
Prawdą jest, że stacje te zapraszały polityków z różnych ugrupowań, także z PO. Ale żaden z nich nie skorzystał z zaproszenia w obawie, że w rozmowach ze słuchaczami wyjdzie na idiotę i spadnie jego popularność. 
O. dr Tadeusz Rydzyk zawsze powtarza: - "po owocach ich poznacie i nie dajcie się zmanipulować pięknymi ich słowami".

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Vote up!
0
Vote down!
0
#322367

Ukradziona nazwa partii przestała działać; pawlak wlazł do dziury, stary cwaniak; przydałoby się trochę reklamy u moherów...

Swoją drogą nie zaszkodziłoby  przepytać "ludowców" z ostatnich głosowań topiących Polskę.

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#322368

Lista głosowań PSL-owców za ustawami szkodzącymi Polsce wygląda tragicznie. Jest to jeden z argumentów, z powodu których ludowcy mogą sobie wybić z głowy lansowanie siebie na antenach telewizji naziemnej RM i TV Trwam. 

Pozdrawiam, Satyr

P.S.
W poprzednim komentarzu do zapomniałem dopisać jeszcze dwóch ancymonów, którzy byli gośćmi w RM i TV Trwam. A byli to: Antoni Mężydło (najpierw PiS, potem PO) i Jerzy Wenderlich (SLD).
I ciekawostka: ten drugi był swego czasu ministrantem, a później członkiem zespołu muzycznego, który dawał oprawę muzyczną na Mszach św. w kościele o. Redemptorystów w Toruniu, o czym ze smutkiem wspominał o. T. Rydzyk   
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Vote up!
0
Vote down!
0
#322372

Pozdrawiam

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#322381

Gdyby udzielili koncepcji na multipleksie,to prawda dotarła by do bardzo dużej liczby Polaków,a to dla ubeckiej swołoczy,oznaczało by duże kłopoty,i dla tego rezun z Ruskiej Budy,i Mojżesz z Kaszub mówią niet nienada TV Trwam,według mego toku myślenia,gdyby episkopat biskupów Polskich mocniej za angażował się w sprawie TV Trwam,to dawno by było po sprawie,a tak jakieś nie śmiałe małe wypowiedzi biskupów,wielkiego wrażenia na POlszewikach nie zrobiły,niestety co nie którzy purpuraci dwóm panom służą,to tylko my maleńcy jesteśmy wierni Bogu i Ojczyżnie

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#322370

Umizgi do RM jako element budowania szerszej formacji centroprawicowej  to ciekawa koncepcja. To coś jakby budowanie centrolewicy przy pomocy trockistów (z zachowaniem wszelich proporcji, chodzi mi o dystans do tzw centrum)

Ludowcy mają bogate doświadczenie w siedzeniu okrakiem na barykadzie i niesamowite 'zdolności koalicyjne" ale w tym przypadku chyba Piechociński nieco przesadził

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#322371

Szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi ;-). Po prostu rano przeczytałem informację w eRzepie, a jako że była jakoś związana z tekstem Satyra, to ją przytoczyłem. Ciekawostka, informacja wkrótce zniknęła z eRzepy, więc musiałem się posłużyć łonetam ;-).

A o Piechocińskim mam jak najgorsze zdanie.

PS. Kolejna ciekawostka: z SG łonetu informacja także zniknęła ;-)))!

Vote up!
0
Vote down!
0
#322373

na niezależna.pl

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#322383

Okazuje, że bliskim przyjacielem przewodniczącego Krajowej Rady jest Jarosław Szczepański, prezes organizacji B’nai B’rith– instytucji, która jest zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego

Wszystko wskazuje na to, że zarówno Dworak jak i Szczepański zadbali o wojskowych i oficerów MSW w Telewizji Polskiej. Jarosław Szczepański był rzecznikiem Dworaka za jego prezesury w TVP.

–Widzimy, jakie tutaj są różne nitki, które prowadzą do masonerii; z jednej strony do masonerii żydowskiej, z drugiej strony pojawiają się wątki związane z masonerią rytu francuskiego; czyli WSI, o czym obszernie pisałem w swojej ostatniej książce „Masoneria Polska 2012”. To są wszystko jakby przesłanki wskazujące na to, że chodzi tu o walkę z Kościołem, z katolicyzmem, z polskością i są czynniki które na to naciskają bardzo mocno – powiedział dr Stanisław Krajski, publicysta i historyk filozofii.

Zwrócił on także uwagę, że powiązanie Dworaka ze Szczepańskim wpisuje się w działania mające na celu atak na Kościół, a co za tym idzie na decyzję KRRiT o nieprzyznaniu TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

- Później znalazło się jego nazwisko w raporcie likwidacji WSI, gdzie został określony jako tajny współpracownik WSI. On wytoczył sprawę panu Macierewiczowi i tę sprawę wygrał. Mniej więcej w tym czasie, kiedy trwało B’nai B’rith został mianowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego – wtedy wicemarszałka Sejmu; szefem biura prasowego Kancelarii Sejmu i w tym czasie zasłynął tym, że odebrał stałe przepustki dla dziennikarzy Naszego Dziennika i Telewizji Trwam, między innymi też tygodnika „Solidarność” i „Nasza Polska”. I wreszcie został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych wolności słowa i wolnych mediów – przypominał dr Stanisław Krajski.
RIRM

http://www.radiomaryja.pl/informacje/niepokojace-powiazania-dworaka/#comment-22606

Nie zapominajmy o wielkiej przyjaźni z Komorowskim.

******************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#322378

Napisałaś, że "B’nai B’rith – instytucji, która jest zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego". Na wzór? Ja bym się raczej skłaniał do stwierdzenia, iż jest to po prostu organizacja masońska rytu paryskiego.  
 Loża B'nai Brith została restaurowana ponownie w Polsce 9 września 2007. Obecnie nosi nazwę B’nai B’rith – Loża Polin. Głównymi ojcami odrodzenia tej organizacji w Polsce są Michel Zaki z Antibes oraz Witold Zyss z Paryża, a Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, w budynku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przy ulicy Twardej.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith_(Polska)

          

Na zdjęciu ancymon Jarosław Szczepański w całej swej okazałości, ze swym ironicznym uśmieszkiem.

Pozdrawiam, Satyr 
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Vote up!
0
Vote down!
0
#322392

Również członkiem-założycielem B'nai B'rith Polska, reaktywowanego w 2007 jest profesor z Pułtuska Jan Hartman, syn Stanisława Hartmana i praprawnuk rabina Izaaka Kramsztyka.
**********************************
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
[ts@amsint.pl]

Vote up!
0
Vote down!
0

********************************** Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#322452

Czy to poprawnosc polityczna nie pozwala powiedzieć, że jest to najstarsza na świecie organizacja żydowska, że zostala zdelegalizowana w Polsce w 1938r przez Prezydenta Moscickiego i ponownie zalegalizowana w 2007 r, mimo, z juz wtedy jawnie była wrogiem RM iTVTrwam, i że jej czlonkami mogą byc wylącznie Żydzi z urodzenia, albo nawroceni na judaizm.

Ciekawostka: członkiem wiedeńskiej lozy B'nai B'rith był Zygmunt Freud.

Pozdrawiam

cui bono

Vote up!
0
Vote down!
0

cui bono

#322522

Rząd PO wraz z KRRiT ma generalnie społeczeństwo delikatnie mówiąc w nosie. Naiwność niektórych ludzi w tym niestety i Telewizji Trwam polega, że żyje złudzeniami, że Polska obecnie to kraj demokratyczny, to państwo prawa, to państwo w którym jest wolność. Otóż kochani otrząśnijcie się ze złudzeń u nas jest demokracja udawana, wolność udawana, praworządność udawana. W PRL - u też posługiwano się podobnymi hasłami jak demokracja itd z tym, że dodawano przymiotnik "niwelujący" - socjalistyczna, dzisiaj takim przymiotnikiem jest "tuskowa". I wszystko jasne !!

Vote up!
0
Vote down!
0
#322418

Bardzo wnikliwa analiza sytuacji.

Art.1 Konstytucji RP: RP jest dobrem wspolnym wszystkich obywateli.

Art.4 Konstytucji RP: Wladza zwierzchnia w RP nalezy do obywateli.

Wobec tego, zastosowac metody demokratyczne zwolnienia niesolidnych urzednikow (Dworak, Luft, czyli Powietrze , & Co), oplacanych przez obywateli.

Czy ksiadz Sowa (wybitnie szlachetna powierzchownosc) ma szefow ? Jezeli ma, to dlaczego jego dzialalnosc jest mozliwa i tolerowana ?

Smiem twierdzic, ze bez powszechnej deubekizacji/dekomunizacji, tzn. odsuniecia tych ludzi "z minionej epoki", a takze ich dzieci i wnukow - tak jak to zrobili Niemcy przeprowadzajac denazifikacje, Austriacy tez - np. za Wiederbetätigung pewien wlasciciel stron internetowych, gdzie wypisywal nazistowskie hasla , dostal w ub. tyg. 9 (dziewiec) lat wiezienia , nie bedzie wolnej Polski.

Tego powinno domagac sie cale spoleczenstwo na drodze REFERENDUM !

Serdecznie pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#322433

Bardzo lubię takie diagnozy i kuracje; mam pytanie: kto i kiedy miałby ogłosić i przeprowadzić rzeczone referendum?

Czy marsze w obronie TV Trwam i inne Marsze Wolności nie są wystarczającym głosem Narodu? A dwa i pół miliona podpisów w obronie TV Trwam - to za mało? Kto ma wykopać tę garstkę przeniewierców, która jest długim ramieniem Bula, a Bul jest zwierzchnikiem sił zbrojnych?

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#322444

Dziekuje za opinie. Kto mialby przeprowadzic takie referendum ? Ktoras z partii, prosze Pani - to takze i za takie dzialania z zakresu bezposredniej demokracji rozne partie sa oplacana.

Jak widac, same marsze to za malo. Pyta Pani , kto ma ich wykopac ? NAROD !

Narzekania, nawet najbardziej intelektualne, przeciez niczego nie zmienia, a zmiany sa niezbedne, jezeli Polska ma istniec !

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#322479

NARÓD ma wykopać Trzymających władzę? Naród to ludzie od noworodka do stulatka. Proszę o dokładniejszą instrukcję. Jak NARÓD ma się przeciwstawić Policji, Straży Miejskiej i Wojsku??? Oraz ochroniarzom uzbrojonym po zęby strzegącym każdego stołka urzędniczego? Proszę o konkrety. Jak (okupowany) NARÓD ma powstrzymać zdradziecką szajkę z Wiejskiej???

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#322642

By socjaliści wreszcie przekręty w Polsce dojrzeli
Jeśli to nie pomoże, będzie potrzeba posprzątania
Dworaka i spółkę skierować do ulic zamiatania
W jedności siła i zrobić porządek można
Przy pomocy święconej wody ,jeśli potrzeba rożna
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#322489

Bruksela nie pomoże właśnie dziś mówiono w tv Trwam że Trwam Radio Maryja .Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy itp.są w Brukseli na czarnej liście,żadna partia nie zaprotestowała.Eurostołek droższy od honoru i poglądów.

Vote up!
0
Vote down!
0
#322611

w tym przypadku nie pomoże. Na tej czarnej liście Europejskiego Parlamentarnego Forum ds.Populacji i Rozwoju (EPF)znajdują się nie tylko wszystkie media o.Redemptorystów ale także Fundacja Lux Veritatis i Fundacja Nasza Przyszłość. To mi się kojarzy z listami proskrypcyjnymi komuny. Dlatego nie bardzo wierzę aby KRRiT przydzieliła miejsce na MUX a jeżeli przydzieli, to obłoży bardzo wysokimi kosztami aby za wszelką cenę utrącić. To nie jest bowiem tylko sprawa MUX dla TV TRWAM lecz sprawa walki z Kościołem Katolickim.
Dziwne tylko, że na forum PE żaden z polskich europosłów jakoś nie zabrał głosu na ten temat chociaż jest to dfziałalność niezgodna z zasadami tolerancji tak szeroko propagowanej przez UE.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Szpilka

#322620

Nie ma znaczenia, co im się podoba
Dla nich demokracja wprawdzie to jakaś ozdoba
Ale odnosić się muszą urzędowo, odpowiedź dać
Kiedy nam odmówią zaczniemy ich konkretnie lać
Skoro nam się odmawia prawa do Wolności
To my lekceważymy takich pazernych ,lichych gości
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#322853

nie dopuszczą TV Trwam ani żadnego niezależnego od Bandy Trzymajacej Wadzę głosu.

Wyobrażacie sobie sytuację - na wszystkich ogólnodostępnych kanałach leci ta sama lewacka propaganda (jak to ma miejsce obecnie) a na TV Trwam są demaskowane te kłamstwa - i tak dzień po dniu, nawet najgłupsze leminki za kilka mies. połapały by się że robią z nich wała!

Dlatego dla NICH to być albo nie być, musimy być przygotowani na rozszerzoną formę protestu, skoro 2,5 mln naszych głosów wadza tuskowa ma w d... ;/


Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#322506