Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich

Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś 

Weryfikacja kadr akademickich lat 80-tych,  zaaprobowana także w III RP,  doprowadziła do

wykluczania niewygodnych z systemu akademickiego – efekt: wygodna (dla siebie i swoich) masa wyborcza, wybierająca sobie wygodnych przełożonych

wykluczania nonkonformistów – efekt: powszechny konformizm akademicki (zaprzeczenie ludzi nauki sensu stricto, – nauka  z samej natury jest nonkonformistyczna)

wykluczania pasjonatów naukowych – efekt: oportunistyczna masa akademicka pasjonująca się głównie zdobywaniem tytułów i niszczeniem lepszych/niezależnyc
h
wykluczania pasjonatów edukacyjnych – efekt: zapaść edukacyjna

wykluczania najwyżej ocenianych wykładowców – efekt: brak wykładowców (patologiczna wieloetatowość)

wykluczania zdolnych do wykrywania plagiatów (także u profesorów) – efekt:powszechny plagiaryzm .

wykluczania uczących rzetelności naukowej – efekt: ogromna nierzetelność naukowa

wykluczania promotorów dobrych prac dyplomowych – efekt: spadek poziomu prac dyplomowych

wykluczania zdolnych do formowania nowych kadr akademickich – efekt: luka pokoleniowa

wykluczania walczących z patologiami – efekt: patologiczny system akademicki

wykluczania protestujących przeciwko deprawacji – efekt: powszechna deprawacja

wykluczania zdolnych do krytyki naukowej – efekt: brak krytyki naukowej

wykluczania uczących myślenia – efekt:pospolita bezmyślność

wykluczania aktywnych społeczników akademickich – efekt: tumiwisizm akademicki

Rzecz w tym, że beneficjenci systemu nie chcą/nie są w stanie  zrozumieć przyczyn  zapaści w nauce, swojej wspólodpowiedzialności,  ani nie chcą z niej wyjść,  poza wyjściem z niższego do wyższego pułapu finansowego Tak weryfikacja przetrzebiła kadry akademickie. I taki jest obecnie etos akademicki.

Brak głosów