Żołnierze Wyklęci na zawsze w pamięci!

Obrazek użytkownika Roman Kowalczyk
Kraj

Żołnierze Wyklęci to niezłomni bojownicy o Polskę niepodległą, którzy po II wojnie światowej zbrojnie stawiali opór Związkowi Radzieckiemu i jego agenturze. Dochowując wierności żołnierskiej przysiędze i zawołaniu „Bóg - Honor - Ojczyzna” ginęli w nierównej walce. Tropieni, torturowani, poniżani, wyszydzani, skazywani na śmierć w sfingowanych procesach oddawali życie za wolną Polskę. Wielu z nich nie ma grobów, ich ciała funkcjonariusze NKWD, UB czy służby więziennej zakopywali w tajemnicy i byle gdzie. Propaganda PRL nazywała ich „bandytami” i „zaplutymi karłami reakcji”, a ich rodziny komuniści prześladowali długie lata.
Po 1989 r. pamięć o Żołnierzach Wyklętych przywracali ludzie dobrej woli rozumiejący, że czyn i ofiara uczestników zbrojnego podziemia antykomunistycznego to okupiona krwią tradycja niepodległościowa obfitująca w przykłady męstwa i wierności Polsce. Wiele dla uhonorowania niezłomnych polskich patriotów i udokumentowania ich działalności uczyniła w latach 90 -tych Liga Republikańska kierowana przez Mariusza Kamińskiego, późniejszego szefa CBA, a obecnie wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Śp. Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej, odznaczał uczestników antykomunistycznego oporu i ich rodziny, uczestniczył w odsłanianiu pomników i pamiątkowych tablic. To z Jego inicjatywy podjętej w 2010 r. Sejm uchwalił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uzasadnienie dołączone do projektu uchwały zgłoszonej przez śp. Prezydenta L. Kaczyńskiego głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelana w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość do ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. Losy żołnierzy antykomunistycznej partyzantki opisują publikacje, wystawy i filmy Instytutu Pamięci Narodowej. Działają portale internetowe (www.podziemiezbrojne.blox.pl; www.zolnierzewykleci.pl; www.honor.pl), na łamach prasy prawicowej ukazują się artykuły (szczególne zasługi ma tu „Gazeta Polska”). Fundacja „Pamiętamy” odsłania kolejne pomniki.
Sporo już uczyniono, ale bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia dla oddania zasługi i sprawiedliwości oraz dla upamiętnienia bohaterów skazanych przez komunistów na zapomnienie. Delegaci wrocławskiego Prawa i Sprawiedliwość na zjeździe 24 marca br. podjęli jednomyślną uchwałę o podjęciu inicjatywy nazwania imieniem Żołnierzy Wyklętych ronda we Wrocławiu (ostatnie zdanie uchwały brzmi: „Rondo powstałe niedawno u zbiegu ul. Wielkiej i ul. Zaporoskiej wydaje się wartym rozważenia w pierwszej kolejności”).
W dniu 3 maja odbył się marsz patriotyczny, w którym wzięły udział osoby z różnych środowisk: PiS, kibiców Śląska Wrocław znanych z estymy do żołnierzy wyklętych, Klubu „Gazety Polskiej”, Solidarnych’ 2010, NOP, Stowarzyszenia Odra - Niemen. Obecni byli radni Rady Miejskiej Wrocławia: Rafał Czepil (PiS) oraz Wojciech Błoński i Maciej Zegan (Klub Prezydenta Rafała Dutkiewicza). Marsz spod pomnika Bolesława Chrobrego dotarł na rondo u zbiegu ul. Zaporoskiej i Wielkiej przy Sky Tower, gdzie zatknięto tabliczkę z napisem „Rondo Żołnierzy Wyklętych”.
17 maja Piotr Babiarz, przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej Wrocławia, złożył na ręce Jacka Ossowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia wniosek o „uczczenie i złożenie hołdu pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego lat 1944-1963 poprzez nadanie imienia Żołnierzy Wyklętych ulicy, placowi, skwerowi w naszym mieście i skierowanie naszego wniosku do Komisji Kultury celem wskazania kilku propozycji (w porozumieniu z Urzędem Miejskim) tak, aby w pełnym konsensusie radni Rady Miejskiej mogli przyjąć odpowiednie stanowisko.”
Tego samego dnia na łamach Wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Wojciecha Szymańskiego „Żołnierze Wyklęci na rondo, bez awanturnictwa PiS”. Autor komplementuje inicjatywę radnych Klubu Rafała Dutkiewicza, NSZZ „Solidarność”, Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i grupy kibiców Śląska, aby „żołnierze wyklęci” stali się patronem ronda u zbiegu ulic Zaporoskiej, Gajowickiej i Szczęśliwej. Jednocześnie redaktor, który dotąd nie dał się poznać jako obrońca pamięci o zbrojnym podziemiu antykomunistycznym i propagator etosu „żołnierzy wyklętych”, wali w PiS niczym w bęben. Działaczy tej partii oskarża o „moralny szantaż” („wskazując rondo przy Sky Tower chcieli, by pomysłodawcy i zwolennicy honorowania tam Vaclava Havla ustąpili pod ich presją”), o obwołanie się „jedynymi rzecznikami pamięci o „żołnierzach wyklętych”, prawdziwymi patriotami, obrońcami wciąż rzekomo zagrożonej niepodległości”, wreszcie o „polityczną awanturę”. Ufff…
Spór z W. Szymańskim, który praktykuje zasadę „albo źle, albo wcale” o Prawie i Sprawiedliwości, nie ma sensu, trzeba byłoby polemizować z prawie każdym zdaniem. Ponurej pikanterii dodaje sprawie fakt, że rozmówcy W. Szymańskiego: przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso i prezes obwodu Fabryczna - Gajowice Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu Ryszard Filipowicz nie potwierdzają, jakoby wywiedzieli słowa zacytowane przez dziennikarza „Gazety Wyborczej”.
18 maja Mariusz Kamiński, były szef CBA, obecnie wiceprezes PiS i poseł na Sejm, na spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia w wypełnionej po brzegi Auli Fakultetu Papieskiego, przypomniał bezsporne zasługi i dramatyczne losy „żołnierzy wyklętych”. Poparł starania wrocławskiego Prawa i Sprawiedliwości - przypomniane zebranym przez posła Dawida Jackiewicza, szefa PiS we Wrocławiu - o uhonorowanie niezłomnych żołnierzy drugiej konspiracji.
Środowisko Prawa i Sprawiedliwości, jak dowodzą przywołane wyżej fakty, od dawna kultywuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych i zależy mu na godnym upamiętnieniu polskich bohaterów w przestrzeni publicznej Wrocławia. Dlatego z radością przyjmuje idące w tym kierunku nowe inicjatywy; stoi na stanowisku, że lokalizacja jest sprawą wtórną; włączy się w wypracowanie wspólnego rozwiązania w Radzie Miejskiej Wrocławia we współpracy z organizacjami społecznymi, a szczególnie kombatanckimi. Żołnierze Wyklęci na zawsze w pamięci!

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#256325