Roman Kowalczyk: Wizyta parlamentarzystów PiS na Dolnym Śląsku 28 maja

Obrazek użytkownika Roman Kowalczyk
Kraj

W sobotę 28 maja 52 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyło w otwartych spotkaniach z mieszkańcami Dolnego Śląska. We Wrocławiu o godz. 12.00 w Dworze Polskim odbyła się konferencja prasowa. Kierujący okręgiem wrocławskim PiS poseł Dawid Jackiewicz odczytał dokument „Solidarnie dla Dolnego Śląska”:
„My senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszeni w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, mając na uwadze dobro mieszkańców Dolnego Śląska, zobowiązujemy się do solidarnego wspierania działań, które zagwarantują rozwój społeczny i gospodarczy regionu. W szczególności tych działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz budowę Muzeum Ziem Zachodnich.
Uznajemy, że kwestia zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa jest najistotniejsza. Mając na uwadze katastrofalny stan wałów przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku, zobowiązujemy się do poparcia wniosku do budżetu państwa na rok 2012 o 72,5 mln zł na modernizację obwałowań. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie powyższej kwoty będzie początkiem długiej drogi starań o poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.
Dolny Śląsk nadal nie posiada dogodnych połączeń drogowych i kolejowych nie tylko ze stolicą Polski, ale i z innymi ważnymi miastami jak Poznań. Dlatego zobowiązujemy się do wsparcia projektu budowy linii kolejowej dużej prędkości Wrocław - Warszawa oraz niezwykle istotnych projektów dróg ekspresowych S 5, S 8 i S 3. Udzielamy jednoznacznego wsparcia inicjatywie przeprowadzenia odpowiednich zmian w regulacjach prawnych, które doprowadzą do zaniechania opłat na obwodnicach miast, w tym Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Budowa Muzeum Ziem Zachodnich, które zaprezentuje unikatowy dorobek stworzony przez Polaków po II wojnie światowej jest jednym z najważniejszych inicjatyw muzealnictwa historycznego w skali Polski. Dlatego też wyrażamy swoje poparcie dla tej niezwykle istotnej inicjatywy”.

Podpisy pod zobowiązaniem złożyli oprócz D. Jackiewicza parlamentarzyści PiS obecni na konferencji prasowej: Adam Abramowicz, Antoni Błądek, Ryszard Czarnecki, Andrzej Ćwierz, Jacek Falfus, Mariusz Kamiński, Karol Karski, Władysław Ortyl, Jan Religa, Adam Rogacki, Andrzej Szlachta, Ryszard Terlecki, Grzegorz Tobiszewski, Kazimierz Ujazdowski, Michał Wojtkiewicz, Alicja Zając.
D. Jackiewicz zapowiedział, że podpisy będą zbierane również wśród tych parlamentarzystów PiS, którzy 28 maja nie przybyli do Wrocławia.

K. Ujazdowski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, swoje wystąpienie poświęcił sprawie budowy Muzeum Ziem Zachodnich. Podkreślił potrzebę upowszechnienia wiedzy o wyjątkowym doświadczeniu i sukcesach Polaków na Ziemiach Zachodnich, w tym zwłaszcza o dorobku „Solidarności”. Wyraził żal, że inicjatywa ta została zablokowana przez ministra kultury w rządzie PO Bogdana Zdrojewskiego po wyborach w 2007 r. Zaapelował do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, aby ów przestał przetrzymywać złożony przez posłów PiS projekt ustawy w tej sprawie.

Eurodeputowany Ryszard Czarnecki domagał się działań ze strony rządu PO-PSL na rzecz zagwarantowania Polsce dużych środków z Unii Europejskiej w budżecie projektowanym na lata 2013 - 2020. Zapowiedział, że rząd utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość po jesiennych wyborach podejmie w tej sprawie energiczne kroki. Przypomniał, że Polska należy do grupy 5 najbiedniejszych krajów UE (tworzą ją oprócz Polski Bułgaria, Rumunia, Litwa i Łotwa).

Warte zauważenia jest, że parlamentarzyści PiS chętnie podkreślali swoje związki z Wrocławiem, co zebrani kwitowali szmerem aprobaty.

Konferencja w pięknej sali Dworu Polskiego przy Wrocławskim Rynku przebiegła w sympatycznej atmosferze. Obecni byli dziennikarze różnych mediów oraz w roli gospodarzy przedstawiciele wrocławskiego PiS: Andrzej Jaroch (radny Sejmiku Wojewódzkiego, były senator, były wiceprezydent Wrocławia), Paweł Hreniak (szef Klubu Radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim, dyrektor biura prof. Ryszarda Legutki, posła PiS do parlamentu Europejskiego), Mirosława Poraj - Różecka (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia), Piotr Babiarz (szef Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia), Rafał Czepil i Damian Mrozek (radni Rady Miejskiej Wrocławia), Roman Kowalczyk (redaktor naczelny strony internetowej PiS w okręgu wrocławskim), Ryszarda Kubiak (pracownik biura PiS), Kamil Sadowski (pracownik biura prof. Ryszarda Legutki, posła PiS do Parlamentu Europejskiego).

Po zakończeniu konferencji prasowej i po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przez fotografa Ryszarda Makowskiego przed Dworem Polskim wszyscy udali się na Plac Solny pod tablicę upamiętniającą śp. Aleksandrę Natalii - Świat, posła na Sejm RP i wiceprezesa PiS. D. Jackiewicz przypomniał zebranym Jej biografię i dorobek oraz złożył kwiaty. Każdy z parlamentarzystów PiS złożył czerwoną różę. Zgromadzeni uczcili minutą ciszy.
pamięć śp. Aleksandry Natalii - Świat, która zginęła 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Następnie parlamentarzyści PiS udali się pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, który został odsłonięty 25 maja br. przy Promenadzie Staromiejskiej. Po drodze pozdrawiali przechodniów i rozdawali materiały informacyjne.
Pod pomnikiem rtm. W. Pileckiego, uczestnika II wojny światowej, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zamordowanego przez komunistów 25 maja 1948 r., okolicznościowe słowo wygłosił poseł D. Jackiewicz. Przypomniał, że to Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło z inicjatywą uhonorowania rtm. W. Pileckiego i domagało się zmiany nazwy Promenady Staromiejskiej na Bulwar Witolda Pileckiego.
Zebrani uczcili pamięć wielkiego polskiego bohatera minutą ciszy. Kwiaty złożyła senator Alicja Zając z Podkarpacia, wdowa po senatorze Stanisławie Zającu, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Po zakończeniu uroczystości parlamentarzyści PiS udali się na spotkania z mieszkańcami Wrocławia, Obornik Śląskich, Trzebnicy, Jelcza - Laskowice, Sulistrowiczek, Oleśnicy, Milicza, Wołowa, Brzegu Dolnego i Środy Śląskiej.

Ocena wpisu: 
Brak głosów