Demokracja szkodzi

Obrazek użytkownika rosemann
Kraj

Winston Churchill wyraził się kiedyś, że demokracja nie jest może ustrojem idealnym ale nikt nic lepszego nie wymyślił. Kiedy patrzy się dziś na niektóre wykwity „ludowładztwa” można raczej sądzić, że trudno by znaleźć coś równie fatalnego.
 
Może rzecz w tym, że w czasach sir Winstona jeszcze trzymała ona jakiś tam poziom lecz na nasze nieszczęście później przestała. Kiedy śledzi się, a naprawdę trudno tego nie robić choćby i niechcący, ostatnią aktywność członków Ruchu Palikota, sprawujących jako posłowie, w imieniu ludu część władzy, trudno uważać inaczej.
 
Zaraz po tym, gdy kilku z nich, na czele z samym patronem Ruchu zwróciło się do Ministra Zdrowia z postulatem wprowadzenia obowiązku posiadania ważnych książeczek sanitarnych przez księży udzielających komunii, następni postanowili poruszyć kolejny resort. Niedawno kilku z nich zwróciło się do szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazując niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z nauczaniem dzieci religii. Wedle nich, konkretnie zaś posłów Kępińskiego (dziś już w SLD), Kotlińskiego i Chmielowskiego przedstawianie dzieciom biblijnych opowieści może narazić je na zagrożenie życia oraz wejście w konflikt z prawem. Mogą sobie na przykład zrobić poważną krzywdę a nawet zagrozić swemu życiu biorąc poważnie historię o Chrystusie chodzącym po wodzie albo popełnić przestępstwo kryminalne chcąc przemienić wodę w wino lub skarbowe przyjmując cudownie rozmnożony chleb i ryby.
 
To nie żart ani mój wymysł. To chyba już nawet nie najbardziej  zacietrzewiony antyklerykalizm. Raczej coś w rodzaju dziecięcej czy też prymitywnej złośliwości. A skoro już jesteśmy przy dziecinnych zachowaniach, mam przekonanie, że ta wspomniana wyżej trójka nie docenia chyba inteligencji dzieci. Nawet tych w wieku przedszkolnym. Śmiem sądzić, że trudno byłoby, szukając w przedszkolach, znaleźć kolejną taką trójkę, której w głowach postałyby takie idiotyzmy, jakie zdołały się narodzić w umysłach wymienionych posłów.
 
Dzieci, również te w wieku dzisiejszych przedszkolaków, były zapoznawane z historiami z Biblii na długo nie tylko przed tym, zanim pod czerepami Kępińskiego, Chmielewskiego i Kotlińskiego urodziły się głoszone przez nich dziś głupoty ale i przed tym, zanim ta „wspaniała trójka” w ogóle przyszła na świat. Swoją drogą ciekawe jest to, że z taką fantazją i pomysłowością panowie Chmielewski i Kotliński, jeden deklarujący i dziś swój katolicyzm a drugi bez wątpienia niegdyś katolik skoro został wyświęcony na księdza, dożyli wieku dojrzałego miast skończyć tragicznie we wczesnym dzieciństwie podczas prób chodzenia po wodzie lub ukrzyżowani przez zaczadzonych Biblią kolegów.
 
Równie humorystyczną wypowiedź posła tej samej partii, pana Rozenka, który apeluje by „nie wkładać dzieciom do głowy bajek” należy raczej traktować jako całkowicie bezsensowną próbę ratowania idiotycznego bredzenia partyjnych kolegów. Rozenek aż tak głupi chyba nie jest i sam pewnie wie, że (abstrahując co ma akurat na myśli) bajki są głownie adresowane właśnie do dzieci i próba pozbawienia ich tego atrybutu dzieciństwa jest, w porównaniu z przyjęciem „korzyści majątkowej” w postaci rozmnożonego chleba i ryb, oczywistym rabunkiem.
 
Na koniec warto wrócić do informacji o trosce ekipy Palikota o higienę przyjmujących komunię. Idąc tym tropem należy apelować, choć nie wiem w sumie do kogo, by nam oszczędzono kontaktu z tymi ludźmi, jako niebezpiecznymi dla otoczenia. Posługując się ich logiką zasugeruję, że ich działania są nie tylko skutkiem ale w jeszcze większym stopniu zagrożeniem dla systemu demokratycznego. Kiedy widzi się jej efekty w osobach Rozenka, Kotlińskiego, Kępińskiego, Chmielewskiego czy Ryfińskiego, usprawiedliwiona jest każda myśl o tym, by z tą czy też taką demokracją natychmiast skończyć. Bo jawi się ona najbardziej pokracznym rozwiązaniem ustrojowym.
 
Problem aby słowa Churchilla pogodzić z opisanym wyżej „dniem dzisiejszym” demokracji polega na tym, że demokrację wymyślono, aby każdy mógł mieć udział w sprawowaniu władzy a dziś w tej władzy partycypuje byle kto.
 
Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Czy mamy gwarancję, że na czele rządu o charakterze autorytarnym nie stanie osobnik pokroju Palikota, Kotlińskiego czy Ryfińskiego?
Dopóki demokracja nie staje się ochlokracją (wiem, niemiłe słowo), chyba zgadzam się z Churchillem - nic lepszego nie wymyślono.

Pozdrawiam!
...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

#357780

A jak się stanie?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#357782

że powtórzę: a jeśli autorytaryzm z Pali....?
Czyżby kwadratura koła :-)???
Według mnie należy zabezpieczać mechanizmy demokracji, choćby przez ordynację wyborczą.

..............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

#357790

To ofiary przemysłu gumowego PRL[pękniętych prezerwatyw].

Szkoda czasu na dyskusję z nimi.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kazikh

#357788

warto jeszcze wspomnieć o podręczniku, w którym dowiadujemy się, że polonez jest narzędziem dyskryminacji

http://wpolityce.pl/wydarzenia/53666-studniowkowy-polonez-przejawem-homofobii-czyli-jak-genderowa-ideologia-z-rzadowym-blogoslawienstwem-wkracza-do-szkol

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#357797

dodałam właśnie przed chwilą jako polecankę :-)
Pozdrawiam!

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

#357800

trzeba się zwrócić do Ministra Zdrowia z postulatem wprowadzenia obowiązku cokwartalnych badań psychiatrycznych członków RP i SLD

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#357841

A dlaczego tylko w/w członków a przedstawicieli innych partii. Czyżby istniał dogmat o ich zdrowiu psychicznym, wybitnej inteligensji i nieskalanej uczciwości. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#357846

http://niepoprawni.pl/comment/reply/114483#comment-form

,,Kiedy widzi się jej efekty w osobach Rozenka, Kotlińskiego, Kępińskiego, Chmielewskiego czy Ryfińskiego, usprawiedliwiona jest każda myśl o tym, by z tą czy też taką demokracją natychmiast skończyć. Bo jawi się ona najbardziej pokracznym rozwiązaniem ustrojowym,,.

* ...demokracją zwanym tylko przez filozofów-antyideologów, antypolityków, antypartie i antymedia.
Miejsce takich ,,demokratów,, - satanistów jak Rozenek, Kotliński, Kępiński, Chmielewski, czy Ryfiński, jak i wielu im podobnych, tak w innych antypartiach politycznych, we waadzach, jak w antymediach wraz z hersztami Tuskiem, Palikotem i Millerem jest w więzieniach z powodu zorganizowania spisku antydemokratycznego w państwie w którym demokracja jest chroniona przez Konstytucję.

** Demokracja albo jest moralna, dopuszczająca tylko cele i środki moralne, czyli służebne konstruktywnej i dalekowrocznej budowie wspólnoty obywatelskiej, albo służy stałemu ,,równaniu w górę,, aż po doskonałość, albo nie ma jej wcale.

*** Demokracja jest ustrojem nie mającym sobie równych, bo jest wkomponowana w sprawiedliwość - pierwszą z ludzkich wartości wyższego rzędu, wartości określających ludzkie cele życiowe, służące w sumie życiu i to życiu w człowieczeństwie dojrzałym, opartym o uczucia dojrzałe, ludzką godność, będącą zarazem godnością dzieci Bożych i dążenie do doskonałości, świętości, do służby Bogu przez służbę innym ludziom, też dzieciom Bożym.

Demokracja jest szczególnie wrażliwa na brak moralności tak we władzach, jak w mediach, w partiach politycznych, jak i w społecznoci wyborców. Dzieje się to za sprawą wolności, równości i braterstwa, które są demokracji filarami. One muszą trwać w ciągłej równowadze i w dobrowolnym samoograniczeniu indywidualizmu członków wspólnoty ludzkiej do czasu wyrównania możliwości startu w życie tych słabszych, chorych, ofiar nieszczęść, dzieci - od naturalnego poczęcia, starców - do naturalnej śmierci, kobiet - w stanie błogosławionym i rodziców wychowujących dzieci.

Wolność bez moralności zamienia się w aspołeczną swawolę, w zdziczenie obyczajów, w brak umiaru, nieuznawanie praw i wolności innych osób, nieznawanie ich równości, ani braterstwa.

Równość bez moralności skutkuje przywilejami, czy immunitetami, byciu ponad prawem przez wybranych, przez krzykliwych, przez mniejszości, a zniewalaniem innych, choćby większości, choćby ,,za długi,, , choćby ,,przez nałogi,, , choćby celowo, z premedytacją, cynicznie z zimną diabelską krwią, choćby przez ,,wyprane mózgi,, choćby uniemożliwiając nawet ,,równym,, podejmowanie decyzji odpowiedzialnych, bo wolnych i świadomych.

Braterstwo bez moralności, to rozpad społeczności, to brak chętnych, by ,,nosić ciężary brata swego,, w potrzebie, by odpowiedzialnie strzec brata swego, aby nie zrobił sobie krzywdy, to brak miłosierdzia, to brak solidarności.
Brak braterstwa, czyli i odpowiedzialności, automatycznie wywołuje i brak wolności, bo tylko tyle możemy mieć wolności, ile w nas odpowiedzialnoci. Brak braterstwa, to też brak równości - zaczyna się ,,wyścig szczurów,, do ograniczonej puli dóbr, zaczyna się ,,równanie w dół,, - barbarzyństwo, pogaństwo, zezwierzęcenie, satanizm.

Sprawiedliwość, w tym demokracja są wartościami, z potrzeb których kształtuje się polityka, w tym prawo, władza, środki przemocy w rękach władzy, gospodarka, w tym ekonomia, oraz ideologia, których zadaniem jest przede wszystkim roztropnie dbać o dobra wspólne Narodu, w tym Państwo.
Dlatego zadaniem polityki jest służba sprawiedliwości, a wraz ze sprawiedliwością zapewnianie właściwych, godnych warunków dla rozwoju prawości, wraz z prawością moralności, a wraz z moralnością - człowieczeństwa dojrzałego.

Tymczasem antypolitycy, wywodzą się z filozoficznych antyideologii: masonizmu, modernizmu/neomodernizmu, poprawności politycznej, wyznawców wyższości materii, w tym pieniądza i ciała nad duchem, czyli z wszelkiego typu satanizmu.
Oni usiłują walczyć z duchem ,,równania w górę,, , z duchem prawdziwego postępu metodami faszystowskimi i w swoim przestępczym związku z faktycznymi faszystami, czyli tymi, co pasożytują państwa przez tworzenie przestępczych związków między skorumpowanymi waadzami a wielkim biznesem, zwłaszcza prywatnym, prywatnymi korporacjami z ich prywatnymi mediami, prywatnymi bankami i prywatnymi Faszystowskimi Konglomeratami Zbrodni i wszelkimi mafiami.
Razem z nimi chcą iść drogą ,,równania w dół,, , drogą typową i dla satanistów i dla syjonistów talmudyczno-rabinicznych, w tym marksistów: równać inteligenta z robotnikiem, robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią. Drogą niszczenia, nawet mordowania ,,wychylających się,, , odważnych, lepszych, mądrzejszych, szlachetniejszych, dojrzalszych, pracowitych, odpowiedzialnych, myślących perspektywicznie, uczciwszych, żyjących w poczuciu ludzkiej godności dzieci Bożych. Chcą iść drogą żyjących z wszelkiego pasożytnictwa, zwłaszcza lichwy, z podkładania świń, organizowania spisków i mafii - po to, by samemu na gruzach cywilizacji wychodzić na nowych ,,panów świata,, i już bez przeszkód zniewalać większość społeczeństwa...

A nawiązując do tytułu, to ,,demokracja szkodzi,, , ale satanistom i faszystom, razem lewakom.
Teraz się już ujawnili, więc tylko czekać na sądy polowe, które osądzą ich nie według ich praaw, które pieczołowicie sami sobie uchwalali dla siebie korzystnymi, dobrze wiedząc, że są i chcą być w każdym calu przestępcami, a więc praw kaduka, tylko wprost ze sprawiedliwości, sprawiedliwoci i jej celów, które w tym procesie stanowienia praaw pominęli, prawo zmieniając w bezprawie dla swoich wybranych, a faszystowski terror dla społeczeństwa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#357932