Kwartalnik "Cywilizacja": o roli charakteru w wychowaniu

Obrazek użytkownika Dariusz Zalewski
Blog

Problematyka kształcenia charakteru nie jest dziś “trendy”. Teoretycy edukacji wolą debatować o “złożonej osobowości” uczniów, którym przysługuje szereg praw i o wiele mniej obowiązków. Dzieje się tak, gdyż w ostatnich kilkudziesięciu latach pedagogika została zdominowana przez różne ideologie modernistyczne i postmodernistyczne (np. antypedagogikę), które wyparły klasyczną ideę kształcenia charakteru.

Przyczynił się do tego również klimat społeczno-polityczny, preferujący “pluralizm prawd i dobra”. Charakter zakłada bowiem stałą moralnie linię postępowania i pewną twardość i konsekwencję w wychowaniu, która stoi w sprzeczności z “polityczną poprawnością” w kontekście wychowania.

Kolejny, już 26 numer kwartalnika “Cywilizacja”, wydawanego przez Fundację Servire Veritati IEN, poświęcony jest właśnie przemilczanym dziś zagadnieniom kształcenia charakteru. Numer kwartalnika skonstruowany jest tak, by czytelnik mógł odpowiedzieć sobie na pytania: “czym właściwie jest charakter?” oraz “jak go wychowywać?” W numerze zamieszczono między innymi jeden z ostatnich tekstów śp. o. prof. M. Krąpca OP pod oryginalnym tytułem “Młodość jako początek samogospodarzenia” - pełen erudycyjnych dygresji i rzadko już dziś spotykanej intelektualnej przenikliwości. Wśród autorów ponadto: ks. dr Bogdan Czupryn, dr Ewa Smołka, dr Henryk Jarosiewicz, Marek Arpad Kowalski, dr Barbara Kiereś i inni.

Warto tu nadmienić, iż Fundacja Servire Veritati IEN stara się już od pewnego czasu przybliżać rodzicom i pedagogom hasło powrotu do klasycznej edukacji. W tym celu organizuje doroczne, ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli, które gromadzą kilkuset polskich pedagogów. Materiały zamieszczone w omawianym numerze kwartalnika “Cywilizacja” w pewnej części pochodzą właśnie z ostatniej konferencji, która miała miejsce wiosną tego roku.

W czasach, gdy wychowanie młodzieży staje się jednym z ważniejszych problemów społecznych, a “nowoczesne” metody pedagogiczne z każdym rokiem w coraz większym stopniu ujawniają swoją niemoc, warto by rodzice i wychowawcy sięgnęli do tego wydawnictwa i przybliżyli sobie klasyczną teorię (i praktykę) wychowania.

“Cywilizacja” nr 26
O młodość z charakterem
Fundacja Servire Veritati IEN
Lublin 2008

Brak głosów