LIST OTWARTY Pisarzy Polskich i Dziennikarzy do Ministra Sprawiedliwości RP

Obrazek użytkownika Muldi
Blog

w związku z orzeczeniem sądu w sprawie Jarosława Marka Rymkiewicza

Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni i wstrząśnięci powrotem sądownictwa niepodległej Polski do praktyk z niechlubnej przeszłości, kiedy to wyrokiem sądu zamykało się usta tym, którzy odważyli się głośno wyrażać swoje przekonania. Drastycznym tego przykładem jest wyrok wydany w dniu 21 lipca b.r., skazujący jednego spośród nas, wybitnego pisarza polskiego, prof. Jarosława Marka Rymkiewicza, za wyrażone przez niego poglądy i oceny na temat zjawisk towarzyszących życiu społecznemu i politycznemu w Polsce.

Tego rodzaju praktyka sądownicza prowadzi do tłumienia publicznej wymiany myśli i jakiejkolwiek krytyki ze strony opozycji, do kneblowania ust, do dyktatury rodem z dzisiejszej Białorusi.

Jeśli nie będziemy reagować na takie praktyki, wkrótce każdy z nas za swoje poglądy i przekonania oskarżony być może pod pozorem naruszenia dobrego imienia jakiegoś prominenta, gazety czy instytucji i stanąć przed sądem, który wyrokować będzie o poprawności myślenia.

Żywotnym obowiązkiem Pisarzy Polskich i Dziennikarzy, bez względu na indywidualne przekonania i sympatie polityczne każdego z nas, jest obrona wolności słowa, obrona demokracji, bo bez tych dwu podstawowych wartości w dzisiejszym świecie literatura nie może się rozwijać i media prawidłowo funkcjonować. Wolne słowo i myśl wolna dla pisarza oraz dążenie do poznania prawdy dla dziennikarza to wartości najwyższe. Dlatego protestujemy i zawsze będziemy protestować przeciwko ich naruszaniu.

Warszawa, dnia 22 lipca 2011 roku

List podpisali:
Teresa Bochwic
Tomasz Burek
Grzegorz Eberhardt
Jerzy Górzański
Wacław Holewiński
Krzysztof Karasek
Michał Karnowski
Krzysztof Kłopotowski
Janusz Krasiński
Wojciech Ligęza
Grzegorz Łatuszyński
Marek Ławrynowicz
Krzysztof Masłoń
Elżbieta Morawiec
Piotr Müldner-Nieckowski
Andrzej Nowak
Jadwiga Nowak
Marek Nowakowski
Janusz Odrowąż-Pieniążek
Joanna Siedlecka
Krzysztof Skowroński
Henryk Skwarczyński
ks. Jan Sochoń
Marek Sołtysik
Barbara Stanisławczyk
Zbigniew Taranienko
Maciej Urbanowski
Barbara Wachowicz
Piotr Wojciechowski
Marcin Wolski

Apelujemy o dalsze podpisy wspierające akcję obrony Pisarza przed haniebnym Jego upokarzaniem oraz akcję obrony wolnego słowa, apelujemy o podpisy wspierające obronę demokracji w Polsce.

Środowiskowa Grupa Inicjatywna

PS. Dopisek portalu "wPolityce.pl":

UWAGA! Szanowni Państwo, nie my jesteśmy inicjatorami listu, choć go popieramy. W związku z licznymi pytaniami, gdzie można zgłaszać dodatkowe podpisy, postanowiliśmy, że także u nas:

redakcja@wpolityce.pl

Brak głosów

Komentarze

 michniki, olejniki i inne gelberty??? już apeli o wolność słowa i opinii nie podpisują???

Vote up!
0
Vote down!
0
#173196