Mędrcy Syjonu stacjonują w Polsce...kto się boi Intronizacji Chrystusa na Króla Polski...?

Obrazek użytkownika trybeus
Idee


 

Jakiś czas temu wpadła mi w ręce mała książeczka, wersja "tygrys" pod tytułem "Protokóły Mędrców Syjonu"...nie powiem, żeby temat był mi nowością, już wcześniej czytałem te Protokóły, ale nie zawsze czytam wstęp autora książki, być może mój błąd, ale chcę sobie zawsze sam wyrobić zdanie po przeczytaniu książki...teraz jednak przeczytałem słowo wstępne napisane przez Bolesława Rudzkiego dokładnie 26 marca 1937 roku jak dopisuje sam autor...w dzień Męki Pańskiej. Choć wiele razy spotkałem się z komentarzami, że Protokóły są "fałszywką carskiej ochrany", jednak dziś możemy widzieć w Polsce skutki wdrażania tychże, więc chyba nie fałszywka...samo słowo wstępne Bolesława Rudzkiego jest bardzo ciekawe i można go przeczytać całe]]> tutaj]]>, ja jednak (aby nie rozwlekać tematu) zacytuję samą odezwę mędrca syjońskiego rabina Reichhorna, którą wypowiedział w 1859 roku na cmentarzu w Pradze przy mogile wielkiego mędrca syjońskiego, rabina Symeona-ben-Juhudy, wobec zgromadzonych tam z całego świata najbardziej wpływowych rabinów i mędrców syjońskich, kierujących losami żydostwa...nie będę ingerował w sam tekst odezwy, gdyż uważny czytelnik wyłuska rzeczy, które są zbieżne ze skutkami, które dziś można już zauważyć...
(...)
„- Bracia! Nasi Ojcowie zawarli związek, wymagający od wszystkich wybrańców pokolenia Izraelskiego, aby się zbierali przynajmniej raz w każdym stuleciu przy mogile wielkiego mistrza Kalady, świętego Rabbi Symeona-ben-Jehuda, którego nauka nadaje wybranym potęgę na ziemi i władzę nad wszystkimi rodzajami Izraelskiego potomstwa.
Tysiące lat już ciągnie się walka narodu Izraela o wszechwładzę, która była obiecaną Abrahamowi, a która wydarta mu została przez Krzyż.
Nasi uczeni przez całe setki lat z niezrażającą ich niczym wytrwałością, prowadzą święty bój; lud nasz stopniowo podnosi się z upadku. Potęga jego wzmaga się i rozszerza. Do nas należy ten bóg ziemski, którego z taką niechęcią i smutkiem ulał nam Aaron na puszczy… ów złoty cielec, któremu się teraz wszyscy kłaniają i którego wszyscy ubóstwiają.
Gdy raz więc złoto ziemskie stanie się wyłącznie naszą własnością, władza przejdzie w nasze ręce, a wtedy spełni się owa obietnica dana Abrahamowi… Złoto! To wszechwładztwo na ziemi; ono jest siłą, rozkoszą i wynagrodzeniem; tym wszystkim, czego się człowiek lęka, a czego pragnie! Oto jest tajemnica kabały… oto najgłębsza nauka o duchu, który rządzi światem… oto jest cała przyszłość.
Osiemnaście wieków należały do wrogów naszych, lecz następne będą już należały do nas!
Po dziesiąty już raz schodzą się na tym cmentarzu ci, którzy w czasie tysiącletniej walki ludu Izraela z Krzyżem, w każdej nowej generacji wtajemniczeni bywają w ten związek skryty, mający na celu naradzenie się nad sposobami, dającymi możność korzystania z błędów wrogów naszych. Każdym razem nowy Sanhedryn zapowiedział coraz gwałtowniejszą walkę z tymiż wrogami, ale w żadnym stuleciu nie przyszliśmy do takiej potęgi, do tak świetnego powodzenia, jak w obecnych czasach.
Możemy więc słusznie pochlebiać sobie, że to, do czego dążymy, jest już bardzo bliskim, a przyszłość nasz jest zapewniona… minęły bowiem na szczęście owe czarne i smutne chwile, w jakich żydzi byli prześladowani. Postęp cywilizacji w narodach chrześcijańskich jest dla nas najlepszą tarczą obronną i nie przeszkadza w niczym dążeniom naszym.
Rozpatrzmy się tylko i rozbierzmy uważnie środki materialne, jakimi pokolenie żydowskie władać może, i tak: w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Hamburgu, Neapolu, Rzymie, Amsterdamie, u wszystkich Rotszyldów i w wielu innych większych miastach, a zatem w całej Europie, żydzi są posiadaczami kilku miliardów franków, a przy tym w każdej mniejszej miejscowości są także żydzi, którzy trzymają w swym ręku całkowity obrót monety krążącej, a ożywiającej przemysł, handel i rolnictwo tejże miejscowości oraz przyległej okolicy.
Dzisiaj królowie i książęta panujący są zadłużeni po uszy na utrzymanie armii wojska. Giełda reguluje te długi; jeśli więc zapanujemy na giełdzie, zbliżymy się znacznie do władzy w państwie. Potrzeba zatem ułatwić pożyczki dla rządów, abyśmy coraz bardziej i więcej trzymali w naszych rękach. Za kapitały, dawane przez nas, trzeba o ile możliwości, brać w zastaw koleje żelazne, administracje podatków, lasy, fabryki i wszelkie dominia.
Ziemiowładztwo pozostanie zawsze żelaznym, długowiecznym majątkiem każdego kraju. Stąd wypada, iż potrzeba o ile możliwości nabywać posiadłości ziemskie, a im bardziej potrafimy wpłynąć na podział większych majątków, tym łatwiej dostają się one do rąk naszych.Pod pretekstem ulg dla kas ubogich, potrzeba cały ciężar podatków i gminnych zwalić na posiadaczy ziemi, a skoro tylko będziemy jej właścicielami, cała praca robotników chrześcijańskich dostarczy nam dochodów nadzwyczaj korzystnych.
Praca jest niewolniczą sługą spekulacji, eksploatacja zaś jej i z tego pochodzące wpływy, są sługami rozumu… a któż może zaprzeczyć żydom, że nie posiadają rozumu, przebiegłości i chytrości?
Lud nasz jest ambitny, chciwy, skłonny do niepohamowanej pychy i miłujący rozkosze. Gdzie światło, tam cień; nie bez racji nasz Bóg nadał swemu wybranemu ludowi wolność węża, chytrość lisa, sokoli rzut oka, pamięć psa, pracowitość mrówki, stowarzyszanie się i solidarność – dobra. Byliśmy w niewoli babilońskiej, a staliśmy się potęgą. Świątynia nasza upadła, a tysiące innych świątyń podźwignęliśmy. Tysiąc osiemset lat byliśmy w niewoli, a dzisiaj przerośliśmy nad wszystkie te ludy, które nami pogardzały.
Powiadają, że mnóstwo żydów przystępuje do chrztu. To wcale nie szkodzi. Ochrzczeni posłużą nam właśnie i będą dla nas stopniami, po jakich wejdziemy na drogi nowo-odkryte, obecnie jeszcze nam nie znane; albowiem neofici trzymają się zawsze nas i mimo chrztu ich ciała, duch i umysł zostają prawie zawsze żydowskimi.
Nadejdzie czas, – za sto lat najpóźniej – że żydzi będą przechodzili na wiarę chrześcijańską, lecz w skutku połączeń fizycznych, chrześcijanie będą starali się zostać żydami, ale wówczas Izrael z pogardą ich odepchnie.
Naturalnym dla żydów wrogiem jest Kościół chrześcijański, powinniśmy – zatem ze wszystkich sił naszych wszczepiać weń wolnomyślność, sceptycyzm, niewiarę, schizmę, a podniecać wszelkie kłótnie i swary między rozmaitymi sektami chrześcijańskimi. W logicznym porządku rzeczy, zacznijmy od księży, głośmy przeciwko nim otwartą wojnę, otaczając ich podejrzeniami i drwinkami, śledząc pilnie i wyjawiając skandal prywatnego ich życia.
Powinniśmy się starać pozyskać wpływ na młodzież. Pretekst postępu cywilizacji, pociąga za sobą równouprawnienie wszystkich religii, a zatem wystarczy najzupełniej do wykreślenia nauki religii z programu chrześcijańskich szkół. Żydzi zaś potrafią otrzymać katedry nauczycielskie we wszystkich tychże chrześcijańskich szkołach i zakładach wychowania. Wypłynie stąd, że religijne wykształcenie pozostać musi w zakresie domowego wychowania; a ponieważ na to nie starczy czasu w największej części familii chrześcijańskich, rzecz naturalna, że duch religijny stopniowo upadać będzie, aż do zupełnego zatracenia.
Wywłaszczenie Kościoła z posiadłości ziemskich sprawi to, iż w krótkim bardzo czasie posiadłości te, jako należące do rządów, przejdą w nasze ręce za pożyczki, jakich tymże rządom czynić nie przestaniemy, a wszystkie te okoliczności wyjdą na naszą korzyść i potęgę, do której dążymy.
Wszelki handel połączony ze spekulacją i wypływającymi z nich korzyściami, nie powinien wychodzić z rąk naszych, boć to przecież – że tak powiem – jest wrodzonym prawem żydów. Najpierw powinniśmy zawładnąć handlem spirytusu, masła, ziarna i sierści, a wtedy będziemy posiadali w naszych rękach rolnictwo i całe gospodarstwo wiejskie. My potrafimy dostarczać zawsze ziarna dla wszystkich, lecz jeżeli by powstały jakieś nieukontentowania między ludem, wypływające z drożyzny i z niej pochodzącej nędzy – z łatwością możemy zwalić winę na rządy i wzniecić jakieś zamieszanie, co każda rewolucja, każde wstrząśnięcie, przysparza nam kapitału i zbliża do wytknięcia tego celu.
Wszelkie posady rządowe muszą nam być dostępnymi, a skoro tylko je otrzymamy, przebiegłość i pochlebstwa żydowskich faktorów z rozmaitych klas i postaci dopomogą nam dojść tam, gdzie są prawdziwe wpływy i prawdziwa potęga. Rozumie się samo przez się, że mowa jest o takich posadach tylko, które przynoszą ze sobą zaszczyty, władzę, przywileje i z tego wszystkiego wypływające zyski, albowiem te posady, których udziałem jest wiedza i praca, a mierne wynagrodzenie, mogą pozostać przy chrześcijanach.
Prawnictwo jest dla nas bardzo ważną rzeczą. Adwokatura to wielki krok naprzód, bo fach ten, prowadzący do najwyższych szczebli godności, najwięcej idzie w parze z chytrością i krętactwem, jakie są w nas od dzieciństwa wpajane i uważane za zalety, a które tak potężnie mogą dopomóc nam wznieść się do władzy i do wywierania wpływu na stosunki naszych naturalnych, a śmiertelnych nieprzyjaciół… chrześcijan.
I czemuż żydzi nie mogliby być ministrami oświaty publicznej, kiedy tyle razy byli już ministrami skarbu? Żydzi muszą również stanąć wszędzie jako pracodawcy, aby znieść prawa Goimów (niewiernych, grzeszników*), wymierzone przeciw dzieciom Izraela. My zaś z naszej strony, zostańmy wiernymi na wieki prawom, przekazanym nam przez ojców naszych, to jest: przechowaniu w sercach naszych nieprzebłaganej nienawiści dla wrogów i nieprzyjaciół Izraela.
Zresztą, już nie potrzebujemy praw dla ochrony naszej, bo takowe z tzw. postępem cywilizacji zostały prawie wszędzie w Europie już nam nadane. W obecnej więc chwili powinniśmy się starać o nabycie takich jeszcze praw, które wyłącznie mogą byś korzystnymi dla naszego ludu, jak na przykład: łagodne prawo o bankructwie, uchwalone w celu humanitarnym stałoby się w naszym ręku bogatszą kompanią złota, aniżeli niegdyś owe nieprzebrane kopalnie Kalifornii.
Żydzi powinni stanąć na czele wszystkich towarzystw spekulacyjnych, nie narażając się jednakże na żadne niebezpieczeństwo, które by mogło powstać z nadużycia praw krajowych, jakie przez swą przebiegłość powinni zręcznie omijać, i dlatego powinni się oddawać takim tylko naukom, które idą w parze z chytrością i przebiegłością im wrodzonymi, a które z tego powodu są dla nich łatwiejszymi.
Najporęczniejszym jest dla żydów kierować się na doktorów prawa i medycyny, kompozytorów muzyki, autorów w rozmaitych przedmiotach ekonomicznych, a to z przyczyny, że wszystkie te powołania i zajęcia nierozłączne są ze spekulacją.
Co do sztuk pięknych nasi wynajdą rozmaite sposoby na dobre przyjęcie debiutanta i chociażby ten był zwykłą marnością, potrafią otoczyć go pewnym kadzidłem pochlebstw i zachęty.
W naukach znowu medycyna i ekonomia polityczna należą do naszego plemienia. Doktor medycyny dopuszczonym bywa do najskrytszych tajemnic familijnych: w jego rękach jest życie naszych wrogów. O doktorach prawa, już wspomnianym było… W ekonomii zaś politycznej bardzo łatwo jest zamącić głowę i wykazać, że białe jest czarnym, a czarne białym.
Powinniśmy popierać starania chrześcijan o zastąpieniu aktu ślubnego, odbywanego w kościele, prostym kontraktem przed urzędnikiem cywilnym, bo wówczas ujrzeć będzie można żony i ich córy zdążające do naszego obozu, gdzie złoto przyciągać je będzie.
Jeżeli złoto jest pierwsza potęgą tego świata, to niezawodnie drugą jest prasa, lecz cóż ona może znaczyć bez współudziału pierwszej? Wszystkie zatem wyżej przytoczone zasady, rady i myśli wówczas dopiero się zrealizują, gdy prasa będzie nam podwładną. Nasi więc powinni i muszą objąć kierownictwo prasy codziennej w każdym kraju. Jesteśmy chytrzy, zręczni i władamy groszem, potrzeba zatem za pomocą wielkich dzienników politycznych kształcić i kierować opinię publiczną, według naszych wyłącznie interesów; krytykować dzieła i scenę i uzyskać wpływ na publiczność, czyli na proletariat.
Takimi drogami postępując krok za krokiem, odeprzemy chrześcijan od wszelkiego wpływu i podyktujemy światu to wszystko, w co ma wierzyć, co szanować, czym pogardzać i co przeklinać. Powtórzymy żałobny płacz Izraela i skargę na ucisk, który tak długo nas dławił!… Wtedy pojedynczo występować będą nasi nieprzyjaciele, atakując dążności nasze; lecz masy głupie i ciemne będą po naszej stronie.
My zaś, dzierżąc prasę w naszych dłoniach, będziemy mogli zmienić prawość w nieprawość; bezcześć podnieść do prawdziwej czci, będziemy mogli wstrząsnąć nietykalną dotąd instytucją rodziny i rozbić jej członków na oddzielne cząstki… Będziemy mogli wykorzenić to wszystko, w co dotychczas wrogowie nasi wierzyli… Będziemy mogli zrujnować kredyt, podburzyć drażniące namiętności, wydać wszystkiemu i wszystkim wojnę otwartą, narzucić sławę lub pogrążyć w otchłań bezcześci kogo i co tylko chcemy!…
Wszystko to, niechaj wyrytym zostanie w pamięci każdego Izraelity!…
Potęga nasza rozwinie się w olbrzymie drzewo, którego konarami będą; szczęście, bogactwo, potęga i rozkosz używania.
Każdy więc Izraelita powinien nieść pomoc drugim. Skoro tylko jeden kroczy naprzód, niechaj ciągnie i innych za sobą, a jeżeli mu się noga poślizgnie, niechaj wszyscy biegną mu na pomoc. Jeżeli który z naszych jest pociągnięty przez sąd chrześcijański za przekroczenia praw w kraju w jakim zamieszkuje, inni żydzi powinni mu dopomagać, lecz tylko w takim razie, jeżeli obwiniony postępował zgodnie z prawami, jakimi się rządził lud Izraelski.
Lud nasz jest zachowawczym, konserwatywnym, pielęgnującym i ochraniającym obrządki religijne i ustawy od początkowych; źródeł ich pochodzenia. Silnie stoi on przy prastarym; lecz w interesie naszym trzeba się starać przyjąć udział, a nawet przyjąć kierownictwo w reformach, które stają na porządku dziennym, to jest polepszeniu bytu materialnego klas roboczych i ubogich. Powinniśmy więc przyjąć udział w tym ruchu, ale tylko pozornie; bo w rzeczy samej starania nasze dążyć do skierowania całego prądu tych reform, czyli podziału pracy – na drogę polityczną.
Masy same przez się głupie i ślepe dają się zawsze powodować i prowadzić krzykaczom – a któż lepiej i głośniej od żyda hałasować i blagą omamiać potrafi?… Dlatego też nasi wiodą rej w prasie i na trybunach we wszystkich chrześcijańskich narodach.
Im więcej gromad i zebrań, tym więcej powodów do niezadowolenia, a lenistwa do pracy, z czego koniecznie musi nastąpić zubożenie ładu i poddanie go tym, którzy władają groszem, czyli dźwigną do pomnożenia proletariatu. Wszelki ruch, mający na celu zmianę wzbogaca nas, rujnując drobne majątki, które muszą brnąć w długi.
Kruchość podstawy nasze wpływy i naszą potęgę i dlatego popierać wypada wszelkie niezadowolenia, wypływające stąd wstrząśnięcia, bo te przysparzają nam bogactw i przyspieszają chwile dojścia do naszego jedynego celu… to jest do panowania na ziemi…”.
Tak mówił mędrzec żydowski, rabin Reichhorn. Mowa jego odsłania nam już całą duszę żydowską i kreśli cały program narodu żydowskiego, dlatego też zasługuje ona na poznanie, jako najlepsze studium psychologii żyda.
Ale na zjeździe praskim nie tylko został wyraźnie sprecyzowany plan podboju świata przez żydów, ale także postanowiono powołać do życia jawną organizacją żydowską, która by zajęła się praktycznym wcielaniem go w życie i która by równocześnie opiekowała się żydami na całym świecie udzielając im potrzebnych rad, pomocy i wskazówek, jak postępować mają. Tak więc powstał w Paryżu w 1860 roku, a więc w rok po zjeździe praskim, ,,Wszechświatowy Związek Żydowski” (Alliance Israelite Univeréslle), założony przez Adolfa Crémieux’ego.
Że ,,Wszechświatowemu Związkowi Żydowskiemu” ,,nieznani przełożeni” poruczyli zadanie praktycznego wcielania w życie programu podboju świata przez żydów, świadczy o tym najlepiej manifest, jaki Adolf Crémieux ogłosił przy założeniu tegoż ,,Związku”. W manifeście tym czytamy:
,,Wszyscy żydzi za jednego i każdy za wszystkich; nauka żydowska powinna zapanować na całym świecie; największy nasz wróg, chrześcijaństwo – rozkłada się, trafione w głowę; nasza narodowością jest religia ojców naszych i nie uznajemy innej, nasza sprawa jest wielka i świata, jej pomyślne zakończenie jest zapewnione, sieć pajęcza, którą Izrael zarzucił na całą kulę ziemską powiększa się i rozszerza z dniem każdym, a proroctwo naszych ksiąg świętych nareszcie się spełnia, bliski jest czas, w którym Jeruzalem stanie się domem modlitwy wszystkich narodów i ludów, tam flaga jedynego Boga żydowskiego powiewać będzie, i zatknięta zostanie na najdalszych krańcach świata, umiejmy wykorzystać nadarzające się sposobności, nasza potęga jest ogromna, uczmy się używać jak ku chwale zwycięstwa naszej sprawy. Czego mamy się obawiać? Niedalekim jest dzień, w którym wszystkie bogactwa, wszystkie skarby ziemi będą w rękach dzieci Izraela.”...tyle z oryginału...
(...)

Naszym Bogiem jest Jezus Chrystus, Syn Boży, współistotny Ojcu, odkupił nas najbardziej haniebną śmiercią...On demaskował zamysły tych, których dobitnie określił plemieniem żmijowym. To ono zamordowało Go w sposób okrutny, ono chce teraz zabić Go w naszych sercach, są wszędzie, są w naszym Kościele Katolickim, przenikają go, okazuje się, że dla nich chrzest nie jest hańbą...rozwalają od środka, nie chcą, aby Jezus Chrystus był Królem Polski, piszą do wiernych, że nie trzeba Chrystusa obwoływać Królem, bo Chrystusowi rzekomo "nie zależy", a skąd do cholery to wiedzą...boją się nabożeństw uzdrawiających, gdzie Chrystus, jako najlepszy lekarz wpierw leczy duszę, aby i ciało też było uleczone...wiele razy uczestniczyłem w takich nabożeństwach, widziałem ludzi szczęśliwych, uśmiechniętych, radosnych, uzdrowionych przede wszystkim na duszy, kto był, wie o czym piszę...to jest dotyk Boga...
Robią nam z kościołów pustynie na wzór zachodni, zezwalają na pokazy mody, robią świeckie koncerty, kupczą w naszych świątyniach, a przede wszystkim odbierają nam Święty Krzyż, chowają go przed nami jak wtedy na Krakowskim Przedmieściu, bo Krzyż jest dla nich zgorszeniem...powyższa odezwa rabina Reichhorna była przyczynkiem, dziś już nikt nie zaprzeczy, że to się już dzieje...czy już wiecie dlaczego nie chcą Intronizacji ?

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (32 głosy)

Komentarze

dla nieuświadomionych.

5

Od "Bibrusa".

Pozdrawiam.

Vote up!
13
Vote down!
-5

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1442365

Moim zdaniem "trybeus" powinien ten tekst położyć na górną półkę.

Zobaczymy, jak dalej będą oceniać tę publikację.

A jest ona ważna.

 

 

Pozdrawiam.

Vote up!
13
Vote down!
-8

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442367

...dzięki...czy górna półka ? hmm, nie wiem.:)) nie ode mnie to zależy... :)...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
10
Vote down!
-5

http://trybeus.blogspot.com/

#1442405

No, i widzisz, "Kogucie"?......nadepnąłeś komuś na odcisk, a i pewnie "pazurem" nieźle zahaczyłeś.

Punkty Ci obniżyli.

Uderzyłeś ich na odlew -  w pysk.

Trafiłeś w "10".

Bravo!!!!

Gratuluję.

 

 

Pozdrawiam.

Vote up!
10
Vote down!
-7

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442438

... Co zawdzięczamy mojżeszowym?

Zawdzięczamy wymordowanie naszych elit, cudem ocalałych z Armii Krajowej i NSZ! Ich nieodnalezione mogiły, ulokowane we wszystkich polskich lasach i większych zagajnikach. To oni wprowadzili w Polsce, prosowiecki ład i socjalizm. Oni po kilkunastu latach przerwy dorwali się do okrągłego stołu (czyt. stołu z kantami) i urządzania Polski na wzór swoich kibuców z ich niepodzielną władzą. Oni przejęli media, tworząc antypolskie portale, prasę i stacje TV. Oni zasiedlili polski z nazwy, Sejm i Senat. Oni pociągają za sznurki uwiązane do kończyn Tuska i Komorowskiego. Oni przejęli dziko sprywatyzowany majątek narodowy i zasoby naturalne. Oni, szczerzą antypatyczne ryje z pierwszych miejsc listy krezusów. Oni rozsadzają kościół katolicki od wewnątrz swoją agenturą w episkopacie. Oni zasiedlili całkowicie Parlament Europejski, blokując skutecznie wszystkie przejawy nacjonalizmu i swojskości!. Oni tworzą swoje marzenia o bezpiecznej od palestyńskich zamachów Judeo-Polonii. Oni wreszcie szykują nam miejsce niewolników w swoim nowym porządku pejsatego świata. Tylko tak dalej, a za trzy lub cztery lata będziemy się uczyć jidysz, żeby... porozumieć się w urzędzie opieki socjalnej (nota bene wychodząc z niego z tzw. kwitkiem). Nie ma alternatywy! Albo my ich, albo oni nas! Jest to ostatnie starcie na śmierć i życie! Już dziś ich agentura z Mossadu morduje ludzi niewygodnych i niepokornych (seryjny samobójca). Wszystkich, którzy posiedli wiedzę, o ich planach przejęcia Polski.

 

I żeby nie było, że jestem antysemitą! Mam wśród tego narodu wielu znajomych i przyjaciół. Ale oni sami piętnują te niecne czyny swych pobratymców, bo widzą, że naród żydowski wciąż usiłuje realizować zamiar władania Światem. 

 

Pozdrawiam,

   

Vote up!
16
Vote down!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1442389

że wszelkie ich działania oparte są na wierze w Boga, któremu na imię Złoty Cielec. Innego Boga dla nich nie ma. Myślą, że z pomocą mamony zdołają posiąść włądzę nad światem i sprawować rząd dusz wchodząc w buty Pana Boga. Mają do tego NWO stworzone przez siebie, które de facto sprawuję cywilną władzęświata z tylnego siedzenia.

Ale to wszystko jest do czasu... do czasu... Niemniej, dopóki Pan Bóg nie zrobi z tym porządku, napsują nam wiele krwi.

Pozdrawiam

Vote up!
14
Vote down!
-1

Szpilka

#1442400

...dzięki za cenny komentarz...oczywiście też nie jestem antysemitą i nie wszyscy Żydzi są źli...

http://trybeus.prawynurt.pl/rozne/inne-tematy/moze-nie-wszyscy-zydzi-sa-zli,330.htm

...natomiast to co piszesz jest prawdą, która została zakłamana przez lata...młodym ciężko będzie dotrzeć do prawdy, dlatego wiele tematów trzeba co jakiś czas powtarzać...dzięki...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
14
Vote down!
-4

http://trybeus.blogspot.com/

#1442403

... byś zaglądnął do materiału na przedmiotowy temat, który publikowałem jeszcze przed modernizacją tego portalu przez Gawriona. Wówczas napisałem w sześciu częściach cykl pt.: "Co Polska "zawdzięcza" Żydom???"

1) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz1;
2) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz2;
3) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz3;
4) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz3;
5) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz5;
6) http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz6-ostatnia.

 

Pozdrawiam,

    

Vote up!
9
Vote down!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1442415

..mnie otwiera tylko część 6...reszta wyskakuje 'brak dostępu"...:(...ciekawe czemu ...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
7
Vote down!
-4

http://trybeus.blogspot.com/

#1442447

Też nie wiem, co jest grane, że nie dają się otworzyć. Może te dadzą się otworzyć, które skopiowałem bezpośrednio ze ścieżek adresowych:

1)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz1 ;
2)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz2 ;
3)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz3 ;
4)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz4 ;
5)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz5 ;
6)  http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz6-ostatnia

 

Pozdrawiam, 

    

 

Vote up!
11
Vote down!
-4

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1442455

...otwiera teraz elegancko...łoch, czytania na dzisiejszy wieczór...:))pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
8
Vote down!
-3

http://trybeus.blogspot.com/

#1442456

... 8 lipca 2012, (tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/co-polska-zawdziecza-zydom-cz2), pojawił się komentarz, w którym Niepoprawny adwersarz o nicku "tł" (dziś już tu nie piszący - zresztą bardzo sympatyczny historyk z zawodu) podważył słuszność moich słów (w trzecim akapicie tekstu), - jeśli chodzi o przemówienie, opatrzone klauzulą „Tajne”, jakie wygłosił do Żydów w Polsce na posiedzeniu egzekutywy Komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku Jakub Bermanpowojenny v-ce Prezes Rady Ministrów i szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (wujek b. marszałka Sejmu RP – Marka Borowskiego).

Otóż po dokonaniu dodatkowej kwerendy (post factum) okazało się, że tajny referat Jakuba Bergmana posiada historyczną archiwizację umieszczoną w licznych pracach monograficznych i historiograficznych.
Także tekst tajnego referatu tow. Jakuba Bermana zawarł w swojej książce pt. "O Narodowych Siłach Zbrojnych"(Wyd. Retro, Lublin 1994) płk dypl. Stanisław Żochowski.

Ponadto potral Historycy.pl (tutaj: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7664) wskazuje, że ów dokument znajdował się w Komitecie Centralnym PZPR, sygn. V/41, s. 4-28, AAN Berman, X Departament.

 

Pozdrawiam,

  

Vote up!
10
Vote down!
-4

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1442463

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

zmst wrzcć 4 rzy jkś lnk d śwt szłm, strść j krótk. Będę wdzł, czg n strcłm.

Vote up!
4
Vote down!
-12
#1442473

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika jazgdyni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

śwdczy cłkwtj ndjrzłśc ntlktlnj.&qt;

Th Prtcls f th ldrs f Zn r Th Prtcls f th Mtngs f th Lrnd ldrs f Zn s n ntsmtc hx prprtng t dscrb Jwsh pln fr glbl dmntn.[1] t ws frst pblshd n Rss n 1903, trnsltd nt mltpl lnggs, nd dssmntd ntrntnlly n th rly prt f th 20th cntry. Hnry Frd fndd prntng f 500,000 cps tht wr dstrbtd thrght th S n th 1920s.

http://n.wkpd.rg/wk/Th_Prtcls_f_th_ldrs_f_Zn

Vote up!
8
Vote down!
-17

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442397

...jakbyś przeczytał jedno zdanie więcej, to byś wiedział, że nie powołuję się na Protokóły, tylko na wypowiedź rabina Reichhorna na cmentarzu w Pradze w roku 1859...i to jest wątkiem przewodnim...czytaj ze zrozumieniem i nie zaśmiecaj mi bloga angielskimi literkami...

Vote up!
16
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1442407

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika jazgdyni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

t byś wdzł, c śwt tym sądz.

 

J dkłdn przczytłm wm c c chdz.

Vote up!
7
Vote down!
-17

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442410

...co świat o tym sądzi mam to w rzyci...nienawidzę sędziów we własnej sprawie...w tym wypadku osąd świata jest gówno warty...ja poznaję to wszystko "po owocach"...

Vote up!
18
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1442413

jest rzecza dobra, ze "ten z Gdyni" nauczyl sie kopiowac i wklejac.  Przynajmniej cos zrobi sam.  A to duzo.  Takie drobiazgi, ze to nie jego tylko "kopiuj/wklej' nie bedzie wymienial bo poco?  To chyba nie byloby pierwszy raz. 

Moralnosc, etyka - to dla tych innych, nie dla tych specjalnych (wiadomo, ze lepszych, a co?). 

Jest cala taka grupa co tak robi i to ciagle,  plus, jak twierdza maja specjalne zdolnosci do jezykow obcych.  Niektorych jezykow to moze i tak, ale napewno nie wszystkich jezykow.

A ten argument ze "swiat patrzy, osadza i ma racje" jest przeswietny - znowu sie poplakalem, ze smiechu.  Sedziowie najwyzsi sie znalezli - i znowu jakie to typowe dla tych lepszych i wybranych (w ich opini oczywiscie).

Wiec trybeus, wybiczuj tego lepszego (sa na to przepisy i dobra tradycja), ale nie zabijaj.

I tak w ogole, jakby on przestal robic tutaj te wklejki/wpisy to z czego ja bym sie smial?

Vote up!
13
Vote down!
-9

Bogdan

#1442441

Po ilości minusów, które pojawiają się falami i dużej liczbie wpisów wskazujących na obłęd, trzeba stwierdzić, że watahy natankowców, intronizatorów i opętanych "rycerzy Niepokalanej" mają jakieś zewnętrzne zasilanie. Albo im ktoś dał kopa z Neonu, albo robią desant za jakieś ruble...

I robią gnój.

 

 

Vote up!
9
Vote down!
-11
#1442556

Po polsku niektórzy nie kumają, ale w jidisz za to sa biegli, no i w angielskim :D.

Miernoty!!!

Vote up!
12
Vote down!
-8
#1442430

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Muni nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Powołujesz się na wypowiedź z 1859 roku? Hej, widzę, że trzymasz rękę na pulsie! Szkoda, że nie dozyję cytatów z 1950 roku...

 

Vote up!
8
Vote down!
-12
#1442467

Zwrócmu uwagę, jak pięknie został zagospodarowany polski czytelnik prasy. Michnikowszczyzna przejmuje jedną część, którą poddaje specjalnej obróbce, a tzw. "Gazeta Polska" staje się pasterzem zagubionych dusz, których michnikowszczyźnie nie udało się jeszcze zmanipullować. Polska nie jest rozgrywana na jednym tylko poziomie. Żydostwo Polskę zrujnowało doszczętnie, na każdej płaszczyźnie życia gospodarczego, społecznego, a także niestety duchowego.

Proszę powiedzieć ilu z Polaków i jakie media stanęły w obronie ks. Natanka, kiedy Dziwisz go suspendował, nie posiadając do tego prawa, gdyż za związki z masonerią zostaje się wykluczonym automatycznie z Kościoła, a papież Klemens XII groził nakładaniem kościelnej klątwy na tych, którzy przynależą, bądź tylko kontaktują się z wolnomularzami. Dziwisz otrzymał nagrodę od B'inai B'rith, przypomnę, że organizacji zdelegalizowanej w Polsce przez prezydenta Mościckiego dekretem z 1938 roku, a przywróconej do łask w naszym kraju i to niestety za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego. 

Czyż to nie ksiądz Natanek jest jednym  z głównych orędowników intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski? Dodajmy do tego głęboki patriotyzm księdza i sprawa jawi się jasną.

Czytajac powyższy materiał, od razu skojarzyłem sobie żydowskie towarzystwo od Sakiewicza. Tak, oni kochają Polskę, ale ta upodloną do ostatnich granic, upokorzoną i kalającą się. Te wszystkie Michniki, Geremki, Sakiewicze i Wildsteiny po prostu doprowadzili do likwidacji państwa. Popatrzmy choćby na nagonkę za sprawą GP na W. Łysiaka, który postanowił nie umierać za banderowców. Oprócz próby narzucenia swojej własnej, niomylnej, żydowskiej opinii społeczeństwu przez sakiewiczczyznę, mamy tu do czynienia z bezpardonową walką z polskością, gdyż Waldemar Łysiak jest pisarzem i publicystą na wskroś polskim.

Tutaj znajdziemy symptomy prób oddziaływania na młode polskie umysły. Indoktrynacji poddawani powinni być ludzie młodzi, o niewyrobinym jeszcze światopoglądzie i takie metody zaczyna stosować GP, ale co jest najważniejszym przy asymilacji młodego, polskiego umysłu, to WALKA O WOLNĄ UKRAINĘ. O kraj bydlaków, którzy nas masowo mordowali.

Polska zacznie się odradzać wówczas, kiedy wszyscy murem staną za takimi postaciami jak ks. Natanek i kiedy obierze za swojego Króla Jezusa Chrystusa - jedynego władcy świata i rzeczy wszelkich.

 

Pozdrawiam!

Vote up!
14
Vote down!
-7
#1442419

Jaśnista cholera, jak mówił mój Dziadek, ja tu dość długo, wprawdzie z dwuletnią przerwą w międzyczasie, i Ty długo, i dopiero teraz śledzę Twoje komentarze i posty. Gdybym chciał to samo wyrazić to lepiej bym tego nie wyartykułował.

Widać, że już "większość" się na Tobie poznała i darzy Cię niekłamanym uczuciem, co widać po tych -619 punktach za komentowanie, a pamiętam, że niedawno miałeś ich coś koło setki, oczywiście też z minusem. :P

Cóż, za to "mniejszość" lubi koty chadzające własnymi drogami. To co napisałeś o naszym tuzie to złotymi głoskami. Ja, nie tylko jak Tryb, poznaję ich po owocach, ale ostrzega mnie ich wdrukowana parszywa pokrętność w sądach, prawda furda, logika furda, ważne by nasze było na wierzchu.

Mam nadzieję, że wielu zaczadzonych złapie w końcu trochę świeżego powietrza i wyzwoli się spod wątpliwego uroku, tu jewriejskiego Ukraińca. A wracając do Twojej argumentacji to widzi mi się, że po Gazówie i Gapolu to ukraińska sotnia ma za sadanie zrobić to samo w blogosferze i tu prowadzącym guru jest dr TevelDe, czyli Targalski vel Darski.

Vote up!
10
Vote down!
-7
#1442444

zgadza się...dodałbym jeszcze postać księdza Kiersztyna i jego dzieło Intronizacji...strasznie gnębiono tego kapłana, w zasadzie od jego tematu zacząłem w ogóle blogowanie...znałem go , znam bardzo dobrze jego brata...byłem na jego pogrzebie w Krakowie, to był skandal...pochowano go w pośpiechu...kardynał zażyczył sobie pogrzeb tylko w kaplicy cmentarnej, bez koncelebry, bez kazania, a współbracia ks Kiersztyna przybyli "po cywilnemu", aby się nie narażać ...masa ludzi przyjęła Komunię św...ksiądz prowadzący mszę św nie był na to przygotowany...zdawało się, ze braknie Hostii...był też ks Małkowski pierwszy raz uścisnąłem prawicę tego, nie da się ukryć świątobliwego księdza...to musze przypominać, bo szybko ulega dmaterializacji w pamięci ludzi...pozdrawiam niepoprawnie

http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/08/31/kilka-slow-o-pogrzebie-ks-tadeusza-kiersztyna-zabroniono-koncelebry-na-pogrzebie-modlmy-sie-za-dusze-sp-ks-tadeusza-i-za-kardynala-dziwisza/

Vote up!
12
Vote down!
-6

http://trybeus.blogspot.com/

#1442451

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Słuchajcie. Ja mam dla was pomysł. Zamiast ględzić w kółko od 10 lat o intronizacjach, Natankach i mędrcach Syjonu, weźcie się w końcu skrzyknijcie, intronizujcie kogo chcecie i dajcie ludziom żyć. Naprawdę, nikt wam nie broni.

Tylko pamiętajcie, że jak coś pójdzie nie tak, to wiecie na kogo będzie...

 

 

Vote up!
9
Vote down!
-16
#1442469

Widzisz Trybeusie, wystarczy jeden cytat, a zobacz, co się wyrabia. 

Judejsko - dziwiszowa swołocz w kontrnatarciu.

Złotocielcowe szekle we łbach dżwięczą im na tyle, że nieważne kogo się intronizuje, ważne, aby żydkom dać żyć.

Zaraz powiedzą, że chęć intronizacji Chrystusa na Króla Polski, to kolejny holokaust, bo jak tłumaczyć - "dajcie ludziom żyć".

Szkoda tylko, że ci "ludzie" nie potrafią dać żyć innym ludziom, o czym głośno wspomniał na forum ONZ w swoim przemówieniu na temat zbrodni wojennych tych terrorystów, prezydent Palestyny i to raptem wczoraj. 

Czy gapolek zająknął się choć słowem na ten temat?

Vote up!
13
Vote down!
-8
#1442478

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

tyl! Mm c t cyrylcą npsć?! C z dwc - trtycy z ws.

 

Vote up!
6
Vote down!
-16
#1442497

...apeluję do ciebie Muni, że zapalona hanuka za niepomyślność gojów musi być zgaszona przed północą...zostały ci 2 godziny :))..pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
12
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1442503

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...dpl sb mkrflę n 9 n zpmnj wsdzć d śrdk głwy! Wm sę ztrzymł czs n rk 1925, zpłn jkbym czytł str rcznk Rycrz N. z bbcng kfr. Str dwtk, t włśn prwsz skjrzn jk mm czytjąc tk dprl jk t wsz nncjcj.

Z tg c wm, pn Jzs, który jst BGM, n ptrzbj wszg rągjącg m ntrnzwn. n jst królm czgklwk cłg śwt. Nwt ksędz Ntnk.

c, mczrwsk dwt, jk g n ntrnzjsz t n będz królm?

Jszcz zprśc d różńc ttj tą Crc jkgś Tlb, dwn n był nc rn.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-15
#1442523

...jeszcze 5 minut...:))

Vote up!
10
Vote down!
-6

http://trybeus.blogspot.com/

#1442525

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

N, t śwtn. Wkrótc mż c przjdą t ntrnzcyjn jzdy strj dwtk

Vote up!
6
Vote down!
-16
#1442535

Jest cała banda hołoty anytpolskiej.

Zaraz będą nas ciąć.

Sprawdź, co się w Twoim skarbcu dzieje!

Ale szczury są spanikowane.

To cieszy, to raduje polską duszę.

Nam na radość i chwałę - szczurom i płatnym zdrajcom Ojczyzny - na pohybel!

 

 

 

Pozdrawiam z uśmiechem na twarzy.

Vote up!
11
Vote down!
-11

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442449

To bardzo nie na czasie i nie po linii. Teraz mamy czasy demokracji więc gdyby postulowano na prezydenta to może wielebni by to rozpatrzyli.

Samo święto Chrystusa Króla zostało przeniesione na koniec roku liturgicznego i nazwane Chrystusa Króla Wszechświata.

Czyli wyprawiono Naszago Pana  w kosmos we  wszechświat a tam tylko jakieś  mgławice gazy i pył międzygwiezdny.

Vote up!
8
Vote down!
-7

Kazek

#1442500

Właśnie! Tutaj moonwalkery biegli w cyrylicy piszą, że można intronizować, kogo się chce. Wg nich to zapewne najlepiej Grodzką. Mielibyśmy parę królewską za jednym zamachem. Dwa w jednym - znaczy się.

Samo CHRYSTUS działa na nich, jak płachta na byka, a z przydomkiem KRÓL wzbudza furię.

Z wysłaniem Go w kosmos, to tak jak z krzyżem z Krakowskiego Przedmieścia. Uznano, że w Pałacu Prezydenckim jest lepsze miejsce. Z kosmosem to jest ta sama narracja. Wg nich, Chrystus moze być królem wszystkiego, aby tylko nie został Królem Polski.

To jest strach i panika, stąd też nazwą Ciebie dewotem, podczas gdy ich gacie ważą po pięć kilo.

 

Pozdrawiam!

Vote up!
13
Vote down!
-9
#1442504

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Skr ktś jst królm wszchśwt, t c chcsz m drzcć z zszczyty? Król Klszk? Sm pszsz, ż jż jst królm, t czg jszcz chcsz? 

Żnłś sę z żną trzy rzy?

Mż msz sklrzę?

 

 

Vote up!
7
Vote down!
-16
#1442537

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Muni został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...krtyn. lżyj sb. mgłś dwc pczyć sę trchę lgk zmst mmrtć różnc czytć prtkły mędrców. :) c z dlj, będzsz Jzsw prpnwł jkś mjsc wybrcz, prwybry, czy d rz g wsdzsz g n &qt;jdynkę&qt;? 

n c czksz z tą &qt;ntrnzcją&qt;? N prbtę Ptn?

 

Vote up!
7
Vote down!
-15
#1442558

 masz same dodatnie paly , jeszcze kilku dostalo tez takie same .

Pozdrawiam

Vote up!
10
Vote down!
-3

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1442570

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika jazgdyni nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Trochę z nudów, trochę z masochizmu zajrzałem, co mi się rzadko zdarza, na NEon24.ru i proszę!

Już wiem, czemu dotychczas dobry i spolegliwy katolik Trybeus tak się wygłupia.

Po prostu - szef mu kazał!!!

Znany z neopogaństwa, wrodzonego komunizmu i wielkiej miłości do putinowskiej panslawii niejaki SL Ruszkiewicz, obecny szef, któremu Trybeus strasznie stara się przypodobać, rozpoczął ze swoją brygadą partyzantów walczących o wolność od rozumu, atak na syjonistyczną zarazę.

W swoim typowym dla siebie tekście, typowym, bo typu "wytnij i wklej" takie rzucił hasło swoim bojowcom

 

"Te letnie wakacje dostarczyły jedynie dowodów na to, że D.Reed nie mylił sie jakieś 65 lat temu w ocenie sytuacji i planu najpaskudniejszej zarazy Świata - syjonizmu. Syjonizm działa i postępuje dzisiaj dokładnie wg tych samych schematów.

Elementami i pionkami tego schematu są obecnie nasi "żurnaliści" i wspomagający ich ochoczo "blogerzy" zadaniowi...."

 

Trybeus więc, jako posłuszny uczeń sięgnął głębiej wstecz niż głupie 65 lat i przywołał prawdziwego ducha syjonizmu.

 

Brawo! Tak trzymać bojownicy! Naród wam wynagrodzi! (Tylko który naród, do cholery?!)

Vote up!
8
Vote down!
-13

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442578

 

Vote up!
10
Vote down!
-6

http://trybeus.blogspot.com/

#1442580

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika jazgdyni został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Tego powinieneś nauczyć się na pamięć. To o tobie i woich kolegach. Niestety... tylko 20 lat stare. Dalej do tyłu, jak wy, nie chce mi się szukać

 

 

Hej, hej - Syjon napada
Dookoła ludzi gromada
Hej, hej - Syjon atakuje
Żadnej litości nie czuje
Hej, hej - Syjon napada
Owoce pracy naszej zjada
Hej, hej - ludkowie biedni
Kolejny zlew powszedni

 

Zwróć jeszcze uwagę na tą przepowiednię:

 

Nad Bałtykiem rozpostarli swoje skrzydła ludzie z Marsa
Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa
Motłoch gapi się zdziwiony, nowej szuka podniety
Cywilizacyja wroga z innej planety
W Gdyni zbiera się pospiesznie sztab kryzysowy
Albo anty, ryba psuje się od głowy
A każdy z prawem tutaj jest na bakier
John Malkovich jak grał Ruska to mówił "madier fakier"
Inwazja planetarna do plaży się zbliża
W tym czasie w sztabie w Gdyni jeden drugim ubliżał

 

To widzisz jest o jazgdyni - sztab kryzysowy.

 

No i najważniejsze:

 

Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona
Popularny pięściarz, jego twarz jakaś znajoma
Dwóch rywali pokonał na potańcówce w "Mózgu"
I boi się mafii, chyba trafił na Rusków
Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki
Stan wyjątkowy - zawsze smaczny i zdrowy
Podobno jeszcze broni się Gdańsk Orunia
Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia
Czy to że, grasz na gitarze uszczęśliwia innych ludzi?
Czy ma sens, że się trudzisz? Weź, nie pierdol, to mnie nudzi!

 

Jest!!! Gdańsk Orunia! Centralna baza Wodza Ruszkiewicza! Walcząca od zawsze z Gdynią i z jazgdyni Biskupia Górka, kiedyś centrala ZOMO na Polskę Północną, teraz Centrala Czujnych Partyzantów Spirydona.

No i ty przecież ciągle grasz na gitarze. Ne c'est pas?!

 

Adres i hasło znasz Trybie ?!

Vote up!
8
Vote down!
-14

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442582

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Muni nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Im bliżej ruscy naszych granic, im bezczelniej wyciągają łapy po nie swoje, tym częściej dyżurni "niezależni patrioci" wyciągają z lamusa widmo "Syjonu" i zajmują się fascynującymi cytatami z 1859 roku, oraz tym, co jakiś Mojsze opublikował w przedwojennym zajtungu.

Vote up!
9
Vote down!
-13
#1442603

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika jazgdyni nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ruski bandyta krzyczy: - łapać złodzieja! - i wskazuje na Żyda. I tłuszcza rzuca się na pejsatych.

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-13

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442605

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika maruś został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

.... witaj . Mam nadzieję, że po SUMIE i z wyciszonym duchem :-))) ? !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Napisałeś wyżej :

Trochę z nudów, trochę z masochizmu zajrzałem, co mi się rzadko zdarza, na NEon24.ru i proszę!

Już wiem, czemu dotychczas dobry i spolegliwy katolik Trybeus tak się wygłupia.

Po prostu - szef mu kazał

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ja też tam byłem, ale gówien  - nie czytam.

Natomiast miałem szczęście trafić na znakomite komentarze ASTRY, która sama, bez wojowniczej Rebeliantki,

rozprawiła się z kalumniami rzucanymi na osobę prof. Kieżuna i broniła honoru tego wspaniałego Polaka, przed kundlami ;

EUgieniśa, Pomidorowego Buca i Naczelnego czerwonego Cepa :

Może chcesz poczytać ? :

http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/113274,klamia-na-temat-masonerii-w-muzeum-narodowym#comment_1028067

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astro, moje chapeau bas !

Marek

Vote up!
4
Vote down!
-9
#1442618

Witaj Marku!

Niech będzie pochwalony Pan Nasz!

 

Widzisz, to chyba niedzielna msza tak wpływa na zawirowanych, jak oliwa na wzburzonym morzu.

Patria/Astra nie jest złym człowiekiem. Wiem to dobrze. Ma tylko taką dzieciącą wadę - koniecznie musi się podobać. Najlepiej wszystkim. Czy to Ty, czy to tawariszcz Spirydon. Choć to niebo i ziemia.

Nawet ten potwór Jinks przez większość komentarza starał się demonstować Wiarę i Pokorę. Prawie mu wyszło, bo pod koniec jego szatany nieco się wq...iły i przełamały Magię Komunii.

 

Ja się cały czas modlę, by Pan przywrócił im rozum i wypędził złe duchy, które nimi zawładnęły.

Słabych trzeba słowem wspomóc. Co też czynimy.

 

"Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!" (J.2 13-17)"

 

Serdeczności

 

Vote up!
7
Vote down!
-10

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1442626

Sekowanie poczciwych ludzi z nadania żydostwa, nie powinno mieć tu miejsca.

Twoja żydowsko-banderowska natura, popycha cię nawet do zniesławiania takich postaci jak Aleksander Szumański.

Chętnie bym z tobą podyskutował tutaj, ale pan Boziewicz nie przewiduje konwersacji z chamami, stąd tez poprzestanę jedynie na wskazywaniu, kim w istocie jesteś kreaturo!

 

PS A "Jezus Chrystus" to już przez gardło nie przeszło?

Złoty cielec też panem, no nie?

Vote up!
10
Vote down!
-8
#1442632

Wsadź sobie tą swoją czapkę z powrotem na swoją durną głowę... obejdzie się !!

Przyłazicie na blog gospodarza i trollujecie, ubliżacie mu, byli kumple, nie ma co!!

Ubliżacie wszystkim, którzy mają inne zdanie na jakikolwiek temat, jak typowi zadaniowcy.

Wypowiadacie się na temat wiary Tryba i ją oceniacie? "dotychczas dobry i spolegliwy" ???

A jeszcze podpieracie to Słowem Pańskim w niedzielne popłudnie....

 

Fakt, że wystąpiła różnica zdań na temat prof.Kieżuna, między mną a p. Sendeckim i jedynie nim,

nie upoważnia ciebie do nazywania innych blogerów kundlami.

 

Tyle, że obaj macie jakąś dziwną lekkość w ubliżaniu co?

Przez ciebie już byłam nazwana wywłoką, a koleś z Gdyni już mnie określił jako plebs, w dodatku pohańbiony bo piszę jak wielu tutaj na innych portalach. Nie wy będziecie decydować na jakich, a wklejam na kilku i co? neon zły a fronda dobra? a 3obieg? może być?

Panie doktorze

,pozdrów swojego kumpla marynarzyka z "wyższych sfer" i więcej nie wypowiadajcie się... będzie mniej żałośnie...

Vote up!
12
Vote down!
-7

Astra - Anna Słupianek

#1442671

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika maruś został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

... z cżmk.... L Ln.

Znw jstś p krwwj mry ?

Słw któr cytwłś npsłś swm kmpl &qt; mrynrzyk&qt;, n przystją nwt krwc z plc Pgll.

Jśl tg n mższ pjąć - t jż n mj wn. Jkś lk w wychwn ? n wm.

T ty skljsz mwę nnwśc wylwn żółc .

Jśl chdz mrtm, j n byłm n blg Trybs tylk &qt;głądłm&qt; TV gnś, węc n pprz, ż nśmwm sę

z rlgjnśc twjg kmpl . T jst jg sprw

T tyl !

ps.

.... dź d dbrg spcjlsty.... n ms sę znlżć jkś lkrstw n tę ksplzję grąc .

pps.

..... clw wymnłm plc Pgll n Dwrzc Cntrlny..... t jst wyższ clss !

Vote up!
5
Vote down!
-11
#1442676

Jakimi wartościami kreowana jest dzisiaj nasza droga i dokąd owa prowadzi? 
Kto dzisiaj dokonuje animacji naszych poczynań i jakimi one są w konsultacji z naszą, polską tradycją; z tradycją, która od zarania naszej państwowości była połączona z Kościołem? 
Jaką czcionką zapisze się nasze pokolenie w historii naszego państwa, które dzisiaj ze swojej państwowości  nie posiada już nic? 
Bóg, Honor i Ojczyzna były niegdyś znacznikami naszej tożsamości narodowej, a dzisiaj? 
Bóg? 
Zapytam o Niego. 
Kim jest dzisiaj Bóg dla Kowalskich, którzy swoimi wyborami dokonują ustalania takich, a nie innych rządów? 
Rzec można, że dzisiaj jesteśmy bogami dla samych siebie. Dzisiaj już nie potrzebujemy Boga w naszej egzystencji. Jego substytutem dla nas są media i wszystkie rzeczy przez nie promowane. Są także sklepy z gównem zapakowanym w błyszczące papierki. Smartfony, I’phony i inne jeszcze Play Station'y, robiące gówno z mózgów Kowalskim
Ilu ludzi dzisiaj idzie do kościoła po to, ażeby porozmawiać z Bogiem o swoich bieżących problemach, po to, ażeby Go zapytać co mamy robić, aby dzisiejszy dzień przeżyć godnie i żeby swoim czynem, bądź myślą nie wciskać z cała zajadłością cierniowej korony na głowę Chrystusa i co zrobić, ażeby gąbka nasączona octem zamieniła się w kojący kompres? 
No ilu? 
Sekularyzacja społeczeństw nie jest zjawiskiem, które powstało wczoraj. 
Mamona rządząca światem i "kapłani" jej kościoła to niezwykle silne lobby, skutecznie działające we wszystkich komórkach życia społecznego na całym świecie. 
My jako Polacy nie jesteśmy unikatowym społeczeństwem, które jako jedyne zostało poddane dechrystianizacji i dehumanizacji. Nasza wyjątkowość w tym zakresie polega jedynie na tym, że dzisiaj jesteśmy zupełnie niepomni tego, jak silny związek posiadało nasze państwo niegdyś z Kościołem, a to z kolei wynika z faktu, że poprzez okres zapoczątkowany w 1944r. i trwający po dziś dzień, świadomość narodowa w Polakach została skutecznie zabita. 
Na ile aktualne są słowa zawarte przez Juliusza Słowackiego w ostatniej zwrotce "Pieśni Konfederatów Barskich"? 
 
"Nie złamie nas głód i żaden frasunek, 
ani zhołdują żadne świata hołdy, 
bo na Chrystusa my poszli werbunek, 
na jego żołdy." 
 
Czy wiara wieszcza w swoich rodaków wystarczy? 
Zresztą ilu z nas pozostaje dzisiaj na żołdzie chrystusowym i na żołdzie własnego sumienia?
 
Komentarze pod Twoją notką, w tytule której zadajesz pytanie - “Kto się boi intronizacji Chrystusa na  Króla Polski?”, odpowiadają na to pytanie.
Przyznam, że odbiór notki przez czytelników był dla mnie miłym zaskoczeniem i piszę tu o punktacji, która chyba po raz pierwszy zadziałała w sposób, w jaki działać powinna.
Jednym słowem w bitwie na punkty Chrystus zwyciężył. 
Ktoś powie, że zwycięża zawsze. 
Owszem, ale w chwili obecnej człowiek jest pozostawiony sam sobie, a to po to, aby się przekonał do czego prowadzą jego rządy.
We wspomnianej, portalowej bitwie znaleźli się również tacy, którzy wyrazili swój strach przed Chrystusem, nazywając mnie kretynem, czy dewotem, a epitety uznaję i tak peryfrastyczne zabiegi ze strony szanownych interlokutorów.
 
Czy komuś należy przypominać dokąd zabrnął dzisiejszy świat? Czy można mieć nadzieję, że człowiek sam jest w stanie wyeliminować z codziennego życia całe zło, które zapanowało w świecie? Czy jest w stanie zapobiec wojnom, chorobom, wzajemnej nienawiści, czy w końcu śmierci?
Jest wielu takich, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że dzisiaj nie można już zrobić nic. Nie da się zatrzymać wojen, nie da się wyleczyć niektórych z chorób, nie da się wyeliminować z życia ideologii gender, nie da się także zapobiec rozpowszechnianiu sodomii, choć w tym ostatnim przypadku są kraje, które z tym problemem sobie radzą i wskażę tu choćby na Węgry, które w ostatnim czasie wypowiedziały wojnę homoseksualnemu lobby.
Gdyby ktoś nie zauważył, to przypomnę tutaj, iż Węgry zwróciły się w swojej egzystencji ku tradycji i...WIERZE, ku Bogu. 
Takie jednak zwroty na Węgrzech nie pasują bratankom znad Wisły. Ich wybory są zgoła inne.
 
Narracja @muni (o jego mentorze - jzg szkoda wspominać) jest identyczna z tą faryzejską,  podczas tryumfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, wobec głośnego wielbienia Boga przez tych, którzy byli naocznymi świadkami cudów dokonywanych przez Chrystusa i którzy krzyczeli: “Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w Niebie i chwała na wysokościach”.
“Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom” - mówili faryzeusze do Chrystusa.
Co mówi Chrystus Król? 
“Powiadam wam, że jeśli oni umilkną, kamienie wołać będą”.
Czy w Polsce zawołają, skoro nie pozostanie kamień na kamieniu, tak jak to miało miejsce w Jerozolimie?
Myślę, że tak, bowiem są jeszcze wierni Chrystusowi w naszym kraju, którzy nie wstydzą się tego, ze przyjęli od babć swoich i dziadków tradycję i wiarę, z która to wiarą tak zażarcie rozprawiają się dzisiaj niektórzy.
 
Suma sumarum, to Mędrcy Syjonu stacjonują w Polsce i są ich całe hordy. Niestety wielu z nas, Polaków to toleruje, kreując się na oświeconych i nowoczesnych, będąc w istocie kwintesencją dekadencji.
 
Chrystus to WOLNOŚĆ, o czym próbuje nam przypomnieć Dean Right w swoim wspaniałym, epickim filmie - “Cristiada”, który na żydków działa jak muchozol na muchy.
 
Pozdrawiam!
 
VIVA CRISTO REY!!!
 
Vote up!
9
Vote down!
-7
#1442616

cyt> Narracja @muni (o jego mentorze - jzg szkoda wspominać) jest identyczna z tą faryzejską,  podczas tryumfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, wobec głośnego wielbienia Boga przez tych, którzy byli naocznymi świadkami cudów dokonywanych przez Chrystusa i którzy krzyczeli: “Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w Niebie i chwała na wysokościach”.<cyt

Wielbić zawsze możesz, ale te zabawy w "intronizacje" są żałosne.

Jak sam cytujesz, już wtedy był królem, więc żadne podlizywanie się nie ma sensu. Czemu to ma służyć?

Skoro was tylu "intronizatorów", to co wam przeszkadza zrobić to we własnym zakresie? Czekacie na moją aprobatę? Ależ proszę bardzo, do dzieła!

 

Vote up!
10
Vote down!
-13
#1442637

...w zasadzie nie myliłem się...tutaj akurat może nie tyle poszło o stacjonowanie Mędrców Syjonu w Polsce, ale o słowo, które u niektórych wywołuje alergię, sraczkę, świerzb :))...czyli słowo klucz- Intronizacja...3 lata temu ruszałem te tematy i reakcja była ostro-alergiczna...dziś widzę, że jeszcze kilku osobników pluje, ale jest coraz lepiej...w zasadzie widze więcej pozytywnych odruchów i z tego się bardzo cieszę...pozdrawiam wszystkich, zrobiłem dziś dzieciakom wycieczkę, więc przepraszam za nieobecność...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
10
Vote down!
-8

http://trybeus.blogspot.com/

#1442691

Pozdrowienia dla całej rodziny.

Vote up!
8
Vote down!
-7

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1442696

Pluja !!!! plują!!!! ALE NIC TO !!!!! BO PLUJĄ POD WIATR!!!!!  Sadzę, że nadszedł odpowiedni czas aby o tym mówic coraz częściej  i coraz gośniej !!!! Czasy niespokojne i coraz więcej biedy, i zakłamania !!!!!  A jJAK TRWOGA TO WSZYSCY DO BOGA!!!!

Vote up!
7
Vote down!
-7
#1442750

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Muni nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

ty ZRÓB!

jakiś klub impotentów religijnych, czy co??

 

Vote up!
5
Vote down!
-10
#1442782

Jedni uwielbiaja nakazywac, a ja cenię sobie wolność!!!!! Mam nadzieje, że wiesz że mamy tego samego BOGA!!!!

Usmiech zostawiam za 5.

P.S. widzę,  ze "KLÓ-BIK " to juz sam załozyleś!!!!!

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1442812

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika tadman nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

śni im się po nocach i w formie retorsji walą jedynki za notkę, a minusy komentującym. Widać, że ich temat mocno poruszył.

I pomyśleć, że z takimi płaszczakami człowiek się zadawał.

Jak łatwo o kreację w internecie, zdecydowanie za łatwo.

Vote up!
4
Vote down!
-7
#1442730

Nic dodać nie ująć. PS.Wielkim szacunkiem darzę księdza Piotra Natanka. Niech go Bóg dalej prowadzi w jego wojnie przeciw wrogom Człowieka, przeciw wrogom Polski i Polaków a w szczególności przeciw wrogom naszego ukochanego Jezusa Chrystusa.

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1442734

w skali kraju mamy kilka tysięcy nawiedzonych Natankiem, który jest na progu ekskomuniki i ewidentnie ma nierówno pod sufitem, a w blogosferze, na wielu portalach to gwiazda pierwszej wielkości i wyznawców ma LEGION?

Było was od cholery na Ekranie, potem na Neonie ruskim, a teraz tutaj się rozpełzliście?

Apage!!!

 

Vote up!
9
Vote down!
-4
#1442783