Konferencja

Obrazek użytkownika Inicjatywa Solidarni z Gruzją
Świat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na konferencję „Polska pomoc dla Gruzji”

poświęconą aktualnej sytuacji w Gruzji oraz szansom i możliwościom współpracy w ramachkonkretnych wspólnych przedsi

ęwzięć polskich i gruzińskich instytucji, organizacji oraz firm. Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada w Centrum Konferencyjnym Fundacji Edukacji

Ekonomicznej w Warszawie.

Wśród zaproszonych prelegentów będzie Pan Konstantin Kavtaradze – Ambasador Republiki Gruzji w Polsce oraz przedstawiciele polskich władz: Pan Marek Ziółkowski – Ambasador RP w Ministerstwie

Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Pomocy Rozwojowej; Pan Michał R. Szczerba - Poseł

na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej. Reprezentantem polskich organizacji pozarządowych będzie Pan Witold Sartorius - Prezes Fundacji Edukacji

Ekonomicznej.

Konferencja ‘Polska Pomoc dla Gruzji” organizowana jest w szczególnym momencie: jeszcze

w tym roku podpisany zostanie międzynarodowy „pakiet pomocowy” – Gruzja otrzyma pomoc

finansową w wysokości 4,5 mld USD na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych - odbudowę

ważnych ze względów strategicznych elementów infrastruktury np. energetycznej, pobudzenie

inwestycji oraz zapewnienie żywności i schronienia dla znajdującej się w trudnej sytuacji gruzińskiejspo

łeczności. Pomoc będzie także udzielona na cele związane z rozwojem regionalnym

i wzmocnieniem procesów demokratycznych w tym kraju.

3,7 miliardów dolarów pochodzi ze źródeł publicznych, a 850 milionów dolarów od prywatnych

darczyńców. Największą sumę 863 miliony euro (1,1 miliarda dolarów) zobowiązała się przekazać do2011 roku Unia Europejska. Na kolejnych miejscach znalaz

ły się Stany Zjednoczone z 1 miliardem

dolarów i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (prawie 1 miliard dolarów). Japonia obiecała Gruzjiwsparcie w wysoko

ści 200 milionów dolarów. Polska przekaże dla Gruzji do 2010 roku pomoc

rzędu 5,5 mln euro.

Od maja b.r. przez Ministra do Spraw Regionalnych Gruzji, (przy wsparciu Komisji Europejskiej

działającej wspólnie z Rządem Polskim i Rządem Republiki Federalnej Niemiec), tworzone jest bardzo

ważne dla Gruzji przedsięwzięcie: Zespól Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego Gruzji (TaskForce for Regional Development of Georgia

), które bazuje na dobrych polskich

doświadczeniach przy kreowaniu skutecznej polityki rozwoju regionalnego kraju.

Wszystkie te zagadnienia będą poruszane na konferencji „Polska pomoc dla Gruzji”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy interesują się nie tylko aktualną sytuacją polityczną w tymkraju, ale tak

że konkretnymi możliwościami współpracy i realizacji dwustronnych projektów

i inwestycji. Poniżej prezentujemy program spotkania.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada (piątek) w Centrum Konferencyjnym Fundacji

Inicjatywa została zaproszona wkrótce relacja z tego wydarzenia.

Ocena wpisu: 
Brak głosów